MIT FØRSTE “BRYN” PÅ LANGELAND DEN 30. SEPTEMBER 2020.

På trods af manglende måger i dag på Langeland var det alligevel en rigtig god dag… Efter et par næsten “frugtløse” besøg i Bagenkop havn, som blot gav en 1k genganger Kaspiske Måge, ville jeg lige tjekke Klise Nor for om der evt. kunne raste lidt måger der. Der var mega mågetomt, men 6 trækkende Sølvhejre samt min første Store Tornskade i efteråret var jo fine arter. På vej tilbage mod Bagenkop tog jeg et stop ved et krat jeg har tjekket flere gange i år uden de store resultater.. Men jeg var næsten ikke kommet ud af bilen før der var et kaldende “Bryn” inde fra det tætte store krat.. Jeg rev min mikrofon frem og nåede at få optaget et enkelt halvt kald da den kaldte anden gang. Jeg fik den aldrig at se eller høre igen på trods af jeg brugte flere timer ved krattet i to omgange… Jeg underrettede lokale Søren Bøgelund som åbenbart var så utrolig heldig at genfinde den efter jeg var kørt !!. Det er den første sibiriske phyll jeg har på Øen og i det gamle Fynske Amt. Så selv om jeg har set og ringmærket en del på de klassiske steder på den Jyske Vestkyst samt ChrØ var jeg lige så glad for denne lille oplevelse som da jeg så arten første gang for 32 år siden ved Blåvand. På hjemturen smuttede jeg forbi Spodsbjerg havn som også kun bød på en 1k Kaspisk Måge som iøvrigt også var en ganganger (VLCH) som ellers havde været væk nogle dage. 

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn (VLHC).

Foto og Lydoptagelse: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvidbrynet Løvsanger høres svagt kalde efter et sekund, det kræver dog man har tændt høreapparatet hvis man lige skal kunne fornemme det. Mellem campingpladsen og Klise Nor den 30. september 2020.

Stor Tornskade. Klise Nor den 30. september 2020.

ATTER SMUKT VEJR PÅ LANGELAND DEN 29. SEPTEMBER 2020.

Efter en dag med tungt vejr og vildt mange fugle, skinnede solen smukt i dag og der kom forsat godt med fugle, dog ikke i de samme mængder som i går. Efter et hurtigt stop i Bagenkop havn, som gav 2 nye 1k Kaspiske Måger plus en 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) tog jeg ned til Sydspidsen. Da der var godt fyldt op med pipfolk på Dovns Klint, valgte jeg at satse på Gulstav Klint. Det var et ganske fint alternativ, da rigtig mange Musvåger, Glenter og Spurvehøge trak ud mellem Vesterskov og Bagenkop plus rigtig mange småfugle fulgte skoven inden de røg ud. Der var pænt med Finker og Blåmejser samt lidt Bjergvipstjerter og Hedelærker. Langs kysten havde jeg en enkelt 1k Kaspiske Måge (ny), som lå og røg lidt frem og tilbage mellem de to klinter. Ellers sås en smuk han af Blå Kærhøg og en enkelt trækkende Sølvhejre. Jeg tjekkede Bagenkop endnu engang inden jeg kørte mod Spodsbjerg havn.. Det gav også fint med Glenter og Musvåger plus den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH). I Spodsbjerg havn var jeg heldig med en ny 1k Kaspiske Måge mellem de godt 30 måger der opholdte sig i havnen. Så samlet 4 nye i dag og 5 i går er 9 på to dage, hvilket er godkendt. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k i det tidlige morgenlys. Gulstav Klint den 29. september 2020.

En Svartbag kunne ikke lade være med at drille en Rød Glente, men det lignede godt Klods-Hans mod Steve Heighway !. Gulstav Klint den 29. september 2020.

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 29. september 2020.

 

ENDELIG NYE KASPISKE MÅGER I HAVNENE PÅ LANGELAND DEN 28. SEPTEMBER 2020.

