EN UGE DER BØD PÅ 181 MÅGER, BORNHOLM DEN 11. OKTOBER 2021.

En uge på Bornholm om efteråret havde længe stået på min ønskeliste… da jeg gerne ville se hvad der kun-ne findes af Kaspiske Måger med mere på Øen. Selv om jeg ikke gennemgik Øen dagligt og systematisk gik det meget bedre end jeg havde forventet. Godt nok havde jeg store forventninger om at der måtte være flere fugle end hvad der bliver indrapporteret til DOF-basen samt hvad der sammenstilles i DOF`s årlige publikation Fugleåret, men at den var så almindelig som den var overraskede mig. Den første dag på øen (den 3. oktober 2021) bød på hele 97 forskellige individer, hvilket jeg antager nok er ny dagsrekord for Bornholm. På rekorddagen bød en enkelt lokalitet (Myrgårds Myr) på hele 44 individer. I perioden den 3. oktober til den 10. oktober 2021 registreres 164 Kaspiske Måger på 22 forskellige lokaliteter. Det kan ikke udelukkes at der kan være gengangere i mellem, men omvendt på rekorddagen drejede det sig helt sikkert om 97 forskellige individer. De fleste fugle sås inde i landet på marker hvor landmændene var i gang med deres arbejde. At der var færre fugle langs kysterne antager jeg skyldes der snart ikke findes fiskeri på Bornholm mere. Alderfordelingen var følgende Adult 55, 4k+ 1, 4k 4, 3k 3, 2k 15 og 1k 86. Det var lidt nyt for mig med så mange adulte fugle i Østdanmark på denne årstid, da jeg næsten aldrig ser denne aldersgruppe på Langeland i oktober. De mange timer med at kigge de mange måger igennem gav også 16 Baltiske Sildemåger (Adult 3, Subadult 1, 3k 1 og 1k 11) samt blot 1 enkelt 1k Middelhavssølvmåge kandidat. En stor tak til min søde kæreste Laila som var meget tålmodig samt en fantastisk sekretær. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Generelt var min oplevelse at det ikke var særlig nemt at komme tæt på de Kaspiske Måger i havnene på Bornholm (med undtagelse af Rønne havn). De var meget mistænkelige og flere gange turde de slet ikke tage det brød jeg smed ud til dem. Snogbæk havn den 8. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k. Som skrevet i Rønne havn var de mere interesseret i brød og ikke nær så sky som i de øvrige havne. I det åbne land ude på markerne var det ofte meget svært at få nogle gode billeder af dem. Rønne havn den 10. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k. Turens sidste fugl. Rønne havn den 10. oktober 2021.

Baltisk Sildemåge adult. Trist at denne art næsten er forsvundet som dansk ynglefugl. Helligpeder-Teglkås den 10. oktober 2021.

Middelhavssølvmåge kandidat 1k. En svær fugl at bestemme og bør nok ikke bestemmes med sikkerhed. Opdaget på en mørk rugende stemme som jeg forbinder med Middelhavssølvmåge. Men som Hans Larsson meget rigtig påpeger passer jizz bedst på Kaspisk Måge. Umiddelbart heller ikke en Cactus… Men hvad med et kryds mellem Middelhavssølvmåge og Kaspisk Måge ?. Chr.Ø den 7. oktober 2021.

SÅ KØRE EFTERÅRET FOR ALVOR DEN 17. SEPTEMBER 2021.

