EFTERÅRET KØRE VIDERE MED FINE KASPISKE MÅGER DEN 1. SEPTEMBER 2020.

Første dag i efteråret bød på fantastisk solskinvejr og smuk blå himmel samt en stak nye Kaspiske Måger. Jeg var tidligt i havnen, jeg var nemlig lidt “presset”, da jeg havde lovet Søren Bøgelunds fuglevenner fra det jyske jeg nok skulle genfinde 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) . Den er ikke længere så fast inde, men efter 4 timers søgen overgav den sig og jeg kunne ringe til gutterne og vise den frem… Lars Kirk fra Svendborg fik den også med, så humøret var godt. Jeg fik dog også tid til at tjekke efter de Kaspiske Måger og igen i dag blev det til en hel del. Samlet blev det til 12 fugle, 1 3k (genganger 8. august 2020), 1 2k (genganger 14. juli 2020) samt 10 juvenile, hvoraf de 6 var nye. Da jeg følte jeg ikke kunne presse mere ud af Bagenkop havn i denne omgang tog jeg til Spodsbjerg, hvor der også var ok med fugle inde, men først da en kuttter trak dem med ind. Her var der 7 juvenile, men mellem dem var der kun 2 nye, men samlet 8 nye fugle i dag var helt fint. Med dagens nye antal fik jeg rundet de 400 Kaspiske Måger i 2020 (403/406) Hele 3 Sildemåger alle af vestlig herkomst blev det også til i Spodsbjerg havn. (2 adulte og 1 1k).

Aflæsninger af Kaspiske Måge i Bagenkop VLHB og Polske P3R4.

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn VLHK og Polske P1R0.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 10 juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 1. september 2020.

 

 

HEFTIG MÅGEDAG PÅ LANGELAND DEN 31. AUGUST 2020.

Sommerens sidste sommerdag skulle da bruges på Langeland som en fin afrunding på alle de juvenile Kaspiske Måger der har været. Det blev en fest hvor det væltede ind med nye fugle og måske et varsel for hvad der venter i efteråret. Bagenkop var helt forrygende, jeg havde fx. inden for få minutter de første 5 nye juvenile fugle jeg ikke tidligere havde registreret. Samlet så jeg 16 fugle i Bagenkop og fordelingen var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020), 2 2k (1 ny samt 1 genganger fra den 14. juli 2020) og 13 juvenile, hvoraf de 8 var nye. Jeg aflæste den sædvanlige polske (P3R4) samt en af de fugle vi selv har mærket (VLHJ). Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) sås kun kort tidligt om morgen. Men dagens største overraskelse var da jeg genfandt den juvenile Baltiske Sildemåge som jeg havde fundet to dage tidligere i Spodsbjerg. Jeg kunne fremvise den til Søren Bøgelund og hans 3 fuglevenner Christian Hjort, Steen Engelbøl og Niels Eriksen, da de havde “bestilt” et lille mågeforedrag om Kaspiske Måger. Men en af dagens helt store oplevelser for mig, var da jeg sejlede med Poul lidt ud for havnen i hans kutter for at smide nogle fiskerester ud som mågerne kunne få. Hvilket inferno af stemmer og ædegilde, så fed en oplevelse… en stor tak til Poul herfra. 

Jeg skyndte mig herefter til Spodsbjerg som jeg lige kunne nå at tjekke inden jeg atter skulle tilbage til Sydlangeland, her ventede der lækker lammekølle som betaling for den Baltiske Sildemåge og de Kaspiske Måger hos Søren og Co. Spodsbjerg havde lige som Bagenkop fået mange nye fugle ind, af dagens 11 fugle var de 7 nye. Fordelingen var 1 2k (genganger VLHT) samt 10 juvenile, hvor de 7 var nye. I Spodsbjerg aflæste jeg igen den polske Kaspiske Måge fra Polen (P1R0) samt igen en af vores egne fugle (VLHK). Nævnes bør også en subadult Sildemåge. Samlet blev det til 27 fugle i dag, hvoraf de 15 var nye, bedre afslutning på sommeren kunne jeg næppe få. Siden den første juvenile dukkede op den 10 juli 2020 og frem til i dag har jeg registreret 318/321 forskellige juvenile individer. Jeg tror næppe der nogensinde er set sådan en koncentreret masse forekomst i Østdanmark før. Samlet har Jeg i hele 2020 set 395/398 forskellige fugle på Langeland. Nu bliver det spændende om september og oktober kan bidrage med lige så store antal.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn ialt 219 Kaspiske Måger i 2020.

