I ARBEJDSTØJET – NY KASPISK MÅGE I BAGENKOP HAVN DEN 27. JANUAR 2020.

Så var det atter tid til at få tjekket op på Bagenkop havn efter en travl og god weekend, hvor det både blev til en tur til Sverige og Sydvestjylland. Jeg ankom til havnen meget tidligt og desværre i regnvejr… Men heldigvis bød Jan på en kop morgenkaffe på kontoret og da den var drukket var regnen stoppet. I løbet af en halv time havde jeg 5 Kaspiske Måger i notesbogen, hvoraf der var en ny i form af en ret stor mørkøjet fugl som jeg antager var en han. Dagens nye fugl var den 9. nye fugl i 2020 som samlet har budt på hele 15 forskellige fugle (AD: 6, 4k: 2, 3k: 3, 2k: 4). 

Fotograf: Henrik Knudsen, Copyright.

Havnen bød på 3 styk “Gulbenet Sølvmåge”.

LILLE… MEGET LILLE MØRKØJET SØLVMÅGE TYPE, RINGE SØ DEN 22. JANUAR 2020.

Indimellem dukker der bare noget op, hvor man tænker hhmmm hvad er nu lige det for noget… Mens jeg stod og kiggede på de Kaspiske Måger i søen den 22. januar 2020… svømmer der pludselig en Måge rundt foran mig som ødelægger mit verdensbillede, for det er nemlig det der ofte sker når man kigger på Måger. En lille og meget rundhovedet Sølvmåge med mørkt øje og med et svagt bånd på p5. Hvorfor har sådan en fugl flere ligheder med en Kaspisk Måge og så alligevel ikke er sådan en ?. Flyder der gener fra en Kaspisk Måge i den ?.. jeg ved det ikke, men jeg er fascineret af der dukker sådanne fugle op.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne Sølvmåge type var ikke meget større end de Stormmåger der også var omkring den.. Dens hovedfacon var meget rund og desuden var hovedet påfaldende lille, men passede fint til kroppens størrelse. Bemærk det meget mørke øje, hvilket dog ofte ses i varierende grad hos vores Sølvmåger. Næbbet var utrolig spinkelt og kort, men selve formen mindede ikke rigtig om Kaspisk Måges, men mere om Sølvmåge. Men sammenlignet med de andre Sølvmåger den lå sammen med virkede det grotesk lille og afvigende… men igen passede fint til fuglens størrelse.

Bemærk svagt men tydeligt bånd på p5 som var bredest på inderfanen… Benene virkede ret korte.

I Mågeverdenen og min verden behøver man ikke at bestemme alle Måger man støder på med knusende sikkerhed… Men man kan undres og iagttage, men der er ingen grund til at skide på bestemmelsen !!.

FOTOKAVALKADE AF DEN ETBENEDE KASPISKE MÅGE, RINGE SØ JANUAR 2020.

Blandt de mange hundrede Kaspiske Måge som jeg har set gennem årene er det nok den fugl som er gået lige i hjertet… Den er ikke smuk som i smuk, men smuk på den måde den kæmper… Det gør helt ondt på mig at se når den svømmer, her er det tydeligt den ikke har samme speed som de andre fugle.. men den har alligevel nået langt med sin vilje og kampgejst…. Den fugl har min største respekt.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

EN ODE TIL RINGE SØ DEN 22. JANUAR 2020.

Jeg skal nok lade være med at blive lyrisk og poetisk omkring Ringe Sø i min gamle barndomsby hvor min fugleinteresse startede, da jeg desværre slet ikke har de talenter. Men at jeg har set 3 forskellige Kaspiske Måger samt en Middelhavssølvmåge i Ringe Sø i periode den 8. til den 22. januar 2020 har været en stor aha-oplevelse. Det hele startede med 2 fugle i søen den 8. januar, hvoraf den ene forsat raster, mens den anden kun blev set den ene gang (se foto i tidligere opslag). Den fugl der forsat opholder sig i søen er den fugl der kun har et ben, men det virker umiddelbart som om den klare sig meget godt. Den 14. januar rastede der en Middelhavssølvmåge, hvilket jeg tror er det første fund på/for Midtfyn, denne fugl har jeg kun set denne ene gang, men Måger kommer og går, så den kan sagtens dukke op igen. Den 17. januar dukkede der en meget smuk lys Kaspisk Måge op, denne fugl genfandt jeg den 22. januar. Alle de omtalte Måger er 2k fugle altså 1. vinter fugle. 

