NUMMER 519 PLUS EN KÆMP SØLVMÅGE DEN 19. OKTOBER 2020.

En hel dag i felten på Langeland var ikke særlig indbringende… men alligevel blev der presset en ny Kaspisk Måge ud af Bagenkop havn. Bagenkop havn var ellers meget tom det meste af dagen, men en enkelt 3k Kaspiske Måge opholdte sig i havnen (nr. 519 på Langeland i 2020) omkring 15 minutter inden den lettede og trak mod S. I Spodsbjerg havn var den ringmærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH) samt den 1k Vestlige Sildemåge fortsat på plads. Den 11. oktober 2020 så Kjeld T Petersen en meget stor og spændende imm/3k Sølvmåge. Jeg har længe ledt efter den og i dag genfandt jeg den endelig. Fuglen er meget stor klart større end de andre Sølvmåger og iøjnefaldende med sit tændstiknæb. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om der er noget vi overser med den type Sølvmåge, det er klart ikke fugle der yngler i DK. Mon ikke den tilhøre en NØ-Sibirisk bestand af Sølvmåge ?. Jeg har ved et par lejligheder set denne type Sølvmåge i Bagenkop havn gennem årene. 

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mens solen fortsat skinnede sås denne 3k Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. Bemærk størrelsen og hovedfacon i forhold til de andre uskarpe Sølvmåger. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. De andre måger må føle de har mødt Sølvmågernes svar på Obelix. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

NY SAMLET OVERSIGT OVER FOREKOMSTEN AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND I 2020 DEN 18. OKTOBER 2020.

Ikke siden den 21. september har jeg lavet en nøjagtig oversigt over hvor mange Kaspiske Måger det er blevet til samlet på Langeland samt de enkelte lokaliteter i 2020. Den 4. oktober brød jeg en magisk grænse med 500 forskellige individer på Langeland, måske den største forekomst i Østdanmark nogensinde på et år ?. Det er muligvis også første gang nogen nogensinde i DK har forsøgt at genkende hvert enkelt individ og derved få et eksakt overblik over hvor mange fugle der egentlig har været tale om. Næsten alle fugle er ikke overraskende registreret i de to havne Bagenkop og Spodsbjerg, men siden den sidste oversigt den 21. september er det kun Bagenkop der har haft et fornuftigt antal af nye fugle. Den 21. september havde jeg set 247 fugle i Bagenkop og det var nu steget til 277 fugle den 18. oktober, altså en stigning på 30 nye fugle. Spodsbjerg gik i samme periode fra 231 fugle til 238 fugle, hvilket blot er 7 nye fugle. Generelt kan man sige at antallet af fugle faldt dramatisk fra sidst i august/primo september, da invasionen af juvenile fugle nærmest gik total i stå. En af de afgørende faktorer for hvorfor fuglene forsvandt så pludseligt fra havnene kan måske ses i ændringen af fiskeriet. I den gode periode med mange fugle fra den 10. juli til ca. primo september var der utrolig mange Rødspætter og derved kom mange både ind til havnene. Herefter gik man over til at fange efter Tunger da Rødspætterne pludselig forsvandt. Tungerne er hurtigere at rense og der er heller ikke så mange rester efter dem som hos Rødspætterne og derved var fiskerne hurtigere færdig med deres arbejde, hvilket betød der ikke længere var så mange måger der fulgte med ind i havnene. Den samlede total uden gengangere er nu oppe på 518 Kaspiske Måger. Af årets “høst” er lidt over 80 procent ungfugle (fugle der er født i 2020), hvilket set med Østdanske briller nok ikke er så overraskende. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 277 fugle.

Ad. 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
12 2 5 19 35 204

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 238 fugle.

Ad 3k 2k Juv/1k
3 4 13 218

Siø: Kaspiske Måge 1 fugl.

2k
1

Baragger Nebbe:: Kaspiske Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Søndenbro: Kaspisk Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Kelds Nor: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Dovns Klint: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Kaspiske Måge juv/1k Bagenkop den 24. august 2020.

