OVERSIGT OVER IAGTTAGELSER AF KASPISK MÅGE I APRIL 2024 PÅ LANGELAND DEN 30. APRIL 2024

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. I april registrerede jeg 11 nye Kaspiske Måger i perioden fra den 1. april til den 22. april 2024. Det var næsten samme antal som i marts, hvor det blev til 10 nye fugle. I april 2023 var der væsentlige flere fugle i denne måned, så de gode takter kunne desværre følges op i 2024. Bagenkop havn den 3. april 2024.

Aldersfordelingen var igen præget af flest 2k, så det blev der heller ikke lavet om på i april. Fordelingen var 3k+ 1, 3k 3 og 2k 7. Samlet har jeg i årets første 4 måneder registreret 36 forskellige fugle (Adult 1, 5k+ 1, 5k 1, 3k+ 1, 3k 5, 2k 27). 

Status 200- 36 = 164. Det var en stille periode for arten på Langeland.

GOD WEEKEND BIRDING PÅ TÅSINGE DEN 21. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Silkehale. Meget passende til den kolde april 2024 havde en af vinterens mange flokke af Silkehaler endnu ikke forladt Danmark. Lørdag morgen den 20. april kunne jeg nyde en flok på mellem 200 og 250 fugle, aldrig tidligere har jeg set så stor flok sidst i april. Vornæs den 20. april 2024.

Silkehale. Flokken sad bare i de smukkeste omgivelser når solen tittede frem. Vornæs den 20. april 2024.

Rødtoppet Fuglekonge han. Som kontrast til vinterfuglene kunne en smuk syngende han Rødtoppet Fuglekonge nydes i glimt i skoven. Vornæs den 21. april 2024.

Sorthovedet Måge adult. Efter en mindre pause fandt jeg atter denne smukke måge art. Der var endda hele to adulte fugle på marken, så det har nok drejet sig om et par. De havde i øvrigt selskab af et par Traner som har opholdt sig på øen igennem længere tid. Det var 3. observation i dette forår af Sorthovedet Måge på Tåsinge for mig. Bjernemark den 21. april 2024.

Sorthovedet Måge(r) adult. Hvis man kigger godt efter kan man se at fuglen til højre bar en stålring på højre ben som desværre var umulig at aflæse. Bjernemark den 21. april 2024.

FORÅR OG HAVØRNE PÅ LANGELAND OVERALT DEN 8. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Havørn imm. Varmen kunne for alvor mærkes i dag, da temperaturen på det sydlige Langeland lå på 15-17 grader. Inden der kom lidt større vingefang på himlen havde jeg 3 super flotte og smukke Nordiske lappedykkere i fuld sommerdragt ved Hesselbjerg. Havet bød også på en enkelt adult Dværgmåge samt lidt trækkende Lommer som alle var Rødstrubet. Samme sted var der også 2 Sortstrubet Bynkefugle, som begge var hunner. Ved Gulstav sås den faste Sortrygget Hvid Vipstjert. Da der begyndte at komme termik kom der mange Havørne, især var der mange 2k fugle. Jeg kunne ikke helt gennemskue om det drejede sig om trækkende eller rastende fugle. En flok på 10 Traner ved Sædballe kl. 12.35 sås senere af Morten Müller ved Spodsbjerg. Fakkebjerg den 8. april 2024.

ENDNU DAG MED LIDT FYRAFTENSBIRDING PÅ LANGELAND DEN 3. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Det daglige fix – Satser på den er ren. Bagenkop havn den 3. april 2024.

Sortrygget Hvid Vipstjert han. Ved de seneste besøg har jeg set denne smukke fugl. Rørdrummen var også fortsat på plads, da den igen truttede i mosen. Dejligt at høre den igen er her, jeg har ellers ikke hørt den her i flere år… Nu må man bare håbe der ikke dukker entreprenante “Kaj Ikast typer” op som påbegynder et nyt broprojekt. Gulstav Mose den 3. april 2024.

FIN START PÅ APRIL, TRODS TÅGE OG REGN DEN 2. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. April er startet fint for arten. I går den 1. april 2024 havde jeg en 2k i Spodsbjerg havn, hvilket var den første jeg ser i mands minde i havnen i 2024. En tur til Løkkeby enge sidst på dagen den 2. april 2024 i noget træls regnvejr (faldet over 50 mm i dag) gav endnu en ny 2k fugl. Løkkeby enge den 2. april 2024.

Kaspisk Måge 2k. Begge april fuglene var “textbook fugle”. Løkkeby enge den 2. april 2024.

OVERSIGT OVER IAGTTAGELSER AF KASPISK MÅGE I MARTS 2024 PÅ LANGELAND DEN 31. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Antallet af fugle steg i marts i forhold til februar måned, dog uden at det nogensinde blev imponerende. I perioden fra den 8. marts og frem til den 31. marts 2024 dukkede der 10 nye fugle op. Der var yderligere en fugl i form af en 3k, som fremviste mulige backcross karakter. På grund af denne hybrid mulighed vil denne fugl ikke blive talt med i marts totalen. Bagenkop havn den 16. marts 2024.