Jeg tror især at de Kaspiske Måger optræder meget hyppigere på Fyn end vi antager (samt det øvrige land), det er ikke bare en Langelandspecialitet længere. Jeg tror arten for alvor er kommet for at blive og det kun er et spørgsmål om tid før den vil blive betragtet som en helt almindelig Måge i det fynske landskab. Jeg kan kun opfordre til at tjekke de forskellige biotoper rundt omkring på Fyn, især hvor man ved der kommer mange Måger til overnatning, især søer og grusgrave er et kig værd… Jeg kan forestille mig at især Arreskov Sø og Grusgravene ved Davinde er meget oplagte steder at lede. Men tjek også diverse marker, de er lige så glade for orm på pløjemarker som vores egne på Måger. Selv har jeg fundet den ved Langå på Østfyn i selskab med en Baltisk Sildemåge i 2011 på en mark, så der kan også være sidegevinster ved at tjekke de mange Mågeflokke igennem. Så ud og få Fyn på landkortet og lad os få opklaret hvor hyppig denne art er her på Øen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne Kaspiske Måge har været den mest faste i søen hvor den har opholdt sig fra den 8. til den 22. januar 2020 indtil videre.

Den meget smukke lyse Kaspiske Måge her har jeg kun set ved 2 lejligheder hhv. den 17. og den 22. januar 2020.

Den 14. januar 2020 dukkede der en Middelhavssølvmåge op, hvilket også ligesom de Kaspiske Måger er første fund for Ringe Sø.

ENDNU EN DAG MED NYE KASPISKE MÅGER M.M I BAGENKOP HAVN DEN 21. JANUAR 2020.

Så gik turen igen til havnen og igen kunne der findes 2 nye Kaspiske Måger i havnen hhv. en adult og en 3k fugl. Den adulte var en meget mørkøjet type med en ren hvid p10 samt en lille sort plet på yderfanen af p4. Så anderledes i vingetegningen end den 4k jeg skrev om den 19. januar 2020. Årets total kom dermed op på 14 fugle ( Ad: 5, 4k: 2, 3k: 3, 2k: 4), hvoraf 8 er helt nye.  Samlet bød dagen på 5 Kaspiske Måge (Ad: 1, 3k: 2, 2k: 2)

Det blev også til en ubestemt Måge som jeg jeg ikke kunne sætte sikkert navn på. Det var muligvis blot en afvigende Sølvmåge på flere punkter eller en hybrid mellem Sølvmåge og Kaspiske Måge… skriv gerne hvis du har noget at tilføje til denne fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Smuk adult Kaspiske Måge.

Lidt vingetegning af dagens adulte Kaspiske Måge.

Jizzet minder meget som en Kaspiske Måge som den står der lidt på afstand, især overbevisende er hals, hoved og næb.

Men her lidt mere som en Sølvmåge, men dog mere slank- og langhalset som en Kaspisk Måge. 

Relativ hvide undervinger, hovedform nu igen mere som Kaspiske Måge, men bemærk et typisk stikkende Sølvmåge øje.

Vil ikke aldersbestemme den med sikkerhed, men blot skrive immature fugl.

Den gik der mange timer med at kigge på… uden jeg blev klogere.

 

 

KASPISK MÅGE MED SORT PÅ P4 I BAGENKOP HAVN DEN 19. JANUAR 2020.

Den ene af de 2 nye Kaspiske Måger som jeg fandt i går i Bagenkop havn den 19. januar 2020, den som jeg kaldte en 4k, fremviste et tydeligt sort bånd på p10, hvilket jeg ikke ser så tit i Bagenkop. Dette var nemt at se i felten, men at der også var sort på p4 var overraskende. Dette var umuligt erkende i felten, da jeg kun så den udstrakte vinge da den fløj, men det kunne erkendes på mine fotos. Det er ikke et bånd på p4, men mere to sorte pletter på hver sin side af fjeren, klart størst på yderfanen. Det kunne godt tyde på denne fugl har en noget mere østlig udbredelse end de Kaspiske Måger jeg plejer at se i havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Bemærk de sorte pletter på p4 på denne Kaspiske Måge fra Bagenkop havn den 19. januar 2020.

