HELE DAGEN I BAGENKOP HAVN DEN 27. NOVEMBER 2020.

Så kunne vejret ikke blive flottere… Blå himmel, vindstille og solen varmede lækkert. Jeg valgte i dag kun at koncentrere mig om Bagenkop havn, da jeg også gerne ville se hvad der evt. kunne komme ind i det sidste lys. Først var der ikke særlig mange måger, men som dagen skred frem og et par kuttere kom hjem begyndte antallet stille og roligt at stige. Og i aftenens sidste lys havde jeg 8 forskellige rastende Kaspiske Måger i havnen… De fordelte sig på følgende måde, 1 4k (ny fugl), 1 3k (genganger fra 10 august 2020, men ikke set på det seneste), 1 2k (genganger fra den 13. juli 2020) samt 5 1k (2 nye plus 3 gengangere). Men det var nu ikke de mange sikre Kaspiske Måger der var dagens mest interessante observation. Jeg havde en 1k fugl som jeg virkelig følte mig udfordret af… da den alt efter temperament kunne bestemmes til lidt af hvert. Jo mere jeg har kigget på hybridtyper mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge her i 2020, jo mere usikker bliver jeg på hvornår jeg skal smide “hybridkortet”. Der er simpelthen så stor variation i de Castus fugle, at det er svært at beskrive en klassisk hybrid. Dagens fugl minder rigtig meget om en Kaspisk Måge, men undtagelse af ret stribet hoved, ret grå underside samt kanter på tertiærerne. Jeg vælger ikke at kalde den det ene eller det andet, der er simpelthen for store huller i vores viden med sådanne fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her kommer en lille serie af dagens ubestemte måge, samt den nok mest spændende i havnen i dag. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Her ligner den ret godt en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Det er fristende at kalde den en afvigende Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Undervingen kunne også sagtens sidde på en ung Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Perfekt hale til Kaspisk Måge, på Cactus fuglene er der ofte mange sort prikker i overhalen. Bagenkop havn den 27. november 2020.

 

SUPER TILBAGEMELDING AF KASPISK MÅGE FRA BAGENKOP DEN 26. NOVEMBER 2020.

I forbindelsen med det store influks/invasion af juvenile Kaspiske Måger på Langeland i juli/august i 2020 som medførte flere hundrede fugle, ringmærkede jeg sammen med Kjeld T Pedersen (DK`s bedste mågemærker) ca. 15 juvenile Kaspiske Måger i de to Langelandske havne Bagenkop og Spodsbjerg. Denne store forekomst på Langeland blev ikke bemærket i det øvrige land. Årsagen til dette skal nok primært findes i et fiskestop i det øvrige Østdanmark samt Sverige, mens der blev fanget fisk (Skrubber) i store mængder ved Langeland. Der var mange flere både i området end normalt og der var store mængder fugle efter dem når de kom ind til havnene med deres fangst. De fleste af bådene fanger syd for Langeland og har derfor nok fået en masse af de juvenile Kaspiske Måger med sig ind, disse trækker nemlig hvert år NNV fra ynglepladserne i Polen mod Danmark og Sverige. En anden årsag til der måske ikke blev registreret så mange Kaspiske Måger i denne periode kan skyldes manglende aktivitet fra ornitologer i havnene. En kombination af sommerferie, om sommeren kigger man mere efter vadefugle samt især en manglende interesse for måger. Det sidste ses meget tydeligt i DOF-Basen, her er der meget få  observationer fra Langeland i andet halvår, faktisk har jeg næsten haft havnene helt for mig selv i hele 2020. En manglende interesse vil derfor give et helt forkert billede af en arts forekomst i Danmark, dette ses også meget tydeligt i fx. det Vestlige Sønderjylland, hvor der burde være mange Kaspiske Måger om efteråret på fx. Rømø. Især når man ved at arten optræder i store mængder på Fanø, hvor de største antal i DK registreres. 

Den 9. august 2020 fangede vi og farvemærkede en stor juvenil han Kaspisk Måge i Bagenkop havn. Den blev forsynet med en gul ring med sort skrift så den nemt kunne aflæses i felten (VLHE). Jeg aflæste den dagen efter hvor den fortsat var i Bagenkop havn, men herefter forsvandt den. Men 3 måneder senere den 14 november 2020 kom der så en tilbagemelding på den fra Polen, hvor den var blevet aflæst i Przytór i det nordlige Polen. Man regner med at rigtig mange af de Kaspiske Måger trækker mod SW om efteråret, men denne her var smuttet mod SØ. Mange af de fugle jeg ser på Langeland er nok primært fra Polen hvor arten blandet andet yngler. I invasions-perioden aflæste jeg 9 juvenile Kaspiske Måger med udenlandsk ring, hvoraf de 8 stammede fra Polen, hvor de alle var blevet mærket som ikke flyvefærdige unger.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyrght.

Her ses den smukke store juvenile han Kaspiske Måge kort inden vi fanger den og ringmærker den (se indsat foto). Bemærk der er ganske små hakker i det hvide på tertialerne, hvilket flere fugle fremviste i sommerens invasion. Hvorfor flere fugle fremviser dette er et godt spørgsmål, er der begyndt at flyde flere Sølvmåge gener rundt eller er det bare variation hos de Kaspiske Måger ?. Bagenkop havn den 9. august 2020.

