KASPISK MÅGE 1. VINTER BAGENKOP HAVN DEN 19. JANUAR 2019.

Jeg står lidt i stampe… der kommer ikke rigtig friske 1. vinter Kaspiske Måger ind i øjeblikket, gennem lang tid kun 2 faste som ses overalt i havnen. Jeg har på intet tidspunkt set mere end 2 fugle samlet på en dag af 1. vinter i vintersæsonen 2018/2019, som bekendt kun har budt på 3 forskellige fugle samlet… I dag brugte jeg derfor lidt ekstra tid på at få lidt billeder af den ene faste…..man kan jo ikke få fotos nok når man skal forsøge at genkende dem fra gang til gang…..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hello my name is……”Number 3″.

Lidt vind puster til fjerene…..

Så skal havnen tjekkes for mad…..

 

 

ER JEG BLEVET KLOGERE ?…. BESTEMMELSE AF CANUS VS HEINIE, RINGE SØ DEN 11. JANUAR 2019

Er jeg blevet klogere ?…. her er der rigtig mange der vil svare klart NEJ…. spøg til side….. Jeg forsøger forsat at blive klogere på Stormmågerne og i går den 11. januar 2019 fandt jeg en 2.vinter Stormmåge som jeg vil kalde for en “sikker” heinie… også kaldet “Russisk Stormmåge”. Jeg blev straks opmærksom på fuglen, da den manglede hvidt i p9, i modsætning til canus, hvor dette kun forekommer meget sjældent . Dette var meget nemt at se i felten, mens de andre kendetegn kun kunne ses da jeg kom hjem og gennemgik mine billeder af fuglen…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Sikker” Russisk Stormmåge” heinie, Ringe sø den 11. januar 2019.

Stormmåge, med canus karakter. Ringe sø den 11. januar 2019.

DUFTEN AF HAVVAND,FISK OG MÅGELORT I ØJENHØJDE OG MINDER FRA TIPPERNE DEN 7. JANUAR 2019.

Når man kigger på måger får jeg tit det indtryk at måger kigger på mennesker…. De holder altid øje med en, de er af natur meget påpasselige og iagttagende. Derfor er det ofte også svært at blive en del af deres verden uden konstante nervøse blikke.. Men nogen gange er man heldig, for nogle dage siden fik jeg lov til at blive en “del af flokken”, og opleve lyde man sjældent høre samt opleve deres totale fokus på noget frisk fiskeaffald en fisker lige havde smidt til dem. Jeg kunne kravle mellem dem og komme helt tæt på… Denne oplevelse fik mig til at tænke på min måske bedste fugleoplevelse som stammer fra Tipperne. En sen aften for mere end 20 år siden kort før solnedgang var jeg på vej hjem fra en totaltælling af reservatet og gik igennem et stort vandområde der hedder Tippesande.. Pludselig mellem de mange tusindevis af Almindelige Ryler der rastede kan jeg høre en Kærløber der kalder (min ynglings vadefugle)… Den dag i dag ved jeg ikke hvorfor, men jeg trækker op i mine skridtstøvler og sætter mig på knæ i det lavvandede område… og i løbet af få minutter er jeg en del af de Almindelige Ryler, jeg sidder midt inde i flokken på flere tusinde fugle… de går bare få centimer fra mig… hele vejen rundt…. og pludselig står den kaldende Kærløber foran mig, jeg kan blot se den som silhuet i mørket, men kan se den åbne det karakteristisk næb med knækket på spidsen når den kalder. Den aften følte jeg mig udsædvanlig privilegeret og det samme gjorde jeg med de Kaspiske Måger for nogle dage siden…. Dog lugtede jeg vist lidt rigeligt af mågelort… men pyt jeg var lykkelig.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den ene nye Kaspisk Måge nød fiskeresterne og glemt alt om mig…. Bagenkop havn den 7. januar 2019.

Den Ukrainske Kaspiske Måge sneg sig lige forbi mig…. Bagenkop havn den 7. januar 2019.

 

EN EKSTRA KASPISK MÅGE TIL STATUS OVER DERES FOREKOMST PÅ LANGELAND I VINTEREN 2018-2019.