Ad 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
8 2 5 12 34 158

Spodsbjerg havn ialt 177 Kaspiske Måger.

Ad 3k 2k Juv/1k
1 2 12 162

Søndenbro ialt 1 Kaspiske Måge.

Juv/1k
1

Siø ialt 1 Kaspiske Måge.

2k
1

Juv/1. vinter Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 31. august 2020.

Den Baltiske Sildemåge som jeg fandt i Spodsbjerg den 29. august 2020 var i dag ankommet til Sydlangeland. Det blev hermed den anden Baltiske Sildemåge jeg ser i Bagenkop havn i år, jeg havde allerede en juvenil her den 18. august 2020. Bagenkop havn den 31. august 2020.

 

BAGENKOP VÅGNEDE OG SPODSBJERG TOG EN SLAPPER DEN 30. AUGUST 2020.

Der var atter Kaspiske Måger i luften i Bagenkop og der var kommet en del fugle.. men der var også lidt både ude, dog ikke mange men nok til at tiltrække fugle. Vanen tro når der ankommer nye fugle er de ikke meget for at komme hele vejen ind i havnen, de lå primært i vandet omkring stenmolen eller stod yderst på denne. Samlet fik jeg registreret hele 15 fugle og fordelingen var hhv. 1 3k (Genganger fra den 8. august 2020), 3 2k (2 nye og 1 genganger fra den 14. juli 2020) samt hele 10 juvenile, hvoraf de 5 var nye. Umiddelbart var de fleste af de nye juvenile fugle hanner, da de alle havde et ret kraftigt og stort næb. Måske en tilfældighed, eller kan der være forskel i trækket hos hanner og hunner ?, hvilket jeg ikke tidligere har tænkt på. Eneste aflæsning blandt de Kaspiske Måger var den faste juvenile polske fugl (P3R4). 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) var atter inde. Det blev også til 2 vestlige Sildemåger i dag hhv. 1 Adult og 1 juv/1k. 

Spodsbjerg bar præg af gengangere i dag, det blev “kun” til 6 juvenile, hvoraf der var 2 nye fugle. Grunden til at Spodsbjerg var så rolig i dag, skyldtes der ikke var meget gang i fiskeriet. Jeg aflæst (VLHK og Polske P1R0), førstnævnte har også været en tur i Bagenkop inden den atter dukkede op i Spodsbjerg.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mågerne var igen i dag i Bagenkop ikke så fotovenlige, eneste fugl der kom lidt “tæt” på nogle få sekunder var 2k Middelhavssølvmågen. Bagenkop den 30. august 2020.

Juvenil/1k Kaspiske Måge med smukke hvide armhuler. Spodsbjerg den 30. august 2020.

 

FLERE POLSKE KASPISKE MÅGER OG REKORD MANGE SILDEMÅGER DEN 28. AUGUST 2020.

Mit efteråret har næsten budt på daglige tjek af de langelandske havne og denne fredag var ingen undtagelse… og igen var det svært at få armene ned. Bagenkop havn gjorde ellers alt for at tage lysten og gejsten fra mig igen med få fugle. De fugle der var der var helt umulige i dag, de virkede meget nervøs og bange og slet ikke til at komme tæt på. Men jeg fik set 5 juvenile Kaspiske Måger og det blev til en enkelt ny fugl. 2k Middelhavssølvågen (VLHH) som jeg ikke havde set de seneste dage var atter på plads.