Inden jeg tog mig af de Langelandske måger snuppede jeg lige lidt tid ude i Kelds Nor, hvor der var pænt med trækfugle samt rastfugle. Over havet kom den ene flok efter den anden af Mørkbuget Knortegås… klart den gås jeg holder mest af. Da det var temmelig overskyet opgav jeg at tjekke for Sortbuget Knortegås. Men der skal holdes øje den kommende tid, sidste år fandt og dokumenterede jeg det første sikre fund af hybridisering mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås i Danmark. Ved Baragge Nebbe havde jeg en familieflok med 2 adulte fugle og deres 2 unger, læs mere her på bloggen fra den 23. oktober og den 28. oktober samt den 15. november 2020. I Noret var der godt med vadefugle, især var det lækkert med mange Sortklirer, Store Præstekraver samt forskellige Ryler (bla. lidt Dværgryler). Efter denne fine start på dagen tog jeg dagens første mågetjek i Bagenkop havn. Det stod desværre ret hurtigt klart at det ikke var her der skulle bruges en masse energi, da alle kutterne var hjemme i dag. Der var også kun ganske få måger inde og jeg fandt også kun 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) som var en genganger fra de seneste besøg. På vej op langs østkysten af Langeland fandt jeg en 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) (ny for 2021) på en mark ved Illebølle Udflytter, samme område som jeg havde en adult Sorthovedet Måge den 22. marts 2021. Det blev startskuddet på en god dag for Kaspiske Måge på Langeland. Stik imod mine forventninger var der virkelig gang i Spodsbjerg havn i dag, jeg så hele 8 fugle !, hvilket er et fint antal i 2021. Aldersfordelingen var 2 2k som begge var gengangere samt 6 juvenile/1k (5 A og 1 B). 3 af de juvenile var nye for 2021, det drejede sig hhv. om 2 (A) fugle og 1 (B) fugl, sidstnævnte tælles som bekendt og beskrevet ikke med i det samlede antal for 2021, men nævnes som en bemærkning. Af dagens 10 Kaspiske Måger var der 4 nye for sæsonen 2021 (3 A og 1 B). Fra i dag må 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k) ved Baragge Nebbe ikke glemmes. Senere på dagen havde jeg også en overflyvende adult Rovterne i Spodsbjerg havn, som jeg gætter på var en af fuglene fra Baragge Nebbe.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (P:84A).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mørkbuget Knortegås. Mange store flokke sås i dag på Langeland. Kelds Nor den 17. september 2021. 

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). En af dagens nye fugle for 2021 sæsonen. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på første foto. Bemærk en helt igennem typisk fugl. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A) En typisk fugl som er ringmærket samt farvemærket i Polen. Den har jeg nu registreret 4 gange i havnen hhv. den 26. august, den 27 august samt den 7. september 2021. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Her ses den polske fugl svømmende, man kan lige skimte den gule farvering. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Variationen er stor blandt de Kaspiske Måger, denne fugl er dog også ganske typisk. Den er dog ikke så hurtigt fremme i sin fældning, hvilket kan skyldes en omlægning eller at den tilhøre en anden bestand. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på forrige foto, dog er det et arkivfoto af den. Jeg fik ikke skudt fotos af undervingerne i dag, mens synes det var vigtigt for sammenligningens skyld med de 2 forrige fugle. Spodsbjerg den 13. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1K (B). Denne fugl er på mange måder ganske fin som Kaspisk Måge, men grunden til jeg kalder den en B-fugl skyldes bla. de grove streger i ansigtet som måske kan skyldes der er noget Sølvmåge gemt i den. Omvendt kan det også bare være variation inden for de Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Samme fugl som på forrige billede. Undervingerne er i den meget mørke ende for en Kaspisk Måge. En fugl som denne ville evt. på et træksted blive kaldt for en Middelhavssølvmåge på grund af undervingerne. Bemærk dog de lyse “vinduer” i hånden Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

HVILKEN SILDEMÅGE ? SPODSBJERG HAVN DEN 28. AUGUST 2021.

Generelt ser jeg ikke mange Sildemåger i de Langelandske havne og der bliver næsten heller aldrig meldt nogen af andre. Dog har jeg set flere de sidste 1.5 år i forbindelse med jeg har haft muligheden for at intensivere min interessere for forekomsten af Kaspiske Måge igennem alle årets måneder på øen. Det er primært de Vestlige Sildemåger jeg ser men der har dog været omkring en håndfuld Baltiske Sildemåger. De Vestlige Sildemåger er primært adulte fugle, mens det er meget få juvenile/1k fugle jeg har registreret. Situationen er helt anderledes hos Baltisk Sildemåge, her er det kun blevet til en adult fugl, mens resten er juvenile/1k fugle.

