ATTER GODT TRÆK AF BRANTAGÆS PÅ LANGELAND DEN 18. SEPTEMBER 2021.

Jeg satsede på at tjekke lidt træk fra østkysten af Langeland i dag og det blev en ganske habil dag med især Knortegæssene. Det meste af trækket så jeg fra Baragge Nebbe, hvor jeg stoppede med at tælle Knortegæs da jeg havde rundet de 5000 fugle. I dag var der også begyndt at komme Bramgæs med i flokkene, det drejede sig dog kun om godt 200 fugle. Svømmeænderne kom der også fine flokke af, det drejede sig primært om Pibeænder. Ellers var der 2 trækkende Vestlige Sildemåger hhv. 1 adult og 1 k samt 5 Dværgmåger hhv. 4 adulte og 1 1k. Da vandstanden var høj var der få rastende vadefugle, jeg så blot lidt Små Kobbersnepper, Strandhjejler og Almindelige Ryler. Der var fortsat 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k). 

Herefter stod den på nogle timer i Spodsbjerg havn, hvor jeg lige ville tjekke op på de Kaspiske Måger. Her blev det til 5 Kaspiske Måger (4 A og 1 B). Aldersfordelingen var 1 2k (A) som var ny for 2021 og 4 1k (3 A og 1 B) mellem de unge var der også en enkelt ny for 2021. Ellers var resten gengangere. Den juvenile B fugl var den samme som i går. 

Herefter var det hjem og se Liverpool vinde…..Samt at mindes det i dag var 25 år siden jeg var med til at se Danmarks første Nordsanger på min gamle arbejdsplads Tipperne. God lørdag. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Bemærk hvid plet i p10. Spodsbjerg havn den 18. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1 (A). Dagens nye fugl. Spodsbjerg havn den 18. september 2021.

 

SÅ KØRE EFTERÅRET FOR ALVOR DEN 17. SEPTEMBER 2021.

Inden jeg tog mig af de Langelandske måger snuppede jeg lige lidt tid ude i Kelds Nor, hvor der var pænt med trækfugle samt rastfugle. Over havet kom den ene flok efter den anden af Mørkbuget Knortegås… klart den gås jeg holder mest af. Da det var temmelig overskyet opgav jeg at tjekke for Sortbuget Knortegås. Men der skal holdes øje den kommende tid, sidste år fandt og dokumenterede jeg det første sikre fund af hybridisering mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås i Danmark. Ved Baragge Nebbe havde jeg en familieflok med 2 adulte fugle og deres 2 unger, læs mere her på bloggen fra den 23. oktober og den 28. oktober samt den 15. november 2020. I Noret var der godt med vadefugle, især var det lækkert med mange Sortklirer, Store Præstekraver samt forskellige Ryler (bla. lidt Dværgryler). Efter denne fine start på dagen tog jeg dagens første mågetjek i Bagenkop havn. Det stod desværre ret hurtigt klart at det ikke var her der skulle bruges en masse energi, da alle kutterne var hjemme i dag. Der var også kun ganske få måger inde og jeg fandt også kun 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) som var en genganger fra de seneste besøg. På vej op langs østkysten af Langeland fandt jeg en 1 juvenil/1k Kaspiske Måge (A) (ny for 2021) på en mark ved Illebølle Udflytter, samme område som jeg havde en adult Sorthovedet Måge den 22. marts 2021. Det blev startskuddet på en god dag for Kaspiske Måge på Langeland. Stik imod mine forventninger var der virkelig gang i Spodsbjerg havn i dag, jeg så hele 8 fugle !, hvilket er et fint antal i 2021. Aldersfordelingen var 2 2k som begge var gengangere samt 6 juvenile/1k (5 A og 1 B). 3 af de juvenile var nye for 2021, det drejede sig hhv. om 2 (A) fugle og 1 (B) fugl, sidstnævnte tælles som bekendt og beskrevet ikke med i det samlede antal for 2021, men nævnes som en bemærkning. Af dagens 10 Kaspiske Måger var der 4 nye for sæsonen 2021 (3 A og 1 B). Fra i dag må 2 rastende Rovterner (1 adult og 1 1k) ved Baragge Nebbe ikke glemmes. Senere på dagen havde jeg også en overflyvende adult Rovterne i Spodsbjerg havn, som jeg gætter på var en af fuglene fra Baragge Nebbe.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (P:84A).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mørkbuget Knortegås. Mange store flokke sås i dag på Langeland. Kelds Nor den 17. september 2021. 

