DET BLEV TIL 25 KASPISKE MÅGER I DE TO LANGELANSKE HAVNE BAGENKOP OG SPODSBJERG DEN 17. AUGUST 2020.

Det var en af de bedre dage, især var det fedt at Spodsbjerg vågnede igen og var tilbage for fuld styrke. Inden jeg nåede Spodsbjerg havn var jeg først i Bagenkop havn. Der var ganske fint med fugle, dog var der overvejende gengangere blandt de 15 fugle jeg fik bogført i dag. De talrigeste var selvfølgelig de juvenile, samlet bød dagen på 12 hvoraf de 4 var nye for mig. De øvrige Kaspiske Måger var 1 4k (genganger fra den 15. august 2020), 1 3k (genganger fra den 10. august 2020) samt en 2k (genganger fra den 14. juli 2020). For anden dag i træk kunne jeg ikke finde 2k Middelhavssølvmågen, men mon ikke den kommer igen. 2k Hybriden mellem Kaspisk Måge x Sølvmåge (det tror jeg ihvertfald mest på indtil videre) var inde igen og er nu ved at få en pænere hale. Det blev kun til en aflæsning af vores “egne” Kaspiske Måger (VLHK) samt den fra Polen (P3R4). Der var også en enkelt adult Sildemåge inde og vende havneindløbet inden den forsvandt mod SØ. 

Spodsbjerg havn var totalt suveræn i dag, det væltede med Kaspiske Måger efter dagens nuldag i går, hvor jeg faktisk tjekkede havnen igen efter jeg havde skrevet bloggen i går om aftenen, med iøvrigt samme nedslående resultat. Men i dag væltede det ind med 11 nye fugle af 11 fugle !!. Fordelingen var klar og enkel 1 2k, som i øvrigt var utrolig smuk samt 10 juvenile fugle. De unge virkede igen utrolig pressede og sultene og var total frygtløse. Jeg havde dem helt inde på livet, da jeg på et tidspunkt havde 6-7 fugle på under 2 meters afstand. På en måde er det jo utrolig fascinerende at have dem til at drible rundt om mig, men på den anden side er det bekymrende de virker så sultene. Jeg fik ingen aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg i dag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Poul og Mågerne… Kan du finde de Kaspiske Måger ?. Bagenkop havn den 17. august 2020.

Ung og smuk juvenil Kaspiske Måge i sommervarmen i Bagenkop havn den 17. august 2020.

Selv om denne 2k fugl minder utrolig meget om en Kaspiske Måge, så tvivler jeg på den er en “ægte” Kaspiske Måge. Jeg har nu fulgt den siden foråret 2020 og den har på intet tidspunkt kaldt som en Kaspiske Måge, dog har den dennes pivelyde. Men med de utrolig mørkt tegnede undervinger er jeg mest til at tro det er en hybrid. Bagenkop havn den 17. august 2020.

Eneste ikke juvenile Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn i dag var denne meget smukke 2k fugl. Spodsbjerg havn den 17. august 2020.

 

DEN NYE REKORD AF KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND KNÆKKEDE MIT KAMERA FOR EVIGT DEN 15. AUGUST 2020.