I dag mens jeg stod i Spodsbjerg havn og tjekkede måger opdagede jeg pludselig en interessant Måge som bare trak hurtigt forbi havnen uden at standse op. Jeg nåede et par sekunder at tænke den ligende en Middelhavssølvmåge på grund af halebåndet, men kom hurtigt på andre tanker og bestemte den til Sildemåge. Min erfaring med de Vestlige Sildemåger er de normalt ikke er rigtig reagere på det brød jeg smider ud til de andre måger. Omvendt virker det som om Baltisk Sildemåge er mere interesseret. Men da den bare trak forbi og var på vej væk så forsøgte jeg alligevel med at smide et par hurtige skiver toast ud i vandet. Da Svartbagene og Sølvmågerne straks reagere og lavede en masse larm fik det Sildemågen til at vende om, selv om den nu var godt 500 m væk fra havnen. Den var dog forsigtig og smed sig lidt på afstand af de andre måger. Herefter tog den et par ture henover de andre måger og smed sig blandt dem. Desværre blev den bange da jeg løftede kameraet og fløj længere ud, her lå den et par minutter før den forsvandt. Da vinden nu i flere dage er kommet fra NØ kunne jeg ikke lade være med at spekulere på om det ikke kunne dreje sig om en Tundramåge. Med den viden vi har nu er det et meget vanskeligt  spørgsmål at svare sikkert på…. En stor Sildemåge i komplet juvenil dragt i november/december vil være mere sikker at antage er en Tundramåge. (Havde en ved Skovsgård Gods i november 2020 se opslag på bloggen) Desværre ved man meget lidt om Tundramågens forekomst i det tidlige efterår.

(Modtaget følgende fra Hans Larsson angående dagens fugl. Den kan godt passe på en hun Tundramåge, men hvordan man udelukker en stor han Baltisk Sildemåge ved man pt ikke !)

Inden det hele drukner i “Sildemåge-lommefilosofi” fra min side… Skal det nævnes det blot blev til 2 2k Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn som begge vanen tro var gengangere (den mindste hyppige samt den jeg først så ved Baragge Nebbe i juni 2021). Bagenkop havn havde endnu en dårlig dag hvad angik måger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sildemåge Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Sildemåge. Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Sildemåge Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

Sildemåge Heuglini/Fuscus juvenil. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

“TILBAGE PÅ KONTORET” DEN 23. AUGUST 2021.

Efter nogle dages fravær var jeg atter på en runde efter måger…. Men på trods af en mindre pause er der næsten intet sket… Det ser fortsat rigtig sløjt ud med unge Kaspiske måger på Langeland i år. Bagenkop havn fik dog hevet 1 enkelt ny juvenil fugl hjem, hvilket blot var den 2. i havnen i år, den første var helt tilbage til den 7. august 2021. I havnen var også den blinde 4k Kaspiske Måge. I Klise Nor var der en god kandidat til en juvenil Middelhavssølvmåge, men da mine billeder ikke var gode nok til en sikker bestemmelse lod jeg den gå. Men ellers kunne jeg nyde hele 7 Rovterner i Klise Nor, hvilket er det største antal jeg har set på Langeland. En af fuglene var ringmærket med en stålring, som selvfølgelig ikke kunne aflæses, da jeg kun så den flyve. Inden Spodsbjerg havn skulle tjekkes var jeg på et hurtigt besøg i Kelds Nor, som bla. bød på 2 1k Krumnæbbede Ryler, 18 Islandske Ryler, 12 Brushøns, 5 Stenvendere og 3 Sortklire som det mest spændende.

Spodsbjerg havn bød kun på de faste Kaspiske Måger i form af 1 juvenil fra den 1. august 2021 samt 2 2k hvoraf den ene var Baragge Nebbe fuglen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil. Det var den første helt friske ungfugl i havnen siden den 7. august 2021 !!. Bagenkop havn den 23. august 2021.

Rovterne. Denne fugl var ringmærket på højre ben med en stålring. Klise Nor den 23. august 2021.

