MÅGER I 30 GRADERS VARME I ØHAVET DEN 7. AUGUST 2020.

Både mågerne og jeg led i varmen i dag… men vi kunne ikke undvære hinanden. Mågerne stod med åbne næb for at komme af med varmen, jeg valgte ikke den taktik, da det jo ser lidt dumt ud. Bagenkop som var første stop på turen var meget rolig, det blev blot til 4 juvenile fugle og faktisk troede jeg ikke jeg fik nogen nye før jeg fik tjekket arkivet da jeg kom hjem. Her kunne jeg konstatere at det alligevel blev til en enkelt ny juvenil. Den farvemærkede med gul ring (V.LHA) var også  forsat på plads (glemte at skrive jeg også så den i går på bloggen) Ellers bød havnen på 2k Middelhavssølvmåge (siden 13. juli 2020) og 2k hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (Foråret 2020). Da jeg begyndte at ligne en grillkylling efter alt for mange timer i solen valgte jeg at køre mod Spodsbjerg. Nøjagtig som i går var Spodsbjerg fortsat med på at producere flere nye Kaspiske Måger til mig. Jeg så i alt 8 fugle, den lidt ustabile 2k fugl var atter inde (den jeg først så i Bagenkop) samt 7 juvenile fugle. Af de 7 juvenile var der 4 nye til mig . Dog kan den ene ikke tælles med i det samlede antal, da det var den med blå farvering (V.5T6) som jeg aflæste i Bagenkop havn den 1 og 2. august 2020. Blandt de 7 juvenile fugle i dag var den farvemærkede fugl fra Polen (P:UM6) som jeg fandt i går også forsat på plads. En ny juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge blev det også til. Denne nye hybrid kaldte overvejende mest som en Kaspiske Måge, desuden havde den ret lyse/hvide undervinger. Halebåndet og overhalen mindede mest om en mellemting mellem de to arter.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge får sig et overblik. Bagenkop havn den 7. august 2020.

Denne Kaspiske Måge var ny for Spodsbjerg havn men ikke for sæsonen. Den var tidligere blevet mærket i Bagenkop havn, hvor jeg aflæste den den 1. og 2. august 2020. Spodsbjerg havn 7. august 2020.

Endnu en formodet juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Bemærk der er kommet nye friske fjer. Spodsbjerg havn den 7. august 2020.

 

 

SÅ ER JEG ATTER TILBAGE I HAVNENE DEN 6. AUGUST 2020.

I går var vel (næsten) første gang siden jeg opdagede hvad der var gang i med de juvenile Kaspiske Måger på Langeland hvor jeg ikke kunne komme afsted.. Men det lavede jeg heldigvis om på i dag. Bagenkop havn fik først en over nakken, her var der 8 Kaspiske Måger hhv. den 2k fugl som jeg har set lidt on an off på det seneste og så 7 juvenile fugle. Jeg måtte dog “arbejde” hårdt før jeg fandt nogle nye fugle i dag, men efter godt 6 timer kunne jeg bogføre 2 juvenile fugle. Jeg fandt endnu en juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Det var en utrolig Sølvmåge ligende fugl, som jeg meget nemt kunne have overset, men den havde et kald der lå tæt på Kaspiske Måge, dog var der flere underlige kald indblandet i dens repertoire. Og ellers var de andre faste spændende fugle i form af 2k Middelhavssølvmågen og 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads igen. På vej til Spodsbjerg Havn kunne jeg ikke lade være med at tænke på om det måske var ved at være slut i denne omgang, da der overvejende var så mange gengangere inde i dag og det ikke var nemt at finde nye fugle. Men før eller siden bliver det jo hverdag igen.. Men Spodsbjerg havn havde ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen… Der var 3 fugle inde og de var alle nye… den ene var endda en polsk farvemærket fugl. Jeg tror umiddelbart der måske kan gemme sig et lille Sølvmåge gen i den, men jeg lader tvivlen her komme fuglen til gode, selv om det er lidt i mod mine principper. I Spodsbjerg var den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge inde som først var i Bagenkop og sidenhen har vist sig ved flere lejligheder i Spodsbjerg havn (se tidligere opslag på bloggen).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den nye formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge i Bagenkop havn i dag den 6. august, havde flere forskellige kald… Den kaldte flere gang om noget der mindede om en Kaspisk Måge.

Min 4. aflæsning af en polsk Kaspisk Måge siden den 10. juli 2020. Det er blevet til 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn, dog kom en af Spodsbjerg fuglene også forbi Bagenkop. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

Oversiden af den farvemærkede juvenile (P:UM6) polske Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn i dag den 6. august 2020.

