1K, 2K OG 3K OG SÅ LIGE EN 2K MERE…. LANGELAND DEN 26. SEPTEMBER 2020.

Efter en dejlig dag i SV-jylland igår var det atter tid til at tjekke de to pt temmelig mågetomme havne på Langeland hhv. Bagenkop og Spodsbjerg. Det var et lidt sørgeligt syn der mødt en, der var kun knap 50 måger inde… Jeg kunne blot se to gamle kendinge af Kaspisk Måge, en 2k fra den 13. juli og en 3k fra den 8. august 2020. En anden gammel kending var 2k Middelhavssølvmågen som nu har været i havnen i lidt over 2 måneder. Den er nu ved at være ganske flot i fjerdragten igen. På vej til Spodsbjerg havn var jeg ved at blive fløjet ned af en Dværgfalk ved Påø, hvilket var en af meget få rovfugle jeg fik set i dag. Spodsbjerg havn bød også på meget få måger inde i dag, dog var der en enkelt 1k Kaspisk Måge. Det var den med knækkede svingfjer i venstre vinge (en rigtig Langelænder… kend den på knækket !!) tøhø.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: VLCH.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 2k. Haft min bedste sæson for arten på Langeland nogensinde, da jeg har fundet 8 forskellige fugle. Dog blev det kun til 2 juvenile mellem de mange unge Kaspiske Måger som prægede sommeren og det tidlige efterår på Øen. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Den er nu atter ved at være ganske pæn i fjerdragten. Bagenkop den 26. september 2020.

Middelhavvsølvmåge 2k… Der blev holdt godt øje med mig. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Vi holder os til 2k måger i dag, her ses den 2k Kaspiske Måge som har rastet siden 13. juli 2020. Bagenkop havn den 26. september 2020.

 

 

 

HAVNELUSK UDEN DET STORE HELD DEN 21. SEPTEMBER 2020.

På trods af smukt vejr var det lidt op af bakke med mågerne i dag… Der var gamle kendinge samt nogle svært bestemmelige fugle. Bagenkop bød på de 2 3k Kaspiske Måger fra hhv. den 8. og den 10. august 2020. Det var hyggeligt især at gense sidstnævnte, da det var ved at være længe siden den sidst havde været forbi havnen. En 1k fugl var nok en lidt afvigende Kaspisk Måge (og i så fald en ny fugl), men jeg var ikke helt glad for den, så jeg lod den være ubestemt. Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) fra den 13. juli 2020 var på plads igen i dag, dog har den ikke været så faste det sidste stykke tid. I Spodsbjerg havn gik det ikke meget bedre, her blev det blot til den nymærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH).

Aflæsninger i Bagenkop havn: Middelhavssølvmåge 2k (VLHH).

Aflæsninger i Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 1k (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den 13. juli 2020 dukkede denne 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) op i havnen. Bagenkop havn den 21. september 2020.

Denne 1k måge er nok en ok Kaspisk Måge, men jeg lod den dog alligevel forblive ubestemt. 

En 3k Kaspisk Måge fra den 10. august 2020 som uregelmæssigt kigger forbi. Bagenkop havn den 21. september 2020.

 

“GENBRUGSPLADSEN” DEN 15. SEPTEMBER 2020.

Jeg startede dagen med en tidlig morgenobs, hvor jeg stod mellem de to klinter Dovns og Gulstav et par timer. Udover jeg fik hørt mine første Kvækerfinker, en enkelt Skærpiber og lidt Små Korsnæb her i efteråret, så blev det også til en fin 1k Kaspiske Måge som lå og rastede og derved også kunne bestemmes til en ny fugl for 2020. Bagenkop bød på hele 14 Kaspiske Måger, men det var så godt som gengangere det hele… Er det alligevel ved at ebbe ud nu.. eller vil der evt. komme en ny bølge senere på efteråret når kulden presser på. Dagens fugle fordelte sig på følgende måde, 1 Ad (Ny, anden dag i træk med en ny adult fugl), 1 3k (gengangere fra den 8. august 2020), 2 2k (genganger fra hhv. den 14. juli 2020 og ? (kunne bare genkende den)) og 10 juvenile (kun 2 nye). Så den sydlige del af Øen bød kun på 4 nye i dag. Mere glædeligt var det at den ringmærkede (VLHH) 2k Middelhavssølvmåge vendte tilbage til havnen, jeg havde ellers ikke haft den siden den 2. september 2020. En ny 1k spændende Sildemåge (som jeg vender tilbage med på et senere tidspunkt) blev det også til meget kortvarigt. Spodsbjerg havn var igen helt under 2020 niveau, det blev blot til 2 juv/1k fugle som begge var gengangere.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop havn: VLHB, VLCE, VLHK, VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge (VLHH) og Kaspiske Måge (VLHK) i bagrunden. Førstenævnte havde jeg ikke set siden den 2. september 2020. 