De var overalt i Bagenkop havn i dag de Kaspiske Måger og det var næsten en umulig opgave at følge med… men jeg gjorde mit bedste. Deres gennemtrængende kald hørtes konstant, de virker utrolig sultne og kæmper benhårdt om det brød jeg smider til dem. Men det tyder på at de kan være presset, da jeg hørte fra Lars A Krog og Frank Abrahamson som dukkede op i havnen i dag for at opleve de de mange måger, at alt fiskeri var lukket i Østersøen. Jeg havde også længe undret mig over der næsten ikke var nogen større forekomster i Østdanmark i år. Så en mulig forklaring kan være de simpelthen samles som aldrig før på Langeland, da det er det eneste sted der er fiskeri i det østlige Danmark. Nå men inden jeg mødte de to gutter havde jeg forsøgt at få et overblik over hvor mange fugle der var inde i dag. Jeg kunne med sikkerhed skelne 22 forskellige fugle, hvoraf de 9 var nye. Jeg kan ikke helt udelukke der kan have været flere, men “nøjes” med at notere 22, som er klar dagsrekord for Bagenkop havn alligevel. Fordelingen var 1 adult (som var en ny fugl), 1 4k (som var en ny fugl, 1 3k som var en genganger (set første gang den 8. august 2020) 1 2k (som var en ny fugl) samt 18 juvenile (hvor de 7 var nye). Jeg fik også aflæst 2 af Kjeld Petersen`s farvemærkede Kaspiske Måger (VLHM og (VLHL). Den polske Kaspiske Måge med ring (P3R4) som jeg fandt i går var også på plads i dag. 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) som jeg ikke kunne finde i går var atter på plads i dag. Jeg fik også set den 2k Kaspiske Måge som jeg længe har har formodet er en hybrid. Der var i øvrigt 2-3 andre kandidater til hybrider i dag. Herefter gik turen til Spodsbjerg og selv om jeg ikke fik optimeret mit besøg alt efter tid på dagen og hvornår kutterne skulle komme ind, så havde jeg alligevel 12 juvenile Kaspsike Måger hvoraf de 7 var nye. En enkelt aflæsning af Kjeld Petsersen`s favemærkede Kaspiske Måger (VLHN) i Spodsbjerg havn fik jeg også med. Så samlet blev det til en ny personlig forbedring af den største forekomst jeg har haft på Langeland med nu ialt 34 forskellige fugle. Samlet har jeg registreret 276/279 fugle (se tidligere opslag for beregning) i 2020. Siden den 10. juli 2020 hvor jeg opdagede den første juvenile på Langeland er jeg nu oppe på samlet 207/210 fugle. De mange fugle fik mit gamle fotoudstyr til at knække totalt sammen, så indtil jeg har anskaffet mig noget andet bliver det lidt arkivfotos i må nøjes med. Er der nogen der har noget godt brugt udstyr så kontakt mig gerne !

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn ialt: 178 forskellige Kaspiske Måger

Ad 4k+ 4k 3k 2k juv/1k
8 2 5 12 31 120

Spodsbjerg havn ialt: 99 forskellige kaspiske Måger

Ad 3k 2k juv/1k
1 2 7 89

Siø Ialt: 1 Kaspiske Måge

2k
1

Sødenbro ialt: 1 Kaspiske Måge

juv/1k
1

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge i smukt aftenlys i… Husk indtil jeg atter har noget nyt fotogrej er alle billeder pt. arkivfotos. Spodsbjerg havn den 14. august 2020.

ENDNU EN DAG MED MANGE JUVENILE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 13. AUGUST 2020

For anden dag i træk var der utrolig mange Kaspiske Måger i især Bagenkop havn. Jeg havde Laila Neermann med til at hjælpe med at holde styr på dem og det var der virkelig brug for i dag, så stor tak herfra. Lidt sjovt var der kun juvenile fugle inde i dag, samlet blev det til hele 15 fugle, hvoraf der var hele 10 nye fugle til den samlede årstotal. Igen fik vi aflæst nogle af de Kaspiske Måger Kjeld Petersen og jeg fik fanget og farvemærket nogle dage tidligere. Dagens to aflæsninger var gul ring (VLHK) og (VLHM). Førstnævnte fugl var den der blev mærket i Spodsbjerg havn, hvor den forblev i to dage dage inden den dukkede op i Bagenkop havn. Ellers fik vi også set 2k Middelhavssølvmågen som nu også er farvemærket med gul ring (VLHH). Forventningsfulde kørte vi til Spodsbjerg havn, men det blev desværre lidt af en sløj omgang der, dog heldigvis ikke helt uden Kaspiske Måger. På trods af vi blev der til langt ud på aftenen kunne vi kun finde 2 juvenile Kaspiske Måger, som dog begge var nye. Men dagens resultat med hele 12 nye juvenile fugle må man bare ikke klage over.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 15 smukke juvenile kaspiske Måger i Bagenkop havn den 13. august 2020.

En juvenil Kaspisk Måge kæmper hårdt for at beholde det stykke fisk den har fundet. Bagenkop den 13. august 2020.

Lidt dragtstudier af 2k Middelhavssølvmågen  (VLHH) i Bagenkop havn den 13. august 2020

INTET LAKKER MOD ENDEN… DET TIL BLEV NY DAGSREKORD MED KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 12. AUGUST 2020.