Jeg ankom meget tidligt til Bagenkop havn i dag og jeg fik besøgt havnen i to omgange i løbet af den tid jeg var på den sydlige del af Langeland. Der var ikke mange måger hjemme, men der var dog klart flere end ved de seneste besøg. Men på trods af få fugle var det indbringende, der der var nemlig flere Kaspiske Måger inde. Samlet fik jeg set 7 fugle, hvoraf de 4 var nye. Aldersfordelingen var 1 ad (ny), 3 3k (1 ny plus 2 genganger fra hhv. den 8. og 10. august 2020) plus 3 1k (2 nye plus 1 genganger (også set i Spodsbjerg tidligere)). Det blev også til 2 Cactus fugle, altså hybrider mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge, disse var også 1k fugle. I Spodsbjerg var der på trods af få fugle dog en enkelt ny Kaspiske Måge, det drejede sig om en 1k. Så efter en slap periode uden nye fugle, var 5 nye i dag en meget behagelig oplevelse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

På trods af “lidt rigeligt med streger” i ansigtet, acceptere jeg denne fugl som en “ren” Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 28. september 2020.

Denne her betragter jeg som en “Cactus-type”, stribningen i ansigtet virker grovere samt mere udbredt (ofte på hele issen) plus at den virker kantet på tertialerne. Cactus fuglene er meget variable og svinger fra at ligne klassiske Kaspiske Måger eller en blanding mellem arterne, hvor især jizz og hovedtegningen (hos 1k) ikke passer på Kaspisk Måge. Så er der også de meget Sølvmågeagtige fugle, hvor det ofte er stemmen der afsløre dem. Bagenkop havn den 28. september 2020. 

Som et andet tågehorn gjorde denne nye 1k Kaspiske Måge opmærksom på sig selv. Bagenkop havn den 28. september 2020.

 

SANDSYNLIG “RUSSISK STORMMÅGE” 1K, SPODSBJERG HAVN DEN 27. SEPTEMBER 2020.

Det er er ikke nemt at nå at få tjekket de mange mange tusinde mågebilleder igennem jeg har taget især i denne sommer samt her i efteråret. Så med en vis forsinkelse men vel bedre end aldrig, kommer her et bud på en 1k “Russisk Stormmåge” fra den 12. september 2020 i Spodsbjerg havn. Underarten heinei, kaldes nogen gange “Russisk Stormmåge”. Jeg tror pt næppe nogen hitjægere behøver at få et hjertestop over jeg først bringer denne fugl nu, da underarten ikke lige umiddelbart er den største aspirant til at blive egen art. Desuden er heinei nok både overset og optræder nok mere regelmæssigt end vi regner med. Det der især gør denne fugl til en god kandidat til en heinei er 1. En ren hvid overhale, 2. ren hvid underhale samt krop, 3. næsten helt hvide undervinger, 4. en ikke helt ren blå ryg. Faktisk kan den minde lidt om en 1. vinter Kaspiske Måge på mange måder. Det er iøvrigt ikke mange Stormmåger den kommer ind i de Langelandske havne, så det er altid lidt ekstra spændende at tjekke dem når de kommer forbi… især når de ser sådan her ud.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Russisk Stormmåge” 1k ?. Spodsbjerg havn den 12. september 2020. 

“Russisk Stormmåge 1k ?. Spodsbjerg havn den 12. september 2020.

1K, 2K OG 3K OG SÅ LIGE EN 2K MERE…. LANGELAND DEN 26. SEPTEMBER 2020.