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 15. september 2020.

MÅGER, MÅGER… JEG KAN IKKE FÅ NOK DEN 2. SEPTEMBER 2020.

Jeg havde en aftale med Kjeld T Pedersen om at vi skulle prøve at fange lidt Kaspiske Måger på Langeland i dag… så vi mødtes om formiddagen i Bagenkop havn. Mågerne var desværre ikke helt med på ideen, da de ikke rigtig ville komme hele vejen ind i havnen. Dette var egentlig ikke så overraskende, mange af de nye Kaspiske Måger stopper op ved havneindløbet efter de har fløjet efter en kutter og raster kun på stenmolen, inden de atter atter forsvinder. Men på trods af vores manglende held med at fange nogen, så fik vi alligevel noteret 9 fugle. Aldersfordelingen var 1 2k (ny fugl) og 8 juvenile (5 nye fugle). Den berømte 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) rastede kortvarigt først på formiddagen. Da vi ret hurtigt indså at Bagenkop mågerne ikke ville “lege” med os drog vi videre til Spodsbjerg havn. Her fangede Kjeld blot få minutter efter vores ankomst en meget fin 1k hun Kaspisk Måge, den blev også dagens eneste. I Spodsbjerg sås 8 juvenile Kaspiske Måger, hvoraf de 5 var nye, så det blev et fint udbytte hvad angik friske nye fugle. Nævnes skal også en 1k Sildemåge som har rastet nogle dage i havnen.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop: P3R4.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg P1R0, VLHK, VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

At kunne følge de Kaspiske Måger dagligt på Langeland har været et af mine største fugleønsker i rigtig mange år og hvilket fantastisk år 2020 har været… Kaspisk Måge 1k Spodsbjerg havn den 2. september. 

En af dagens mest spændende måger var denne 1k Cactus (hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge). På mange måder var den en vellignende “Kaspiske Måge”, hvor sågar stemmen passede på en Kaspisk Måge. Men næb, jizz samt flere dragtsdetaljer passede bedst på Sølvmåge. Spodsbjerg havn den 2. september 2020.

 

 

EFTERÅRET KØRE VIDERE MED FINE KASPISKE MÅGER DEN 1. SEPTEMBER 2020.

Første dag i efteråret bød på fantastisk solskinvejr og smuk blå himmel samt en stak nye Kaspiske Måger. Jeg var tidligt i havnen, jeg var nemlig lidt “presset”, da jeg havde lovet Søren Bøgelunds fuglevenner fra det jyske jeg nok skulle genfinde 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) . Den er ikke længere så fast inde, men efter 4 timers søgen overgav den sig og jeg kunne ringe til gutterne og vise den frem… Lars Kirk fra Svendborg fik den også med, så humøret var godt. Jeg fik dog også tid til at tjekke efter de Kaspiske Måger og igen i dag blev det til en hel del. Samlet blev det til 12 fugle, 1 3k (genganger 8. august 2020), 1 2k (genganger 14. juli 2020) samt 10 juvenile, hvoraf de 6 var nye. Da jeg følte jeg ikke kunne presse mere ud af Bagenkop havn i denne omgang tog jeg til Spodsbjerg, hvor der også var ok med fugle inde, men først da en kuttter trak dem med ind. Her var der 7 juvenile, men mellem dem var der kun 2 nye, men samlet 8 nye fugle i dag var helt fint. Med dagens nye antal fik jeg rundet de 400 Kaspiske Måger i 2020 (403/406) Hele 3 Sildemåger alle af vestlig herkomst blev det også til i Spodsbjerg havn. (2 adulte og 1 1k).

Aflæsninger af Kaspiske Måge i Bagenkop VLHB og Polske P3R4.

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn VLHK og Polske P1R0.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 10 juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 1. september 2020.

 

 

HEFTIG MÅGEDAG PÅ LANGELAND DEN 31. AUGUST 2020.

