FØRSTE TEGN PÅ DET MÅSKE LAKKER MOD ENDEN ? DEN 11. AUGUST 2020.

Efter den forrygende dag i går var der måske små tegn på at der evt. er ved at ske ændringer. På vej til Bagenkop havn havde jeg ellers på en mark med Stormåger en juvenil Kaspiske Måge ved Søndenbro… så det startede lovende. I Bagenkop væltede det rundt med Kaspiske Måger og jeg var lidt udfordret i at få styr på dem, men til sidst lykkedes det nogenlunde. Samlet så jeg 15 fugle, som var fordelt på 14 juvenile og 1 3k. Men der var ikke så mange nye fugle i dag, samlet fik jeg 3 nye til havnen… men kun to kunne bruges i den samlede oversigt over antallet af fugle i 2020. Den Kaspiske Måge som er opkaldt efter mig gul (VLHK) og som Kjeld Petersen og jeg ringmærkede i Spodsbjerg havn den 9. august 2020, og som jeg så så sent som i går aftes samme sted, dukkede pludselig op i virvaret af Kaspiske Måger i Bagenkop havn i dag. Det blev i øvrigt den eneste aflæsning i dag af Kaspiske Måge. 3k fuglen var den jeg fandt den 8. august 2020 i Bagenkop havn og også så samme sted den 9. august 2020. Spodsbjerg havn hvor jeg afsluttede min tur… havde for første gang siden invasion af juvenile fugle begyndte den 10. juli 2020 ikke en eneste Kaspiske Måge inde i havnen !!.  Dagens “fangst” med 3 nye i havnen samt 1 ved Søndenbro, bringer 2020 totalen op på 219 fugle hvoraf de 157/160 er juvenile fugle som alle er set siden den 10. juli 2020. Igen fik jeg set 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En juvenil Kaspisk Måge gik sammen med en flok Stormmåger ved Søndenbro den 11. august 2020.

Denne juvenil hun af Kaspiske Måge var blevet ringmærket (VLHK) i Spodsbjerg havn den 9. august og var der også næste dage den 10. august 2020. Men den 11. august var den inde i Bagenkop havn, så rejsen mod syd er måske indledt.

En ret lille juvenil Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 11. august 2020.

Endnu et eksempel på en juvenil Kaspiske Måge. Bagenkop den 11. august 2020.

 

 

 

 

 

NY PERSONLIG REKORD MED KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 10. AUGUST 2020.

Endnu engang da jeg var færdig med arbejde gik turen direkte videre til Langeland for at tjekke måger. Jeg var især interesseret i at se om jeg kunne genfinde de måger som Kjeld Petersen ringmærkede i går i Bagenkop havn og i Spodsbjerg havn. Lad mig sige det med det samme det blev en festlig eftermiddag og aften jeg fik i havnene. Angående de ringmærkede fugle fra i går, så fandt jeg både 2k Middelhavssølvmågen (gul ring VLHH) og den juvenile Kaspiske Måge (gul ring VLHE) samt den faste juvenile Kaspiske Måge (Gul ring VLAH). Så det var en rigtig fint start, men det var også nemt for det vrimlede med Kaspiske Måger i havnen idag. Jeg så ikke mindre end 14 forskellige og der var utrolig mange nye fugle inde. Af de 12 juvenile var de 9 nye !. Af andre nye fik jeg en pokkers stor 3k samt en 4k… især kom der mange fugle ind, da der pludselig ankom en sen kutter. For en kort bemærkning fik jeg også set 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Herefter gik turen til Spodbjerg havn, her var ikke nær så mange Kaspiske Måger som i Bagenkop, men jeg fik set 6 fugle, hvoraf de 4 var nye hhv. 3 juvenile samt en 3k. Jeg aflæste også den juvenile hun som jeg fik opkaldt efter mig, da Kjeld havde en gul ring klar der hed (VLHK)… bemærk de to sidste bogstaver…  Så jeg så ikke mindre end 20 !! fugle på Langeland her sidst på dagen, hvilket er det største antal jeg nogensinde har registreret på Øen. Så samlet med dagens høst af nye fugle, så har jeg fundet 216 forskellige fugle i 2020, hvoraf de 154/157 er juvenile fugle siden den 10. juli 2020. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 12 juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 10. august 2020.