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). En af dagens nye fugle for 2021 sæsonen. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på første foto. Bemærk en helt igennem typisk fugl. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A) En typisk fugl som er ringmærket samt farvemærket i Polen. Den har jeg nu registreret 4 gange i havnen hhv. den 26. august, den 27 august samt den 7. september 2021. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Her ses den polske fugl svømmende, man kan lige skimte den gule farvering. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Variationen er stor blandt de Kaspiske Måger, denne fugl er dog også ganske typisk. Den er dog ikke så hurtigt fremme i sin fældning, hvilket kan skyldes en omlægning eller at den tilhøre en anden bestand. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Samme fugl som på forrige foto, dog er det et arkivfoto af den. Jeg fik ikke skudt fotos af undervingerne i dag, mens synes det var vigtigt for sammenligningens skyld med de 2 forrige fugle. Spodsbjerg den 13. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1K (B). Denne fugl er på mange måder ganske fin som Kaspisk Måge, men grunden til jeg kalder den en B-fugl skyldes bla. de grove streger i ansigtet som måske kan skyldes der er noget Sølvmåge gemt i den. Omvendt kan det også bare være variation inden for de Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Samme fugl som på forrige billede. Undervingerne er i den meget mørke ende for en Kaspisk Måge. En fugl som denne ville evt. på et træksted blive kaldt for en Middelhavssølvmåge på grund af undervingerne. Bemærk dog de lyse “vinduer” i hånden Spodsbjerg havn den 17. september 2021.

EN INTERESSANT DAG DEN 16. SEPTEMBER 2021.

Dagens tur med Laila til Langeland blev desværre ikke lige som vi havde håbet på da min bil fik problemer og atter måtte en tur på værksted. Men vi kom da videre i en reservebil og nåede derfor alligevel og få tjekket Baragge Nebbe samt Spodsbjerg havn. Ved Nebbe var der atter lidt vadefugle uden det dog var prangende. En ny juvenil/1k (A) trækkende Kaspiske Måge fik smilet frem hos os begge og gav en masse god ekstra energi til at tjekke havnen. I Spodsbjerg fandt vi 3 (A) Kaspiske Måger hhv. 1 2k som havde været fraværende nogle dage samt de 2 faste juvenile/1k. En juvenil/1k Cactus type eller meget afvigende Sølvmåge gav ekstra grå hår og mindede endnu engang om at ikke alle store måger kan bestemmes.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (A) Spodsbjerg havn 16. september 2021.

Cactus/meget afvigende Sølvmåge juvenil/1k sammmen med bla. juvenil/1k Kaspisk Måge (A). Spodsbjerg havn den 16. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A) (baggrunden) i selskab med Cactus/meget afvigende Sølvmåge juvenil/1k (forgrunden). Måger som sidstnævnte gør man aldrig bliver træt af at blive udfordret af mågerne. Spodsbjerg havn den 16. september 2021.

REGNEN STOPPEDE OS ALLIGEVEL IKKE DEN 15. SEPTEMBER 2021.

På trods af vejrudsigten ikke så særlig god ud tog Laila og jeg alligevel på en mindre tur til Langeland… Vi droppede den sydlige del og lagde ud med Hou Nordstrand, hvor der var meget lidt at kigge på. Vi fik dog i det begyndende regnvejr en indtrækkende Fiskeørn som det bedste. Det blev også til en overflyvende adult/subad Havørn ved Snøde som vi så fra Landevejen da vi kom kørende. Botofte var hurtigt overstået og inden vi så os om stod vi Spodsbjerg havn… Kutterne var tidligt hjemme i dag og de havde da hevet lidt måger med ind. Blandt dem en enkelt ny 2k Kaspisk Måge (A) samt en juvenil/1k (A) fugl som var en genganger. Da jeg gerne vil have billeder af den nye Kaspiske Måge var Laila så sød at ofre sig og stå og holde en paraply over mig så udstyret ikke blev ødelagt i den kraftige regn…Hvor er jeg bare heldig og vildt forkælet…tak. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Dagens nye fugl var ikke særlig stor, så nok en hun. Spodsbjerg havn den 15. september 2021.

 

MÅGERUNDE PÅ LANGELAND DEN 14. SEPTEMBER 2021.