Vanen tro gik turen efter Bagenkop til Spodsbjerg og det startede helt fantastisk der, da en af de første juvenile Kaspiske Måger jeg så var en ny farvemærket (P7P9) fugl fra Polen, den 7. jeg finder og aflæser i år. Og for det ikke skal være løgn så fandt jeg også min 8. farvemærkede (P1R0) fugl lidt senere på dagen. Samlet har jeg nu aflæst 9 udenlandske Kaspiske Måger siden den 15. juli 2020. Udover de 8 polske fugle har jeg også fundet og aflæst en fra Litauen. Spodsbjerg havn har været helt suveræn og snuppet 7 af de 9 aflæsninger (Polen 6 og Litauen 1) mens Bagenkop kun har haft 2 (faktisk 3, da den 1. fugl i Spodsbjerg fra den 15. juli 2020 dagen efter altså den 16. juli 2020 dukkede op i Bagenkop). Samlet havde jeg 9 Kaspiske Måger i Spodsbjerg hhv. 1 2k (genganger fra den 25. august 2020) samt 8 juvenile, hvoraf de 5 var nye. To af vores “egne” ringmærkede Kaspiske Måger (VLHK og VLHJ) fik jeg også aflæst i dag.  

Sildemågerne bliver ved med at dukke op i år og i dag havde jeg hele 5 fugle inde i havnen, det drejede sig hhv. om 3 1k og 2 adulte fugle. De lignede alle vestlige Sildemåger, især var det spændende at kigge på de 3 juvenile fugle og sammenligne med den fugl som jeg fandt den 18. august 2020 i Bagenkop havn og som jeg mener er en Baltisk Sildemåge. De unge fugle fra i dag var klart større, havde et noget kraftigere næb samt virkede mere brunlige på hele oversiden i forhold til Bagenkop fuglen. Denne var mere mørk, lille og havde et fint lille næb. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Årets 7. juvenile farvemærkede (P7P9) polske Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

Årets 8. juvenile farvemærkede (P1R0) polske Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

En af dagens 3 juvenile Sildemåger i havnen som iøvrigt også bød på 2 adulte fugle. Normalt har jeg overhovedet ikke set arten årligt i havnene, men 2020 har været helt utrolig med masser af observationer. Spodsbjerg havn den 28. august 2020. 

PERFEKT DAG MED GODE AFLÆSNINGER OG EN GOD STAK NYE FUGLE I DE TO LANGELANDSKE HAVNE DEN 24. AUGUST 2020.

Vinden havde heldigvis lagt sig, vejret var perfekt… overskyet med lidt smådryp og ingen varmeflimmer… jeg hoppede atter i mågetøjet ! Bagenkop havn gav dog ikke den bedste start, da der virkede meget tomt. Men jeg fik dog hevet 7 Kaspiske Måger hjem hhv. 1 3k (genganger 8/8-2020) samt 6 juvenile efter nogle timers kamp. Det blev dog kun til en ny fugl som den skarpe læser kan regne ud var en juvenil fugl. Eneste aflæste Kaspiske Måge blev den faste juvenile polske fugl (P3R4). Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) kunne også nydes i dag, selv om den ser noget medtaget ud med alle de manglende fjer. Nå men en enkelt ny fugl gav da lidt håb om at Spodsbjerg måske også kunne bidrage til den samlede årstotal. Mågeguderne var atter venligstemt og jeg fik mere end jeg havde turde håbe på. Samlet fik jeg set 12 fugle som fordelte sig med 1 2k (ny fugl) plus 11 juvenile hvoraf de 5 var nye. Især var jeg glad for en af de juvenile som var favemærket med en gul ring (7LC5) samt en Østeuropæisk stålring. Indtil nu har alle de fugle jeg har aflæst fra Polen startet med “P” på plastikringen, så måske har jeg endelig fat i en fugl fra Ukraine som jeg længe har håbet på, da der skulle være en del i Polen i øjeblikket ifølge Kjeld T. Pedersen. Desværre ville den ikke helt ind til mig, så jeg kunne aflæse stålringen. I dag havde jeg to sikre fugle fra Polen, da (P5B1) forsat var på plads, samt da (PUM6) atter dukkede op, sidstnævnte fandt jeg den 6. august 2020 samt så den samme sted dagen efter den 7. august 2020. Men herefter har den været forsvundet i 17 dage uden jeg har set noget til den, spændende om der har været nogle aflæsninger andre steder fra af den. Lidt af de fugle Kjeld og jeg har mærket på Langeland var også på plads (VLHK, VLHN, VLHB). Samlet fik jeg set 18 fugle hvoraf de 7 var nye for sæsonen, samlet har 2020 nu budt på 346/349 forskellige fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens bedste Kaspiske Måge var denne juvenile fugl som var farvemærket med en gul ring (7LC5), håber den denne gang kommer fra et andet land end Polen. Spodsbjerg den 24. august 2020.