Aldersfordelingen for de 10 nye fugle var næsten lige som i februar alle 2k fugle, dog var der en 5k+ fugl og en 3k fugl til at bryde. Samlet har jeg i årets første 3 måneder registreret 25 forskellige fugle (Adult 1, 5k+ 1, 5k 1, 3k 2, 2k 20).

Status 200 – 25 = 175. Der venter fortsat mange timer i felten før jeg har nået mit mål med 200 forskellige fugle i 2024.

Kaspisk Måge 2k. På trods af mange besøg til denne lille havn igennem årene var det første gang jeg så arten her. Ristinge havn den 20. marts 2024.

MERE “LANDMANDSBIRDING” PÅ TÅSINGE DEN 29. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Jeg havde inviteret Laila på “farmerdating” på Tåsinge…. Dvs. eftermiddagen stod på tjek af ildelugtende gylle marker. (Utroligt at hun kan holde mig ud). Vi fik tangeret sidste års rekord med 3 Kaspiske Måger samme dag. En enkelt fugl fløj rundt med en masse andre måger efter en pløjende traktor, mens der var 2 hhv. en 2k og en 3k (Læs forrige oplæg om 3k) der var gået til overnatning i Vejlen. Skiftekær den 29. marts 2024. 

OVERSIGT OVER 3K KASPISK MÅGE I DANMARK I 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright. Kaspisk Måge 3k øst for Klise Nor den 27. marts 2024.

I 2024 (frem til og med den 28. marts) har jeg set meget (alt for) få Kaspiske Måger på Langeland. Billedet har ikke overraskende været domineret af 2k fugle, mens 3k fuglene næsten har været totalt fraværende. Af 27 forskellige fugle frem til og med den 28. marts 2024 har jeg kun set 2 forskellige 3k fugle. Jeg blev derfor nysgerrig og ville se hvor mange 3k fugle der var registreret i det øvrige land. En gennemgang af DOFbasen, hvor jeg efter bedste evne forsøgte at pille gengangere ud (dog ikke nemt i DOF København og DOF Sydvestjylland) gav følgende fordeling. 

DOF København 25 fugle.

DOF Nordsjælland 2 fugle.

DOF Vestsjælland 0 fugle.

DOF Storstrøm 3 fugle.

DOF Bornholm 0 fugle.

DOF Fyn 1 fugl.

DOF Sønderjylland 0 fugle.

DOF Sydvestjylland 15 fugle.

DOF Sydøstjylland 0 fugle.

DOF Vestjylland 1 fugle.

DOF Østjylland 0 fugle.

DOF Nordvestjylland 0 fugle.

DOF Nordjylland 2 fugle.

Samlet 49 forskellige fugle.

Dette lille uvidenskabelige tjek afslører med alle verdens forbehold ( f.eks. bedste steder for arten samt største interesse.) at forekomsten er størst i DOF København (25) og DOF Sydvestjylland (15). Samlet står de to områder for 40 af 3k fuglene i Danmark. Så umiddelbart er det det østlige Danmark og samt det vestligste Danmark 3k fuglene foretrækker. Fordelingen mellem øst og vest kunne evt. have været mere lige hvis der havde været tal med i DOFBasen fra Fanø. 

Kaspisk Måge 3k (arkiv). Bagenkop havn den 14. februar 2019.

PLUDSELIG ER DER HUL IGENNEM – NY SORTHOVEDET MÅGE PÅ TÅSINGE DEN 28. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. For anden dag i streg var Laila og jeg heldige at finde en Sorthovedet Måge på Tåsinge. I går var det en 3k fugl mens vi i dag fik os en adult fugl. Bregninge den 28. marts 2024.

Sorthovedet Måge adult. En let fugl at genkende, da den havde noget hvidt omkring næbbasis på overnæbbet, hvis den skulle dukke op igen. Bregninge den 28. marts 2024.

ENDELIG VAR DER EN NY SORTHOVEDET MÅGE DEN 27. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge 3k. Efter en dejlig dag med masser af fine fugle på Langeland sammen med Laila…. sluttede vi af med en Sorthovedet Måge på Tåsinge. I år har det været lidt op ad bakke med at finde denne art her i Øhavet. De seneste 14 dage har jeg tjekket den ene mark efter den anden for arten uden held på trods af store mænger af Stormmåger og Hættemåger. Dagens fugl blev i første omgang fundet på stemmen, mens den hang bag en traktor med hundredevis af andre måger. Efter lidt tid kunne den endelig også ses og nydes. Bregninge den 27. marts 2024. 

Sorthovedet Måge 3k. Om foråret er det næsten altid adulte fugle jeg ser her i Øhavet. Tror det er første gang jeg ser en 3k om foråret her på hjemmebanen (Tåsinge/Langeland). Bregninge den 27. marts 2024.

Sorthovedet Måge 3k. Bemærk de små sorte felter i de yderste svingfjer. Bregninge den 27. marts 2024.

Sorthovedet Måge 3k. Efter nogle minutter forsvandt den atter i virvaret af måger. Bregninge den 27. marts 2024.