MERE HYBRIDSNAK FRA SPODSBJERG HAVN DEN 25. OKTOBER 2020.

Jeg er lige kommet lidt bagud med opdateringerne af mågerne, da jeg har brugt lidt tid på at arbejde med Knortegåshybriderne fra Baragger Nebbe. Jeg har imellemtiden også fået svar fra den engelske ekspert James MacCullum som er helt enig i min bestemmelse. Jeg har også kigget lidt på de forskellige hybrider der er tastet i DOF-basen og jeg tror umiddelbart de trænger til en gennemgang. Hybridfugle er altid svære og jeg et bestemt ikke ekspert….langt fra endda… Men personligt tror jeg indtilvidere kun en fugl fra Agger Tange i 2015 kan betragtes som en kandidat. Så jeg tror godt jeg tør skrive at fundet fra Baragger Nebbe er det første sikre hybridfund i DK.

Nå men de seneste 2 (den 23. og 24. oktober 2020) dage med måger har også givet nogle udfordringer. En “Kaspisk Måge” (Cactus?) 1k som jeg tidligere har skrevet om samt håbet bare ville flyve sin vej er atter tilbage den 23 og 24. oktober 2020. Den 24. oktober dukkede så en 3k “Kaspisk Måge” (Cactus ?) op og gjorde ikke livet nemmere. Sidstnævnte ligner dragtmæssigt en fin Kaspiske Måge, men igen som 1k er den for påfaldende kraftig stribet i hovedet samt på issen, efter min smag, alt for meget til en ren fugl. Næbformen er også lidt problematisk og minder lidt for meget om noget Sølvmåge. Men som jeg har skrevet om før her på bloggen… hvornår skal man smide hybridkortet eller bare acceptere sådanne fugle som afvigende Kaspiske Måger ?. De værste typer er disse fugle der minder mest om Kaspisk Måge… Jeg vælger forsat den forsigtige vej og lader disse fugle være ubestemte…

Foto: Henrik knudsen, Copyright.

Så er den atter tilbage denne 1k måge. Spodsbjerg havn den 23. oktober 2020. 

Undervingerne ser ikke rigtig gode ud til en ren Kaspiske Måge på 1k fuglen. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2020.

Så var der mere “hovedpine”… Jeg er ikke glad for de kraftige striber i hovedet, især ikke når de er så udpræget på hele issen også. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2020.

På billedet med ikke så kraftig sollys ser hovedtegningen endnu mere bekymrende ud. Mens haletgningen er perfekt til en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2020.

Døm selv.. jeg har trukket det gule kort…ikke engang VAR tør jeg stole på her. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2020.

Tidligt på morgen kom alle mågerne på vingerne med et brag, da denne ældre model af en Havørn lavede rag i den for en kort bemærkning. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2020.

 

 

SVAR FRA TYSKLAND DEN 23. OKTOBER 2020.

Den 5. oktober 2020 havde jeg en farvemærket (XHVH) 2k måge i Bagenkop havn som i første omgang lignede noget Kaspisk Måge (se blog fra den 5/10-2020). Men ret hurtigt følte jeg mig sikker på det ikke var en ren Kaspisk Måge, bla. havde den en meget dyb stemme, noget jeg aldrig før har hørt fra en Kaspisk Måge. Undervingerne var også ret mørke for en 2k på denne årstid. Da det var en tysk mærket fugl var chancerne for en hybrid næsten også større end for en ren fugl. I dag den 23. oktober 2020 fik jeg så svar, fuglen kommer fra et af de berygtede hjørner Geiseltalsse lidt NV for Dresden. Her er den ringmærket den 7. juni 2019 som unge og som Kaspisk Måge. På trods for den bliver meldt som Kaspisk Måge vælger jeg fortsat ikke at kalde den for en ren fugl, der er for mange ting der ikke stemmer. Jeg håber den atter vil dukke op på et senere tidspunkt, så jeg kan få  flere fotos af den og se hvad den har udviklet sig til eller evt. blive set andre steder i Europa ligeledes med en god stak billeder. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k ?… Jeg er mest stemt for en hybrid. Bagenkop havn den 5. oktober 2020.

Denne 2k Kaspisk hybridtype er ringmærket (XHVH) lidt NV for Dresden den 7. juni 2019. Bagenkop havn 5. oktober 2020.

Fødestedet for XHVH.

BLOT DEN FASTE I SPODSBJERG HAVN DEN 22. OKTOBER 2020.