Jeg ved gennem erfaring at man altid skal være forsigtig med bestemmelsen af mågerne, hvis de ikke lige er “spot on”… men omvendt jeg ligner jo heller ikke den perfekte smukke folde- ud- mand (hængebug og ikke et hår på knolden, men alligevel skal jeg betale husleje). I går den 7. januar fravalgte jeg i første omgang en mulig ny (Kaspisk Måge) fugl i Bagenkop havn da jeg blev lidt urolig over jizzet på den.. Så jeg smed et par billeder på nettet og tilbagemeldingerne var positive…

Da jeg opdagede den i går var jeg ret hurtig sikker i min sag… Kaspisk…..men men , den var “kæmeleonagtig”…. pludselig fik hovedet Sølvmåge proportioner, men ret hurtigt var det Kaspiske indtryk tilbage… Den hørte heller ikke til blandt de mest mørkøjede, dog matchede den fint den fugl som kommer fra Ukraine på det punkt.  Det var en relativ kraftig fugl både hvad angår krop og næb, så nok en han. Håndtegning var egentlig perfekt til Kaspisk Måge, dog var det sorte bånd i p10 meget kraftigere end jeg normalt ser på Langeland, det kunne tyde på at denne fugl stammer fra en af de mere østlige bestande.

Jeg vælger derfor at kalde den en sikker Kaspisk Måge, hvilket så er den 2. nye fugl i 2019 og derved er der samlet set 10 forskellige denne vinter. Og igen lidt overraskende en gammel fugl, som derved forsætter med at forandre det normale billede på Lageland om vinteren.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Årets 2. nye Kaspisk Måge i Bagenkop havn den 7. janauar 2019. Bemærk et meget kraftigt sort bånd i p10 (den yderste svingfjer)

Her ses den i selskab med den ringmærkede Kaspiske Måge fra Ukraine… Bemærk variationen i benfarven, som er helt normal hos denne art. Bagenkop havn den 7. januar 2017.

Kaspisk Måge adult, Bagenkop havn 7. januar 2019…. Man bliver aldrig 100 procent uddannet i mågerne…. heldigvis…. Vi “gullheads” er ret moderne, vi er omstillingsberedte og klar på nye udfordringer….. Hermed en opfordring til en arbejdsgiver… har du et job, så er jeg klar.

STATUS OVER KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND FRA DEN 26. NOVEMBER TIL DEN 7. JANUAR 2019.

Forekomsten af Kaspiske Måger i vinteren 2018/2019 har ikke været imponerende…. Det kommer dog ikke som den store overraskelse, de seneste par år har der været meget færre fugle end da jeg startede med at følge arten i 2011. Der kan være rigtig mange forskellige grunde til det…. mest nærliggende er det dødende fiskeri, der bliver færre og færre både hvert år. Det er også muligt der er blevet dårligere fødeforhold omkring Langeland, klimaændringer betyder måske også noget.. og ændrede trækstrategier kan også være en årsag. Aldersfordelingen er heller ikke som den plejer, blandt de 9 forskellige fugle jeg har noteret denne vinter er de 4 adulte fugle, hvilket er mange på denne tid af vinteren… normalt dominerer de unge det meste af vinteren, mens de adulte først dukker op når returtrækket starter fra sidst i januar. Det bliver spændende at følge de kommende år og se om denne udvikling forsætter. Bagenkop havn har haft 8 fugle, mens det blot er blevet til 1 i Spodsbjerg havn. To af fuglene har været ringmærket/farvemærket og er gamle kendinge fra tidligere år. Fuglen i Bagenkop har været her siden 2012 (kom som 1. vinter)  og stammer fra Ukraine. De første år hele året rundt, men efter den blev kønsmoden kommer den nu kun om vinteren. Fuglen fra Spodsbjerg er meget ustabil, det drejer sig om en adult fugl fra Tyskland som er aflæst både i december 2017 og 2018.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1.vinter, Bagenkop havn den 3. januar 2019….

Kaspisk Måge 1.vinter, Bagenkop den 3. januar 2019.. Jeg holder utrolig meget af denne arts attitude, “fandenivoldsk” og aldrig bange for de andre “bøller”. I denne sæson nok den fugl som jeg holder mest af… kalder den for den “store” og den har været trofast i havnen siden jeg begyndte mine vinterture den 26. november 2018.

Første nye fugl i 2019 blev denne adulte fugl i Bagenkop havn den 7. januar 2019. En fugl der desværre havde problemer med benene, da den haltede og slet ikke deltog i dagens “slagsmål” om føden.

DE FØRSTE FORSØG PÅ AT TJEKKE FOR HEINIE STORMMÅGE DECEMBER/JANUAR 2018-2019.

Jeg har allerede nævnt at jeg vil begynde at kigge på muligheden for at kunne bestemme “Russiske Stormmåger” heinie og de første forsøg og iagttagelser har ikke været specielt lovende, i følge litteraturen er der stor overlap mellem canus og heinie. Her er to eksempler på 2. vinter Stormmåger, som begge fremviser karakter der er brugbare for begge underarter. Jeg vil ikke gå i dybden her i indlægget med hvad man skal se efter, da jeg selv er ude på “dybt vand” og min viden er meget begrænset… men en mega spændende udfordring…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stormmåge 2.vinter Ringe sø den 25. december 2018… Umiddelbart en Canus.