Det er næsten svært at tro på det, men de Kaspiske Måger gik et gear op efter en lidt rolig dag i går hvor Spodsbjerg havn svigtede totalt.  Jeg havde igen en aftale med Kjeld Petersen om at der skulle ringmærkes og farvemærkes nogle Kaspiske Måger i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn. Bagenkop havn var rigtig fyldt af nye fugle, så vi fik fanget 2 juvenile Kaspiske Måger. Totalt var der 13 fugle i havnen i dag, fordelingen var 1 4k (som var ny), 2 3k som begge var gengangere (den ene er set den 8. og 9. august og igen den 11. og 12. august 2020. Den anden var den store som sås den 10. august første gang og så igen i dag den 12. august 2020). En 2k fugl var den samme som er blevet set ret regelmæssigt gennem de seneste uger. Af dagens 9 juvenile fugle var de 5 nye fugle, mens resten var gengangere. Blandt gengangerne aflæste jeg gul (VLHL og VLHK). 2k Middelhavssølvmågen gul (VLHH) sås også ganske kortvarigt, så det var et perfekt udbytte vi fik i Bagenkop i dag. Herefter gik turen til Spodsbjerg havn hvor der i går den 11. august 2020 ikke var en eneste Kaspiske Måge i havnen, så jeg var lidt spændt på hvad der mon ventede os. Heldigvis var der sket noget siden i går, vi fik set ikke mindre end 12 forskellige fugle og det var overvejende nye fugle. Det var de juvenile fugle der stjal billedet totalt da vi så 9 fugle, hvoraf de 8 var nye !. Derudover sås den store ret faste 2k fugl (Den som jeg så første gang i Bagenkop havn) og som vi iøvrigt fik fanget og mærket. Den 3k fugl jeg havde den 10. august var også inde i dag den 12. august 2020. Den eneste genganger blandt de juvenile var en farvemærket fugl med gul ring (VLHJ). Glemmer næsten at skrive der også blev farvemærket 2 juvenile fugle i Spodsbjerg havn i dag. Samlet har Kjeld Petersen nu mærket 12 juvenile Kaspiske Måger samt en juvenil Middelhavssølvmåge på Langeland denne sommer. Min min “gamle” dagsrekord med 20 fugle på Langeland fra den 10. august 2020 blev allerede knækket i dag, da det samlede antal kom op på 25 fugle. Ud af de 25 fugle Kjeld og jeg så i dag var de 14 nye fugle, og det er slet ikke til at fatte.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den 10. august dukkede denne store 3k Kaspiske Måge op i Bagenkop. Den ville dengang slet ikke ind i havnen og stak ret hurtigt af igen, men i dag kom den helt ind, men forsvandt næsten med det samme igen.

En dagens gengangere var denne juvenile Kaspiske Måge (VLHL). Bagenkop havn den 12. august 2020.

Denne juvenile Kaspiske Måge er den af alle de juvenile fugle jeg har set i år der er længst fremme med nye fjer og derved begynder for alvor at minde om en 1. vinter fugl. Kjeld Petersen mener dog at han måske så den for ca. 10 dage siden, da han dengang kunne berette om en fugl der var meget langt fremme i dragten. En juvenil fugl der er så langt fremme kommer sandsynligvis noget længere væk fra end de Polske fugle jeg har aflæst i år.

En anden juvenil fugl som også var ganske langt fremme med nye 1.vinter fjer var denne smukke fugl. Spodsbjerg havn den 12. august 2020.

 

 

NY PERSONLIG REKORD MED KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 10. AUGUST 2020.

Endnu engang da jeg var færdig med arbejde gik turen direkte videre til Langeland for at tjekke måger. Jeg var især interesseret i at se om jeg kunne genfinde de måger som Kjeld Petersen ringmærkede i går i Bagenkop havn og i Spodsbjerg havn. Lad mig sige det med det samme det blev en festlig eftermiddag og aften jeg fik i havnene. Angående de ringmærkede fugle fra i går, så fandt jeg både 2k Middelhavssølvmågen (gul ring VLHH) og den juvenile Kaspiske Måge (gul ring VLHE) samt den faste juvenile Kaspiske Måge (Gul ring VLAH). Så det var en rigtig fint start, men det var også nemt for det vrimlede med Kaspiske Måger i havnen idag. Jeg så ikke mindre end 14 forskellige og der var utrolig mange nye fugle inde. Af de 12 juvenile var de 9 nye !. Af andre nye fik jeg en pokkers stor 3k samt en 4k… især kom der mange fugle ind, da der pludselig ankom en sen kutter. For en kort bemærkning fik jeg også set 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Herefter gik turen til Spodbjerg havn, her var ikke nær så mange Kaspiske Måger som i Bagenkop, men jeg fik set 6 fugle, hvoraf de 4 var nye hhv. 3 juvenile samt en 3k. Jeg aflæste også den juvenile hun som jeg fik opkaldt efter mig, da Kjeld havde en gul ring klar der hed (VLHK)… bemærk de to sidste bogstaver…  Så jeg så ikke mindre end 20 !! fugle på Langeland her sidst på dagen, hvilket er det største antal jeg nogensinde har registreret på Øen. Så samlet med dagens høst af nye fugle, så har jeg fundet 216 forskellige fugle i 2020, hvoraf de 154/157 er juvenile fugle siden den 10. juli 2020. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 12 juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 10. august 2020.