Det blev en af de hurtige ture da vinden fortsat ikke havde lagt sig i Øhavet ret meget i dag. Bagenkop havn var mågetom… og der kom aldrig noget ind i dag. Spodsbjerg havn var ikke meget bedre og igen måtte jeg nøjes med den ringmærkede (VLCH) Kaspiske Måge… Men kan jo også vende det lidt om så var der mindre fotoarbejde og gennemgang af kendetegn om aftenen… 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det var ikke nemt at holde balancen i den hårde vind i dag for den faste Kaspiske Måge (VLCH). Spodsbjerg havn den 22. oktober 2020.

 

ENDELIG LIDT GANG I DE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 21. OKTOBER 2020.

Endelig var det slut med at være en tudekiks over manglende Kaspiske Måger…I dag var der gang i “kliktælleren”. Jeg havde ændret taktikken og valgt at starte tidligt i Spodsbjerg havn. Det var nu ikke nogen ubetinget succes, jeg fandt kun den faste 1k ringmærkede (VLCH) Kaspiske Måge. Men håbet er jo som bekendt lysegrønt, så jeg kørte mod sydspidsen i regnvejr !. Første besøg i Bagenkop havn var en mega fiasko, der var simpelthen ingen Kaspiske Måger inde.. Men jeg valgte at tage kampen op og kørte til Kelds Nor, hvor jeg straks fandt dagens første nye fugl i form af en nydelig 1k fugl. Herefter gik turen til Klise Nor, hvor der stod en god stak adulte Sølvmåger og mellem dem den næste nye Kaspiske Måge en 4k fugl. Som på klassisk vis afslørede sig selv ved pludselig uden motiv at angribe et par af de andre måger mens alt umiddelbart åndede fred i den store flok. De Kaspiske Måger har samme aggressive væremåde som Sorthovedet Måge, som ofte er en god måde at opdage dem på. Herefter gik turen atter til Bagenkop havn og her begyndte der at komme lidt skibe ind og sammen med dem en stak Kaspiske Måger. Af de 6 fugle jeg så var de 4 nye for mig, så det var noget der kunne bruges. Fordelingen var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) 1 2k (ny) og 4 1k (3 var nye). Den eneste af 1k fuglene som ikke var ny var en polsk mærket (P1R0) fugl, som jeg havde set tidligere på efteråret i Spodsbjerg havn i perioden 28. august til 14 september 2020 og så igen i Bagenkop havn den 6. oktober 2020. Eneste anden nævneværdige måge var endnu en Cactus som iøvrigt var en 1k fugl. Så denne regnfulde dag bød på 6 nye fugle til mit Langelandsprojekt, hvilket bringer totalen op på 525 forskellige fugle i 2020. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Aflæsning af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: (P1R0)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k. Lidt “snasket” omkring øjet, men mon ikke det går an ?!. Bagenkop havn den 21. oktober 2020.

Kaspisk Måge 1k. Helt hvidt hoved ses på denne fugl. Bagenkop havn den 21. oktober 2020.

NUMMER 519 PLUS EN KÆMP SØLVMÅGE DEN 19. OKTOBER 2020.

En hel dag i felten på Langeland var ikke særlig indbringende… men alligevel blev der presset en ny Kaspisk Måge ud af Bagenkop havn. Bagenkop havn var ellers meget tom det meste af dagen, men en enkelt 3k Kaspiske Måge opholdte sig i havnen (nr. 519 på Langeland i 2020) omkring 15 minutter inden den lettede og trak mod S. I Spodsbjerg havn var den ringmærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH) samt den 1k Vestlige Sildemåge fortsat på plads. Den 11. oktober 2020 så Kjeld T Petersen en meget stor og spændende imm/3k Sølvmåge. Jeg har længe ledt efter den og i dag genfandt jeg den endelig. Fuglen er meget stor klart større end de andre Sølvmåger og iøjnefaldende med sit tændstiknæb. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om der er noget vi overser med den type Sølvmåge, det er klart ikke fugle der yngler i DK. Mon ikke den tilhøre en NØ-Sibirisk bestand af Sølvmåge ?. Jeg har ved et par lejligheder set denne type Sølvmåge i Bagenkop havn gennem årene. 

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mens solen fortsat skinnede sås denne 3k Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. Bemærk størrelsen og hovedfacon i forhold til de andre uskarpe Sølvmåger. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. De andre måger må føle de har mødt Sølvmågernes svar på Obelix. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

NY SAMLET OVERSIGT OVER FOREKOMSTEN AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND I 2020 DEN 18. OKTOBER 2020.