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE ELLER HYBRID ? DEN 28 JULI 2021.

Den 17. juli 2021 var jeg på Langeland og tjekke måger og var ved den lejlighed forbi ved Baragge Nebbe på østkysten og fandt en måge som lignede en 2k Middelhavssølvmåge. Dog var jeg ikke helt sikker på bestemmelsen og tog derfor kontakt til Hans Larsson. Han var enig i at den lignede meget en Middelhavssølvmåge, men påpegede meget rigtigt at den evt. var for lys i hånden og det måske kunne dreje sig om en Cactus (hybrid mellem Sølvmåge og Kaspisk Måge). Så foreløbig må sådan en fugl “gå” som ubestemt.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge eller Cactus 2k. Baragge Nebbe den 17. juli 2021.

Middelhavssølvmåge eller Cactus 2k. Baragge Nebbe den 17. juli 2021.

Middelhavssølvmåge eller Cactus 2k. Baragge Nebbe den 17. juli 2021.

Middelhavssølvmåge eller Cactus 2k. Baragge Nebbe den 17. juli 2021.

Middelhavssølvmåge eller Cactus 2k. Baragge Nebbe den 17. juli 2021.

 

LIDT TIDSFORDRIV MED MÅGERNE, SPODSBJERG HAVN DEN 18. JUNI 2021.

Efter et tomt natlyt måtte der hviles lidt ud… Men inden dagen atter var omme nåede jeg dog et aftentjek af Spodsbjerg havn. Der var lidt måger inde ca. 60 fugle, men ikke nogen af dem jeg gerne vil se. Jeg fik aflæst en enkelt Sølvmåge med gul ring (H745A) samt kigget lidt på de meget variable 2k fugle. Fortsat umuligt at opdrive en Kaspisk Måge og jeg tør slet ikke drømme om en Middelhavssølvmåge som jeg slet ikke har haft på Langeland i 2021. Der går nok mindst 3 uger før de første juvenile Kaspiske Måger melder deres ankomst. Fiskeriet virker meget sløvt og jeg frygter lidt det bliver et mere middelmådigt år for Kaspiske Måge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sølvmåge 2k. H745A. Spodsbjerg havn den 18. juni 2021

Sølvmåge 2k. Spodsbjerg havn den 18. juni 2021.

Sølvmåge 2k. Spodsbjerg havn den 18. juni 2021.

Sølvmåge 2k. (De 3 sidste billeder er alle af samme fugl). Spodsbjerg havn den 18. juni 2021.

 

RINGE SØ ER ATTER LEVERINGSDYGTIG I EN NY KASPISK MÅGE DEN 14. APRIL 2021.

Det er nu ikke længere blot en tilfældighed, Kaspisk Måge ses med en vis regelmæssighed i Ringe Sø på Midtfyn. I dag fandt jeg endnu en ny fugl og denne gang drejede det sig om en 3k fugl. Det er den anden nye fugl jeg finder i 2021 i søen, tidligere på året aflæste jeg en med polsk ring. I 2020 havde jeg 4 forskellige fugle i søen. Samlet giver det 6 forskellige fugle på lidt over et år, dog er det umuligt at afvise at dagens 3k fugl ikke kan være identisk med den 2k jeg havde flere gange i første halvdel af 2020. Udover de 6 fugle er det også blevet til en Cactus (hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge) i 2021. Og endda også den endnu mere sjældne Middelhavssølvmåge som kom forbi i 2020. Altså 8 ret gode Måger som man for år tilbage ville have sagt ville være utænkeligt på Midtfyn. Men tiderne ændre sig og der er nok flere på vej. Efter mine observationer fra søen er der også kommet flere meldinger om Kaspiske Måger fra søen i DOF-Basen. Ofte er flere af observationerne registreret uden alder og der er desværre også fejlbestemte fugle imellem. Så det er svært at gennemskue præcis hvor mange individer der er set udover dem jeg selv har registreret. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Ringe Sø.

Kaspisk Måge 3k. Ringe Sø den 14. april 2021.