Det er ofte ikke særligt nemt at få fotodokumentret de Sildemåger jeg har set i havnene i år, de bevæger sig næsten altid på grænsen og reagere ikke rigtig på brød. I dag fik jeg dog chancen, da en enkelt fugl lige kom ind i 5 sekunder. Bagenkop den 10.08-2020.

Denne Kaspiske Måge vil altid komme til at stå mit gamle hjerte meget nær, da Kjeld Petersen valgte at give den en ring hvor de to sidste bogstaver svare til mit navn. Spodsbjerg havn den 10. august 2020.

RINGMÆRKNING AF KASPISKE MÅGER OG MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ EN NY HISTORISK DAG FOR LANGELAND DEN 9. AUGUST 2020.

Jeg fik en af mine mest mindeværdige dage og oplevelse(r) med de Kaspiske Måger på Langeland i dag på flere måder. Jeg havde aftalt at mødes med Kjeld Petersen først i Bagenkop havn og senere i Spodsbjerg havn, hvor han ville forsøge at fange og farvemærke nogle af de mange kaspiske Måger der opholder sig i disse havne. Kjeld Petersen er en af de mest erfarende ringmærkere der er i Danmark med over 250.000 ringmærkede fugle !. Han er især interesseret i at mærke måger og har allerede fanget over 100 Kaspiske Måger i Danmark. Kjeld fik demonstreret sin evner på bedste vis endda på en dag hvor mågerne ikke var nemme at arbejde med. I Bagenkop fik en juvenil Kaspiske Måge ring på og desuden blev 2k Middelhavssølvmågen også mærket. Senere tog vi til Spodsbjerg havn hvor det blev til yderligere to mærkede juvenile Kaspiske Måger. Det giver en ekstra dimension at man nu for alvor kan følge lokale fugle samt håbe på de før eller siden bliver meldt andre steder fra i verdenen. Og så må jeg bare sig jeg var dybt imponeret over Kjeld Petersens professionelle arbejde og hans hensyntagen til fuglene… Et 12 tal herfra.

I Bagenkop havn havde vi i alt 11 Kaspiske Måger hhv, 9 juvenile, 1 2k og 1 3k… På trods af det pæne antal kunne jeg kun presse en ny juvenil ud af det i dag… men alt nyt er godt nyt i dette tilfælde. 2k fuglen var den sædvanlige og 3k fuglen var den der dukkede op i går. Kjeld har tidligere på sæsonen allerede fanget en juvenil Kaspisk Måge i havnen (V.LAH) som også var på plads i dag. Spodsbjerg havn bød på 6 fugle hhv. 5 juvenile og den 2k som som er ret stedtro (først set i Bagenkop). Blandt de 5 juvenile var de 3 nye, så her var andelen noget bedre end i Bagenkop, med det billede kender jeg efterhånden, at de skiftes til at være gode. 

Det er nu præcis en måned siden jeg opdagede min første juvenile Kaspiske Måge i år, da jeg havde min tidligste nogensinde i Danmark den 10. juli 2020 i Spodsbjerg havn. Siden er det gået stærkt og i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn har jeg nu samlet registreret 142/145 juvenile forskellige individer !. (se tidligere opslag med forklaring på hvordan talene skal tolkes). Dagens nye fugle var med til at bryde yderligere en grænse for mig personligt, da jeg fik rundet de 200 forskellige individer på Langeland i 2020. Helt nøjagtigt er jeg nået op på 201 forskellige fugle, så nu skal der arbejdes på at nå de 300 fugle som mit næste delmål i forsøget på at bevise, at denne art er total overset på Langeland og måske evt. i det øvrige Danmark.

Data: Henrik Knudsen, Copyright

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 134.

Ad 4K+ 4K 3K 2K Juv/1k
7 2 2 11 30 82/85

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 68.

