MERE OM DE STORE KOBBERSNEPPER PÅ SIØ…. DEN 15. JULI 2019.

Desværre har der ikke endnu ikke være den store interesse og respons på mit opråb om fotos osv. af juvenile  limosa fra juli måned…  Men jeg har i dag været ude og se fuglene igen, dvs. der var 4 tilbage… Er jeg blevet klogere… det tror jeg nok … Har jeg lavet en fejlobs.. det tror jeg nok … Er jeg ked af det… overhovedet ikke, jeg har lært noget.

I dag gik fuglene noget bedre og kunne derfor kigges bedre igennem… især også fordi jeg fik lov til at låne et par kig i Jakob Sterups Swarovski teleskop med 70 x mod mine egne 50 x. Fuglene er forbavsende rødorange omkring halsen, især 3 af dem ligner ganske godt islandica… Ryggen er fin mørk, hvilket også harmonere fint i min optik med islandica… men men.. tertiærerne… passer bedre på limosa.. de er for rene  og for lidt takkede… dog har den ene fugl tertiærer der godt kunne sidde på en islandica. Jeg er heller ikke helt tilfreds med dækfjerene, de passer nok bedst på limosa… I dag så jeg dem også flyve.. og selv om det var kortvarigt og over en meget kort afstand, hvor benene hang lidt, så er benlængden kontra halen til limosas fordel.. tibia ser for lang ud.

Sådan som jeg ser det lige nu har jeg fundet 5 meget friske limosa Stor Kobbersnepper, hvilket er en dragt man ser meget sjældent, da de hurtigt forsvinder fra Danmark… De fleste ungfugle jeg har set har været mere typisk grålige og ellers kun med et meget svagt indslag af orange … De smider hurtigere den orange farve end Islandica… som typisk er rødorange langt ud på efteråret (vi taler her om ungfugle).

Skulle man se sådan fugle komme trækkende/forbiflyvende på et eller andet træksted er det spørgsmålet om man overhovedet kan/skal bestemme dem sikkerhed… Man vil med det røde indtryk straks tænke islandica… her er det nok kun jizz`et pga. af de lange ben i forhold til halen der kan bruges som et evt. kendetegn og man måske derved evt. kan bestemme dem til limosa.

Ugen kunne ikke starte bedre end med denne skønne udfordring… som jeg selv synes jeg er blevet lidt klogere af… 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses 2 adulte limosa flyve ved Blåvand i foråret 2019.

 

ET OVERBLIK OVER SAVISANGERS FOREKOMST PÅ FYN OG ØERNE.. JULI 2019

Siden jeg opdagede Tåsinges første Savisanger, en syngende fugl i perioden den 11. juli til den 16. juli 2019 Noret ved Vejlen har jeg kigget lidt på dens forekomst. Langeland har nærmest haft monopol på arten, hvor den især er fundet i Fredmosen og Tryggelev Nor, hvor den sikkert også har ynglet nogle år. Udenfor Langeland er den kun truffet 7 gange i det fynske.. Fundene fordeler sig således; Arreskov Sø den 30. maj 1985, Sollerup den 18. maj 1996, Arreskov Sø den 27. maj 2003, Fjordmarken den 19. juni til den 22. juli 2007, Sundet den 6. juni til den 9. juni 2013, Sortemosen den 21. april til den 30. april 2019 (Kilde DOF-Basen) samt Noret, Tåsinge den 11. juli  til den 16. juli 2019 (Kilde: Fugleknudsen.dk). På nær fundet fra Fjordmarken, er alle fund fra det Sydfynske område, hvilket ikke er så overraskende med de mange fund på Langeland. Fundene fordeler sig nogenlunde ligeligt med en-dags fugle og fugle der har opholdt sig i længere tid… Det er svært at drage nogen konklusioner om den har ynglet udenfor Langeland… dog er fundet fra Fjordmarken mest interessant i denne sammenhæng pga. fuglens lange opholdsperiode i området. 

I Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt som dækker frem til 1996, nævnes fundet fra Arreskov Sø den 30. maj 1985 ikke. Til gengæld nævnes 3 andre fund for Fyn og Øerne som ikke findes i DOF-Basen. Åmosen 3 fugle den 30. april 1990, Næsby Hoved/Broby den 10. juni 1990 samt Hjulby Sø den 16. maj 1993.  Derved er det svært at få det helt sikre billede af artens forekomst på Fyn og Øerne. Jeg har i min oversigt fravalgt data fra denne bog (nok ikke retfærdigt overfor alle fundene). En af årsagerne er jeg har meget svært ved at tro på, at der skulle sidde hele 3 fugle og synge i Åmosen den 30. april 1990. Et tjek i DOF-Basen afsløre, at der blot blev hørt en syngende fugl på Langeland det år. Og når Kerneområdet blot melder om en fugl, så tror jeg man bliver nød til at kigge med “kritiske briller” på fundet fra Åmosen.