Et par Vestlige Sildemåger var overraskende aggressive overfor den Kaspiske Måge. Hannen som her ses til venstre var klart større end den lille hun til højre. Ringe Sø den 14. april 2021.

Vestlige Sildemåge hun. Bemærk hvor slank og mere rundhovedet den virker i forhold til hannen. Den havde også et klar mindre næb. Ringe Sø den 14. april 2021.

Vestlig Sildemåge. Ringe Sø den 14. april 2021.

Vestlig Sildemåge. Ringe Sø den 14. april 2021.

SAMLET OVERBLIK OVER KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BALTISK SILDEMÅGE, SIBIRISK SILDEMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 31. DECEMBER 2020.

Jeg havde i mange år drømt om at kunne følge de Kaspiske Måger gennem et helt kalenderår på Langeland. Men hvert forår og efterår tog jeg afsted til den jyske vestkyst og kunne derfor kun følge arten tæt om vinteren. Men i 2020 fik jeg endelig muligheden for at kunne realisere denne drøm, da jeg fik et arbejde på Fyn som gav plads til at jeg alligevel kunne tjekke de Kaspiske Måger på daglig basis. Det jeg især syntes der kunne være spændende var at finde ud af hvor mange fugle der egentlig kom forbi på et år. Jeg havde længe haft mistanke om der blev registreret alt for få fugle på Langeland, som er det bedste sted at se arten i det gamle Fyns Amt. Igennem flere år har jeg hvert år arbejdet med at kunne genkende de enkelte fugle/individer når jeg fulgte arten om vinteren. Dette arbejde fortsatte jeg med i hele 2020. Den største udfordring ved dette var især at skelne de juvenile fugle der evt. ville blive hængende og komme i deres 1. vinterdragt og derved være meget vanskelige at skelne fra deres tidligere juvenile dragt. Men med de erfaringer som jeg fik samlet i 2020 mener jeg at risikoen ikke er voldsom stor for at tælle de samme fugle igen og igen. I 2020 hvor der var et kæmpe influks af juvenile fugle fra medio juli til medio/ultimo august, så det ud til at fuglene trak relativt hurtigt igennem. Efter denne periode kom der et større tomrum, hvor der blev registreret meget få fugle. Til at bekræfte min teori om at der ikke var stor risiko for at lave dobbelttællinger, kunne jeg bruge de aflæsninger jeg lavede af udenlandske mærkede juvenile Kaspiske Måger. Yderligere blev det understøttet af ca. 15 fugle som jeg ringmærkede sammen med Kjeld T Pedersen i løbet af sommeren.. For at kunne genkende de enkelte fugle lavede jeg et fotoarkiv, hvor jeg tog billeder af bestemte fjergrupper samt næbbet på de enkelte fugle. De fugle der ikke var nemme at få fotodokumenteret eller der slet ikke blev fotograferet blev der lavet notater om. Omkring 95 procent af alle fugle blev fotograferet. I løbet af året fik jeg taget omkring 70.000 fotos alene af de Kaspiske Måger.

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k med færgen Spodsbjerg-Tårs i bagrunden. Spodsbjerg den 1. november 2020.

Artens forekomst på Langeland afhænger næsten fuldstændig af om der er gang i fiskeriet. Dette sås især meget tydeligt i to omgange, første gang var ved et fiskestop i februar-marts. I denne periode kom der næsten ingen fugle ind i havnene som generelt bød på meget få måger. Dette stop betød også meget få adulte Kaspiske Måger som normalt især ses i denne periode når de trækker tilbage mod deres ynglepladser. I juli og frem til sidste halvdel af august oplevede fiskerne et “skrubbeeventyr” hvor der blev hevet store mængder af fisk ind til havnene. Der kom både fra hele landet for at få del i dette eventyr, da der var få fisk andre steder samt at der var fiskestop i den øvrige del af Østersøen. Dette sammentræf med mange fisk og et fiskestop gav et forrygende antal af juvenile Kaspiske Måger på flere hundrede fugle, mens det øvrige land overhovedet ikke bemærkede dette. Dette Influks kunne derfor meget nemt været blevet overset. Da Skrubberne forsvandt gik fiskerne over til at fange Tunger. De blev ikke fanget i samme mængder som Skrubberne og fiskerne var ofte hurtigere til at få renset dem end Skrubberne og ofte var de færdige længe før de nåede ind til havnene. Denne omlægning betød der var meget færre måger der kom med ind efter kutterne. Ofte kunne jeg i teleskop se kutterne meget langt ud og se der var mængder af måger efter dem, men fuglene knækkede ofte af og kom derfor aldrig med ind i de mængder jeg oplevede i juli/august hvor rensearbejdet tog længere tid. Så det billede jeg oplevede i 2020 viser klart, at hvis der bliver færre til at fiske plus evt. flere fiskestop i fremtiden, så vil der også blive registreret færre Kaspiske Måger på Langeland.

