HELE DAGEN I BAGENKOP HAVN DEN 27. NOVEMBER 2020.

Så kunne vejret ikke blive flottere… Blå himmel, vindstille og solen varmede lækkert. Jeg valgte i dag kun at koncentrere mig om Bagenkop havn, da jeg også gerne ville se hvad der evt. kunne komme ind i det sidste lys. Først var der ikke særlig mange måger, men som dagen skred frem og et par kuttere kom hjem begyndte antallet stille og roligt at stige. Og i aftenens sidste lys havde jeg 8 forskellige rastende Kaspiske Måger i havnen… De fordelte sig på følgende måde, 1 4k (ny fugl), 1 3k (genganger fra 10 august 2020, men ikke set på det seneste), 1 2k (genganger fra den 13. juli 2020) samt 5 1k (2 nye plus 3 gengangere). Men det var nu ikke de mange sikre Kaspiske Måger der var dagens mest interessante observation. Jeg havde en 1k fugl som jeg virkelig følte mig udfordret af… da den alt efter temperament kunne bestemmes til lidt af hvert. Jo mere jeg har kigget på hybridtyper mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge her i 2020, jo mere usikker bliver jeg på hvornår jeg skal smide “hybridkortet”. Der er simpelthen så stor variation i de Castus fugle, at det er svært at beskrive en klassisk hybrid. Dagens fugl minder rigtig meget om en Kaspisk Måge, men undtagelse af ret stribet hoved, ret grå underside samt kanter på tertiærerne. Jeg vælger ikke at kalde den det ene eller det andet, der er simpelthen for store huller i vores viden med sådanne fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her kommer en lille serie af dagens ubestemte måge, samt den nok mest spændende i havnen i dag. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Her ligner den ret godt en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Det er fristende at kalde den en afvigende Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Undervingen kunne også sagtens sidde på en ung Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Perfekt hale til Kaspisk Måge, på Cactus fuglene er der ofte mange sort prikker i overhalen. Bagenkop havn den 27. november 2020.

 

SUPER TILBAGEMELDING AF KASPISK MÅGE FRA BAGENKOP DEN 26. NOVEMBER 2020.

I forbindelsen med det store influks/invasion af juvenile Kaspiske Måger på Langeland i juli/august i 2020 som medførte flere hundrede fugle, ringmærkede jeg sammen med Kjeld T Pedersen (DK`s bedste mågemærker) ca. 15 juvenile Kaspiske Måger i de to Langelandske havne Bagenkop og Spodsbjerg. Denne store forekomst på Langeland blev ikke bemærket i det øvrige land. Årsagen til dette skal nok primært findes i et fiskestop i det øvrige Østdanmark samt Sverige, mens der blev fanget fisk (Skrubber) i store mængder ved Langeland. Der var mange flere både i området end normalt og der var store mængder fugle efter dem når de kom ind til havnene med deres fangst. De fleste af bådene fanger syd for Langeland og har derfor nok fået en masse af de juvenile Kaspiske Måger med sig ind, disse trækker nemlig hvert år NNV fra ynglepladserne i Polen mod Danmark og Sverige. En anden årsag til der måske ikke blev registreret så mange Kaspiske Måger i denne periode kan skyldes manglende aktivitet fra ornitologer i havnene. En kombination af sommerferie, om sommeren kigger man mere efter vadefugle samt især en manglende interesse for måger. Det sidste ses meget tydeligt i DOF-Basen, her er der meget få  observationer fra Langeland i andet halvår, faktisk har jeg næsten haft havnene helt for mig selv i hele 2020. En manglende interesse vil derfor give et helt forkert billede af en arts forekomst i Danmark, dette ses også meget tydeligt i fx. det Vestlige Sønderjylland, hvor der burde være mange Kaspiske Måger om efteråret på fx. Rømø. Især når man ved at arten optræder i store mængder på Fanø, hvor de største antal i DK registreres. 

Den 9. august 2020 fangede vi og farvemærkede en stor juvenil han Kaspisk Måge i Bagenkop havn. Den blev forsynet med en gul ring med sort skrift så den nemt kunne aflæses i felten (VLHE). Jeg aflæste den dagen efter hvor den fortsat var i Bagenkop havn, men herefter forsvandt den. Men 3 måneder senere den 14 november 2020 kom der så en tilbagemelding på den fra Polen, hvor den var blevet aflæst i Przytór i det nordlige Polen. Man regner med at rigtig mange af de Kaspiske Måger trækker mod SW om efteråret, men denne her var smuttet mod SØ. Mange af de fugle jeg ser på Langeland er nok primært fra Polen hvor arten blandet andet yngler. I invasions-perioden aflæste jeg 9 juvenile Kaspiske Måger med udenlandsk ring, hvoraf de 8 stammede fra Polen, hvor de alle var blevet mærket som ikke flyvefærdige unger.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyrght.

