RINGE SØ PT TØRLAGT FOR KASPISK MÅGE (R), DEN 20. FEBRUAR 2020.

Ikke siden den 10. februar har jeg set den trofaste Kaspiske Måge (2k) med et ben i søen og sidst jeg så to fugle er helt tilbage til den 5. februar hvor jeg også havde en adult fugl. Jeg vil næsten antage, at den med et ben har valgt nye græsgange, men mine erfaringer fra Bagenkop havn viser, at de kommer og går som det passer dem. Om en Kaspiske Måge vil opholde sig i en og samme sø i flere år til den er kønsmoden som jeg har oplevet i Bagenkop havn ved et par lejligheder tvivler jeg lidt på. Jeg tror ikke fødegrundlaget rækker til at en Måge kan overleve der i længden.. men jeg vil da forsat tjekke søen når jeg er på Midtfyn.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Uden at ville støde nogen og være blasfemisk, så var der noget over den Kaspiske Måge med et ben… Man kun nemt få det indtryk at den kunne gå på vandet . Ringe Sø den 17. januar 2020.

Altid parat til deltage i kampen om brødet var den. Ringe Sø den 17. januar 2020.

Frygtindgydende!. Ringe Sø den 17. januar 2020.

Utrolig yndefuld var den på trods af sit handicap. Ringe Sø den 10. februar 2020.

Vanddråber flyver gennem luften efter endnu en tur i vandet. Ringe Sø den 10. februar 2020.

Den sås i perioden fra den 8. januar til den 10. februar. Tak for besøget. Ringe Sø den 10. februar 2020.

OPFØLGNING PÅ DEN UBESTEMTE DYKAND VED VEJLEN PÅ TÅSINGE DEN 19. FEBRUAR 2020.

Jeg tjekkede idag op på den ubestemte Dykand jeg fandt igår ved Vejlen, og genfandt den relativt hurtigt (antager det er den samme fugl) og kunne udelukke Lille Bjergand med det samme. Det er en fin hybrid mellem Bjergand og Troldand, som klart er et besøg værd hvis man har hang til den slags. Det var dog forsat svært at arbejde med næbneglen, da fuglen sov det meste af tiden, jeg fik kun set nogle glimt i nogle få sekunder, men der er sort på neglen også for meget til Lille Bjergand. 

Ellers en dejlige morgenrunde på Øen, hvor jeg udover Vejlen besøgte søen ved Valdemars Slot, det gav i tusindevis af Dykænder, 33 Lille Skallesluger, Skeand, Havørn 2k og Grønspætte.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dykandestemning samt et par Gråænder ved Vejlen. Februar 2020.

HYBRID ELLER LILLE BJERGAND ? VEJLEN PÅ TÅSINGE DEN 18. FEBRUAR 2020.

Mit første oplæg som jeg ville smide på bloggen hertil aften med denne Dykand som jeg fandt i dag ved Vejlen her på Tåsinge var en sikker hybrid, sandsynligvis mellem Troldand og Bjergand… Men efter jeg har kigget på billederne endnu engang, har jeg helt droppet det første oplæg og skrevet et nyt. Der er meget der peger mod en hybrid, men hvorfor kan man ikke se den sorte næbnegl ? Umiddelbart er det nærliggende at sige billedet ikke er godt nok, men hvorfor kan man se næbneglen tydeligt på flere Troldænder på billede nummer to ?.

Tak til Rasmus Strack og Tim Hesselballe Hansen for kommentar til fuglen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dykanden ses i midten af den røde ring. Vejlen, Tåsinge den 18. februar 2020.

Bemærk at næbneglen er “usynlig” på denne fugl, hvilket passer meget godt med Lille Bjergand, derudover ser næbbet ikke særlig stort ud. På et par af hannerne af Troldænderne ses næbneglen ganske tydeligt (se den røde pil) og det endda selvom fotokvaliteten ikke er imponerende.

 

 

KARTOFLER PÅ MENUKORTET HOS SANGSVANERNE, LUNDBY 18. FEBRUAR 2020.

Jeg tjekkede endnu engang de Gulnæbbede Svaner ved Lundby i dag… Der var ingen Pibesvaner i flokken længere, men forsat fint med Sangsvaner. Igår skrev jeg om “samtalekøkkenet” og i dag var der god lejlighed til at se hvad Sangsvanerne spiste…kartofler, kartofler og kartofler. Det var en spændende oplevelse og se hvordan de forskellige fugle greb situationen an, nogle gik rundt og stak næbbet dybt ned i marken og nærmest borede sig igennem jorden, mens andre lå ned og gjorde det samme… de sidst måske for at spare på energien. I år hvor markerne svømmer og mange landmænd har måtte opgive at få kartoflerne ind er der mere føde til de sultne fugle. Det er måske ligefrem en fordel med de mange marker med kartofler, da fuglene måske derved ikke er så hårde ved vinterhveden og vinterrapsen.