Det er ofte ikke særligt nemt at få fotodokumentret de Sildemåger jeg har set i havnene i år, de bevæger sig næsten altid på grænsen og reagere ikke rigtig på brød. I dag fik jeg dog chancen, da en enkelt fugl lige kom ind i 5 sekunder. Bagenkop den 10. august 2020.

Denne Kaspiske Måge vil altid komme til at stå mit gamle hjerte meget nær, da Kjeld Petersen valgte at give den en ring hvor de to sidste bogstaver svare til mit navn. Spodsbjerg havn den 10. august 2020.

RINGMÆRKNING AF KASPISKE MÅGER OG MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ EN NY HISTORISK DAG FOR LANGELAND DEN 9. AUGUST 2020.

Jeg fik en af mine mest mindeværdige dage og oplevelse(r) med de Kaspiske Måger på Langeland i dag på flere måder. Jeg havde aftalt at mødes med Kjeld Petersen først i Bagenkop havn og senere i Spodsbjerg havn, hvor han ville forsøge at fange og farvemærke nogle af de mange kaspiske Måger der opholder sig i disse havne. Kjeld Petersen er en af de mest erfarende ringmærkere der er i Danmark med over 250.000 ringmærkede fugle !. Han er især interesseret i at mærke måger og har allerede fanget over 100 Kaspiske Måger i Danmark. Kjeld fik demonstreret sin evner på bedste vis endda på en dag hvor mågerne ikke var nemme at arbejde med. I Bagenkop fik en juvenil Kaspiske Måge ring på og desuden blev 2k Middelhavssølvmågen også mærket. Senere tog vi til Spodsbjerg havn hvor det blev til yderligere to mærkede juvenile Kaspiske Måger. Det giver en ekstra dimension at man nu for alvor kan følge lokale fugle samt håbe på de før eller siden bliver meldt andre steder fra i verdenen. Og så må jeg bare sig jeg var dybt imponeret over Kjeld Petersens professionelle arbejde og hans hensyntagen til fuglene… Et 12 tal herfra.

I Bagenkop havn havde vi i alt 11 Kaspiske Måger hhv, 9 juvenile, 1 2k og 1 3k… På trods af det pæne antal kunne jeg kun presse en ny juvenil ud af det i dag… men alt nyt er godt nyt i dette tilfælde. 2k fuglen var den sædvanlige og 3k fuglen var den der dukkede op i går. Kjeld har tidligere på sæsonen allerede fanget en juvenil Kaspisk Måge i havnen (V.LAH) som også var på plads i dag. Spodsbjerg havn bød på 6 fugle hhv. 5 juvenile og den 2k som som er ret stedtro (først set i Bagenkop). Blandt de 5 juvenile var de 3 nye, så her var andelen noget bedre end i Bagenkop, med det billede kender jeg efterhånden, at de skiftes til at være gode. 

Det er nu præcis en måned siden jeg opdagede min første juvenile Kaspiske Måge i år, da jeg havde min tidligste nogensinde i Danmark den 10. juli 2020 i Spodsbjerg havn. Siden er det gået stærkt og i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn har jeg nu samlet registreret 142/145 juvenile forskellige individer !. (se tidligere opslag med forklaring på hvordan talene skal tolkes). Dagens nye fugle var med til at bryde yderligere en grænse for mig personligt, da jeg fik rundet de 200 forskellige individer på Langeland i 2020. Helt nøjagtigt er jeg nået op på 201 forskellige fugle, så nu skal der arbejdes på at nå de 300 fugle som mit næste delmål i forsøget på at bevise, at denne art er total overset på Langeland og måske evt. i det øvrige Danmark.

Data: Henrik Knudsen, Copyright

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 134.

Ad 4K+ 4K 3K 2K Juv/1k
7 2 2 11 30 82/85

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 68.

