OVERSIGT OVER IAGTTAGELSER AF KASPISK MÅGE I MARTS 2024 PÅ LANGELAND DEN 31. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Antallet af fugle steg i marts i forhold til februar måned, dog uden at det nogensinde blev imponerende. I perioden fra den 8. marts og frem til den 31. marts 2024 dukkede der 10 nye fugle op. Der var yderligere en fugl i form af en 3k, som fremviste mulige backcross karakter. På grund af denne hybrid mulighed vil denne fugl ikke blive talt med i marts totalen. Bagenkop havn den 16. marts 2024.

Aldersfordelingen for de 10 nye fugle var næsten lige som i februar alle 2k fugle, dog var der en 5k+ fugl og en 3k fugl til at bryde. Samlet har jeg i årets første 3 måneder registreret 25 forskellige fugle (Adult 1, 5k+ 1, 5k 1, 3k 2, 2k 20).

Status 200 – 25 = 175. Der venter fortsat mange timer i felten før jeg har nået mit mål med 200 forskellige fugle i 2024.

Kaspisk Måge 2k. På trods af mange besøg til denne lille havn igennem årene var det første gang jeg så arten her. Ristinge havn den 20. marts 2024.