OVERSIGT OVER 3K KASPISK MÅGE I DANMARK I 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright. Kaspisk Måge 3k øst for Klise Nor den 27. marts 2024.

I 2024 (frem til og med den 28. marts) har jeg set meget (alt for) få Kaspiske Måger på Langeland. Billedet har ikke overraskende været domineret af 2k fugle, mens 3k fuglene næsten har været totalt fraværende. Af 27 forskellige fugle frem til og med den 28. marts 2024 har jeg kun set 2 forskellige 3k fugle. Jeg blev derfor nysgerrig og ville se hvor mange 3k fugle der var registreret i det øvrige land. En gennemgang af DOFbasen, hvor jeg efter bedste evne forsøgte at pille gengangere ud (dog ikke nemt i DOF København og DOF Sydvestjylland) gav følgende fordeling. 

DOF København 25 fugle.

DOF Nordsjælland 2 fugle.

DOF Vestsjælland 0 fugle.

DOF Storstrøm 3 fugle.

DOF Bornholm 0 fugle.

DOF Fyn 1 fugl.

DOF Sønderjylland 0 fugle.

DOF Sydvestjylland 15 fugle.

DOF Sydøstjylland 0 fugle.

DOF Vestjylland 1 fugle.

DOF Østjylland 0 fugle.

DOF Nordvestjylland 0 fugle.

DOF Nordjylland 2 fugle.

Samlet 49 forskellige fugle.

Dette lille uvidenskabelige tjek afslører med alle verdens forbehold ( f.eks. bedste steder for arten samt største interesse.) at forekomsten er størst i DOF København (25) og DOF Sydvestjylland (15). Samlet står de to områder for 40 af 3k fuglene i Danmark. Så umiddelbart er det det østlige Danmark og samt det vestligste Danmark 3k fuglene foretrækker. Fordelingen mellem øst og vest kunne evt. have været mere lige hvis der havde været tal med i DOFBasen fra Fanø. 

Kaspisk Måge 3k (arkiv). Bagenkop havn den 14. februar 2019.