ENDELIG NYE KASPISKE MÅGER I HAVNENE PÅ LANGELAND DEN 28. SEPTEMBER 2020.

Jeg ankom meget tidligt til Bagenkop havn i dag og jeg fik besøgt havnen i to omgange i løbet af den tid jeg var på den sydlige del af Langeland. Der var ikke mange måger hjemme, men der var dog klart flere end ved de seneste besøg. Men på trods af få fugle var det indbringende, der der var nemlig flere Kaspiske Måger inde. Samlet fik jeg set 7 fugle, hvoraf de 4 var nye. Aldersfordelingen var 1 ad (ny), 3 3k (1 ny plus 2 genganger fra hhv. den 8. og 10. august 2020) plus 3 1k (2 nye plus 1 genganger (også set i Spodsbjerg tidligere)). Det blev også til 2 Cactus fugle, altså hybrider mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge, disse var også 1k fugle. I Spodsbjerg var der på trods af få fugle dog en enkelt ny Kaspiske Måge, det drejede sig om en 1k. Så efter en slap periode uden nye fugle, var 5 nye i dag en meget behagelig oplevelse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

På trods af “lidt rigeligt med streger” i ansigtet, acceptere jeg denne fugl som en “ren” Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 28. september 2020.

Denne her betragter jeg som en “Cactus-type”, stribningen i ansigtet virker grovere samt mere udbredt (ofte på hele issen) plus at den virker kantet på tertialerne. Cactus fuglene er meget variable og svinger fra at ligne klassiske Kaspiske Måger eller en blanding mellem arterne, hvor især jizz og hovedtegningen (hos 1k) ikke passer på Kaspisk Måge. Så er der også de meget Sølvmågeagtige fugle, hvor det ofte er stemmen der afsløre dem. Bagenkop havn den 28. september 2020. 

Som et andet tågehorn gjorde denne nye 1k Kaspiske Måge opmærksom på sig selv. Bagenkop havn den 28. september 2020.

 

1K, 2K OG 3K OG SÅ LIGE EN 2K MERE…. LANGELAND DEN 26. SEPTEMBER 2020.

Efter en dejlig dag i SV-jylland igår var det atter tid til at tjekke de to pt temmelig mågetomme havne på Langeland hhv. Bagenkop og Spodsbjerg. Det var et lidt sørgeligt syn der mødt en, der var kun knap 50 måger inde… Jeg kunne blot se to gamle kendinge af Kaspisk Måge, en 2k fra den 13. juli og en 3k fra den 8. august 2020. En anden gammel kending var 2k Middelhavssølvmågen som nu har været i havnen i lidt over 2 måneder. Den er nu ved at være ganske flot i fjerdragten igen. På vej til Spodsbjerg havn var jeg ved at blive fløjet ned af en Dværgfalk ved Påø, hvilket var en af meget få rovfugle jeg fik set i dag. Spodsbjerg havn bød også på meget få måger inde i dag, dog var der en enkelt 1k Kaspisk Måge. Det var den med knækkede svingfjer i venstre vinge (en rigtig Langelænder… kend den på knækket !!) tøhø.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: VLCH.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 2k. Haft min bedste sæson for arten på Langeland nogensinde, da jeg har fundet 8 forskellige fugle. Dog blev det kun til 2 juvenile mellem de mange unge Kaspiske Måger som prægede sommeren og det tidlige efterår på Øen. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Den er nu atter ved at være ganske pæn i fjerdragten. Bagenkop den 26. september 2020.

Middelhavvsølvmåge 2k… Der blev holdt godt øje med mig. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Vi holder os til 2k måger i dag, her ses den 2k Kaspiske Måge som har rastet siden 13. juli 2020. Bagenkop havn den 26. september 2020.

 

 

 

MÅGEN MED DET FEDTMULE FORMEDE KRANIE DEN 24. SEPTEMBER 2020.