VLHE blev aflæst den 14. november 2020 i Polen. Vi havde 3 måneder forinden den 9. august 2020 fanget den i Bagenkop havn. 

RINGMÆRKNINGSINFO OM HVID STORK PÅ TÅSINGE I MAJ 2020 DEN 25. NOVEMBER 2020.

Den 2. maj i 2020 om aftenen fik jeg via Poul Rasmussen at vide at der rastede en Hvid Stork i Noret på Tåsinge… Jeg slukkede straks for gryderne og smuttede ud og så den. Jeg fik en stak billeder af den, men opdagede først på computeren senere på aftenen at den var ringmærket. Den var ikke helt nem at aflæse, men heldigvis de data jeg kunne få ud af ringen var nok til at spore den. Den var blevet mærket som ikke flyvefærdig unge den 6. maj 2019 ved Schalkholz i Schleswig-Holstein i Tyskland. Fuglen var altså 10 måneder og 27 dage gammel. Mellem mærkestedet og Tåsinge var der der knap 119 km. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Mellem mærkestedet i Tyskland og Tåsinge er der knap 119 km.

Hvid Stork, Noret, Tåsinge den 2. maj 2020. 

GODT ÅR FOR GRØNSPÆTTE PÅ LANGELAND I 2020.

I et år hvor jeg er kommet meget rundt på Langeland har jeg haft 4 iagttagelser af Grønspætte forskellige steder på Øen. Arten er fortsat ret fåtallig på Øen, så hele 4 observationer er ret mange. Jeg fik endda arten som ny Langelandsart i år da jeg havde en fugl ved Klise Nor den 19. marts 2020. De resterende observa-tioner stammer fra Stoense havn primo november 2020, Skovsgaard Gods den 18. november 2020 og Botofte den 23. november 2020. Spændende om den er ved at finde fodfæste på Øen. På naboøen Tåsinge findes der flere par, så måske stammer flere af de Langelandske fugle fra den bestand ? !.

Foto og Data. Henrik Knudsen, Copyright.

De røde stjerner angiver de 4 steder hvor jeg har registreret Grønspætte i 2020 på Langeland.

Den 1. maj 2016 ringmærkede jeg denne Grønspætte ved Blåvand Fuglestation.

DE KASPISKE MÅGER SPARKER RØV DEN 25. NOVEMBER 2020.

Det var en sindsyg smuk dag i dag og som forventet gav det kaspiske Måger, især Bagenkop kom atter med i kampen. Det startede dog dårligt med kun den faste 2k som dog ikke har været så fast på det seneste. Men en enlig kutter afgjorde det hele, da den rev hele 5 1k fugl ind som alle var nye for 2020. Utroligt hvordan billedet kan ændres på et split sekund. Det var klart fugle der ikke var vant til havnen, de ville helst stå længst ud på molen og var ikke specielt interesseret i at komme ind og hils på mig. Og efter en time var de fleste væk igen og sidst på eftermiddagen indså jeg at jeg heller måtte stoppe, og tog afsked med Mogens som kiggede forbi kort før jeg smuttede. Spodsbjerg havn var også helt fantastisk da jeg så hele 8 1k fugle, hvoraf de 3 var nye for sæsonen. Så samlet fik jeg set 14 fugle og af dem var de 8 nye. Men der blev også kæmpet til der ikke var mere lys at arbejde med… men det var det værd !!. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Velkommen tilbage til Bagenkop, en af 5 nye Kaspiske Måger i den sydlige havn  i dag. Bagenkop havn 25. november 2020.

Denne 1k Kaspiske Måge havde en lidt spøjs farve på næbbet. Bagenkop den 25. november 2020.

Der blev tjekket måger lige til det sidste smukke aftenlys forsvandt. Spodsbjerg den 25. november 2020.

SPODSBJERG HAVN BØD PÅ 5 GENGANGERE DEN 24. NOVEMBER 2020.

En rigtig grå dag bød ikke på de store oplevelser, men havnene blev tjekket alligevel. Bagenkop er fortsat ramt af den hårde vind, hvilket betød få fugle… så det var igen hurtigt overstået. Lidt småtjek undervejs op til Spodsbjerg havn gav ikke rigtig noget at berette om.. I Spodsbjerg mødte jeg atter Mogens og vi fik set 5 1k Kaspiske Måger som alle var gengangere, men vi hyggede med kendetegn og fotosnak, så tiden gik hurtigt.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg: (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 5 gengangere, Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 24. november 2020.

VLHJ sammen med “the boys” mens færgen er på vej ind fra Tårs. Spodsbjerg den 24. november 2020.

 

MIN SENESTE LANDSVALE M.M HOU NORDSTRAND DEN 23. NOVEMBER 2020.