I forbindelse med mit eget fund har jeg kigget lidt på forekomsten af juli fund. Jeg har selv oplevet arten dukke op i juli på steder der ellers har været overvåget hele foråret uden den er blevet hørt fx Tipperne og Værnengene. Der findes kun 8 fund fra juli fordelt på 11 fugle. Den sidste der er blevet registreret i juli for Fyn og Øerne var en syngende fugl fra Tryggelev området den 25. juli 2009. (kilde: DOF-Basen) Derved bliver Tåsinge fuglen den første Savisanger for Fyn og Øerne i juli i 10 år. (kilde: Fugleknudsen.dk)

Foto: Henrik Knudsen, Copyight.

Savisanger, Blåvand den 11. maj 2013.

ISLANDSK STOR KOBBERSNEPPE…. 5 FUGLE PÅ SIØ DEN 14. JULI 2019.

SIDEN JEG KOM HJEM HAR JEG FORGÆVES LEDT EFTER GODE BILLEDER AF JUV. LIMOSA FRA JULI PÅ NETTET… JEG VIL GERNE FORSØGE AT FINDE UD AF HVOR ORANGE LIMOSA KAN VÆRE PÅ DET TIDSPUNKT… ISÆR FORDI JEG BLEVET LIDT USIKKER PÅ OM DET ER EN GOD IDE AT RACE BESTEMME DE 5 FUGLE MED SIKKERHED… HAR MAN GODE BILLEDER AF LIMOSA… SÅ SEND GERNE… DE VIL BLIVE MODTAGET MED KYSHÅND. 

Jeg besluttede jeg atter lige måtte tjekke Siø for vadefugle… det kunne jo være…  Der var pænt med vadefugle igen… mest spændende var dog 5 Stor Kobbersneppe af den Islandske race… islandica.  Den ene af fuglene var større end de andre, hvilket må hænge sammen med forskel på kønnene.. Minimum 4 af fuglene var ungfugle, hvilket er de tidligste ungfugle jeg har set i DK af denne race. … De var varmt orangefarvede på brystet og mere mørke i dragten generelt i  forhold til hvad jeg ville forvente hos limosa. Det er min 2. iagttagelse i juli 2019 i det Fynske, tidligere i juli fandt jeg en adult fugl oppe ved Ølund.

 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses 4 af Kobbersnepperne…

En Havørn var ude flere gange og få alt på vingerne….

Samlet så jeg igen 17 arter vadefugle, udover de 5 Islandsk Stor Kobbersnepper bør også nævnes Krumnæbbet Ryle 17, Dværgryle 1, Temmincksryle 2.. alle var adulte fugle.

SUMPMEJSEN KIGGEDE FORBI MIN HAVE… JULI 2019.

Selv om man ikke har kikkerten om halsen og er i felten… så er man jo alligevel på dupperne… Jeg har altid vinduet åbent ud til min have og foderhuset til fuglene… “så er man jo med på en lytter”… Og efter flere måneders fravær.. kunne jeg pludselig igen høre Sumpmejsen kalde derude…. Man kan nemt se den ikke er vant til at kæmpe med de andre fugle om føden i og omkring foderhuset… den virker meget mere nervøs… Men den var nu alligevel sej og fik sin del af kagen denne dag … 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så var der endelig Sumpmejse ved foderhuset…

Den havde også spottet mig…

Hver gang den havde fået fat i noget fløj den væk og kom så tilbage et minut senere igen… sådan arbejdede den for føden i godt 30 minutter…. 

 

MIN YNGLINGSRYLE – KÆRLØBER ADULT, SIØ DEN 12. JULI 2019.

Jeg har to ynglingsfugle… Sortstrubet Bynkefugl og Kærløber… og i dag fandt jeg en Kærløber på den lille Ø mellem Langeland og Tåsinge… Siø… Det var også her jeg fandt mine seneste Kærløbere i 2017… Vandstanden er i disse dage helt perfekt og der er begyndt at dukke en del vadefugle op… Jeg havde på fornemmelsen det kunne være godt i dag, da der i løbet af natten var faldet lidt regn, hvilket ofte får lidt vadefugle til at gå ned… og selv om jeg først ankom kort før middag var der mange fugle… og en af de første vadefugle jeg fik øje på var en Kærløber der gik relativ tæt på mig… FEDT… Jeg har aldrig dyrket så meget lokalbirding som i år og det har været utrolig indbringende og ikke mindst meget afslappende… man kommer til at nyde fuglene meget mere…

Siø er en lille perle, jeg så ikke mindre en 16 arter Vadefugle på omkring 3 timer; Strandskade 5, Klyde 2 plus en juv, Almindelig Ryle 69, Krumnæbbet Ryle 7, Temmincksryle 3, KÆRLØBER 1, Rødben 11, Hvidklire 9, Tinksmed 6, Svaleklire 2, Mudderklire 6, Stor Præstekrave 8, Lille Præstekrave 3, Brushane 5, Vibe 17, Storspove 2

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Desværre retfærdiggøre min “hjemmevideo” ikke denne smukke fugl… men man kan måske fornemme det meget karakteristiske jizz…. Alternativet var jeg lavede en video hvor jeg sang alle Susanne Lana`s klassikere !!!