Det første man ofte bemærker når man ser sin første Kaspiske Måge er det meget aflange hoved som giver arten en helt karakteristisk profil. Vores egne Sølvmåger virker mere tykhovedet og runde i det, så alene på den del af jizzet adskiller Kaspisk Måge sig ofte.. For ikke så længe siden kom en af fiskerne i Bagenkop med en død måge til mig og det viste sig at være en juvenil Kaspisk Måge, umiddelbart en ret kraftig han. Jeg valgte at tage hovedet med hjem og Eddie Fritze som er en mester i at arbejde med dyrekranier rensede det for mig. Når man ser på kraniet forstår man også bedre hvorfor man får det lange indtryk.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Når man ser på kraniet af Kaspisk Måge er det nemmere at forstå den karakteristiske hovedprofil som arten har… Meget aflangt og formet som en pære. Bemærk iøvrigt den svage vinkel på undernæbbets spids. Bagenkop, september 2020.

På denne flyvende 1k Kaspiske Måge kan man nemt fornemme den virker langhovedet. Spodsbjerg havn den 20. september 2020.

Bemærk igen her set mere fra siden, hvor nemt det kan være at spotte arten bare alene på grund af hovedets form. Bagenkop havn den 30 januar 2015.

 

DEN BALTISKE SILDEMÅGE BLEV ATTER GENFUNDET DEN 23. SEPTEMBER 2020.

Dagens mågetur til Spodsbjerg bød ikke på ret meget, det tog flere timer inden der kom en enkelt 1k Kaspisk Måge ind.. som iøvrigt var genganger. Jeg høre nu samstemmende at både fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg sige, at der næsten ingen fisk er i øjeblikket. Jeg formoder det er derfor de Kaspiske Måger næsten er total forsvundet fra havnene. Så med mindre der pludselig kommer mange fisk igen og mere aktivitet i havnene, så gætter jeg på at på nuværende tidspunkt at invasionen af Kaspisk Måge er slut. Der vil sikkert komme lidt flere fugle når kulden begynder at melde sin ankomst og derved sparke flere fugle afsted fra Østeuropa, men det bliver nok ikke i samme antal som sommeren har budt på. Lidt overraskende dukkede den Baltiske Sildemåge atter op, den hygger sig åbenbart rigtig på Langeland. I Spodsbjerg har jeg nu haft den på følgende datoer: 29. august, 9. september og igen idag 23. september. Og i Bagenkop har jeg set den to gange hhv. den 31. august og 12. september 2020. Den Vestlige Sildemåge med den mærkelige vinge var også hjemme.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så var den Baltiske Sildemåge tilbage for 3. gang i Spodsbjerg havn, der er set i perioden den 31.august til den 23. september 2020. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

Dagens eneste Kaspiske Måge (1k) var en en genganger. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

Denne Sølvmåge som også kan minde om en Viking Måge har også opholdt sig gennem en længere periode i havnen. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

TILBAGE I DEN MIDTFYNSKE MULD DEN 22. SEPTEMBER 2020.

Sidst på eftermiddagen tog jeg en tur forbi Lindkær ved Ravnholt… Området har forandret sig helt fantastisk siden jeg løb skovene tynde i starten af 80erne, det var dengang hvor en Ravn kunne redde en hel dag… Lindkær bød faktisk på 2 nye lokalitetsarter for mig, da jeg så en rastende Sølvhejre samt en trækkende Dværgfalk, sidstnævnte ses der ikke mange af på de kanter. Men dagens obs blev en fin 1k Kaspisk Måge ved Sødinge, som stod sammen med mange andre måger på en mark der var ved at blive ordnet. På marken var der bl.a 7 Sildemåger, hhv. 4 adulte, 2 3k samt 1 1k, så det var ganske indbringende lige at tjekke dem igennem. Der ses fortsat nærmest ingen Kaspiske Måger på selve Fyn, hvilket nok skyldes manglende interesse, for de skal nok være der.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Midtfyn har været god for Kaspisk Måge i 2020. Jeg har nu fundet en god stak ved Ringe Sø, Kværndrup samt nu også ved Sødinge. 1k Kaspisk Måge (rød pil), Søndinge den 22. september 2020.

HAVNELUSK UDEN DET STORE HELD DEN 21. SEPTEMBER 2020.