Om 2020 var et helt ekstraordinært fantastisk år vil kræve flere års undersøgelser for at have noget at sammenligne med. Den måde som jeg har arbejdet på, fx. med at skelne de enkelte fugle selv om de ikke var ringmærket er mig bekendt aldrig blevet gjort før i Danmark. Men jeg tror godt jeg alligevel tør påstå at forekomsten på Langeland samt nok også i det øvrige Østdanmark er meget større end man tidligere har troet, arten er klart undervurderet. Dette underbygges også af at den spreder sig kraftigt mod vest, hvor den de seneste år er begyndt at yngle i Holland og endda i rene par. Hvis den ikke allerede er i Danmark så tror jeg det kun er et spørgsmål om tid før den også yngler her. 

Jeg vil især gerne takke Hans Larsson for at have kommenteret mange af de problematiske fugle som jeg har sendt ham fotos af. Kjeld T. Pedersen takkes for at lade mig deltage i hans fangst og ringmærkning af Kaspiske Måger på Langeland. Laila Neermann takkes for godt selskab på flere af turene til havnene. Frem for alt takkes fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg for deres forståelse for at jeg konstant har kigget dem over nakken og næsten været i deres havnene nat og dag. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

KASPISK MÅGE. 

Kaspisk Måge juv./1k. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Mit projekt med at følge denne art meget tæt i 2020 viste at den er kraftigt overset på Langeland. Om så 2020 evt. skulle være et år over gennemsnit, så antager jeg alligevel den fortsat optræder i meget større mængder end der tidligere er spekuleret i. Desværre er der blandt de ornitologer der kommer på Langeland ikke den store interesse for at kigge på måger, så der vil fortsat nok kun blive registreret få fugle i fremtiden i forhold til hvad der ellers kommer forbi. Jeg vil fremover også følge arten tæt, men vil dog ikke bruge lige så meget tid som jeg gjorde i år. 

I alt blev der registret 645 forskellige individer i 2020 på Langeland !. I de to havne blev der tilsammen set 645 fugle. Af dem er der 16 fugle (1 2k og 15 1k) der blev set i begge havne, hvilket vil sige der i alt er set 629 forskellige individer i de to områder til sammen. De resterende observationer på Langeland var mere tilfældige og jeg fik desværre aldrig tid til at kigge intenst efter trækkende fugle ved Dovns Klint. Udenfor de to havne havde jeg blot 16 fugle.

Bagenkop havn: I alt 339 forskellige individer. 

Adult 4K+ 4K 3K 2K Juv/1K
15 3 6 24 38 253

Spodsbjerg havn: I alt 306 forskellige individer.

Adult 3K 2K Juv/1K
10 10 17 269

Siø: I alt 1 individ.

2K
1

Barager Nebbe: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

Søndenbro I alt: 1 individ.

Juv/1K
1

Kelds Nor: I alt 8 individer.

Adult Juv/1K
3 5

Dovns Klint: I alt 3 individer.

Adult Juv/1K
1 2

Klise Nor: I alt 1 individ.

4K
1

Bukkemose Strand: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE. 

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 25. juli 2020.