Denne Kaspiske Måge (PUM6) havde jeg allerede aflæst den 6. og 7. august 2020 i Spodsbjerg havn. Herefter var den forsvundet indtil den dukkede op i dag den 24. august 2020 samme sted. Spodsbjerg havn den 24. august 2020. 

 

HYGGELIG LØRDAG MED MÅGERNE OG EN VESTJYDE DEN 22. AUGUST 2020.

Jeg havde en lille aftale med Casper Sylvest som jeg kender fra mine ophold på Fanø om at vi skulle se lidt måger sammen inden han skulle aflevere nøglen til det sommerhus han havde boet i på Langeland… Jeg ankom lidt tidligere end aftalt, jeg ville lige have styr på fuglene inden Casper kom… Det var en relativ rolig dag med 11 fugle fordelt med 1 3k (8. august 2020), 1 2k (14. juli 2020) mens de sidste 9 var juvenile fugle, hvoraf 3 var nye for mig. Eneste aflæsningen af Kaspisk Måge var den polske (P3R4) som åbenbart føler sig godt hjemme i Bagenkop. Den faste 2K Middelhavssølvmåge (VLHH) var heldigvis også hjemme og det var lidt sjovt at vise den frem til Casper som var overrasket over størrelsen på den. Han kender dem jo fra Fanø, hvor han nok mere ser de vestlige bestande som er ret store, mens de fugle som jeg ser på Langeland nok mest tilhøre de østlige bestande som ikke er så store. Det var var vist også lidt af en øjenåbner for ham at opleve de østlige Sølvmåger og de udfordringer der kan være med at bestemme dem.

Efter jeg var skiltes med Casper tog jeg til Spodsbjerg havn som igen bød på en god stak Kaspiske Måger, dog ikke så mange som i går. Men af dagens 12 fugle fik jeg 5 nye juvenile Kaspiske Måger til “samlingen” hvilket var ganske tilfredsstillende. Den eneste ikke juvenile fugl i dag i Spodsbjerg var den faste 2k (VLHT) som vi ringmærkede den 12. august 2020. Ellers aflæste jeg en del Måger, af Kaspiske Måger aflæste jeg endnu engang (VLHK, VLHN, VLCC P5B1).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Den lokal lænkehund” (juvenil Kaspiske Måge) Bagenkop den 22. august 2020.

Lækker lille juvenil Kaspiske Måge. Bemærk hovedet sagtens kan virke rundt… det behøver ikke altid virke langstrakt. Spodsbjerg havn 22. august 2020.

NY DAGSREKORD I SPODSBJERG HAVN OG STILLE DAG I BAGENKOP HAVN DEN 21. AUGUST 2020.