Ad 2K Juv/1k
1 5 62

Siø: Kaspiske Måge 1.

2K
1

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Afvigende juvenil Kaspiske Måge. Har evt. måske noget at gøre med hvad den har fået at spise (personlig meddelelse Hans Larsson) Billedet er taget i Bagenkop havn i går den 8. august 2020, men den var også på plads i dag. 

POSEN VAR BLEVET GODT RYSTET SIDEN I GÅR DEN 8. AUGUST 2020.

Rollerne var total byttet rundt i dag, Bagenkop var slet ikke til at kende der var kommet en masse nye fugle ind, især var der rigtig mange unge Sølvmåger i forhold til de seneste besøg. Det nye rykind gjorde sig også rigtig mærkbart blandt de Kaspiske Måger, hvor jeg samlet kom op på 9 fugle. Af de 9 fugl var ikke mindre end 5 nye fugle. Det var de juvenile som igen dominerede med 4 fugle, mens det var lidt overraskende med en 3k, da det var ved at være et stykke tid siden jeg sidst havde set en 3k. Ellers blev det til den 2k som jeg ser ret jævnligt, og blandet de juvenile jeg tidligere har registreret var den ringmærkede (V.LAH) også på plads. Vanen tro var 2k hybriden mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge og 2k Middelhavssølvmågen igen i havnen. Spodsbjerg havn var til at starte med total tom for Kaspiske Måger og jeg var lige ved at opgive. Men efter en mindre lur i skyggen kom der en kutter ind og den trak 3 juvenile fugle med sig, hvoraf de 2 var nye. Mellem de rastende måger var der også en adult Sildemåge. Igen havde jeg den juvenile hybrid mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge som først opholdte sig i Bagenkop inden den syntes det var bedre at være i Spodsbjerg. Så det hele endte med 6 nye fugle på en af årets varmeste dage… 33 grader!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens mest spændende Kaspiske Måge var denne 3k fugl. Bagenkop havn den 8. august 2020.

En af dagens 4 nye juvenile Kaspiske Måger i den sydlige havn. Bagenkop havn den 8. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 8. august 2020.

MÅGER I 30 GRADERS VARME I ØHAVET DEN 7. AUGUST 2020.

Både mågerne og jeg led i varmen i dag… men vi kunne ikke undvære hinanden. Mågerne stod med åbne næb for at komme af med varmen, jeg valgte ikke den taktik, da det jo ser lidt dumt ud. Bagenkop som var første stop på turen var meget rolig, det blev blot til 4 juvenile fugle og faktisk troede jeg ikke jeg fik nogen nye før jeg fik tjekket arkivet da jeg kom hjem. Her kunne jeg konstatere at det alligevel blev til en enkelt ny juvenil. Den farvemærkede med gul ring (V.LHA) var også  forsat på plads (glemte at skrive jeg også så den i går på bloggen) Ellers bød havnen på 2k Middelhavssølvmåge (siden 13. juli 2020) og 2k hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (Foråret 2020). Da jeg begyndte at ligne en grillkylling efter alt for mange timer i solen valgte jeg at køre mod Spodsbjerg. Nøjagtig som i går var Spodsbjerg fortsat med på at producere flere nye Kaspiske Måger til mig. Jeg så i alt 8 fugle, den lidt ustabile 2k fugl var atter inde (den jeg først så i Bagenkop) samt 7 juvenile fugle. Af de 7 juvenile var der 4 nye til mig . Dog kan den ene ikke tælles med i det samlede antal, da det var den med blå farvering (V.5T6) som jeg aflæste i Bagenkop havn den 1 og 2. august 2020. Blandt de 7 juvenile fugle i dag var den farvemærkede fugl fra Polen (P:UM6) som jeg fandt i går også forsat på plads. En ny juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge blev det også til. Denne nye hybrid kaldte overvejende mest som en Kaspiske Måge, desuden havde den ret lyse/hvide undervinger. Halebåndet og overhalen mindede mest om en mellemting mellem de to arter.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge får sig et overblik. Bagenkop havn den 7. august 2020.

Denne Kaspiske Måge var ny for Spodsbjerg havn men ikke for sæsonen. Den var tidligere blevet mærket i Bagenkop havn, hvor jeg aflæste den den 1. og 2. august 2020. Spodsbjerg havn 7. august 2020.

Endnu en formodet juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Bemærk der er kommet nye friske fjer. Spodsbjerg havn den 7. august 2020.