På trods af smukt vejr var det lidt op af bakke med mågerne i dag… Der var gamle kendinge samt nogle svært bestemmelige fugle. Bagenkop bød på de 2 3k Kaspiske Måger fra hhv. den 8. og den 10. august 2020. Det var hyggeligt især at gense sidstnævnte, da det var ved at være længe siden den sidst havde været forbi havnen. En 1k fugl var nok en lidt afvigende Kaspisk Måge (og i så fald en ny fugl), men jeg var ikke helt glad for den, så jeg lod den være ubestemt. Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) fra den 13. juli 2020 var på plads igen i dag, dog har den ikke været så faste det sidste stykke tid. I Spodsbjerg havn gik det ikke meget bedre, her blev det blot til den nymærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH).

Aflæsninger i Bagenkop havn: Middelhavssølvmåge 2k (VLHH).

Aflæsninger i Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 1k (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den 13. juli 2020 dukkede denne 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) op i havnen. Bagenkop havn den 21. september 2020.

Denne 1k måge er nok en ok Kaspisk Måge, men jeg lod den dog alligevel forblive ubestemt. 

En 3k Kaspisk Måge fra den 10. august 2020 som uregelmæssigt kigger forbi. Bagenkop havn den 21. september 2020.

 

ÅRSUNGERNE AF KASPISKE MÅGE SKRIVER HISTORIE PÅ LANGELAND DEN 21. SEPTEMBER 2020.

En milepæl er nået for invasionen af de juvenile/1k Kaspiske Måger på Langeland i efteråret 2020, selv om det på seneste næsten er gået totalt i stå. Jeg har nu registreret over 400 forskellige individer !!!, helt præcist er det blevet til 401 med den sidste nye 1k fugl i Spodsbjerg havn igår den 20. september 2020. Det er muligt der kan være nogle gengangere imellem, når fuglene går fra at være juvenil til 1k og derfor kan være svære at skelne. Men da der var flest så det ud til at de juvenile gik meget hurtigt igennem/videre. Samlet har 2020 budt på 480/483 forskellige fugle på Langeland, hvilket aldrig er sket før. Nu hvor det er gået i stå er jeg spændt på om jeg alligevel kommer i mål og når samlet 500 forskellige fugle inden 2020 er omme. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Det har ikke været som at klø sig i nakken at få styr på alle de unge Kaspiske Måger. 1k Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn 18. september 2020.

Bagenkop havn/Kaspisk Måge ialt 247.

AD 4K+ 4K 3K 2K JUV/1K
10 2 5 12 35 183

Spodsbjerg havn/Kaspisk Måge ialt 231.

AD 3K 2K JUV/1K
1 2 13 215

Siø/Kaspisk Måge ialt 1.

2K
1

Baragger Nebbe/Kaspiske Måge ialt 1.

JUV/1K
1

Søndenbro/Kaspisk Måge ialt 1.

JUV/1K
1

Kelds Nor/Kaspisk Måge ialt 2.

JUV/1K
2

Dovns Klint/Kaspisk Måge ialt 1.

JUV/1K
1

 

KORT SMUTTUR TIL SPODSBJERG DEN 20. SEPTEMBER 2020.

Det blev et meget kort tjek af Spodsbjerg havn idag og alligevel kom der en enkelt ny 1k Kaspisk Måge i bogen…og det endda med blot 3 fugle (alle 1k) inde. De to andre var ringmærkede, den ene havde Kjeld mærket igår (VLHC) den 19. september 2020. Jeg kunne hurtigt genkende den, da den har været i havnen igennem længere tid. Den er især nem at kende, da den har knækket nogle svingfjer i den venstre vinge. Men den er superfrisk og kæmper ret intenst om brødet.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn; VLHK og VLHC.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens nye fugl gik kortvarigt på brød, men smuttede hurtigt videre ud på den yderste stenmole. Undervingerne var ret mørke, men ellers var der intet der tydede på en Cactus i denne fugl. Dog vil man aldrig kunne udelukke der er et Sølvmåge-gen gemt i sådan en fugl. Spodsbjerg den 20. september 2020.