 

 

ENGELSK FARVEMÆRKET ALMINDELIG RYLE AFLÆST I KELDS NOR DEN 8. JULI 2019.

Det er super fedt når man får aflæst en farvemærket fugl, at svaret allerede dumper ned i ens mailbox ganske få dage efter..  Den 8. juli 2019 i en flok på godt 200 Almindelige Ryler fik jeg aflæst en farvemærket fugl.. Faktisk var der yderligere en mærket fugl, denne dog kun med stålring og den kunne jeg ikke aflæse… det havde krævet et af de store teleskoper fra Zeiss eller Swarovski…  Den farvemærkede var fanget på den engelske SW kyst den 10. november 2018 som en ældre fugl. Jeg aflæser den så 240 dage senere i Kelds Nor på Langeland. Mellem det engelske ringmærkningssted og Kelds Nor er der lige over 1000 km. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Selvfølgelig var den ikke langt fra Liverpool…. You Never Wark alone !

ENDNU EN NY ART TIL TÅSINGE – SAVISANGER SYNGENDE I NORET DEN 10.-11. JULI 2019.

Efter en skøn dag på Sjælland med sommerfugle… var jeg omkring midnat færdig med at kigge mine fotos igennem samt få opdateret min blog… Da jeg var forsat ikke var træt, tog jeg afsted på en natlyt til Noret på Tåsinge hvor jeg bor… Jeg ville atter engang lige følge op på de Plettede Rørvagtler som jeg havde hørt i juni… Mens jeg står og lytter høre jeg pludselig en Savisanger synge kort… og da der går et stykke tid inden jeg atter høre den når jeg helt at blive usikker på obsen… men da den atter synger bliver jeg helt lettet. Fuglen sidder temmelig langt ude i Noret og kan være ganske svær at høre… Min lydoptagelse kræver også at man tager “hørebøffer” på for at kunne “fange” sangen. Ikke nok med det var endnu en ny Øart til mig, så var det faktisk også helt ny art for Tåsinge, så vidt jeg lige i skrivende stund kan finde ud af. Det er også blot 2. fund for Svendborg kommune, den første kom i april 2019 i Sortemosen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Savisanger syngende natten mellem den 10. og 11. juli 2019 ved Noret på Tåsinge.

Det eneste Savisanger jeg har fanget og ringmærket, var da jeg den 11. maj 2013 fangede Blåvand Fuglestations første fugl nogensinde. Dette er forsat eneste fund for Hukket.

SOMMERFUGLE I HAVEN, TIDSELSOMMERFUGL OG GRØNÅRET KÅLSOMMERFUGL DEN 9. JULI 2019.

Solen lod vente på sig på i dag her på Tåsinge… men da solen endelig fik magten begyndte der at ske lidt… mine smukke lavendler tiltrak lidt sommerfugle og insekter og snart er sommerfuglebuskene også med til at trække flere dyr til… Naturen er også lige ud i haven….

Foto: Henrik Knudsen, Copyright

Forsøgte mig med lidt macrofotografering i dag af Tidselsommerfuglen…

Tidselsommerfuglen ser næsten helt overrasket ud over at stå ansigt til ansigt med mig…

Flugtfotos af sommerfugle er ikke nemt… jeg fik skudt mange hundrede fotos af, før der kom lidt der kunne bruges…

Heldigvis vendte den hele tiden tilbage til lavendlerne….

Naturen er lige ude foran næsen på en… Grønåret Kålsommerfugl… samme individ på alle 3 fotos.

 

FISKESTEMNING LANGS LANGELANDS SYDSPIDS DEN 8. JULI 2019.

Skønt at stå ved kysten, nu hvor der flyver en del kaldende Splitterner rundt… og endnu mere dejligt der er kommet unger på vingerne… De fugle der dukker op på Sydlangeland stammer sikkert fra Siø kolonien. Mange af de gamle fugle kommer stadigvæk med fiske til deres unger, selv om de er store nok til at klare sig selv… curlingbørn….

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Ung Splitterne viser den allerede behersker fantastiske evner når der skal fanges fisk…

Når man er ung er man også lidt nysgerrig… så jeg skulle lige tjekkes ud….. men jeg er jo også en “god sild”…høhø.

Denne Svartbag med det borgerlig navn “JWL23” (var farvemærket) opholder sig meget i Bagenkop havn… hvor der også er fisk på menuen

 

SOMMERENS NATLYT PÅ SYDHAVSØEN TÅSINGE….PLETTET RØRVAGTEL OG ENGSNARRE JUNI 2019.

I løbet af juni har jeg brugt en stor del af nætterne på natlyt når vejret har været til det… Især har min egen Ø Tåsinge været god… Noret viste sig fra sin gode side med 3-4 syngende Plettede Rørvagtler i en længere periode i juni 2019… Største overraskelse fik jeg da jeg opdagede Tåsinges første Engsnarre ved landsbyen Landet i en kornmark, som jeg kunne høre fra min terrasse om natten den 29.-30. juni 2019. 

Optagelse, Henrik Knudsen, Copyright