Da vejrguderne lovede kedeligt vejr i morgen var jeg ikke i tvivl om at jeg efter fyraften bare måtte have en hurtig aftentur til Langeland, hvor jeg både ville nå at tjekke Bagenkop og Spodsbjerg havn. Bagenkop bød på 2 Kaspiske Måger (A) hhv. 1 adult og 1 juvenil/1k. Den adulte fugl var ny for 2021, mens den unge var en genganger fra den 11. september 2021. Ved Baragger Nebbe var vandstanden faldet siden i går og der var atter lidt vadefugle at tjekke. Hele 10 Små Kobbersnepper gik sammen med den unge Islandske Store Kobbersneppe som nu har rastet siden den 8. september 2021 i området, og som må være en af de mest stationære på Langeland nogensinde hvor arten ikke har været registreret i 3 år, hvis man kan regne med DOF-Basen. Ellers kom 13 Almindelige Ryler, 8 Sandløbere, 2 Storspover, 1 Hvidklire og 4 Rødben i min notesbog. I Spodsbjerg havn var de samme 3 Kaspiske Måger (A) (1 2k og 2 juvenile/1k) som i går på plads. Af andre sjove obs blev det til en nordtrækkende adult Rovterne der kom kaldende henover havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Aftens spændende udfordring…. Spodsbjerg havn den 14. september 2021.

Kaspisk Måge 1k/juvenil. Så skal der søges efter føde. Spodsbjerg havn 14. september 2021.

EN LANG AFTENOBS VED SPODSBJERG DEN 13. SEPTEMBER 2021.

Jeg kom først afsted sent på dagen pga. andre pligter, men til gengæld blev jeg til solnedgang i Spodsbjerg havn. Jeg nåede dog et hurtigt smut til Baragge Nebbe inden jeg atter vendte tilbage til havnen. Ved Baragge Nebbe var der i dag meget få fugle på grund af højvande, det blev fx. ikke til en eneste vadefugle. Men 2 Rovterner (1 ad og 1 1k) som stod sammen og rastede på en sten var dog det hele værd. Den adulte var ikke den favemærkede med sender på ryggen. I havnen blev det kun til 3 Kaspiske Måger som alle var gengangere på trods af jeg blev til den bitre ende. Det drejede sig om 1 2k og 2 juvenile/1k, alle var A fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Et eftertænksomt øjeblik. Spodsbjerg havn den 13. september 2021. 

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). Den anden juvenile fugl stod også lidt i sine egne tanker hertil aften . Spodsbjerg havn den 13. september 2021.

 

OPERATION KOBBERSNEPPE LANGELAND DEN 12. SEPTEMBER 2021.

Laila og jeg havde aftalt at der i dag der skulle laves et forsøg på at genfinde den Islandsk Store Kobbersneppe jeg havde gået og hygget mig med på Langeland. Jeg kunne dog ikke genfinde den i går efter jeg ellers havde haft den dagligt på mine ture til Baragge Nebbe de seneste 3 dage. Men Laila er jo heldigvis ikke typen der opgiver, så den skulle bare prøves alligevel. Efter nogle timer uden ret mange fugle, foreslog Laila lige vi tjekkede Drejet inden vi kørte op til Spodsbjerg havn…. Og hvad sker der så… Første fugl vi ser er den unge Islandsk Store Kobbersneppe i selskab med sin faste følgesvend den Lille Kobbersneppe. En glad og tilfreds Laila fik sin en ny race, som måske i fremtiden kan gå hen og få artstatus. Sandløber blev vi heller ikke snydt for i dag, da vi havde 18 ved Baragge Nebbe. 

I Spodsbjerg havn fandt vi efter et par minutter 4 Kaspiske Måger (A). Der var 3 gengangere 2 2k og 1 juvenil/1k, sidstnævnte var den “fortabte søn” fra den 1. august 2021 der var vendt tilbage for nogle dage siden. Dagens nye fugl var en rigtig fin juvenil/1k som var lige efter bogen og lige som vi kan lide det.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En glad Laila jubler over sin Islandsk Store Kobbersneppe samt nok lidt af mig der forsøger at lære hende at kaste toast ud til mågerne…. en lidt vanskelig disciplin.  Spodsbjerg havn den 12. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). September har været lidt mere produktivt med nye Kaspiske Måger i forhold til de seneste måneder, selv om det fortsat ikke vælter med dem. Spodsbjerg havn den 12. september 2021.