Stormmåge 2.vinter Ringe sø den 5. januar 2019. Som det ses på de to fotos så er der stor variation mellem de to fugle….. Denne her er måske en bedre kandidat på en heinie type.

MIT PROBLEMBARN – MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BAGENKOP HAVN DEN 3. JANUAR 2019.

Siden 2011 hvor jeg nulstillede “hardisken” og måtte erkende, at jeg simpelthen ikke havde styr på hvordan man bestemte Kaspisk Måge og Middelhavssølvmåge godt nok, udviklede sig til, at jeg hver vinter har tilbragt hundredevis af timer i de Langelandske havne Spodsbjerg og Bagenkop. Her har jeg kigget mågerne igennem igen og igen, skudt tusindvis af fotos som hver aften blev gennemgået og delt med især de to svenskere Hans Larsson og David Eterius. Det har så givet en god fornemmelse for hvordan man bestemmer Kaspisk Måge… men på trods af de mange timer har jeg forsat MEGA SVÆRT ved at finde, bestemme samt blive klog på Middelhavssølvmågen, som jeg betragter som den sværeste måge at bestemme i Danmark… De gamle/adulte er de nemmeste, mens 1k-3k er et sandt helvede for mig, et kig i DOF-Basen viser jeg kun har 34 observationer af Middelhavssølvmåge mod flere hundrede Kaspiske Måger. De 33 observationer drejer sig om i alt ca. 17 individer, hvoraf det de senere år kun har været adulte fugle, som jo bekendt  er de nemmeste. Faktisk var især 2011 mit bedste år med de unge fugle, hvor jeg havde 4 forskellige i Bagenkop og endda genfandt den ene i Spodsbjerg ! takket være min mange fotos kunne den genkendes. Herefter blev det til 2 unge i 2012, og først igen 2 unge i 2015, hvoraf den ene var en 3k og som forsat er den eneste 3k jeg har set på Langeland. I denne vinter er det så atter blevet til to ungfugle hhv. en i hver sin havn… Jeg håber at  jeg på et eller andet tidspunkt får styr på denne art… men lige nu er det som at køre i en stor rutchebane… og jeg ved der venter mange timer… men jeg elsker det.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens Middelhavssølvmåge længst til højre i Bagenkop havn den 3. januar 2019. Min oplevelse med 1v. er at de er meget mere svære at skelne fra Sølvmåge, hvor jeg ikke oplever Kaspisk Måge som så stort et problem.

Her den første Middelhavssølvmåge jeg fandt i mit “nye mågeliv” i  januar 2011, fuglen rastede i perioden 15.-18 januar 2011, billedet stammer fra den sidste dag.

 

 

 

 

 

EN SØLVMÅGE FRA LANGLI… ENDTE SINE DAGE I BAGENKOP DEN 28.12-2018.

Efter næsten at have tilbragt en halv dag i havnen i Bagenkop…. kom en af de gamle fiskere hen til mig… Det var Herman han havde ledt efter mig, da han havde en ring fra en død Måge som han havde fundet i vinteren 2017… Så fedt at fiskerne kommer med ringe til mig, det er ikke første gang… og de ved godt hvad der sker i deres havn…. i dag spurgte de mig også om den fra Ukraine er kommet igen… det er Danmarks hyggeligste havn med nogle fantastiske mennesker og jeg nyder at være her. Nå men da jeg kom hjem, sendte jeg straks ringen afsted sammen med mine andre aflæsninger.. Og allerede få timer senere lå svaret der og jeg blev da helt blød i knæene, fuglen var født på Langli og var blevet ringmærket som unge den 28. juni 2017 af Kjeld og Brinkmann… Selv om fuglen desværre var død, var det skønt at høre fra SV-Jylland hvor jeg har tilbragt mit halve liv. Det er så utrolig spændende med alle disse aflæsninger, som giver nogle gode historier om fuglenes bevægelser gennem Landet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En ring fra Langli….

Data på fuglen…..

Mågen havde fløjet fra den nordligste del af Vadehavet og til Bagenkop… en tur på knap 172 km.

VENTETIDEN ER SLUT… KASPISK MÅGE I SPODSBJERG HAVN ENDDA MED FARVERING DEN 22. DECEMBER 2018.