Ad 2K Juv/1k
1 5 62

Siø: Kaspiske Måge 1.

2K
1

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Afvigende juvenil Kaspiske Måge. Har evt. måske noget at gøre med hvad den har fået at spise (personlig meddelelse Hans Larsson) Billedet er taget i Bagenkop havn i går den 8. august 2020, men den var også på plads i dag. 

POSEN VAR BLEVET GODT RYSTET SIDEN I GÅR DEN 8. AUGUST 2020.

Rollerne var total byttet rundt i dag, Bagenkop var slet ikke til at kende der var kommet en masse nye fugle ind, især var der rigtig mange unge Sølvmåger i forhold til de seneste besøg. Det nye rykind gjorde sig også rigtig mærkbart blandt de Kaspiske Måger, hvor jeg samlet kom op på 9 fugle. Af de 9 fugl var ikke mindre end 5 nye fugle. Det var de juvenile som igen dominerede med 4 fugle, mens det var lidt overraskende med en 3k, da det var ved at være et stykke tid siden jeg sidst havde set en 3k. Ellers blev det til den 2k som jeg ser ret jævnligt, og blandet de juvenile jeg tidligere har registreret var den ringmærkede (V.LAH) også på plads. Vanen tro var 2k hybriden mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge og 2k Middelhavssølvmågen igen i havnen. Spodsbjerg havn var til at starte med total tom for Kaspiske Måger og jeg var lige ved at opgive. Men efter en mindre lur i skyggen kom der en kutter ind og den trak 3 juvenile fugle med sig, hvoraf de 2 var nye. Mellem de rastende måger var der også en adult Sildemåge. Igen havde jeg den juvenile hybrid mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge som først opholdte sig i Bagenkop inden den syntes det var bedre at være i Spodsbjerg. Så det hele endte med 6 nye fugle på en af årets varmeste dage… 33 grader!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens mest spændende Kaspiske Måge var denne 3k fugl. Bagenkop havn den 8. august 2020.

En af dagens 4 nye juvenile Kaspiske Måger i den sydlige havn. Bagenkop havn den 8. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 8. august 2020.

MÅGER I 30 GRADERS VARME I ØHAVET DEN 7. AUGUST 2020.

Både mågerne og jeg led i varmen i dag… men vi kunne ikke undvære hinanden. Mågerne stod med åbne næb for at komme af med varmen, jeg valgte ikke den taktik, da det jo ser lidt dumt ud. Bagenkop som var første stop på turen var meget rolig, det blev blot til 4 juvenile fugle og faktisk troede jeg ikke jeg fik nogen nye før jeg fik tjekket arkivet da jeg kom hjem. Her kunne jeg konstatere at det alligevel blev til en enkelt ny juvenil. Den farvemærkede med gul ring (V.LHA) var også  forsat på plads (glemte at skrive jeg også så den i går på bloggen) Ellers bød havnen på 2k Middelhavssølvmåge (siden 13. juli 2020) og 2k hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (Foråret 2020). Da jeg begyndte at ligne en grillkylling efter alt for mange timer i solen valgte jeg at køre mod Spodsbjerg. Nøjagtig som i går var Spodsbjerg fortsat med på at producere flere nye Kaspiske Måger til mig. Jeg så i alt 8 fugle, den lidt ustabile 2k fugl var atter inde (den jeg først så i Bagenkop) samt 7 juvenile fugle. Af de 7 juvenile var der 4 nye til mig . Dog kan den ene ikke tælles med i det samlede antal, da det var den med blå farvering (V.5T6) som jeg aflæste i Bagenkop havn den 1 og 2. august 2020. Blandt de 7 juvenile fugle i dag var den farvemærkede fugl fra Polen (P:UM6) som jeg fandt i går også forsat på plads. En ny juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge blev det også til. Denne nye hybrid kaldte overvejende mest som en Kaspiske Måge, desuden havde den ret lyse/hvide undervinger. Halebåndet og overhalen mindede mest om en mellemting mellem de to arter.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge får sig et overblik. Bagenkop havn den 7. august 2020.