Ikke siden den 21. september har jeg lavet en nøjagtig oversigt over hvor mange Kaspiske Måger det er blevet til samlet på Langeland samt de enkelte lokaliteter i 2020. Den 4. oktober brød jeg en magisk grænse med 500 forskellige individer på Langeland, måske den største forekomst i Østdanmark nogensinde på et år ?. Det er muligvis også første gang nogen nogensinde i DK har forsøgt at genkende hvert enkelt individ og derved få et eksakt overblik over hvor mange fugle der egentlig har været tale om. Næsten alle fugle er ikke overraskende registreret i de to havne Bagenkop og Spodsbjerg, men siden den sidste oversigt den 21. september er det kun Bagenkop der har haft et fornuftigt antal af nye fugle. Den 21. september havde jeg set 247 fugle i Bagenkop og det var nu steget til 277 fugle den 18. oktober, altså en stigning på 30 nye fugle. Spodsbjerg gik i samme periode fra 231 fugle til 238 fugle, hvilket blot er 7 nye fugle. Generelt kan man sige at antallet af fugle faldt dramatisk fra sidst i august/primo september, da invasionen af juvenile fugle nærmest gik total i stå. En af de afgørende faktorer for hvorfor fuglene forsvandt så pludseligt fra havnene kan måske ses i ændringen af fiskeriet. I den gode periode med mange fugle fra den 10. juli til ca. primo september var der utrolig mange Rødspætter og derved kom mange både ind til havnene. Herefter gik man over til at fange efter Tunger da Rødspætterne pludselig forsvandt. Tungerne er hurtigere at rense og der er heller ikke så mange rester efter dem som hos Rødspætterne og derved var fiskerne hurtigere færdig med deres arbejde, hvilket betød der ikke længere var så mange måger der fulgte med ind i havnene. Den samlede total uden gengangere er nu oppe på 518 Kaspiske Måger. Af årets “høst” er lidt over 80 procent ungfugle (fugle der er født i 2020), hvilket set med Østdanske briller nok ikke er så overraskende. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 277 fugle.

Ad. 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
12 2 5 19 35 204

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 238 fugle.

Ad 3k 2k Juv/1k
3 4 13 218

Siø: Kaspiske Måge 1 fugl.

2k
1

Baragger Nebbe:: Kaspiske Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Søndenbro: Kaspisk Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Kelds Nor: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Dovns Klint: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Kaspiske Måge juv/1k Bagenkop den 24. august 2020.

 

EN MORGENTUR TIL SPODSBJERG DEN 17. OKTOBER 2020.

Jeg tog en mindre tur til Spodsbjerg havn, da jeg havde en aftale med Liverpool og Everton lidt over middag… Engang imellem må mågerne erkende de kommer i anden række. Men inden jeg “faldt i havnen” fandt jeg en Stor Tornskade samme sted hvor jeg havde en den 1. januar 2016 med karakter af underarten homeyeri. Dagens fugl var dog en helt almindelig  fugl, men vanen tro en lækker fugl at se på. Der var meget stille i buskene, dog kunne to Isfugle nydes mens de jagtede rundt med hinanden. I havnen var der lidt måger at tjekke, men det blev kun til den faste og farvemærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH). 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stor Tornskade – Det er et af de bedste efterår jeg har oplevet med arten i mange år. Spodsbjerg den 17. oktober 2020.

VLCH holder fortsat ud. Spodsbjerg havn den 17. oktober 2020.

Denne blege Sølvmåge har også opholdt sig længe i havnen. Spodsbjerg havn den 17. oktober 2020. 

TO DAGE NÆSTEN UDEN KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 16. OKTOBER 2020.

Den kraftige NØ vind har ikke været særlig givende hvis man gerne vi se nogle Kaspiske Måger som jeg vildt gerne vil her i 2020. Jeg har så meget billigkøbt toastbrød i bilen som aldrig før… og nu har jeg ingen måger at give det til !. Jeg har nu gennemsøgt de to Langelandske havne i to dage ( den 15. og 16. oktober 2020 ) og set den samme 3k fra den 8. august 2020 begge dage i Bagenkop havn. Har været så “deprimeret” at jeg ikke engang har gidet at fotografere den…  Nå men der må vel komme nye fugle igen når vinden drejer og gutterne atter smider kutterne ud i bølgerne. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sammen med Fiskehejren har jeg har stirret som en sindsyg efter de Kaspiske Måger. Bagenkop havn den 16. oktober 2020.

Da jeg slet ikke har friske fotos af Kaspiske Måge vil jeg bringe en af de smukkeste ungfugle jeg nogensinde har haft i havnene. Jeg mindes ikke jeg før har oplevet en 1k Kaspisk Måge med en så smuk halekontrast. Bemærk næsten ingen sorte prikker i det hvide, det mindede næsten om en hale der kunne sidde på en Stor Sorthovedet Måge. I starten af september genfandt jeg den atter i Bagenkop havn. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

 

KUNNE IKKE FØLGE OP PÅ DE GODE TAKTER… DEN 14. OKTOBER 2020.