Endelig kom den på land den polske Kaspiske Måge.. i starten måtte jeg prøve at aflæse ringen under vand mens den svømmede rundt og det kan faktisk sagtens lade sig gøre. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

DET BLEV KUN TIL EN TUR TIL SPODSBJERG HAVN I DAG DEN 4. AUGUST 2020.

Jeg nåede kun at få tjekket Spodsbjerg havn i dag for Kaspiske Måger, men lidt har jo også ret.. Mellem dagens 6 juvenile var der igen 2 nye fugle, som iøvrigt var to fugle der lignede hinanden meget. Begge havde relative kraftige næb, så nok to hanner, men de var nemme at adskillige alligevel, da deres mønster på tertiærerne var meget forskelligt. Den 2k Kaspiske Måge som jeg først så i Bagenkop havn den 23. juli og som siden dukkede op i Spodsbjerg havn den 27. juli og igen den 31. juli samme sted, var atter inde i dag. En fugl med en lignende historik var den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Den havde jeg første gang i Bagenkop havn den 27. juli og siden i Spodsbjerg havn den 1. august og så igen i dag den 4. august. Den var ret stemmeaktiv og vekslede mellem klassisk Kaspisk Måge kald og så et mere brægende og langsommere kald, som mindede noget mindre om en typisk Kaspisk Måge. Jeg aflæste også den samme farvemærkede Kaspisk Måge med blå ring (V.5T7) som jeg også fik set og aflæst i går.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Vanen tro er de ikke sådan at spøge med de Kaspiske Måger, her deler 2k fuglen tæsk ud til en Sølvmåge. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge på vej ud til noget fiskeaffald. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge var atter til tilbage. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

IGEN EN INDBRINGENDE TUR TIL DE LANGELANDSKE HAVNE DEN 3. AUGUST 2020.

Da dagens arbejde var afsluttet tog jeg endnu af mange mågeture her i 2020 til Langeland. I Bagenkop virkede mågerne lidt sløve og der kom ikke rigtig nogen ind her om eftermiddagen hvor jeg kom forbi. Men det var ellers ikke noget problem at se nogen Kaspiske Måger, da der var masser af rastende fugle i havnen samt  ude på stenmolen. Endnu en juvenil fugl havde fået en gul ring på af Kjeld Petersen (V.LH8), denne kunne jeg straks genkende, da den havde været flere dage i havnen inden den var blevet mærket. De to andre mærkede fra de seneste to dage var også på plads i dag. Blandt dagens 8 juvenile Kaspiske Måger (som kunne ses på engang) var der 2 nye til “samlingen”. Derudover var 4k+ fuglen på plads for 3. dag i træk. Jeg fandt også 2k Middelhavssølvmågen (13. juli 2020) samt 2k hybriden fra foråret mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. 

Spodsbjerg havn var straks mere levende med aktive og aggressive Måger og det blev kun bedre af at der kom en fiskekutter ind med en større flok måger efter sig. Hele 7 juvenile Kaspiske Måger blev det til og af dem var de 4 nye, så meget tilfredsstillende. Her aflæste jeg endnu en af Kjeld Petersens ringmærkede Kaspiske Måger (blå ring V.5T7). Nu må vi se om den er mærket i Spodsbjerg eller Bagenkop. Samlet blev det til 16 fugle på Langeland og heraf var de 6 nye for mig. I øvrigt så jeg en rastende Sølvhejre ved Løkkeby plus lidt unger af Rødrygget Tornskade i samme område, som er lige nord for havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge i al sin pragt (2k). Bagenkop havn den 3. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 3. august 2020.

MIT HELDIGSTE FOTO AF KASPISK MÅGE NOGENSINDE DEN 2. AUGUST 2020.