Denne Kaspiske Måge var ny for Spodsbjerg havn men ikke for sæsonen. Den var tidligere blevet mærket i Bagenkop havn, hvor jeg aflæste den den 1. og 2. august 2020. Spodsbjerg havn 7. august 2020.

Endnu en formodet juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Bemærk der er kommet nye friske fjer. Spodsbjerg havn den 7. august 2020.

 

 

SÅ ER JEG ATTER TILBAGE I HAVNENE DEN 6. AUGUST 2020.

I går var vel (næsten) første gang siden jeg opdagede hvad der var gang i med de juvenile Kaspiske Måger på Langeland hvor jeg ikke kunne komme afsted.. Men det lavede jeg heldigvis om på i dag. Bagenkop havn fik først en over nakken, her var der 8 Kaspiske Måger hhv. den 2k fugl som jeg har set lidt on an off på det seneste og så 7 juvenile fugle. Jeg måtte dog “arbejde” hårdt før jeg fandt nogle nye fugle i dag, men efter godt 6 timer kunne jeg bogføre 2 juvenile fugle. Jeg fandt endnu en juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Det var en utrolig Sølvmåge ligende fugl, som jeg meget nemt kunne have overset, men den havde et kald der lå tæt på Kaspiske Måge, dog var der flere underlige kald indblandet i dens repertoire. Og ellers var de andre faste spændende fugle i form af 2k Middelhavssølvmågen og 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads igen. På vej til Spodsbjerg Havn kunne jeg ikke lade være med at tænke på om det måske var ved at være slut i denne omgang, da der overvejende var så mange gengangere inde i dag og det ikke var nemt at finde nye fugle. Men før eller siden bliver det jo hverdag igen.. Men Spodsbjerg havn havde ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen… Der var 3 fugle inde og de var alle nye… den ene var endda en polsk farvemærket fugl. Jeg tror umiddelbart der måske kan gemme sig et lille Sølvmåge gen i den, men jeg lader tvivlen her komme fuglen til gode, selv om det er lidt i mod mine principper. I Spodsbjerg var den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge inde som først var i Bagenkop og sidenhen har vist sig ved flere lejligheder i Spodsbjerg havn (se tidligere opslag på bloggen).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den nye formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge i Bagenkop havn i dag den 6. august, havde flere forskellige kald… Den kaldte flere gang om noget der mindede om en Kaspisk Måge.

Min 4. aflæsning af en polsk Kaspisk Måge siden den 10. juli 2020. Det er blevet til 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn, dog kom en af Spodsbjerg fuglene også forbi Bagenkop. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

Oversiden af den farvemærkede juvenile (P:UM6) polske Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn i dag den 6. august 2020.

Endelig kom den på land den polske Kaspiske Måge.. i starten måtte jeg prøve at aflæse ringen under vand mens den svømmede rundt og det kan faktisk sagtens lade sig gøre. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

DET BLEV KUN TIL EN TUR TIL SPODSBJERG HAVN I DAG DEN 4. AUGUST 2020.

Jeg nåede kun at få tjekket Spodsbjerg havn i dag for Kaspiske Måger, men lidt har jo også ret.. Mellem dagens 6 juvenile var der igen 2 nye fugle, som iøvrigt var to fugle der lignede hinanden meget. Begge havde relative kraftige næb, så nok to hanner, men de var nemme at adskillige alligevel, da deres mønster på tertiærerne var meget forskelligt. Den 2k Kaspiske Måge som jeg først så i Bagenkop havn den 23. juli og som siden dukkede op i Spodsbjerg havn den 27. juli og igen den 31. juli samme sted, var atter inde i dag. En fugl med en lignende historik var den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Den havde jeg første gang i Bagenkop havn den 27. juli og siden i Spodsbjerg havn den 1. august og så igen i dag den 4. august. Den var ret stemmeaktiv og vekslede mellem klassisk Kaspisk Måge kald og så et mere brægende og langsommere kald, som mindede noget mindre om en typisk Kaspisk Måge. Jeg aflæste også den samme farvemærkede Kaspisk Måge med blå ring (V.5T7) som jeg også fik set og aflæst i går.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Vanen tro er de ikke sådan at spøge med de Kaspiske Måger, her deler 2k fuglen tæsk ud til en Sølvmåge. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge på vej ud til noget fiskeaffald. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge var atter til tilbage. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

IGEN EN INDBRINGENDE TUR TIL DE LANGELANDSKE HAVNE DEN 3. AUGUST 2020.