Sommerens sidste sommerdag skulle da bruges på Langeland som en fin afrunding på alle de juvenile Kaspiske Måger der har været. Det blev en fest hvor det væltede ind med nye fugle og måske et varsel for hvad der venter i efteråret. Bagenkop var helt forrygende, jeg havde fx. inden for få minutter de første 5 nye juvenile fugle jeg ikke tidligere havde registreret. Samlet så jeg 16 fugle i Bagenkop og fordelingen var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020), 2 2k (1 ny samt 1 genganger fra den 14. juli 2020) og 13 juvenile, hvoraf de 8 var nye. Jeg aflæste den sædvanlige polske (P3R4) samt en af de fugle vi selv har mærket (VLHJ). Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) sås kun kort tidligt om morgen. Men dagens største overraskelse var da jeg genfandt den juvenile Baltiske Sildemåge som jeg havde fundet to dage tidligere i Spodsbjerg. Jeg kunne fremvise den til Søren Bøgelund og hans 3 fuglevenner Christian Hjort, Steen Engelbøl og Niels Eriksen, da de havde “bestilt” et lille mågeforedrag om Kaspiske Måger. Men en af dagens helt store oplevelser for mig, var da jeg sejlede med Poul lidt ud for havnen i hans kutter for at smide nogle fiskerester ud som mågerne kunne få. Hvilket inferno af stemmer og ædegilde, så fed en oplevelse… en stor tak til Poul herfra. 

Jeg skyndte mig herefter til Spodsbjerg som jeg lige kunne nå at tjekke inden jeg atter skulle tilbage til Sydlangeland, her ventede der lækker lammekølle som betaling for den Baltiske Sildemåge og de Kaspiske Måger hos Søren og Co. Spodsbjerg havde lige som Bagenkop fået mange nye fugle ind, af dagens 11 fugle var de 7 nye. Fordelingen var 1 2k (genganger VLHT) samt 10 juvenile, hvor de 7 var nye. I Spodsbjerg aflæste jeg igen den polske Kaspiske Måge fra Polen (P1R0) samt igen en af vores egne fugle (VLHK). Nævnes bør også en subadult Sildemåge. Samlet blev det til 27 fugle i dag, hvoraf de 15 var nye, bedre afslutning på sommeren kunne jeg næppe få. Siden den første juvenile dukkede op den 10 juli 2020 og frem til i dag har jeg registreret 318/321 forskellige juvenile individer. Jeg tror næppe der nogensinde er set sådan en koncentreret masse forekomst i Østdanmark før. Samlet har Jeg i hele 2020 set 395/398 forskellige fugle på Langeland. Nu bliver det spændende om september og oktober kan bidrage med lige så store antal.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn ialt 219 Kaspiske Måger i 2020.

Ad 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
8 2 5 12 34 158

Spodsbjerg havn ialt 177 Kaspiske Måger.

Ad 3k 2k Juv/1k
1 2 12 162

Søndenbro ialt 1 Kaspiske Måge.

Juv/1k
1

Siø ialt 1 Kaspiske Måge.

2k
1

Juv/1. vinter Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 31. august 2020.

Den Baltiske Sildemåge som jeg fandt i Spodsbjerg den 29. august 2020 var i dag ankommet til Sydlangeland. Det blev hermed den anden Baltiske Sildemåge jeg ser i Bagenkop havn i år, jeg havde allerede en juvenil her den 18. august 2020. Bagenkop havn den 31. august 2020.

 

BAGENKOP VÅGNEDE OG SPODSBJERG TOG EN SLAPPER DEN 30. AUGUST 2020.

Der var atter Kaspiske Måger i luften i Bagenkop og der var kommet en del fugle.. men der var også lidt både ude, dog ikke mange men nok til at tiltrække fugle. Vanen tro når der ankommer nye fugle er de ikke meget for at komme hele vejen ind i havnen, de lå primært i vandet omkring stenmolen eller stod yderst på denne. Samlet fik jeg registreret hele 15 fugle og fordelingen var hhv. 1 3k (Genganger fra den 8. august 2020), 3 2k (2 nye og 1 genganger fra den 14. juli 2020) samt hele 10 juvenile, hvoraf de 5 var nye. Umiddelbart var de fleste af de nye juvenile fugle hanner, da de alle havde et ret kraftigt og stort næb. Måske en tilfældighed, eller kan der være forskel i trækket hos hanner og hunner ?, hvilket jeg ikke tidligere har tænkt på. Eneste aflæsning blandt de Kaspiske Måger var den faste juvenile polske fugl (P3R4). 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) var atter inde. Det blev også til 2 vestlige Sildemåger i dag hhv. 1 Adult og 1 juv/1k. 