Total vejrskifte siden i går på Langeland. Det fantastiske smukke efterårsvejr var væk i dag, vinden var utrolig kraftig med stød tæt på kuling som kom fra NØ. Det var også blevet temmelig koldt, så det varme tøj måtte findes frem. Der var heller ikke nær de samme fugle i luften som i går, så det var lidt op af bakke denne onsdag. Da det ikke rigtig indbød til at stå på en bakketop eller en klint og kigge træk, brugte jeg mange timer i Bagenkop havn. Jeg kunne dog ikke presse nye Kaspiske Måger ud af det i dag, jeg måtte nøjes med 4 fugle hhv. 1 3k fra den 8. august 2020 samt 3 1k som alle var gengangere fra i går. Den Vestlige 1k Sildemåge fra i går samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) var også på plads i dag. Om eftermiddagen kørte jeg op til Skovsgaard Gods, da jeg havde lovet den lokale Naturvejleder at hjælpe til ved et aftenarrangement sammen med Nis Rattenborg, hvor vi skulle fortælle om nattrækkende fugle. Inden det gik i gang fik jeg set en Stor Tornskade (den 4. jeg ser på Langeland dette efterår), en Kortnæbbet Gås, samt 3 Havørne på Godsets arealer, så fin afslutning på fugledagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 3k. Bagenkop havn den 14. oktober 2020.

Det burde have været en Ørkenstenpikker når man kiggede på de omgivelser denne Stenpikker rastede i. Fakkemosen den 14. oktober 2020.

MANGE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP PLUS EN ALPESEJLER VED GULSTAV DEN 13. OKTOBER 2020.

Det var en fantastisk smuk dag på det sydlige Langeland som bød på rigtig mange trækkende fugle, især kom der mange Musvåger og Bramgæs.. Jeg startede med at kratluske omkring Ristinge inden jeg ville til Bagenkop havn. Der var ikke rigtig nogen sangere i buskene af betydning, men det væltede rundt med Sangdrosler og Vindrosler som konstant lettede når jeg tog et skridt mod en busk. I luften hørtes Hedelærke, Bjergvistjerter og sågar trækkende Skægmejser. Bramgæssene var også rigtig ankommet, den ene flok efter den anden havde kurs mod Ærø. Musvågerne samlede sig i store skruer inden de tog samme kurs som Bramgæssene. Mellem Musvågerne var der en enkelt Rød Glente samt Rørhøg. Herefter gik turen til Bagenkop, hvor jeg startede med en næsten tom havn for måger. Men heldigvis kom der lidt både ind og med dem en fin omgang Kaspiske Måger lige præcis som jeg havde håbet på. Jeg fik set hele 10 forskellige fugle, hvoraf de 8 var nye for 2020. De nye fugle var alle 1k fugle, mens gengangerne var 1 3k fra den 10. august og 1 2k fra den 13. juli 2020. Af andre nævneværdige måger i havnen var der en temmelig stor 1k Vestlig Sildemåge samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) plus 2 Cactus-hybrider. Mens jeg var nede i havnen hørte jeg rygtet om en trækkende Alpesejler som Morten Müller havde set trække sydøst ved Klise Nor.. et fantastisk fund. Jeg opgav dog hurtigt tanken om at nå den og regnede derfor med at jeg ikke fik set denne fine fugl i denne omgang. Men pludselig efter et par timer kom meldingen om at den igen var blevet set ved Ørnehøj. Jeg tog chancen og kørte derned, da det blot var 5 minutter fra havnen. Efter godt 15. minutter dukkede den op og lå sammen med en stak Svaler. En utrolig flot fugl, hvor vi kunne se den hvide mave ganske fint. Herefter forsvandt den og blev ikke set mere, så det var på et hængende hår jeg fik mig en ny Langelandsart. Mens vi atter prøvede at genfinde den, dukkede der en Mursejler (en Gråsejler, kunne nok ikke helt udelukkes da den lå temmelig langt væk) op på scenen. Så hele 2 Sejlere i oktober i Danmark var jo noget over gennemsnit. Inden jeg smuttede op til Spodsbjerg havde jeg en Stor Tornskade samt en rastende Dværgfalk i Fakkemosen. Spodsbjerg havn var tom for Kaspiske Måger og jeg måtte nøjes med den faste 1k Vestlige Sildemåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 1k Kaspiske Måge havde lidt streger i ansigtet, dog nok ikke nok til at jeg blev alt for bekymret. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.

Vestlig Sildemåge 1k. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.