Efter en dejlig dag i SV-jylland igår var det atter tid til at tjekke de to pt temmelig mågetomme havne på Langeland hhv. Bagenkop og Spodsbjerg. Det var et lidt sørgeligt syn der mødt en, der var kun knap 50 måger inde… Jeg kunne blot se to gamle kendinge af Kaspisk Måge, en 2k fra den 13. juli og en 3k fra den 8. august 2020. En anden gammel kending var 2k Middelhavssølvmågen som nu har været i havnen i lidt over 2 måneder. Den er nu ved at være ganske flot i fjerdragten igen. På vej til Spodsbjerg havn var jeg ved at blive fløjet ned af en Dværgfalk ved Påø, hvilket var en af meget få rovfugle jeg fik set i dag. Spodsbjerg havn bød også på meget få måger inde i dag, dog var der en enkelt 1k Kaspisk Måge. Det var den med knækkede svingfjer i venstre vinge (en rigtig Langelænder… kend den på knækket !!) tøhø.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: VLCH.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 2k. Haft min bedste sæson for arten på Langeland nogensinde, da jeg har fundet 8 forskellige fugle. Dog blev det kun til 2 juvenile mellem de mange unge Kaspiske Måger som prægede sommeren og det tidlige efterår på Øen. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Den er nu atter ved at være ganske pæn i fjerdragten. Bagenkop den 26. september 2020.

Middelhavvsølvmåge 2k… Der blev holdt godt øje med mig. Bagenkop havn den 26. september 2020.

Vi holder os til 2k måger i dag, her ses den 2k Kaspiske Måge som har rastet siden 13. juli 2020. Bagenkop havn den 26. september 2020.

 

 

 

MÅGEN MED DET FEDTMULE FORMEDE KRANIE DEN 24. SEPTEMBER 2020.

Det første man ofte bemærker når man ser sin første Kaspiske Måge er det meget aflange hoved som giver arten en helt karakteristisk profil. Vores egne Sølvmåger virker mere tykhovedet og runde i det, så alene på den del af jizzet adskiller Kaspisk Måge sig ofte.. For ikke så længe siden kom en af fiskerne i Bagenkop med en død måge til mig og det viste sig at være en juvenil Kaspisk Måge, umiddelbart en ret kraftig han. Jeg valgte at tage hovedet med hjem og Eddie Fritze som er en mester i at arbejde med dyrekranier rensede det for mig. Når man ser på kraniet forstår man også bedre hvorfor man får det lange indtryk.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Når man ser på kraniet af Kaspisk Måge er det nemmere at forstå den karakteristiske hovedprofil som arten har… Meget aflangt og formet som en pære. Bemærk iøvrigt den svage vinkel på undernæbbets spids. Bagenkop, september 2020.

På denne flyvende 1k Kaspiske Måge kan man nemt fornemme den virker langhovedet. Spodsbjerg havn den 20. september 2020.

Bemærk igen her set mere fra siden, hvor nemt det kan være at spotte arten bare alene på grund af hovedets form. Bagenkop havn den 30 januar 2015.

 

DEN BALTISKE SILDEMÅGE BLEV ATTER GENFUNDET DEN 23. SEPTEMBER 2020.

Dagens mågetur til Spodsbjerg bød ikke på ret meget, det tog flere timer inden der kom en enkelt 1k Kaspisk Måge ind.. som iøvrigt var genganger. Jeg høre nu samstemmende at både fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg sige, at der næsten ingen fisk er i øjeblikket. Jeg formoder det er derfor de Kaspiske Måger næsten er total forsvundet fra havnene. Så med mindre der pludselig kommer mange fisk igen og mere aktivitet i havnene, så gætter jeg på at på nuværende tidspunkt at invasionen af Kaspisk Måge er slut. Der vil sikkert komme lidt flere fugle når kulden begynder at melde sin ankomst og derved sparke flere fugle afsted fra Østeuropa, men det bliver nok ikke i samme antal som sommeren har budt på. Lidt overraskende dukkede den Baltiske Sildemåge atter op, den hygger sig åbenbart rigtig på Langeland. I Spodsbjerg har jeg nu haft den på følgende datoer: 29. august, 9. september og igen idag 23. september. Og i Bagenkop har jeg set den to gange hhv. den 31. august og 12. september 2020. Den Vestlige Sildemåge med den mærkelige vinge var også hjemme.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så var den Baltiske Sildemåge tilbage for 3. gang i Spodsbjerg havn, der er set i perioden den 31.august til den 23. september 2020. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

Dagens eneste Kaspiske Måge (1k) var en en genganger. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

Denne Sølvmåge som også kan minde om en Viking Måge har også opholdt sig gennem en længere periode i havnen. Spodsbjerg havn den 23. september 2020.