 

EN MORGENTUR TIL SPODSBJERG DEN 17. OKTOBER 2020.

Jeg tog en mindre tur til Spodsbjerg havn, da jeg havde en aftale med Liverpool og Everton lidt over middag… Engang imellem må mågerne erkende de kommer i anden række. Men inden jeg “faldt i havnen” fandt jeg en Stor Tornskade samme sted hvor jeg havde en den 1. januar 2016 med karakter af underarten homeyeri. Dagens fugl var dog en helt almindelig  fugl, men vanen tro en lækker fugl at se på. Der var meget stille i buskene, dog kunne to Isfugle nydes mens de jagtede rundt med hinanden. I havnen var der lidt måger at tjekke, men det blev kun til den faste og farvemærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH). 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stor Tornskade – Det er et af de bedste efterår jeg har oplevet med arten i mange år. Spodsbjerg den 17. oktober 2020.

VLCH holder fortsat ud. Spodsbjerg havn den 17. oktober 2020.

Denne blege Sølvmåge har også opholdt sig længe i havnen. Spodsbjerg havn den 17. oktober 2020. 

TO DAGE NÆSTEN UDEN KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 16. OKTOBER 2020.

Den kraftige NØ vind har ikke været særlig givende hvis man gerne vi se nogle Kaspiske Måger som jeg vildt gerne vil her i 2020. Jeg har så meget billigkøbt toastbrød i bilen som aldrig før… og nu har jeg ingen måger at give det til !. Jeg har nu gennemsøgt de to Langelandske havne i to dage ( den 15. og 16. oktober 2020 ) og set den samme 3k fra den 8. august 2020 begge dage i Bagenkop havn. Har været så “deprimeret” at jeg ikke engang har gidet at fotografere den…  Nå men der må vel komme nye fugle igen når vinden drejer og gutterne atter smider kutterne ud i bølgerne. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sammen med Fiskehejren har jeg har stirret som en sindsyg efter de Kaspiske Måger. Bagenkop havn den 16. oktober 2020.

Da jeg slet ikke har friske fotos af Kaspiske Måge vil jeg bringe en af de smukkeste ungfugle jeg nogensinde har haft i havnene. Jeg mindes ikke jeg før har oplevet en 1k Kaspisk Måge med en så smuk halekontrast. Bemærk næsten ingen sorte prikker i det hvide, det mindede næsten om en hale der kunne sidde på en Stor Sorthovedet Måge. I starten af september genfandt jeg den atter i Bagenkop havn. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

 

KUNNE IKKE FØLGE OP PÅ DE GODE TAKTER… DEN 14. OKTOBER 2020.

Total vejrskifte siden i går på Langeland. Det fantastiske smukke efterårsvejr var væk i dag, vinden var utrolig kraftig med stød tæt på kuling som kom fra NØ. Det var også blevet temmelig koldt, så det varme tøj måtte findes frem. Der var heller ikke nær de samme fugle i luften som i går, så det var lidt op af bakke denne onsdag. Da det ikke rigtig indbød til at stå på en bakketop eller en klint og kigge træk, brugte jeg mange timer i Bagenkop havn. Jeg kunne dog ikke presse nye Kaspiske Måger ud af det i dag, jeg måtte nøjes med 4 fugle hhv. 1 3k fra den 8. august 2020 samt 3 1k som alle var gengangere fra i går. Den Vestlige 1k Sildemåge fra i går samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) var også på plads i dag. Om eftermiddagen kørte jeg op til Skovsgaard Gods, da jeg havde lovet den lokale Naturvejleder at hjælpe til ved et aftenarrangement sammen med Nis Rattenborg, hvor vi skulle fortælle om nattrækkende fugle. Inden det gik i gang fik jeg set en Stor Tornskade (den 4. jeg ser på Langeland dette efterår), en Kortnæbbet Gås, samt 3 Havørne på Godsets arealer, så fin afslutning på fugledagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 3k. Bagenkop havn den 14. oktober 2020.