Her følger en større fotoserie af de fouragerende fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

 

STOR TORNSKADE MED KARAKTER AF HOMEYERI, SPODSBJERG JANUAR 2016.

Den 15. december 2018 skrev jeg her på bloggen om en Stor Tornskade som jeg havde fundet den 1. januar 2016 ved Spodsbjerg, Langeland, som havde karakter af racen homeyeri. Der hersker åbenbart en del forvirring omkring bestemmelsen af denne race, da racen excubitor skulle kunne fremvise nogle af de samme karakter som homeyeri, som fx. at den anden yderste halefjer kan være helt hvid !?. 

I forbindelse med noget andet feltbestemmelse som jeg søgte på nettet faldt jeg over nogle billeder af Stor Tornskade fra Polen som nævnes som homeyeri. Jeg er ikke bekendt om disse fugle fra Polen er anerkendt som homeyeri, men de er meget interessante at sammenligne med i forhold til den fugl som jeg fandt på Langeland for 4 år siden.

Her er et link til de polske fugle:

http://clanga.com/index.php/gallery/show_by_auth/Ptaki%20rzadkie%20i%20nieliczne/Piotr+Zab%B3ocki

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stor Tornskade med karakter af racen homeyeri. Bemærk at begge de to yderste halefjer er helt hvide. Spodsbjerg den 1. januar 2016.

Stor Tornskade med karakter af homeyeri. Bemærk den store hvide håndrodsplet. Spodsbjerg den 1. januar 2016.

DET STORE SAMTALEKØKKEN – GULNÆBBEDE SVANER LUNDBY DEN 17. FEBRUAR 2020.

De seneste dage har jeg kigget lidt ekstra efter den ringmærkede Pibesvane som har holdt til ved Lundby kanten siden den 13. februar 2020… Den 15. februar så jeg den igen og denne gang i selskab med hele 3 adulte Pibesvane.., så flokken var nu oppe på 4 fugle. I dag den 17. februar koncentrerede jeg mig lidt mere om Sangsvanerne, dog så jeg en enkelt adult Pibesvane uden ring, de andre 3 kunne dog forsat nemt være på plads, men flere fugle lå ned og sov i den kraftige vind… Men flere af Sangsvanerne var ligeglad med vinden, de havde virkelig noget på hjertet og her slog det mig de faktisk havde opfundet samtalekøkkenet længe før os….. Måske derfor man kan få sig et Svane Køkken idag !!?.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Samtalekøkkenet i Lundby.

Altid et vågnet øje.

Markerne svømmer i vand og svanernes næb bliver ofte meget beskidte.. Den 15. februar havde en af Pibesvanerne så meget mudder på næbbet, at man et kort øjeblik tænkte den ligner sgu… en Amerikansk Pibesvane.

Elsker vinteren på Tåsinge med de mange Svaner.

På vejen hjem rundede jeg lige Vejlen og det samme gjorde en adult Havørn.

 

INFO OMKRING DEN AFLÆSTE PIBESVANE VED LUNDBY DEN 14. FEBRUAR 2020.

Sammen med Peder Rasmussen aflæste jeg igår den 13. februar 2020 en Pibesvane og idag den 14. februar 2020 kom der svar fra England, hvor de holder styr på de mærkede Pibesvaner. Fuglen var mærket som en adult hun den 27. juli 2016 ved Yan Gutey River, Russkii Zavorot Peninsula. Den er aflæst 3 gange tidligere i tidsrummet den 14. januar til den 17. januar 2018 i Tyskland ved Hauberg som ikke er langt fra Husum. Så det er altså første gang den bliver registreret i Danmark. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Der er langt mellem mærkestedet i Rusland og aflæsningsstedet Lundby på Tåsinge.

Her ses den ringmærkede Pibesvane fra Rusland med den gule ring om benet XDP

NÅLEN I HØSTARKEN, LYØ DEN 14. FEBRUAR 2020.