TILBAGE I DEN MIDTFYNSKE MULD DEN 22. SEPTEMBER 2020.

Sidst på eftermiddagen tog jeg en tur forbi Lindkær ved Ravnholt… Området har forandret sig helt fantastisk siden jeg løb skovene tynde i starten af 80erne, det var dengang hvor en Ravn kunne redde en hel dag… Lindkær bød faktisk på 2 nye lokalitetsarter for mig, da jeg så en rastende Sølvhejre samt en trækkende Dværgfalk, sidstnævnte ses der ikke mange af på de kanter. Men dagens obs blev en fin 1k Kaspisk Måge ved Sødinge, som stod sammen med mange andre måger på en mark der var ved at blive ordnet. På marken var der bl.a 7 Sildemåger, hhv. 4 adulte, 2 3k samt 1 1k, så det var ganske indbringende lige at tjekke dem igennem. Der ses fortsat nærmest ingen Kaspiske Måger på selve Fyn, hvilket nok skyldes manglende interesse, for de skal nok være der.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Midtfyn har været god for Kaspisk Måge i 2020. Jeg har nu fundet en god stak ved Ringe Sø, Kværndrup samt nu også ved Sødinge. 1k Kaspisk Måge (rød pil), Søndinge den 22. september 2020.

UBESTEMT MÅGE VED FAKKEMOSEN PÅ SYDLANGELAND DEN 22. SEPTEMBER 2020.

Igår den 21. september 2020 blev jeg udfordret af denne ubestemte Larus, som kan være lidt af hvert. Fandt den bag en traktor sammen med et par hundrede andre måger. Selv efter jeg har sovet på den er jeg forsat meget i tvivl og er nok mest til noget hybrid, hvilket man vel altid forfalder til når man ikke er sikker !… Er lidt forvirret over hånden virker så mørk samt at næbbet virker gennemført sort og relativt kraftigt. Den forekommer mig hverken at være klassisk det ene eller andet… Fuglen er sendt ud i den store “stygge ID-verden”, så måske der kommer et par gode bud. Man er også velkommen til at skrive til mig.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Larus sp. Fakkemosen den 21. september 2020.

Larus sp. Fakkemosen den 21. september 2020.

Larus sp. Fakkemosen den 21. september 2020.

 

HAVNELUSK UDEN DET STORE HELD DEN 21. SEPTEMBER 2020.

På trods af smukt vejr var det lidt op af bakke med mågerne i dag… Der var gamle kendinge samt nogle svært bestemmelige fugle. Bagenkop bød på de 2 3k Kaspiske Måger fra hhv. den 8. og den 10. august 2020. Det var hyggeligt især at gense sidstnævnte, da det var ved at være længe siden den sidst havde været forbi havnen. En 1k fugl var nok en lidt afvigende Kaspisk Måge (og i så fald en ny fugl), men jeg var ikke helt glad for den, så jeg lod den være ubestemt. Den faste 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) fra den 13. juli 2020 var på plads igen i dag, dog har den ikke været så faste det sidste stykke tid. I Spodsbjerg havn gik det ikke meget bedre, her blev det blot til den nymærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH).

Aflæsninger i Bagenkop havn: Middelhavssølvmåge 2k (VLHH).

Aflæsninger i Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 1k (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den 13. juli 2020 dukkede denne 2k Middelhavssølvmåge (VLHH) op i havnen. Bagenkop havn den 21. september 2020.

Denne 1k måge er nok en ok Kaspisk Måge, men jeg lod den dog alligevel forblive ubestemt. 

En 3k Kaspisk Måge fra den 10. august 2020 som uregelmæssigt kigger forbi. Bagenkop havn den 21. september 2020.