Det burde have været en Ørkenstenpikker når man kiggede på de omgivelser denne Stenpikker rastede i. Fakkemosen den 14. oktober 2020.

MANGE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP PLUS EN ALPESEJLER VED GULSTAV DEN 13. OKTOBER 2020.

Det var en fantastisk smuk dag på det sydlige Langeland som bød på rigtig mange trækkende fugle, især kom der mange Musvåger og Bramgæs.. Jeg startede med at kratluske omkring Ristinge inden jeg ville til Bagenkop havn. Der var ikke rigtig nogen sangere i buskene af betydning, men det væltede rundt med Sangdrosler og Vindrosler som konstant lettede når jeg tog et skridt mod en busk. I luften hørtes Hedelærke, Bjergvistjerter og sågar trækkende Skægmejser. Bramgæssene var også rigtig ankommet, den ene flok efter den anden havde kurs mod Ærø. Musvågerne samlede sig i store skruer inden de tog samme kurs som Bramgæssene. Mellem Musvågerne var der en enkelt Rød Glente samt Rørhøg. Herefter gik turen til Bagenkop, hvor jeg startede med en næsten tom havn for måger. Men heldigvis kom der lidt både ind og med dem en fin omgang Kaspiske Måger lige præcis som jeg havde håbet på. Jeg fik set hele 10 forskellige fugle, hvoraf de 8 var nye for 2020. De nye fugle var alle 1k fugle, mens gengangerne var 1 3k fra den 10. august og 1 2k fra den 13. juli 2020. Af andre nævneværdige måger i havnen var der en temmelig stor 1k Vestlig Sildemåge samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) plus 2 Cactus-hybrider. Mens jeg var nede i havnen hørte jeg rygtet om en trækkende Alpesejler som Morten Müller havde set trække sydøst ved Klise Nor.. et fantastisk fund. Jeg opgav dog hurtigt tanken om at nå den og regnede derfor med at jeg ikke fik set denne fine fugl i denne omgang. Men pludselig efter et par timer kom meldingen om at den igen var blevet set ved Ørnehøj. Jeg tog chancen og kørte derned, da det blot var 5 minutter fra havnen. Efter godt 15. minutter dukkede den op og lå sammen med en stak Svaler. En utrolig flot fugl, hvor vi kunne se den hvide mave ganske fint. Herefter forsvandt den og blev ikke set mere, så det var på et hængende hår jeg fik mig en ny Langelandsart. Mens vi atter prøvede at genfinde den, dukkede der en Mursejler (en Gråsejler, kunne nok ikke helt udelukkes da den lå temmelig langt væk) op på scenen. Så hele 2 Sejlere i oktober i Danmark var jo noget over gennemsnit. Inden jeg smuttede op til Spodsbjerg havde jeg en Stor Tornskade samt en rastende Dværgfalk i Fakkemosen. Spodsbjerg havn var tom for Kaspiske Måger og jeg måtte nøjes med den faste 1k Vestlige Sildemåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 1k Kaspiske Måge havde lidt streger i ansigtet, dog nok ikke nok til at jeg blev alt for bekymret. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.

Vestlig Sildemåge 1k. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.

PÅ JAGT EFTER DET UMULIGE DEN 12. OKTOBER 2020.

Jeg havde i dag planlagt at jagte en sibirisk småfugl ved Hou Nordstrand på Nordlangeland. Mange ville ha` sagt glem det, men heldigvis var Laila Neermann frisk på at gøre en indsats.. respekt herfra. Så vi kratluskede hele morgen og selvfølgelig var der ingen Brun Fluesnapper i de små sommerhushaver eller Ørkensanger på stranden… men vi havde spændingen om at finde noget på en ganske uventet lokalitet. Bedste fugle blev en fin Enkeltbekkasin som Laila trådte op, en trækkende Bjergvipstjert samt en Stenpikker. På vejen mod syd havde vi om eftermiddagen ved Stoense Havn 158 trækkende Musvåger samt 4 Spurvehøge plus en Bjergvipstjert, alle rovfuglene trak ind ved Lundborg havn på Fyn. Vi sluttede en god fugledag af i Spodsbjerg havn, hvor vi så den faste ringmærkede (VLCH) 1k Kaspiske Måge.