Jeg besluttede mig for at lave et “mission impossible” og gøre forsøget at genfinde den Kongeederfugl som var blevet set på en flytælling for præcis en uge siden. Jeg kan allerede godt afsløre med det samme, at jeg ikke fandt den, men hvilken fantastisk dag at tjekke efter den. Havet var spejlblankt, så både på overfarten og fra selve Lyø kunne jeg tjekke mange fugle igennem. Selve Lyø var en skøn oplevelse, det er en utrolig smuk Ø med masser af fugle. Især oppe omkring Lyø Trille/Vestersjo var der fyldt godt op med fugle, her væltede det med svømmeænder samt en 2k Havørn. Det blev til endnu to Havørne, da jeg så to gamle fugle som sammen jagtede en konstant dykkende  Blishøne der kæmpede for sit liv… Jagten endte ret voldsomt, da den ene Havørn kastede sig på hovedet ind i rørskoven og blev liggende et par minutter inden den lettede og fløj ind til den anden fugl uden Blishønen… Denne fede oplevelse foregik ved det Nye Land. Fra selve sejleturen blev jeg overrasket over de mængder der var af Toppet Lappedykker… Det er bestemt ikke sidste gang jeg skal til Lyø.

Her er et lille udpluk af hvad de kom i notesbogen: Toppet Lappedykker 350, Gråstrubet Lappedykker 3, Toppet Skallesluger 90, Dværgmåge 1 (alle obs fra havet) På selve øen så jeg bla. Bramgås 3500, Grågås 100, Pibeand 800, Havørn 3, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Storspove 45, Rødben 40, Vibe 20, Standskade 50, Stor Præstekrave (parringsflugt, den første jeg ser i år), Solsort 35 sad på en mark, måske det første fald af returtræk til de nordlige ynglepladser, Snespurv 45 og Bjergirisk 50.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En enkelt adult Dværgmåge kom flyvende forbi færgen på vejen over til Lyø.

Den ene af de 2 gamle Havørne kom henover havnen på Lyø, mens jeg stod og ventede på Færgen.

SMUK DAG I VANDKANTEN…. FARVEMÆRKET PIBESVANE PÅ TÅSINGE DEN 13. FEBRUAR 2020.

Endelig kiggede solen frem efter dage med voldsomme regnmængder og voldsom vind her i Øhavet… Det skulle udnyttes, så sammen med Peder Rasmussen fik  jeg tjekket Sydlangeland og Tåsinge… Det blev til rå mængder af Bramgæs samt den smukke Rødhalset Gås, sidstnævnte havde flyttet sig til Søgårds mose, men sås fint fra Fakkebjerg. Mest spændende var dog 4 adulte Pibesvaner hhv. 2 ved Spodsbjerg samt 2 ved Lundby på Tåsinge. Især var fuglene ved Lundby spændende da den ene var farvemærket med en gul benring XDP. Pibesvane er en fåtallig art i mit hjørne, så jeg ser frem til genmeldingen og vil naturligvis vende tilbage med informationer om denne fugl her på bloggen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kelds Nor blev opført i 1905 og er 34 meter højt.

I Kelds Nor rastede der 25 Snespurve og 35 Bjergirisker.

Her ses 3 Bjergirisker og 2 Snespurve.

Viking Måge “Ritha” var på plads i Bagenkop havn.

“Storebror og Lillebror ” Hvis man se godt efter kan man se den gule ring om benet på den bagerste Pibesvane “XDP” ved Lundby på Tåsinge.

 

INGEN MÅGER OG EN RØDHALSET GÅS…. BAGENKOP DEN 11. FEBRUAR 2020.

Efter en lang pause tog jeg chancen og tjekkede Bagenkop havn for Måger…. Det tog i nærheden af et nanosekund så var det overstået… der var godt 25 Måger at tjekke… Havnen er skyggen af sig selv… mange både har forladt havnen og kommer sikkert først tilbage når de må fiske igen den 1. april.. Heldigvis var Viking Mågen samt den Kaspiske Måge fra den 26. november 2018 forsat dernede… Jan Johansen var heldigvis også på plads og gjorde også alt for at holde mit humør oppe med god snak.. 

Lige nord for havnen stod der mange Bramgæs og rastede lige ud for Ullas Keramik… jeg tænkte jeg måtte heller lige kigge efter den Rødhalsede Gås der var blevet opdaget igår inden jeg kørte hjem. De var i første omgang ikke nemme at tjekke, rigtig mange stod omme bag nogle store hegn… Men pludselig var der noget der blinkede rødt i en flok der kom flyvende til… og efter nogle minutter stod den midt i flokken… Humøret steg i Toyotaen. Jeg fik underrettet Jan Johansen som straks ville underrette den lokale fuglemand Søren Bøgelund som jeg ikke lige havde telefonnummeret på. Håber de fik den…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Pludselig var der noget der blinkede rødt og så var det væk igen…. Kan du spotte den “røde gås” ?

Så overgav den sig… Rødhalset Gås frit fremme mellem Bramgæssene.

Kaspisk Måge 3k “Store”….