Jeg tror aldrig jeg får sådan en chance igen… I går den 1. august 2020 er jeg om eftermiddagen i Spodsbjerg havn for at fotodokumentere de Kaspiske Måger som vælter ind over Langeland i disse uger. Mens jeg er ved at fotografere en juvenil fugl, kan jeg se den pludselig bliver opmærksom på et insekt der kommer flyvende imod den, og i det her tilfælde er det en Hveps !. Jeg lader mit 15 år gamle total nedslidte kamera køre alt hvad det kan og i de næste to nanosekunder ser jeg den juvenile Kaspiske Måge snappe efter Hvepsen og til min store overraskelse fanger den Hvepsen. Men det er som om den godt ved at den ikke skal spise Hvepsen, da den efter et par sekunder slipper den… Hvepsen er nu i to dele !!. Jeg beder nu til guderne om at mine billeder nu bare er nogenlunde skarpe, men frygter det værste, da mit tussegamle udstyr næsten er slidt op og som ligner noget der har overskredet udløbsdatoen for meget længe siden. Jeg tjekker bagstykket på kameraet og resultatet var ganske heldigt. Jeg har ofte set de Kaspiske Måger samt andre måger forsøge at fange et eller andet insekt når de står og hviler sig, hvis der pludselig flyver et forbi dem, men aldrig set dem have held med det. Egentlig har jeg troet de bare gjorde det for sjov, men jeg burde være klogere efter alle de år med mågerne… en Kaspiske Måge gør aldrig noget for sjovt !!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvad pokker der kommer der sgu en Hveps ! ….

Den snupper jeg da lige ! ….

Hvor svært kan det være ? ….

MASSER AF KASPISKE MÅGER I DE LANGELANSKE HAVNE MEN KUN 4 NYE I DAG DEN 2. AUGUST 2020.

Jeg tog samme tur som i går og det hele mindede meget om de samme fugle som i går. Der var slet ikke gang i fiskeriet i dag, så mange af de samme fugle var blevet hængende. I Bagenkop så jeg 11 fugle hhv. 9 juvenile, 1 2k og 1 4k+, de to sidstnævnte var de samme som i går. Jeg kun blot presse 2 nye juvenile ud af det, men det var stadigvæk tilfredsstillende. De to juvenile som jeg aflæste i går var begge blevet ringmærket dagen før at Kjeld Petersen, så dejligt de ikke var fra en af de frygtede hybridkolonier i Tyskland. Og blot for en god ordens skyld var 2k Middelhavssølvmågen og 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads i dag.  Herefter gik turen til Spodsbjerg, hvor der var 5 juvenile og heraf var der 2 nye fugle, så dagens høst blev 16 fugle hvoraf de 4 var nye.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne ret kraftige juvenile Kaspiske Måge har været i havnen et stykke tid.. Fuglen var desværre begyndt at halte, lidt ærgerligt da den ellers havde været frisk. Måske den har hængt i et eller andet eller den har været oppe og slås med de andre måger om føden. Bagenkop havn den 2. august. 2020.

En af 9 juvenile Kaspisk Måger i Bagenkop havn i dag den 2. august 2020.

Juvenil han Kaspiske Måge.. Den blev ringmærket i Bagenkop havn den 31. juli 2020 af Kjeld Petersen. Bagenkop havn den 2. august 2020.

Juvenil hun Kaspiske Måge, den med blå ring V.5T6. Den blev også ringmærket af Kjeld Petersen den 31. juli 2020 i havnen. Bagenkop havn den 2. august 2020.

 

 

BAGENKOP SLÅR TILBAGE PÅ EN FANTASTISKE MÅGEDAG DEN 1. AUGUST 2020.

Jeg havde ikke regnet med sådan en dag som i dag, det blev til intet mindre end 17 Kaspiske Måger på Langeland !!!. Især var det fedt at Bagenkop atter var med, her havde jeg hele 12 forskellige fugle og 8 af dem var nye for sæsonen !!!. Dagens nye fugle var fordelt således at det blev til 7 juvenile samt en 4k+ type. De fugle jeg tidligere havde set var 3 juvenile samt en 2k. Sidstnævnte fandt jeg den 14. juli 2020 og så den mere eller mindre fast frem til og med den 20. juli 2020. Blandt de nye juvenile var der 2 farvemærkede hhv. en med gul plastikring (V.LHA) og en med blå plastikring (V.5T6). Desværre kunne jeg ikke få aflæst stålringene som iøvrigt ikke var fra Øesteuropa, og jeg har heller ikke fået tjekket hvem der mærker med disse koder og farver. Fuglene er spændende, da de kan være ringmærket i en af de tyske hybridkolonier. Umiddelbart er der ikke noget i dragten der peger på at de skulle være hybrider, den med den blå ring kaldte perfekt som en Kaspisk Måge. Men jeg ser meget frem til at høre om hvor de stammer fra, det kunne jo også være sjovt hvis de var mærket i DK !. Ellers var Middelhavssølvmågen (2k) fra den 13. juli forsat i havnen og jeg havde den store fornøjelse at vise den til Torbjørn Eriksen som twitchede den, selv om han nok ikke er meget for at indrømme det. Den faste hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (2k) slog også sine folder i havnen i dag. 