 

GOD DAG MED AFLÆSNING AF POLSK KASPISK MÅGE DEN 11. SEPTEMBER 2021.

Min lørdag gik atter med at få kigget de to havne igennem på Langeland… Bagenkop havn så ved første øjekast helt tom ud, men pludselig stod der en juvenil/1k Kaspisk Måge og gemte sig mellem nogle få måger og ret hurtigt fik den selskab af endnu en juvenil/1k. Det drejede sig hhv. om en A og en B fugl. B fuglen kaldte iøvrigt fint som en Kaspisk Måge skal gøre, men den efterlod et lidt mørkt indtryk plus et næb der måske ikke lige var helt pro Kaspisk Måge. I Spodsbjerg havn var der også fint med Kaspiske Måger i dag, det blev til hele 6 fugle, aldersfordelingen var 3 2k og 3 juvenile/1k. Dagens nye fugle var 1 2k (de 2 andre 2k fugle var gengangere) som var mærket med en stålring fra Polen og var lidt af en udfordring at få  aflæst, men den kom i hus. Af de 3 juvenile var der 2 jeg ikke havde set før. Men som i Bagenkop valgte jeg at kalde den ene for en B fugl og hermed bliver den ikke talt med som sikker Kaspisk Måge i 2021 men er dog registeret. Den juvenile/1k der ikke var ny var den tilbagevendte fugl som var årets første ungfugl i havnen i år (den 1. august 2021). En opsamling giver altså 8 Kaspiske Måger i dag (6 A fugle og 2 B fugle). Af de 5 nye var fordelingen 3 A (1 2k og 2 juvenil/1k) og 2 B (juvenil/1k).

Jeg fik også tjekket Baragge Nebbe i dag, her var der godt med mindre måger men intet spændende imellem. Den Islandske Store Kobbersneppe kunne jeg desværre finde i dag. Der rastede dog 7 Små Kobbersnepper, 1 Strandhjejle, 10 Sandløbere og 15 Almindelige Ryler. Efterårets første trækkende Knorte- gæs (Mørkbuget, selvfølgelig) i form af 11 fugle skød sæsonen i gang for denne smukke gås.

Aflæsning: Spodsbjerg havn, Kaspisk Måge polsk stålring.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (A) Bagenkop havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k. (B). Bagenkop havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Bemærk den er ringmærket, hvilket blot er den 2. aflæsning fra Polen her i efteråret. Den opmærksomme læsere ser iøvrigt straks der står en juvenil/1k Kaspisk Måge foran den. Spodsbjerg havn den 11. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1k (B). Mit nye system med at gøre de forskellige Kaspiske Måger til A eller B fugle kan måske virke hårdt eller næsten helt uspiseligt for andre. Men jeg følger dog det er vigtig man begynder at kigge på den variation arten kan fremvise. Spodsbjerg havn den 11. september 2021.

 

GRÅVEJR, MEN HERLIGE FUGLEOPLEVELSER ALLIGEVEL DEN 10. SEPTEMBER 2021.