Jeg startede dagen med en morgenobs på Hou Nordstrand i utroligt smukt, køligt og blæsende vejr. Jeg blev mødt af et massivt tæppe af Edderfugle (5000+) som blev pløjet godt igennem, men ak heller ikke i dag fik jeg fundet mig en Kongeedderfugl. Mens jeg stod og pressede skopet maksimalt havde jeg 3 trækkende Tejster og 10 Alke. På trods af at Tejst yngler talrigt ved Sprogø er arten relativ fåtallig på Langeland, iøvrigt havde jeg senere på dagen yderligere 1 ved Boftofte Strand. Pludselig ud af øjenkrogen ser jeg en hurtig småfugl komme trækkende… en LANDSVALE !! Det var godt nok temmelig sent og helt klart min seneste på Langeland. Andre sene småfugle var en Munk plus 4 Tornirisker. Ellers skal nævnes 1 Stenvender, 25 Bjergirisker og 1 Snespurv. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Faktisk troede jeg slet ikke jeg nåede at få et foto af dagens sene Landsvale, jeg skød bare fra hoften og opdagede først hertil aften at det blev til et dogmefoto af mit seneste fund på Langeland nogensinde. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

Jeg havde en fed oplevelse med en Stenvender som jeg kom i nærkontakt med, mens den spiste en frisk opskyllet Krabbe. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

De gode proteiner blev nydt med stort velbehag. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

Stenvenderen var komplet ligeglad med jeg lå ganske få meter fra den og fik taget en stak billeder. Hou Nordstrand den 23. november 2020.

Resten af dagen stod på mågetjek i Spodsbjerg havn, hvor de Kaspiske Måger skulle findes og tjekkes. Jeg fik hyggeligt selskab af Mogens Majland fra Sjælland som gerne ville have lidt tips til bestemmelse af de Kaspiske Måger. Jeg kunne fremvise 5 fugle og det drejede sig atter om ungfugle/ 1. vinter. Men i modsæt- ning til i går, så var der heldigvis en ny fugl imellem i denne omgang. 

Aflæsninger i Spodsbjerg havn af Kaspisk Måge: (VLHK) og (VLHJ).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det har krævet lidt ekstra at finde en ny Kaspisk Måge for sæsonen 2020 på det seneste, men i dag kom denne fine ungfugl i bogen. Spodsbjerg havn den 23. november 2020.

 

HEL DAG GAV KUN GENGANGERE…LANGELAND DEN 22. NOVEMBER 2020.

På trods af fuld mågefokus denne søndag i de to langelandske havne kunne jeg ikke presse nye Kaspiske Måger ud af dagen… En enkelt fugl var lige ved at snyde mig, men blev opdaget efter 3000 fotos om aftenen blev gennemgået for en sikkerheds skyld. Nå men ellers var alt som forventet, Bagenkop var fortsat tom og alle dagens 7 1k fugle blev set i Spodsbjerg havn. Af de 7 fugle var 3 af dem farvemærket og gamle kendinge.

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH), VLHJ) og (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Denne her har jeg kun set en gang tidligere i havnen den 16. november 2020. Spodsbjerg havn den 22. november 2020.

 

KUN SPODSBJERG KUNNE NOGET I DAG DEN 20. NOVEMBER 2020.

Det var en meget smuk men kølig dag på Langeland i dag…. Jeg havde ikke de store forventninger da det havde blæst voldsomt fra vestlig retning og presset meget vand ind. Bagenkop var også total mågetom på trods af to besøg i løbet af morgen… Inden jeg ville videre mod nord tjekkede jeg Kelds Nor, hvor jeg havde selskab af  Morten Müller som også var på tur i dag… Vi havde fornøjelsen af Stor Præstekrave og Sortklire som det mest interessante. Resten af dagen foregik primært i Spodsbjerg havn og da der ikke meget tid tilbage af dagen kunne jeg tælle hele 8 Kaspiske Måger, hvoraf 3 var nye fugle, de var alle i færgebassinet. Det drejede sig kun om 1k fugle.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHC) og (VLHK).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

Kaspisk Måge 1k. Sidste gang jeg så VLHK var den 14. november 2020 i Bagenkop. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 20. november 2020.

 

MIN VEN MED ET BEN OPHOLDER SIG FORTSAT I RINGE SØ DEN 19. NOVEMBER 2020.

Jeg havde desværre ikke så meget tid til fugle i dag, men nåede dog kort før lukketid et smut forbi Ringe Sø. Jeg havde ikke tjekket søen i lang tid og håbede der måske var et par måger at tjekke. I første omgang så der lidt stille ud, men pludselig kom der en Kaspisk Måge flyvende og til min store overraskelse var det den Kaspiske Måge med et ben som jeg fandt tilbage i januar 2020 og som jeg ikke havde set siden engang i august 2020. Den har heller ikke været meldt af andre siden min sidste obs af den, men mon ikke den har været der hele tiden. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne handicappede 2k Kaspiske Måge med kun et ben klare sig fint og har snart opholdt sig i søen i et helt år. Ringe Sø den 19. november 2020.

Undervingen er blevet flot hvid. Ringe Sø den 19. november 2020.

Et næsten identisk foto af den samme fugl fra den dag hvor jeg fandt den i søen. Bemærk hvordan undervingen har udviklet sig. Ringe Sø den 8. januar 2020.