 

ATTER NYE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP HAVN DEN 19. JANUAR 2020.

Jeg har de seneste dage kigget utroligt meget på måger flere steder og er kommet lidt bagud med opdateringen, men vil forsøg de kommende dage at rette lidt op på det… Så vi starter med det seneste nye fra idag den 19. januar 2020, hvor jeg brugte en stor del af dagen på Bagenkop havn. Indtil idag havde jeg set 10 forskellige Kaspiske Måger i havnen, hvoraf de 4 var nye for sæsonen (Ad: 2, 4K: 1, 2k: 1), som svare til at 40 procent af fuglene er nye i 2020, hvilket jeg er ganske godt tilfreds med. I dag kunne jeg så tilføje yderligere 2 nye fugle hhv. en adult og en 4k så der samlet nu er set 12 forskellige (Ad: 4, 4k: 2, 3k: 2, 2k: 4) fugle i 2020. hvoraf de 6 er nye, således er nu halvdelen (50 %) af alle fugle nye i 2020. Samlet så jeg 5 fugle i dag (Ad: 1, 4k: 1, 3k: 1, 2k: 2), derudover var “Ritha” igen hjemme.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kortvarigt var denne 4k Kaspiske Måge inde om morgen… den ene af dagens 2 nye fugle for havnen i 2020. Bemærk sort bånd i p10. 

Denne 2k Kaspiske Måge var først i Klise Nor idag og siden det meste af dagen i Bagenkop havn. Det er nu 4. gang jeg ser denne fugl. Den rastede første gang den 26. og den 27. december 2019 i havnen og kiggede først igen forbi den 5. januar 2020. 

GENNEMGANG AF DET SAMLEDE ANTAL KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND 2019 DEN 14. JANUAR 2020.

Efter at have gennemgået mit eget materiale af Kaspiske Måger fra Langeland i 2019, prøvede jeg også at gennemgå DOF-Basen som jeg ikke selv benytter længere, for at se hvad der var set af andre og som jeg ikke selv havde set. Især var jeg interesseret i at gennemgå perioden august-oktober som jeg ikke havde mulighed for at dække. Det var ikke en helt nem opgave at løse, ikke så meget pga. antallet som ikke var overvældende, men mere pga. manglende beskrivelser om evt. gengangere hos især 1k fuglene samt manglende aldersbestemmelse o.l..  Jeg kom dog frem til at der var set cirka mellem 10 og 15 individer som jeg ikke havde set, hvilket bringer den samlede total op på 70-75 forskellige fugle på hele Langeland I 2019, dog stammer de fleste data fra Spodsbjerg og Bagenkop havn. Interessen for Kaspiske Måge er forsat ikke særlig store og til tider temmelig overfladisk, således stod jeg for 80-86 procent af alle individerne og det endda selv om jeg ikke havde mulighed for at dække efteråret. Det skal dog tilføjes, at der kan være endnu flere fund, da der muligvis/sandsynligvis er observationer der ikke er tastet i DOF-Basen. Men det er nok det tætteste svar man kan komme på det samlede antal i 2019.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 3k, Bagenkop den 11. februar 2019.

ÅRETS 10. INDIVID SAMT 4. NYE I 2020… 2K KASPISK MÅGE I BAGENKOP HAVN DEN 13. JANUAR 2020.

Efter flere dages fravær var det atter tid til en tur i Bagenkop havn samt det øvrige Sydlangeland… Havde selskab af Peder Rasmussen og vi fik set godt med Gæs samt en flok på 55 Snespurve som det mest spændende inden vi for alvor kastede os over havnen som vi besøgte i 2 omgange. Der var relativ få fugle inde. En enkelt genganger i form af en 3k ved første besøg, mens andet besøg gav en ny fugl, da der var dukket en meget lille 2k fugl op, som nok var en hun.  Det var 4. nye fugl i 2020, så året er starte ok i havnen

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne nye 2k (1. vinter) Kaspiske Måge havde et meget sort næb, de fleste individer plejer at lysne lidt ved basis.

Et så mørknæbbet individ kunne godt minde mere om en Middelhavssølvmåge, men undervingerne var lyse og stemmen var som den skulle være hos Kaspisk Måge.