Da dagens arbejde var afsluttet tog jeg endnu af mange mågeture her i 2020 til Langeland. I Bagenkop virkede mågerne lidt sløve og der kom ikke rigtig nogen ind her om eftermiddagen hvor jeg kom forbi. Men det var ellers ikke noget problem at se nogen Kaspiske Måger, da der var masser af rastende fugle i havnen samt  ude på stenmolen. Endnu en juvenil fugl havde fået en gul ring på af Kjeld Petersen (V.LH8), denne kunne jeg straks genkende, da den havde været flere dage i havnen inden den var blevet mærket. De to andre mærkede fra de seneste to dage var også på plads i dag. Blandt dagens 8 juvenile Kaspiske Måger (som kunne ses på engang) var der 2 nye til “samlingen”. Derudover var 4k+ fuglen på plads for 3. dag i træk. Jeg fandt også 2k Middelhavssølvmågen (13. juli 2020) samt 2k hybriden fra foråret mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. 

Spodsbjerg havn var straks mere levende med aktive og aggressive Måger og det blev kun bedre af at der kom en fiskekutter ind med en større flok måger efter sig. Hele 7 juvenile Kaspiske Måger blev det til og af dem var de 4 nye, så meget tilfredsstillende. Her aflæste jeg endnu en af Kjeld Petersens ringmærkede Kaspiske Måger (blå ring V.5T7). Nu må vi se om den er mærket i Spodsbjerg eller Bagenkop. Samlet blev det til 16 fugle på Langeland og heraf var de 6 nye for mig. I øvrigt så jeg en rastende Sølvhejre ved Løkkeby plus lidt unger af Rødrygget Tornskade i samme område, som er lige nord for havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge i al sin pragt (2k). Bagenkop havn den 3. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 3. august 2020.

MIT HELDIGSTE FOTO AF KASPISK MÅGE NOGENSINDE DEN 2. AUGUST 2020.

Jeg tror aldrig jeg får sådan en chance igen… I går den 1. august 2020 er jeg om eftermiddagen i Spodsbjerg havn for at fotodokumentere de Kaspiske Måger som vælter ind over Langeland i disse uger. Mens jeg er ved at fotografere en juvenil fugl, kan jeg se den pludselig bliver opmærksom på et insekt der kommer flyvende imod den, og i det her tilfælde er det en Hveps !. Jeg lader mit 15 år gamle total nedslidte kamera køre alt hvad det kan og i de næste to nanosekunder ser jeg den juvenile Kaspiske Måge snappe efter Hvepsen og til min store overraskelse fanger den Hvepsen. Men det er som om den godt ved at den ikke skal spise Hvepsen, da den efter et par sekunder slipper den… Hvepsen er nu i to dele !!. Jeg beder nu til guderne om at mine billeder nu bare er nogenlunde skarpe, men frygter det værste, da mit tussegamle udstyr næsten er slidt op og som ligner noget der har overskredet udløbsdatoen for meget længe siden. Jeg tjekker bagstykket på kameraet og resultatet var ganske heldigt. Jeg har ofte set de Kaspiske Måger samt andre måger forsøge at fange et eller andet insekt når de står og hviler sig, hvis der pludselig flyver et forbi dem, men aldrig set dem have held med det. Egentlig har jeg troet de bare gjorde det for sjov, men jeg burde være klogere efter alle de år med mågerne… en Kaspiske Måge gør aldrig noget for sjovt !!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvad pokker der kommer der sgu en Hveps ! ….

Den snupper jeg da lige ! ….

Hvor svært kan det være ? ….