Denne Kaspiske Måge har gennem længere tid opholdt sig i Spodsbjerg. De knækkede svingfjer har den haft i lang tid, men den virker alligevel heldigvis meget frisk. Skaden i vingen kan komme igennem kampen om føden når de følger en kutter, hvor der virkelig bliver gået til “stålet”. Jeg tror næppe den er blevet anskudt, så tvivler jeg på den ville klare sig så godt som den gør. Spodsbjerg den 20. september 2020.

 

JEG GLEMMER (NÆSTEN) ALDRIG ET “ANSIGT” SPODSBJERG DEN 18. SEPTEMBER 2020.

Jeg får tit spørgsmålet hvordan kan du genkende de forskellige måger fra hinanden, hvis de ikke er ringmærkede/farvemærkede ?. Jeg forsøger simpelthen bare at kigge så meget på de enkelte individer som muligt og indprinte mig de små nuancer. Nogle fugle har helt specielle bevægelser der fanger min opmærksom og helt ubevidst gemmer det sig på min “harddisk” …. Min gamle Far har nok ret, da han engang sagde til mig… “du har hovedet fuld af ubrugelig viden ” … Men i dag i Spodsbjerg hvor jeg havde 5 1k Kaspiske Måger var der straks en fugl der fangede min opmærksomhed, især fordi det så lidt sjovt ud, da den kun havde en lys plet på højre side af næbspidsen og ikke på venstre. Jeg mente også jeg kunne genkende tegningerne og hakkerne på tertialerne på denne fugl fra en jeg tidligere havde set i Bagenkop havn. Da jeg kom hjem fandt jeg den straks i “forbryder-albummet”, jeg havde nemlig rigtig nok set den i Bagenkop havn den 31. august 2020 !. Selvfølgelig kan jeg også tage fejl, men flere gange i år har jeg kunne genkende disse unge fugle uden de har været ringmærket hvis de har besøgt begge de to store Langelandske havne. Det hjælper selvfølgelig også at have taget 50.000 billeder af mågerne siden juli 2020, hvis hukommelsen ikke lige kan skelne en fugl. 

Det vigtigste i dag var dog at endelig var der en ny 1k Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn (teknisk set var Bagenkop fuglen også ny, men ikke i det samlede billede). Ret typisk ville den ikke helt ind i havnen og var total upåvirket af jeg smed brød ud til alle de andre tiggende måger. Meget ofte hvis de aldrig har fået brød før, så er de total ligeglade med denne fødekilde. Men hvis de får smag for det, så er de lige så vilde som de andre havnemåger.

Aflæsninger af Kaspiske Måge: VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens genganger fra Bagenkop havn. Spodsbjerg den 18. september 2020.

Samme fugl som på forrige billede for små 3 uger siden, da den slog sine folder i Bagenkop havn… Bagenkop havn den 31. august 2020. Bemærk især næbtegningerne samt tertialerne.

Dagens nye 1k Kaspiske Måge gjorde alt for at jeg ikke skulle opdage den, da den gemte sig bag en stor sten (oppe i venstre hjørne). Spodsbjerg havn den 18. september 2020.

Mens jeg ventede på at mågerne skulle komme ind fordrev jeg tiden med lidt sommerfugle og andre fugle. det gav bla. Det Hvide C samt Isfugl og Skægmejser. Spodsbjerg havn den 18. september 2020.

ENDNU EN TUR NÆSTEN UDEN KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 17. SEPTEMBER 2020.

Jeg havde desværre ikke tid til at optimere mit mågetjek for Kaspiske Måger på Langeland idag, så jeg kunne have fået flest fugle ud af det. Det blev til et meget hurtigt tjek af Bagenkop og Spodsbjerg havn og der var blot en enkelt fugl i hver havn og begge var gamle “venner”. Så heller ikke i dag blev det til nye fugle. Men med knap 400 forskellige juvenile fugle siden den 10. juli 2020 skal jeg ikke klage. 

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: VLCE.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens eneste Kaspiske Måge i Bagenkop var VLCE. Bagenkop havn den 17. september 2020.

Dagens eneste Kaspiske Måge i Spodsbjerg var en ren romantiker, den var ude og nyde den lokale flora. Spodsbjerg havn den 17. september 2020.