Et sidst tjek i de Langelandske havne inden jul efter Kaspiske Måger skulle der selvfølgelig til… Bagenkop havn bød på 3 fugle, det var alle “gamle venner” fra denne vinterperiode… dog havde 2. vinter fuglen været væk siden den 11. december 2018.. På vej hjem smuttede jeg lige forbi Spodsbjerg havn, som denne sæson slet ikke havde budt på nogen Kaspiske Måger… Men jeg var blot lige stået ud af bilen, da jeg kunne “lugte blod”… langt ude på en enlig bundgarnspæl stod der en gammel fugl med GRØN RING !! og jeg tumpe havde glemt mit teleskop. Heldigvis er man vel gammel håndboldspiller, så et par skiver toastbrød blev kastet sindsyg langt ud… og på 3. skive gik den på vingerne… Men bedst som den nærmede mig drejede den pludselig af og forsvandt mod NØ og kom aldrig tilbage mens jeg var der… Men heldigvis havde jeg taget chancen og skudt lidt fotos, mens den fløj forbi…og så kunne den alligevel aflæses, FEDT…. så nu er det bare at vente på svar… tror den stammer fra Tyskland eller evt. Polen. Så snart jeg har modtaget info vender jeg tilbage med oplysninger om den under dette her indlæg.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Adult vinter Kaspisk Måge med grøn ring XAFT på venstre ben. Spodsbjerg havn den 22. december 2018.

SÅ ER DER ALLEREDE NYT OM DEN KASPISKE MÅGE FRA SPODSBJERG, BARE FÅ TIMER EFTER DEN ER AFLÆST…. TAK TIL MIKKEL FRA ZM.

Fuglen er mærket som unge den 3. juni 2014 ved Gräbendorfer See, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Tyskland. Og jeg er åbenbart ved at være gammel og kan ikke huske mere, jeg aflæste den sammen med Jacob Sterup den 9. december 2017, så altså gensyn efter lidt over et år. Sgu ikke nemt at huske alle de ringe og Kaspiske Måger

Hvem kigger på hvem… Den Kaspiske Måge fra Ukraine havde travlt da fiskerne lige var kommet ind med frisk fisk. Bagenkop havn den 22. december 2018.

 

DETEKTIVARBEJDE I BAGENKOP HAVN – VAR DET DEN SAMME KASPISK MÅGE ??.. BAGENKOP HAVN DEN 19. DECEMBER 2018.

Gennem de seneste år har jeg forsøgt at finde ud af hvor mange Kaspiske Måger der kommer igennem havnen i “vinterhalvåret” ca. ultimo november til primo marts, alt efter hvor meget tid jeg har… Det er et kæmpe arbejde at forsøge at kunne genkende de enkelte individer fra gang til gang. Man er jo ofte fristet til at tro det er nye fugle hver gang man kigger forbi havnen…. og måske især når det gælder måger hvor det kan være svært at genkende dem da de jo ligner hinanden. Jeg er flere gange blevet spurgt hvordan jeg gør… Jeg har næsten hver sæson siden 2011 forsøgt at bygge et “forbryderalbum” op med så mange fotos som muligt af de enkelte fugle. Jeg fotografere altid fuglene fra så mange vinkler som muligt, laver noter i min notesbog osv. Det har betydet at min gamle computer er ved at bryde sammen efter en sæson, harddisken er propfyldt, jeg har nok taget omkring 30.000 fotos af Kaspiske Måger siden 2011…. ja der er lidt “Valomand” over mig, jeg ved det godt….

Men i dag var jeg glad for mine mange fotos…. Pludselig opdagede jeg en adult Kaspisk Måge og jeg syntes umiddelbart ikke jeg kunne genkende den… Den var ikke så nem at komme tæt på og efter 20 minutter forsvandt den ind over byen… Hjemme foran computeren blev dagens individ “analyseret”…. hhmmm den havde da en mindre sort prik på p1… BINGO… det var da samme fugl som jeg fandt den 4. december samt også så den 5. december som var vendt tilbage…Det er et meget typisk billede på hvordan denne art bruger havnen… nogle fugle ses kun kortvarigt for så pludselig at dukke op igen flere uger senere, mens andre individer kan man næsten finde hver gang man er dernede…. Et år kunne jeg genkende en fugl jeg først havde fundet i Spodsbjerg Havn for så senere at genfinde den i Bagenkop havn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright

Når den nu ikke er ringmærket, er det ikke nemt at gennemskue om det er en ny fugl eller en genganger fra tidligere på sæsonen….Kaspisk Måge Ad. vinter Bagenkop havn den 19. december 2018.

Det er bare med at “skyde” nogle fotos når fuglene strækker vinger, så er der næsten altid nogle “fingeraftryk” at gå efter. Kaspisk Måge ad. vinter Bagenkop havn den 19. december 2018

BINGO – du er genkendt !!! ……Den 4. december “skød” jeg dette billede af den samme fugl som jeg så i dag den 19.12-2018… Den kunne bla. genkendes på sort prik på p1.