Spodsbjerg bar præg af gengangere i dag, det blev “kun” til 6 juvenile, hvoraf der var 2 nye fugle. Grunden til at Spodsbjerg var så rolig i dag, skyldtes der ikke var meget gang i fiskeriet. Jeg aflæst (VLHK og Polske P1R0), førstnævnte har også været en tur i Bagenkop inden den atter dukkede op i Spodsbjerg.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mågerne var igen i dag i Bagenkop ikke så fotovenlige, eneste fugl der kom lidt “tæt” på nogle få sekunder var 2k Middelhavssølvmågen. Bagenkop den 30. august 2020.

Juvenil/1k Kaspiske Måge med smukke hvide armhuler. Spodsbjerg den 30. august 2020.

 

FLERE POLSKE KASPISKE MÅGER OG REKORD MANGE SILDEMÅGER DEN 28. AUGUST 2020.

Mit efteråret har næsten budt på daglige tjek af de langelandske havne og denne fredag var ingen undtagelse… og igen var det svært at få armene ned. Bagenkop havn gjorde ellers alt for at tage lysten og gejsten fra mig igen med få fugle. De fugle der var der var helt umulige i dag, de virkede meget nervøs og bange og slet ikke til at komme tæt på. Men jeg fik set 5 juvenile Kaspiske Måger og det blev til en enkelt ny fugl. 2k Middelhavssølvågen (VLHH) som jeg ikke havde set de seneste dage var atter på plads.

Vanen tro gik turen efter Bagenkop til Spodsbjerg og det startede helt fantastisk der, da en af de første juvenile Kaspiske Måger jeg så var en ny farvemærket (P7P9) fugl fra Polen, den 7. jeg finder og aflæser i år. Og for det ikke skal være løgn så fandt jeg også min 8. farvemærkede (P1R0) fugl lidt senere på dagen. Samlet har jeg nu aflæst 9 udenlandske Kaspiske Måger siden den 15. juli 2020. Udover de 8 polske fugle har jeg også fundet og aflæst en fra Litauen. Spodsbjerg havn har været helt suveræn og snuppet 7 af de 9 aflæsninger (Polen 6 og Litauen 1) mens Bagenkop kun har haft 2 (faktisk 3, da den 1. fugl i Spodsbjerg fra den 15. juli 2020 dagen efter altså den 16. juli 2020 dukkede op i Bagenkop). Samlet havde jeg 9 Kaspiske Måger i Spodsbjerg hhv. 1 2k (genganger fra den 25. august 2020) samt 8 juvenile, hvoraf de 5 var nye. To af vores “egne” ringmærkede Kaspiske Måger (VLHK og VLHJ) fik jeg også aflæst i dag.  

Sildemågerne bliver ved med at dukke op i år og i dag havde jeg hele 5 fugle inde i havnen, det drejede sig hhv. om 3 1k og 2 adulte fugle. De lignede alle vestlige Sildemåger, især var det spændende at kigge på de 3 juvenile fugle og sammenligne med den fugl som jeg fandt den 18. august 2020 i Bagenkop havn og som jeg mener er en Baltisk Sildemåge. De unge fugle fra i dag var klart større, havde et noget kraftigere næb samt virkede mere brunlige på hele oversiden i forhold til Bagenkop fuglen. Denne var mere mørk, lille og havde et fint lille næb. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Årets 7. juvenile farvemærkede (P7P9) polske Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

Årets 8. juvenile farvemærkede (P1R0) polske Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

En af dagens 3 juvenile Sildemåger i havnen som iøvrigt også bød på 2 adulte fugle. Normalt har jeg overhovedet ikke set arten årligt i havnene, men 2020 har været helt utrolig med masser af observationer. Spodsbjerg havn den 28. august 2020. 

PERFEKT DAG MED GODE AFLÆSNINGER OG EN GOD STAK NYE FUGLE I DE TO LANGELANDSKE HAVNE DEN 24. AUGUST 2020.