Her ses den smukke store juvenile han Kaspiske Måge kort inden vi fanger den og ringmærker den (se indsat foto). Bemærk der er ganske små hakker i det hvide på tertialerne, hvilket flere fugle fremviste i sommerens invasion. Hvorfor flere fugle fremviser dette er et godt spørgsmål, er der begyndt at flyde flere Sølvmåge gener rundt eller er det bare variation hos de Kaspiske Måger ?. Bagenkop havn den 9. august 2020.

VLHE blev aflæst den 14. november 2020 i Polen. Vi havde 3 måneder forinden den 9. august 2020 fanget den i Bagenkop havn. 

DE KASPISKE MÅGER SPARKER RØV DEN 25. NOVEMBER 2020.

Det var en sindsyg smuk dag i dag og som forventet gav det kaspiske Måger, især Bagenkop kom atter med i kampen. Det startede dog dårligt med kun den faste 2k som dog ikke har været så fast på det seneste. Men en enlig kutter afgjorde det hele, da den rev hele 5 1k fugl ind som alle var nye for 2020. Utroligt hvordan billedet kan ændres på et split sekund. Det var klart fugle der ikke var vant til havnen, de ville helst stå længst ud på molen og var ikke specielt interesseret i at komme ind og hils på mig. Og efter en time var de fleste væk igen og sidst på eftermiddagen indså jeg at jeg heller måtte stoppe, og tog afsked med Mogens som kiggede forbi kort før jeg smuttede. Spodsbjerg havn var også helt fantastisk da jeg så hele 8 1k fugle, hvoraf de 3 var nye for sæsonen. Så samlet fik jeg set 14 fugle og af dem var de 8 nye. Men der blev også kæmpet til der ikke var mere lys at arbejde med… men det var det værd !!. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Velkommen tilbage til Bagenkop, en af 5 nye Kaspiske Måger i den sydlige havn  i dag. Bagenkop havn 25. november 2020.

Denne 1k Kaspiske Måge havde en lidt spøjs farve på næbbet. Bagenkop den 25. november 2020.

Der blev tjekket måger lige til det sidste smukke aftenlys forsvandt. Spodsbjerg den 25. november 2020.

SPODSBJERG HAVN BØD PÅ 5 GENGANGERE DEN 24. NOVEMBER 2020.

En rigtig grå dag bød ikke på de store oplevelser, men havnene blev tjekket alligevel. Bagenkop er fortsat ramt af den hårde vind, hvilket betød få fugle… så det var igen hurtigt overstået. Lidt småtjek undervejs op til Spodsbjerg havn gav ikke rigtig noget at berette om.. I Spodsbjerg mødte jeg atter Mogens og vi fik set 5 1k Kaspiske Måger som alle var gengangere, men vi hyggede med kendetegn og fotosnak, så tiden gik hurtigt.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg: (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 5 gengangere, Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 24. november 2020.

VLHJ sammen med “the boys” mens færgen er på vej ind fra Tårs. Spodsbjerg den 24. november 2020.

 

MIN SENESTE LANDSVALE M.M HOU NORDSTRAND DEN 23. NOVEMBER 2020.

Jeg startede dagen med en morgenobs på Hou Nordstrand i utroligt smukt, køligt og blæsende vejr. Jeg blev mødt af et massivt tæppe af Edderfugle (5000+) som blev pløjet godt igennem, men ak heller ikke i dag fik jeg fundet mig en Kongeedderfugl. Mens jeg stod og pressede skopet maksimalt havde jeg 3 trækkende Tejster og 10 Alke. På trods af at Tejst yngler talrigt ved Sprogø er arten relativ fåtallig på Langeland, iøvrigt havde jeg senere på dagen yderligere 1 ved Boftofte Strand. Pludselig ud af øjenkrogen ser jeg en hurtig småfugl komme trækkende… en LANDSVALE !! Det var godt nok temmelig sent og helt klart min seneste på Langeland. Andre sene småfugle var en Munk plus 4 Tornirisker. Ellers skal nævnes 1 Stenvender, 25 Bjergirisker og 1 Snespurv. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Faktisk troede jeg slet ikke jeg nåede at få et foto af dagens sene Landsvale, jeg skød bare fra hoften og opdagede først hertil aften at det blev til et dogmefoto af mit seneste fund på Langeland nogensinde. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