Artens forekomst er fortsat svær at blive klog på. Det skyldes først og fremmest det er en meget svær art at bestemme og som måske i nogen grad derfor også er overset. Jeg har set flere kandidater i løbet af 2020 som jeg ikke har “turde” bestemme, men på trods af det er det alligevel blevet til 7 forskellige fugle, hvoraf de 6 er fotodokumenteret. Alle fugle stammer fra fra Bagenkop havn, hvor de blev fundet i perioden 26. maj til 21. juli 2020. En enkelt 2k fugl dukkede op i to omgange og blev frem til 14. oktober 2020.

1 3k den 26.-27. maj 2020. Bagenkop.

1 2k den 31. maj til den 23. juni 2020 Bagenkop. Efter yderligere et gennemtjek af Middelhavsmågerne var det samme fugl som vendte tilbage den 13. juli og blev frem til den 14. oktober 2020. I anden omgang var den mest regelmæssig i juli og august, herefter var den væk i længere perioder. Den blev ringmærket den 9. august 2020 med en gul ring med sort skrift (VLHH). Fuglen blev iøvrigt aflæst efter den var forsvundet for Bagenkop havn lige nord for München i Tyskland den 3., 4.,6, 8.,11., 12. og 13. december 2020. 

1 2k den 26. juni 2020 Bagenkop. 

1 3k den 8. juli 2020 Bagenkop.

1 3k den 16.-17. juli 2020 Bagenkop. 

1 juvenil den 19. juli 2020 Bagenkop. Iøvrigt den første juvenile jeg nogensinde har set på Langeland.

1 juvenil den 21. juli 2020 Bagenkop.

 

BALTISK SILDEMÅGE. 

Baltisk Sildemåge 1k i selskab med Svartbag, Spodsbjerg den 29. august 2020. 

I november 2019 så jeg min først Baltiske Sildemåge på Langeland da en 1k rastede flere dage i Bagenkop. De gode takter blev fulgt op i 2020, hvor der også generelt var mange Vestlige Sildemåger inde i havnene. At bestemme Baltisk Sildemåge er altid en udfordring hvis de ikke er farvemærket, men størrelse og fældning er gode kriterier. Sæsonen bød på hele 3 forskellige fugle og de blev alle fundet i eller ved havnene. Især en fugl kunne nydes gennem længere tid da den sås med jævne mellemrum i både Spodsbjerg og Bagenkop.

1 juvenil den 18. august 2020 Bagenkop.

1 juvenil den 29. august til den 23. september 2020. Denne fugl blev set på 5 datoer. Første gang jeg registrerede den var i Spodsbjerg havn den 29. august og sidenhen igen den 9. september og til sidst den 23. september 2020. Som flere af de Kaspiske Måger der også vekslede mellem Spodsbjerg og Bagenkop genfandt jeg den også i Bagenkop den 31. august samt den 12. september 2020. 

1 Adult den 6. oktober 2020 Bagenkop. Fra havnen sås en SØ trækkende gammel fugl. 

 

SIBIRISK SILDEMÅGE. 

Sibirisk Sildemåge 1k. Skovsgaard Gods 18. november 2020.

1 juvenil den 18. november 2020 Skovsgaard Gods. Årets mest “dyre” måge på Langeland blev denne 1k fugl med karakter af formen heuglini som noget overraskende blev fundet i en større flok måger der fløj bag en traktor der var ude og pløje ved Skovsgaard Gods. Denne race/art er ligesom Baltisk Sildemåge meget svær at bestemme med sikkerhed. Man skal være opmærksom på størrelse og fældning. Det drejede sig om en temmelig stor fugl som var i fuldstændig juvenil dragt, hvilket burde være nok til at udelukke Vestlig Sildemåge. 

 

SORTHOVEDET MÅGE. 

Sorthovedet Måge Adult. Drejet, Spodsbjerg den 1. november 2020.

Denne smukke måge er fortsat og lidt overraskende en fåtallig til sjælden fugl på Langeland. Men den vil før eller siden nok blive mere almindelig samt en fast ynglefugl på Langeland. Kun en af årets 6 iagttagelser fremviste yngleadfærd, da den blev fundet i en stor Hættemågekoloni.