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Pludselig lettede en fin Enkeltbekkasin foran Laila. Hou Nordstrand den 12. oktober 2020.

Der blev kæmpet benhårdt for at finde noget spændende, Laila forsvandt næsten helt ude i rørskoven. Hou Nordstrand den 12. oktober 2020.

“Kend den på knækket” er fortsat på plads. Spodsbjerg havn den 12. oktober 2020.

 

SORTHOVEDET MÅGE 1K – NØRREBALLE NOR DEN 11. OKTOBER 2020

Dagen nærmede sig en fiasko (kun set fra et mågeperspektiv) da jeg simpelthen ikke kunne finde en eneste Kaspiske Måge i dag på Langeland.. Men jeg ville lige tjekke Nørreballe Nor som en sidste mulighed inden jeg kørte hjem. Jeg havde dårlig nok løftet kikkerten før humøret steg, da jeg så en fin 1k Sorthovedet Måge som en af de første måger mellem godt 400 Hættemåger og enkelte Sølvmåger og Stormmåger. Om det er samme fugl som jeg så sammen med Laila Neermann den 2. oktober 2020 tør jeg ikke afgøre, vi så den nemlig så kort dengang. Men da der fortsat er langt mellem de Sorthovedet Måger på Langeland er der nok en meget god chance for at det er samme fugl. På trods af jeg har tjekket særlig mange måger igennem i år på Langeland har jeg kun fundet 3 (4) fugle og det har været lidt spredt på Øen. Den først jeg fandt i år var en adult fugl ved Boftetofte den 28. marts og ikke før den 13. maj så jeg igen en på Langeland da jeg havde en 2k fugl i Kelds Nor. Og så nu 1-2 1k i Nørreballe Nor hhv. den 2. og 11. oktober 2020. Men mon ikke fremtiden vil byde på nogen flere fugle med den fremgang arten har oplevet i DK.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge 1k… Når man først har udelukket kvæget så er den ikke svær at spotte !. Nørreballe Nor den 11. oktober 2020.

Så gad den ikke det mere, som den eneste måge lettede den lige pludselig og forsvandt mod vest. Nørreballe Nor. 

 

THE GHOST – SPODSBJERG HAVN DEN 10. OKTOBER 2020.

En meget underlig måge som dukkede op den 5. oktober 2020 i Spodsbjerg havn slår fortsat sine folder i havnen.. Jeg ved ikke rigtig om jeg er blevet klogere, faktisk måtte sådan en måge godt bare trække videre, så man kunne få den ud af hovedet igen… 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

 

ATTER SMUKT VEJR, MEN FORSAT INGEN NYE KASPISKE MÅGER DEN 9. OKTOBER 2020.

Jeg var hele turen rundt i dag og lige lidt hjalp det.. jeg kunne ikke finde nye Kaspiske Måger igen igen. I Bagenkop brugte jeg lidt tid på den faste 2k Kaspiske Måge som har rastet her siden den 13. juli 2020. En lidt sjov fugl som aldrig helt vil rigtig tæt på og som også er lidt forsigtig når der skal kæmpes om det brød jeg har med til fuglene. Bemærk på billederne at der er ved at komme en hvid plet på p10 samt de meget hvide undervinger. I Spodsbjerg havn var det igen kun den ringmærkede (VLCH) der kom i bogen. Ellers bød Langeland på flere Sølvhejre, Rød Glenter, en sjat Musvåger samt lidt færre flokke af trækkende Knortegæs i forhold til de seneste dage.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 9. oktober 2020.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 9. oktober 2020.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 9. oktober 2020.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 9. oktober 2020.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 9. oktober 2020.