Jeg havde en fed oplevelse med en Stenvender som jeg kom i nærkontakt med, mens den spiste en frisk opskyllet Krabbe. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

De gode proteiner blev nydt med stort velbehag. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

Stenvenderen var komplet ligeglad med jeg lå ganske få meter fra den og fik taget en stak billeder. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

Resten af dagen stod på mågetjek i Spodsbjerg havn, hvor de Kaspiske Måger skulle findes og tjekkes. Jeg fik hyggeligt selskab af Mogens Majland fra Sjælland som gerne ville have lidt tips til bestemmelse af de Kaspiske Måger. Jeg kunne fremvise 5 fugle og det drejede sig atter om ungfugle/ 1. vinter. Men i modsæt- ning til i går, så var der heldigvis en ny fugl imellem i denne omgang. 

Aflæsninger i Spodsbjerg havn af Kaspisk Måge: (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det har krævet lidt ekstra at finde en ny Kaspisk Måge for sæsonen 2020 på det seneste, men i dag kom denne fine ungfugl i bogen. Spodsbjerg havn den 23. november 2020.

 

HEL DAG GAV KUN GENGANGERE…LANGELAND DEN 22. NOVEMBER 2020.

På trods af fuld mågefokus denne søndag i de to langelandske havne kunne jeg ikke presse nye Kaspiske Måger ud af dagen… En enkelt fugl var lige ved at snyde mig, men blev opdaget efter 3000 fotos om aftenen blev gennemgået for en sikkerheds skyld. Nå men ellers var alt som forventet, Bagenkop var fortsat tom og alle dagens 7 1k fugle blev set i Spodsbjerg havn. Af de 7 fugle var 3 af dem farvemærket og gamle kendinge.

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH), VLHJ) og (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Denne her har jeg kun set en gang tidligere i havnen den 16. november 2020. Spodsbjerg havn den 22. november 2020.

 

KUN SPODSBJERG KUNNE NOGET I DAG DEN 20. NOVEMBER 2020.

Det var en meget smuk men kølig dag på Langeland i dag…. Jeg havde ikke de store forventninger da det havde blæst voldsomt fra vestlig retning og presset meget vand ind. Bagenkop var også total mågetom på trods af to besøg i løbet af morgen… Inden jeg ville videre mod nord tjekkede jeg Kelds Nor, hvor jeg havde selskab af  Morten Müller som også var på tur i dag… Vi havde fornøjelsen af Stor Præstekrave og Sortklire som det mest interessante. Resten af dagen foregik primært i Spodsbjerg havn og da der ikke meget tid tilbage af dagen kunne jeg tælle hele 8 Kaspiske Måger, hvoraf 3 var nye fugle, de var alle i færgebassinet. Det drejede sig kun om 1k fugle.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHC) og (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

Kaspisk Måge 1k. Sidste gang jeg så VLHK var den 14. november 2020 i Bagenkop. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

 

MIN VEN MED ET BEN OPHOLDER SIG FORTSAT I RINGE SØ DEN 19. NOVEMBER 2020.

Jeg havde desværre ikke så meget tid til fugle i dag, men nåede dog kort før lukketid et smut forbi Ringe Sø. Jeg havde ikke tjekket søen i lang tid og håbede der måske var et par måger at tjekke. I første omgang så der lidt stille ud, men pludselig kom der en Kaspisk Måge flyvende og til min store overraskelse var det den Kaspiske Måge med et ben som jeg fandt tilbage i januar 2020 og som jeg ikke havde set siden engang i august 2020. Den har heller ikke været meldt af andre siden min sidste obs af den, men mon ikke den har været der hele tiden. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne handicappede 2k Kaspiske Måge med kun et ben klare sig fint og har snart opholdt sig i søen i et helt år. Ringe Sø den 19. november 2020.

Undervingen er blevet flot hvid. Ringe Sø den 19. november 2020.

Et næsten identisk foto af den samme fugl fra den dag hvor jeg fandt den i søen. Bemærk hvordan undervingen har udviklet sig. Ringe Sø den 8. januar 2020.

 

SIBIRISK SILDEMÅGE OG KASPISKE MÅGER LANGELAND DEN 18. NOVEMBER 2020.