1 Adult fugl den 28. marts 2020 Boftofte. Fuglen stod midt inde i en stor Hættemåge koloni, men desværre var der ikke nogen mage. Jeg besøgte stedet et par gange mere i løbet af foråret uden at kunne finde den igen.

1 2k den 13. maj 2020 Kelds Nor.

1 1k den 2. oktober 2020 Nørreballe Nor.

1 1k den 11. oktober 2020 Nørreballe Nor. Det kan ikke udelukkes det var samme individ som også sås ved Nørreballe Nor den 2. oktober 2020.

1 Adult den 28. oktober 2020. Ud for Spodsbjerg havn.

1 Adult den 1. november 2020. Drejet, Spodbjerg. Der var klar forskel i dragten (hovedtegning) på de to fugle fra Spodsbjerg området og som derved med sikkerhed kunne bestemmes til to forskellige fugle.

 

 

 

 

JEG HAR SVÆRT VED AT FÅ ARMENE NED… MIDDELHAVSSØLVMÅGE DEN 8. DECEMBER 2020.

Hertil aften ringede Kjeld T. Pedersen med en super genmelding af den 2k Middelhavssølvmåge som vi ringmærkede i Bagenkop havn den 9 august 2020. Fuglen er blevet aflæst i et kompost område som hedder Eitting, Wurzer Umwelt som ligger lige nord for München i Tyskland !. Her er den blevet aflæst 3 gange af Christian Tolnai og Josef Reichart  hhv. den 3., 4. og 6. december 2020. 

Jeg fandt fuglen i Bagenkop havn den 31. maj 2020 og her opholdte den sig frem til den 23. juni 2020. Herefter forsvandt den fuldstændig, men den 13. juli 2020 genfandt jeg den atter i Bagenkop havn. Her blev den frem til den 14. oktober 2020, men var ofte i perioder væk. Jeg så denne i anden omgang mest i juli og august, mens det var mere sporadisk i september og oktober.  

Foto: Kjeld T. Pedersen, Copyright.

Den 9. august ringmærkede vi 2k Middelhavssølvmågen som nu opholder sig lige nord for München. Bagenkop havn den 9. august 2020.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses 2k Middelhavssølvmågen VLHH i sit rette element. Bagenkop havn den 19. august 2020.

VLHH har pakket kufferten og er på vej til varmere vejr. 

 

 

OVERRASKENDE GOD DAG FOR MÅGERNE PLUS EN NY LANGELANDSART DEN 8. DECEMBER 2020.

Endelig en dag der ikke bød på kraftig vind, men blot let vind fra SØ. Solen var atter total forsvundet… Det var rigtig december gråt. Inden jeg rigtig kastede mig over mågerne var jeg et smut forbi Kelds Nor.. I selve Noret var der lidt tomt, men til min store overraskelse kom der en ikke helt udfarvet Sule (subad) trækkende ganske tæt forbi kysten. Jeg er ret overbevist om det er min første Sule på Langeland nogensinde, hvor jeg iøvrigt tænker den må være meget sjælden i december. Bagenkop havn lignede sig selv hvad angik de første timer hvor jeg fandt de seneste dages fugle, men jeg fik dog alligevel lidt belønning for at holde ud, da der dukkede en ny 1k fugle op. Dagens fordeling i Bagekop havn var følgende 2 3k, 1 2k og 3 1k, hvilket giver i alt 6 fugle. I Spodsbjerg mødte jeg Kjeld T Pedersen som fik ringmærket en enkelt 1k Kaspiske Måge. Der var virkelig gang i de Kaspiske Måger heroppe i dag, det blev til ikke mindre end 7 1k fugle, hvoraf de 3 var nye for 2020. 

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens overraskelse for mig var denne ikke helt udfarvede Sule som trak forbi kysten langs med Kelds Nor. Det var min første Sule på Langeland så vidt jeg husker. Kelds Nor den 8. december 2020.

Kaspisk Måge 1k. Bagenkop havn den 8. december 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 8. december 2020.