På en lidt grå dag med lidt spredte regnbyger tog jeg efter arbejde atter på mågetur. Bagenkop var næsten total tom for fugle, så der skulle kæmpes lidt for at få lidt Kaspiske Måger i notesbogen. Men på trods af stædighed blev det kun til 5 juvenile fugle og alle var gengangere og det samme var 2k Middelhavs- sølvmågen (VLHH) som atter var hjemme. Jeg så ingen af vores egne farvemærkede i dag i Bagenkop, dog var den juvenile polske fugl forsat på plads (P3R4). Men heldigvis var der rigtig mange fugle i Spodsbjerg, faktisk blev til ikke mindre end 23 fugle, hvilket atter betød ny dagsrekord for den lille havn. De juvenile var både her og der og alle vegne, her så jeg samlet 20 fugle og de 11 var nye !. De sidste 3 fugle var 2k fugle (1 ny, 1 fra den 17. august 2020 samt den vi ringmærkede den 12. august 2020). Samlet bød dagen på hele 11 nye fugle og det endda uden jeg fik en eneste i Bagenkop. Sidst på dagen fik jeg selskab af Kjeld Petersen og sammen nød vi de mange fugle samt aflæste en del Kaspiske Måger (VLCC, VLHL, VLHK som var juvenile plus 2k fuglen VLHT samt den juvenile polske fra i går P5B1). Med dagens fugle kom jeg helt op på 259/262 forskellige juvenile fugle og samlet har jeg i 2020 set 331/334 forskellige Kaspiske Måger på Langeland. 

Data og Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn ialt: 196 Kaspiske Måger

Ad 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
8 2 5 12 31 138

Spodsbjerg havn ialt: 136 Kaspiske Måger

Ad 3k 2k juv/1k
1 2 10 123

Søndenbro ialt: 1 Kaspisk Måge

Juv/1k
1

Siø ialt: 1 kaspisk Måge

2k
1

En dagens mange Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn den 21. august 2020.

HVOR GÅR GRÆNSEN ? – MÅGETJEK PÅ LANGELAND DEN 20. AUGUST 2020.

Ikke noget med at ligge på den lade side… mågerne skulle da tælles og tjekkes igen i dag. Jeg kunne ikke komme tidligt afsted i dag pga. forskellige gøremål der først skulle ordnes, så jeg var først i Bagenkop omkring middag. Bagenkop virkede igen lidt sløv, men der var igen heller ikke mange ude at fiske og så vidt jeg har forstået er der ikke længere så mange Rødspætter. Det kan fremover komme til at påvirke forekomsten af Måger i havnene, men lad os nu se hvad der sker. Havnen kunne i dag byde på 12 fugle og de fordelte sig således 1 4K (genganger fra den 15. august 2020), 1 3k (genganger fra den 8. august 2020), 1 2k (genganger fra 14. juli 2020) plus 9 juvenile, hvoraf 3 var nye. Jeg fik aflæst 2 Kaspiske Måger (VLCB) og den polske (P3R4) begge juvenile fugle. 2k Middelhavssølvmågen blev også aflæst (VLHH).

På vejen hjem skulle Spodsbjerg havn også dækkes og tjekkes, her var der også lidt fugle at nyde. Af Kaspiske Måger var der 9 fugle og de fordelte sig på følgende måde 1 2k (genganger fra Bagenkop og mærket i Spodsbjerg (VLHT) den 12. august 2020) samt 8 juvenile, hvoraf de 2 var nye. Jeg aflæste følgende juvenile Kaspiske Måger (VLHK) som nu tilbage i Spodsbjerg igen, (VLCC) og (VLHJ) samt en 2k (VLHT) af vores “egne” fugle. Dagens mest spændende fugl var en en Kaspiske Måge med polsk ring (P5B1). En spændende fugle som måske kan dele vandene lidt, da den måske gemmer på et Sølvmåge gen… Men hvor går grænsen og hvor fintfølende skal man være ?. Fuglen fremviser en lidt sjov tegning på tertiærene  samt en ret mørke undervinge, der dog er lys på den den centrale del af midten. Resten var ganske fint til en Kaspiske Måge, bla. også stemmen. Jeg har i løbet af sæsonen skrevet meget om mulige hybrider, men hvor er grænsen ?… Dagens fugl synes jeg godt man kan acceptere som Kaspisk Måge, men der er helt sikkert nogen der har den modsatte opfattelse. Men som min gode ven Jens Kirkeby siger, du må kalde den det du vil, fuglen er nemlig ligeglad !. Det er et af de bedste fugleråd jeg nogensinde har fået. Men måske det hele kan opklares når jeg har hørt fra Polen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

KOM SÅ MED NOGET BRØD KNUDSEN !  Juvenil Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 20. august 2020.