Vinden havde heldigvis lagt sig, vejret var perfekt… overskyet med lidt smådryp og ingen varmeflimmer… jeg hoppede atter i mågetøjet ! Bagenkop havn gav dog ikke den bedste start, da der virkede meget tomt. Men jeg fik dog hevet 7 Kaspiske Måger hjem hhv. 1 3k (genganger 8/8-2020) samt 6 juvenile efter nogle timers kamp. Det blev dog kun til en ny fugl som den skarpe læser kan regne ud var en juvenil fugl. Eneste aflæste Kaspiske Måge blev den faste juvenile polske fugl (P3R4). Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) kunne også nydes i dag, selv om den ser noget medtaget ud med alle de manglende fjer. Nå men en enkelt ny fugl gav da lidt håb om at Spodsbjerg måske også kunne bidrage til den samlede årstotal. Mågeguderne var atter venligstemt og jeg fik mere end jeg havde turde håbe på. Samlet fik jeg set 12 fugle som fordelte sig med 1 2k (ny fugl) plus 11 juvenile hvoraf de 5 var nye. Især var jeg glad for en af de juvenile som var favemærket med en gul ring (7LC5) samt en Østeuropæisk stålring. Indtil nu har alle de fugle jeg har aflæst fra Polen startet med “P” på plastikringen, så måske har jeg endelig fat i en fugl fra Ukraine som jeg længe har håbet på, da der skulle være en del i Polen i øjeblikket ifølge Kjeld T. Pedersen. Desværre ville den ikke helt ind til mig, så jeg kunne aflæse stålringen. I dag havde jeg to sikre fugle fra Polen, da (P5B1) forsat var på plads, samt da (PUM6) atter dukkede op, sidstnævnte fandt jeg den 6. august 2020 samt så den samme sted dagen efter den 7. august 2020. Men herefter har den været forsvundet i 17 dage uden jeg har set noget til den, spændende om der har været nogle aflæsninger andre steder fra af den. Lidt af de fugle Kjeld og jeg har mærket på Langeland var også på plads (VLHK, VLHN, VLHB). Samlet fik jeg set 18 fugle hvoraf de 7 var nye for sæsonen, samlet har 2020 nu budt på 346/349 forskellige fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens bedste Kaspiske Måge var denne juvenile fugl som var farvemærket med en gul ring (7LC5), håber den denne gang kommer fra et andet land end Polen. Spodsbjerg den 24. august 2020.

Denne Kaspiske Måge (PUM6) havde jeg allerede aflæst den 6. og 7. august 2020 i Spodsbjerg havn. Herefter var den forsvundet indtil den dukkede op i dag den 24. august 2020 samme sted. Spodsbjerg havn den 24. august 2020. 

 

HYGGELIG LØRDAG MED MÅGERNE OG EN VESTJYDE DEN 22. AUGUST 2020.

Jeg havde en lille aftale med Casper Sylvest som jeg kender fra mine ophold på Fanø om at vi skulle se lidt måger sammen inden han skulle aflevere nøglen til det sommerhus han havde boet i på Langeland… Jeg ankom lidt tidligere end aftalt, jeg ville lige have styr på fuglene inden Casper kom… Det var en relativ rolig dag med 11 fugle fordelt med 1 3k (8. august 2020), 1 2k (14. juli 2020) mens de sidste 9 var juvenile fugle, hvoraf 3 var nye for mig. Eneste aflæsningen af Kaspisk Måge var den polske (P3R4) som åbenbart føler sig godt hjemme i Bagenkop. Den faste 2K Middelhavssølvmåge (VLHH) var heldigvis også hjemme og det var lidt sjovt at vise den frem til Casper som var overrasket over størrelsen på den. Han kender dem jo fra Fanø, hvor han nok mere ser de vestlige bestande som er ret store, mens de fugle som jeg ser på Langeland nok mest tilhøre de østlige bestande som ikke er så store. Det var var vist også lidt af en øjenåbner for ham at opleve de østlige Sølvmåger og de udfordringer der kan være med at bestemme dem.

Efter jeg var skiltes med Casper tog jeg til Spodsbjerg havn som igen bød på en god stak Kaspiske Måger, dog ikke så mange som i går. Men af dagens 12 fugle fik jeg 5 nye juvenile Kaspiske Måger til “samlingen” hvilket var ganske tilfredsstillende. Den eneste ikke juvenile fugl i dag i Spodsbjerg var den faste 2k (VLHT) som vi ringmærkede den 12. august 2020. Ellers aflæste jeg en del Måger, af Kaspiske Måger aflæste jeg endnu engang (VLHK, VLHN, VLCC P5B1).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Den lokal lænkehund” (juvenil Kaspiske Måge) Bagenkop den 22. august 2020.

Lækker lille juvenil Kaspiske Måge. Bemærk hovedet sagtens kan virke rundt… det behøver ikke altid virke langstrakt. Spodsbjerg havn 22. august 2020.