 

 

SÅ ER JEG ATTER TILBAGE I HAVNENE DEN 6. AUGUST 2020.

I går var vel (næsten) første gang siden jeg opdagede hvad der var gang i med de juvenile Kaspiske Måger på Langeland hvor jeg ikke kunne komme afsted.. Men det lavede jeg heldigvis om på i dag. Bagenkop havn fik først en over nakken, her var der 8 Kaspiske Måger hhv. den 2k fugl som jeg har set lidt on an off på det seneste og så 7 juvenile fugle. Jeg måtte dog “arbejde” hårdt før jeg fandt nogle nye fugle i dag, men efter godt 6 timer kunne jeg bogføre 2 juvenile fugle. Jeg fandt endnu en juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Det var en utrolig Sølvmåge ligende fugl, som jeg meget nemt kunne have overset, men den havde et kald der lå tæt på Kaspiske Måge, dog var der flere underlige kald indblandet i dens repertoire. Og ellers var de andre faste spændende fugle i form af 2k Middelhavssølvmågen og 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads igen. På vej til Spodsbjerg Havn kunne jeg ikke lade være med at tænke på om det måske var ved at være slut i denne omgang, da der overvejende var så mange gengangere inde i dag og det ikke var nemt at finde nye fugle. Men før eller siden bliver det jo hverdag igen.. Men Spodsbjerg havn havde ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen… Der var 3 fugle inde og de var alle nye… den ene var endda en polsk farvemærket fugl. Jeg tror umiddelbart der måske kan gemme sig et lille Sølvmåge gen i den, men jeg lader tvivlen her komme fuglen til gode, selv om det er lidt i mod mine principper. I Spodsbjerg var den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge inde som først var i Bagenkop og sidenhen har vist sig ved flere lejligheder i Spodsbjerg havn (se tidligere opslag på bloggen).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den nye formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge i Bagenkop havn i dag den 6. august, havde flere forskellige kald… Den kaldte flere gang om noget der mindede om en Kaspisk Måge.

Min 4. aflæsning af en polsk Kaspisk Måge siden den 10. juli 2020. Det er blevet til 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn, dog kom en af Spodsbjerg fuglene også forbi Bagenkop. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

Oversiden af den farvemærkede juvenile (P:UM6) polske Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn i dag den 6. august 2020.

Endelig kom den på land den polske Kaspiske Måge.. i starten måtte jeg prøve at aflæse ringen under vand mens den svømmede rundt og det kan faktisk sagtens lade sig gøre. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

IGEN EN INDBRINGENDE TUR TIL DE LANGELANDSKE HAVNE DEN 3. AUGUST 2020.

Da dagens arbejde var afsluttet tog jeg endnu af mange mågeture her i 2020 til Langeland. I Bagenkop virkede mågerne lidt sløve og der kom ikke rigtig nogen ind her om eftermiddagen hvor jeg kom forbi. Men det var ellers ikke noget problem at se nogen Kaspiske Måger, da der var masser af rastende fugle i havnen samt  ude på stenmolen. Endnu en juvenil fugl havde fået en gul ring på af Kjeld Petersen (V.LH8), denne kunne jeg straks genkende, da den havde været flere dage i havnen inden den var blevet mærket. De to andre mærkede fra de seneste to dage var også på plads i dag. Blandt dagens 8 juvenile Kaspiske Måger (som kunne ses på engang) var der 2 nye til “samlingen”. Derudover var 4k+ fuglen på plads for 3. dag i træk. Jeg fandt også 2k Middelhavssølvmågen (13. juli 2020) samt 2k hybriden fra foråret mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. 

Spodsbjerg havn var straks mere levende med aktive og aggressive Måger og det blev kun bedre af at der kom en fiskekutter ind med en større flok måger efter sig. Hele 7 juvenile Kaspiske Måger blev det til og af dem var de 4 nye, så meget tilfredsstillende. Her aflæste jeg endnu en af Kjeld Petersens ringmærkede Kaspiske Måger (blå ring V.5T7). Nu må vi se om den er mærket i Spodsbjerg eller Bagenkop. Samlet blev det til 16 fugle på Langeland og heraf var de 6 nye for mig. I øvrigt så jeg en rastende Sølvhejre ved Løkkeby plus lidt unger af Rødrygget Tornskade i samme område, som er lige nord for havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge i al sin pragt (2k). Bagenkop havn den 3. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 3. august 2020.