Jeg fandt endnu en polsk (min 6. siden medio juli 2020) ringmærket (P5B1) Kaspisk Måge i dag. Fuglen vil måske kunne diskuteres om det er en såkaldt Cactus, ja sådan nogle yngler (ikke gror) der også i Polen. En Cactus dækker over en hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (tjek latinen). Men man skal måske passe på med at hive hybridkortet hver gang der er en lille smule afvigelse i fjerdragten. Spodsbjerg havn den 20. august 2020.

Det var utrolig svært at dokumentere undervingen på denne polske Kaspiske Måge, da det var total overskyet. Flyvende var det ikke til at få det rigtige indtryk, men det gik bedre stående. Spodsbjerg havn den 20. august 2020.

Oversiden af den juvenile polske Kaspiske Måge, som iøvrigt passer fint til arten. Om aftenen forlod den pludselig havnen som den eneste måge og begyndte at flyve syd, så måske den snart kan genfindes i Bagenkop havn. Spodsbjerg havn den 20. august 2020.

 

 

FIN FELTDAG MED MANGE FUGLE SAMT 3 NYE FARVEMÆRKEDE KASPISKE MÅGER DEN 19. AUGUST 2020.

Havde igen en aftale med Kjeld Petersen om at vi skulle mødes til fangst og optælling af Kaspiske Måger på Langeland. Vi startede i Bagenkop og der var i starten nærmest total støvsuget for Måger.. det virkede meget underligt. Men antallet steg dog heldigvis støt men blev aldrig overvældende. Vi kunne blot presse 11 Kaspiske Måger ud af Bagenkop. Dagens fordeling var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) 1 2k (genganger fra den 14. juli 2020) samt 9 juvenile, hvoraf der blot var 2 nye. Fuglene var ikke nemme at komme tæt på i dag, de var hele tiden meget opmærksomme, men Kjeld fik alligevel farvemærket 2 nye juvenile fugle. Blot to aflæsninger (VLHK) og den polske (P3R4), sidstnævnte opholdt sig kun kort i havnen  i forhold til de foregående dage. Middelhavssølvmågen (2k) var atter på plads. I Spodsbjerg var der dog mere gang i festen, her fik vi set hele 15 Kaspiske Måger hvoraf de 9 var nye. Her var fordelingen 3 2k (1 ny, 1 genganger fra den 17. august samt den 2k vi ringmærkede i Spodsbjerg den 12. august 2020.) samt 12 juvenile, hvoraf de 8 var nye. I Spodsbjerg fik vi farvemærket en enkelt fugl. Eneste anden spændende måge var en adult Sildemåge. Så samlet bød dagen på 24 fugle hvilket selvfølgelig er godkendt. De 15 fugle i Spodsbjerg havn var ny dagsrekord for havnen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge i noget der minder om Rødehavet. Bagenkop havn den 19. august 2020.

Langt ude på molen stod denne juvenile Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 19. august 2020.

 

 

SÅ BLEV DE 300 FUGLE RUNDET PÅ LANGELAND I 2020 OG DER VAR OGSÅ EN SPÆNDENDE SIDEGEVINST DEN 18. AUGUST 2020.