I går blev de Kaspiske Måger svigtet på Langeland til fordel for en Stor Gulben på Fanø sammen med Laila Neermann… Men i dag var der ingen håndbremsvending på Langelandsbroen og vi fik en rigtig god dag på Øen med nye og gamle fugle. Den første nye fugl var en 1k som kom med et større træk Stormmåger ud for Kelds Nor. I Bagenkop havn havde vi 3 fugle, hvoraf de 2 var nye for sæsonen, de nye var 2 1k mens en 3k fra den 10. august 2020 var en genganger. Næste nye fugl var en 1k som lå bag en kutter ud for Bukkehave på østkysten. Inden vi nåede sidst stop i Spodsbjerg ville vi tjekke Skovsgaard Gods området og det skulle vise sig at være temmelig indbringende. Vi lagde ud med en Grønspætte som Laila spottede fra bilen og som landede i et træ hvor den rigtig kunne nydes. Arten er fortsat ret sjælden på Langeland. Heldigivis ville Laila gerne op og se Godset og det benyttede jeg til at tjekke en større flok måger som fulgte efter en traktor som kørte ude på en mark helt oppe ved Godset. Pludselig opdager jeg en 1k Sildemåge imellem Mågerne og da den virker mørk og i frisk juvenil dragt samt lyshovedet tænker jeg straks på en Baltisk Sildemåge. Men da den endelig går ned sammen med en del Sølvmåger og Stormmåger bliver jeg overrasket over hvor stor den er… Pulsen stiger yderligere da den virkelig er i komplet juvenil fjerdragt… det må være det nærmest man kan komme en Sibirisk Sildemåge. Vi ser fuglen i godt 30 minutter (KL. 14.10-14.40) da hele flokken pludselig letter og de fleste af mågerne forsvinder i temmelig høj højde mod SØ og vi ser herefter ikke mere til den Sibirisk Måge. Arten er utrolig vanskelige at skelne fra en Baltisk Sildemåge, men alene størrelsen bør næsten kunne udelukke denne art…. Letter høj over denne oplevelse slutter vi af i Spodsbjerg havn med 3 1k Kaspiske Måger, hvor dog kun den ene er ny for 2020. Samlet gav denne fine rundtur 5 nye Kaspiske Måger. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den var ikke nem at få fotodokumenteret den Sibiriske Sildemåge. Men man kan godt fornemme den mørke hånd uden vindue samt et fint halebånd i kontrast til den øvrige hale. Skovsgaard Gods den 18. november 2020.

Det lyse hoved kan godt fornemmes på fuglen som flyver nederst i venstre hjørne. Bemærk også de spidse vinger som giver et Sildemåge indtryk. Skovsgaard Gods den 18. november 2020.

En 1k Kaspisk Måge gør sig ren. Bagenkop havn den 18. november 2020.

 

FIN LILLE TUR TIL SPODSBJERG HAVN OG DREJET DEN 16. NOVEMBER 2020.

Vejret indbød ikke til en morgentur her i Øhavet i dag, så jeg trak tiden og kom først afsted sidst på formiddagen, men fik alligevel nogle fine timer i Spodsbjerg havn. Faktisk var jeg lidt overrasket over hvor mange Kaspiske Måger jeg fik i bogen på dette tidspunkt af dagen. Inde i selve havnen havde jeg 3 1k fugle, hvoraf  kun 1 var ny. En af gengangerne var en meget smuk og langhovedet 1k jeg sidst så i havnen den 27. oktober 2020, men jeg kunne nu alligevel godt genkende den. Syd for havnen stod der også en god stak måger ved Drejet. Her havde jeg atter jeg en adult fugl og lidt overraskende var det en ny fugl i forhold til den jeg fandt for et par dage siden inde i havnen. De adulte fugle er de værste at skulle skelne fra hinanden, men denne her havde en helt ren hvid plet i p10, hvor den anden havde to bitte sorte pletter, desuden virkede dagens fugl noget større. Det var dog kun muligt at skelne disse detaljer via fotos. Det blev også til en ny 1k fugl samt 2 genganger som begge var farvemærkede (VLVH) og VLHJ). Samlet så jeg på denne lille hyggelig tur 7 Kaspiske Måger i Spodsbjerg. Bagenkop kunne jeg ikke nå i dag på grund af jeg kom for sent afsted.

Aflæsning af Kaspisk Måge ved Drejet/Spodsbjerg: (VLCH) og (VLHJ)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne meget smukke Kaspiske Måge med det meget lange hoved så jeg sidst i havnen den 27. oktober 2020. Spodsbjerg havn den 16. november 2020.

En af dagen nye 1k fugle var denne meget fine lille Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 16. november 2020.

Noget overraskende var der atter en ny adult Kaspisk Måge i området. Drejet/Spodsbjerg den 16. november 2020.