Vejret havde fuldstændig skiftet karakter i forhold til i går, det var nu gråt og diset og der kom et par kraftige byger i løbet af dagen. Enkelte svage solstrejf sås allersidst på dagen. Da vejret ikke indbød til at tjekke den sydlige del af Langeland, da jeg regnede med der nok atter var få rovfugle i luften betød jeg blev i området omkring Spodsbjerg havn i dag. Jeg lagde ud ved Baragge Nebbe og så straks den Islandsk Store Kobbersneppe som atter gik sammen med den selvsamme Lille Kobbesneppe. På et tidspunkt forsøgte et par andre Små Kobbersnepper at gå sammen med dem, de blev dog straks jaget væk af den Islandske Store Kobbersneppe !. Det var tyndet noget ud blandt Sandløberne i dag da det kun blev til 15 fugle. En gennemgang af mågerne viste sig at være en rigtig god ide da jeg pludselig fandt en rastende adult Sorthovedet Måge som stod på en lille sten og pudsede sig et stykke ud. En enkelt 2k Kaspiske Måge var der også, det var dog en af dem jeg har set flere gange i havnen. Inden jeg ville bruge resten af dagen i Spodsbjerg havn ville jeg lige tjekke Drejet som er området mellem Baragge Nebbe og havnen. Her var der dog tomt, men lige som jeg ville køre ser jeg røven af den adulte Sorthovedet Måge højt på himlen med kurs mod havnen. Fra Drejet kan jeg se den lander på en bundgarnspæl ved havnen og så var det bare med at komme afsted. Jeg genfinder den straks og for første gang får jeg denne art som havneart, da den lige er inde og vende. Jeg har flere gange set arten fra havnen uden den er kommet helt ind. Faktisk er det første gang jeg ser arten i de Langelandske havne !. Fuglen raster i flere timer i området uden dog at komme ind i havnen igen. Havnen bød på 4 Kaspiske Måger hhv. 2 2k samt 2 juvenile fugle, alle de Kaspiske Måger jeg så i dag var A fugle. I første omgang regnede jeg med at begge de juvenile fugle var nye for 2021 mens begge 2k fuglene var gamle kendinge. Jeg valgte om aftenen at tjekke op på den ene juvenile fugl da der var et eller andet der virkede bekendt. Det viste sig at være den første juvenile fugl jeg fandt i år i Spodsbjerg havn og som rastede i perioden den 1. august til den 26. august 2021. Fuglen var nu godt i gang med at udvikle sig til en 1.vinter fugl. Heldigvis har jeg igen i år bygget et “forbryderalbum” op så jeg har mulighed for at tjekke så mange detaljer som muligt og derved kunne genkende fuglene på individbasis selv om de ikke er farvemærket og derved undgå dobbeltregistreringer. Det er godt nok et kæmpearbejde men super spændende hvis man gerne ville have et præcist overblik over hvad der går igennem Langeland af Kaspiske Måger i løbet af et kalenderår… og det vil jeg meget gerne. Enhver psykolog ville sikkert sige der er basis for alle bogstavsygdommene og sikkert lidt mere til.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. Det hele startede ved Baragge Nebbe, herefter Drejet og til sidst tilbragte den en stor del af dagen i og omkring Spodsbjerg havn. Baragge Nebbe den 10. september 2021.

Sorthovedet Måge adult. Kald mig bare tosset, men hvor var det fedt endelig at få den som havneart. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Sorthovedet Måge adult. Bemærk hvordan de yderste svingfjer ikke er helt udvokset endnu. Når den stod så den meget kort ud bagtil og på vandet mindede den lidt om en Thorshane i vinterdragt (med lidt god vilje) Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1.vinter. Årets første juvenile fugl som jeg registrerede i Spodsbjerg havn i år (den 1. august til den 26. august 2021) vendte i dag tilbage og havde forandret sig meget i denne periode og var en udfordring at kunne genkende. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Samme fugl som på forrige foto. Fantastisk at kunne følge deres dragt samt fældning. Der er ikke mange steder i Danmark hvor det er muligt at gå så meget ned i detaljerne som i de Langelandsk havne…. heldige mig. Spodsbjerg havn den 23. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Her er et eksempel på hvordan man kan genkende den samme fugl uden den er ringmærket. Prøv at sammenlign med det næste billede. Spodsbjerg havn den 23. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil/1.vinter. Prøv at følg de 4 pile (a,b,c og d) og se på billedet ovenover. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

SIBIRISKE SANDLØBERE I PÆNE ANTAL VED BARAGGE NEBBE DEN 9. SEPTEMBER 2021.

De seneste dage har jeg nydt op til 32 Sandløbere ved Baragge Nebbe, hvilket er et ret stort antal for Langeland. I modsætning til den jyske vestkyst forsvinder de normalt igen fra Langeland og overvintre kun i meget små antal på øen… Ofte ses blot 2-5 fugle sammen om vinteren ved Baragge Nebbe. De bestande af Sandløber der gæster Langeland kommer sandsynligvis primært fra Sibirien, da de Grønlandske bestande slår sig ned i vadehavet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sandløber. En typisk situation med arten. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. De er altid ivrigt småsnakkende, selvom det ser ud som om denne her råber lidt. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Det lille næb kommer helt under vand under fødesøgningen. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Engang imellem kommer hele hovedet under vand når den bedste føde skal findes. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. En lille “Morfar” skal der til. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Hver en fjer skal rystes. Baragge Nebbe den 9. september 2021.

Sandløber. Her i vand til bugen. Baragge Nebbe den 9. september 2021.