Det blev til endnu en af de mere spændende dage med Mågerne på Langeland … Især Bagenkop havde fået lidt ekstra Kaspiske Måger ind i dag, det blev til ikke mindre end 20 juvenile fugle. Flere fugle som jeg havde set tidligere var kommet tilbage, det galt både farvemærkede ( VLHL, VLHM, VLHK og P3R4) og ikke mærkede fugle. Af de 20 juvenile fugle var der dog forsat 5 nye for sæsonen. Ellers blev det til de 2 hyppige 3k fugle samt den 2k som har været her ret fast siden medio juli 2020. I går efterlyste jeg 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) som jeg ikke havde set et par dage, men i dag var den atter på banen, så fedt den fortsat er glad for at opholde sig i Bagenkop. I går skrev jeg også jeg aldrig havde hørt den 2k fugl som jeg længe har ment er en en hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge kalde som Kaspisk Måge… I dag kom den så for første gang nogensinde med 3-4 typiske kald som lød perfekt for Kaspisk Måge !!!. Jeg tillader mig dog fortsat at være i tvivl om den er ren, jeg har jo hørt flere juvenile hybridkandidater mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge kalde som Kaspisk Måge i denne sommer. Så ikke for at være stædig eller ikke vil indrømme jeg måske har taget fejl, så vil jeg fremover lade denne fugl være ubestemt. Heldigvis har den nu været her siden foråret 2020 og jeg har derfor gode chancer for at følge dens dragtudvikling fremover og derved måske kunne bestemme denne fugl med sikkerhed… det bliver spændende. Dagens høst i Bagenkop blev på i alt 23 forskellige fugle. Herefter gik turen til Spodsbjerg , hvor der var godt med måger…. bare ikke mange Kaspiske Måger. Helt forgæves var det dog ikke da det blev til 4 i alt, hvoraf de 3 var nye for for sæsonen. De nye var ikke overraskende juvenile fugle. Mens dagens 4. fugl var den 2k som Kjeld Petersen og jeg ringmærkede tidligere på sæsonen, men som jeg ikke havde set siden vi fangede den den 12. august 2020. Samlet bød dagen altså på 27 forskellige fugle i de to havne til sammen, hvoraf 8 var nye for 2020. De nye fugle betød jeg kom op på 303/306 forskellige fugle i 2020 på Langeland, hvoraf de de 233 er ungfugle som alle er set siden 10. juli 2020. 

Og så tilbage til Bagenkop hvor jeg løb ind i noget der kan kaldes en god sidegevinst… En juvenil Sildemåge som jeg synes ligner en god kandidat til en Baltisk Sildemåge. I første omgang rastede den alleryderst ude på stenmolen sammen med en juvenil Kaspisk Måge og jeg frygtede allerede jeg aldrig ville få set den godt som det plejer at være med Sildemågerne i havnene på Langeland. I første omgang var den total upåvirket af jeg forsøgte mig med noget brød…. Men et godt trick er så at kaste brød ud i et meget hurtigt tempo, det pisker ofte stemningen op hos de måger der venter på brød og det fanger ofte de andre mågers opmærksomhed. Og heldigvis kunne den heller ikke stå for denne fristelse og den landede derefter lige midt i orkanens øje. Senere fik jeg også set den i inde i havnen, her blev den dog ikke så længe.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 8 nye juvenile Kaspiske Måger som var med til, at jeg fik rundet de 300 individer i 2020. Spodsbjerg havn den 18. august 2020.

Efter et par dages fravær var 2k Middelhavssølvmågen heldigvis tilbage. Bagenkop den 18. august 2020.

Denne smukke lille juvenile Sildemåge passer umiddelbart fint på en Baltisk Sildemåge. Bemærk, lille due rundt hoved med mørk maske, lille slankt næb, mørk fugl med flotte hvide kanter, tertiærer med smalle hvide kanter som hos en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 18. august 2020.

Den hvide bug står i fin kontrast til den ellers mørke overside. Den mangler generelt helt det mere brunlige indtryk de vestlige Sildemåger efterlader. Fuglen er sendt videre til andre mågefolk i den store verden for at høre deres mening. Bagenkop 18. august 2020.