Det var med “høj cigarføring” jeg satte kursen mod Spodsbjerg havn og med store forventninger om hvad der måtte være der… og jeg blev ikke skuffet. Der var flere Kaspiske Måger inde som alle var juvenile. Det blev til 5 fugle, hvoraf 2 var nye for i år…. og så var der lige en der fik pulsen lidt op. Sørme om jeg ikke genfandt den mulige juvenile hybrid mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge som jeg havde fundet i Bagenkop havn den 27. juli 2020… den der kaldte perfekt som en Kaspisk Måge. Utroligt hvad der har været af udveksling i år mellem de to havne, men det har også krævet jeg har holdt øje med alle detaljerne samt taget sindsyg mange fotos som man skal have lyst til at gennemgå igen og igen.

Dagens høst med 17 forskellige Kaspiske Måger er den største forekomst jeg nogensinde har haft på Langeland… 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 8 nye juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 1. august 2020.

Lidt usikker på alderen af den Kaspiske Måge, som jeg har valgt at kalde 4k+. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Ringmærket og farvemærket juvenil Kaspiske Måge V.HLA. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Dagens anden ringmærkede og farvemærkede juvenile Kaspiske Måge V.5T6 rastede blot få minutter og var ikke nem at få aflæst. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Den formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge fra Bagenkop havn den 27. juli dukkede i dag den 1. august op i Spodsbjerg havn. Det der især er spændende ved denne fugl var den kaldte præcis som en Kaspiske Måge (kun hørt i Bagenkop havn). Spodsbjerg havn den 1. august 2020.

Billedet her skal være med til at illustrere at det er samme individ af den formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Det store billede stammer fra Bagenkop den 27. juli 2020, mens de indsatte billeder er fra i dag den 1. august 2020. Bemærk de 2 yderste halefjer i de sorte runde cirkler samt de sorte cirkler på vingen. Her kan det samme mønster genkendes.  

 

JULI SLUTTEDE MED 2 EKSTRA JUVENILE KASPISKE MÅGER I SPODSBJERG HAVN DEN 31. JULI 2020.

Efter to forblæste dage havde vinden lagt sig godt og der var sol hele dagen over Ø-havet… Og det skulle udnyttes til at gøre en sidst kraftanstrengelse på at øge antallet af Kaspiske Måger på Langeland. Jeg lade tidligt ud i Bagenkop og så straks 3 juvenile fugle som alle var gengangere og som timerne gik måtte jeg som i går igen indse at Bagenkop havn havde tabt pusten… Middelhavsølvmågen fra den 13. juli 2020 (2k) var inde for en kort bemærkning og det samme var 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Men heldigvis havde Spodsbjerg havn ikke tabt pusten, her havde jeg 4 juvenile, hvoraf 2 fugle var nye. Derudover var 2k fuglen fra den 27. juli 2020 også tilbage i havnen. Juli endte altså med 102/105 forskellige juvenile i perioden 10. juli og 31. juli 2020…. Det har været en af mine største mågeoplevelser på Langeland i alle de år jeg har fulgt den Kaspiske Måge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det endte med 102/105 forskellige juvenile Kaspiske Måger på 3 uger på Langeland. Kaspiske Måge, Spodsbjerg havn den 31. juli 2020.

I DID MY WAY ! – 100 JUVENILE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 30. JULI 2020.

Vejret har bare ikke været super godt de seneste dage og jeg var lige ved at droppe fyraftensturen til de Langelandske havne. Især var jeg lidt utryg ved Bagenkop havn, som sjældent er særlig god i i kraftig vind. Mine bange anelser blev hurtigt bekræftet der var næsten kun Svartbage inde og i første omgang ikke en eneste Kaspiske Måge. Men pludselig fik jeg øje på to flyvende juvenile fugle henover havnen, som jeg fik lokket ned med lidt brød. Desværre kunne jeg med det samme se det var to fugle der havde været her igennem længere tid. Efter et stykke tid uden der kom flere fugle drog jeg mod Spodsbjerg… Håbet var intakt og jeg havde en god fornemmelse. Og hvor det hele startede med min tidligste juvenile fugl den 10. juli 2020 nogensinde, så nåede jeg også samlet de 100 forskellige juvenile individer på Langeland i Spodsbjerg havn, hvor jeg havde 5 juvenile fugle og hvor de 4 var helt nye for sæsonen. Jeg er ikke bekendt med der nogensinde er set så mange juvenile i Danmark før inden for så lille et geografisk område som Bagenkop havn og Spodsbjerg havn (ret mig gerne hvis jeg tager fejl), det er ihvertfald aldrig registreret på Langeland før. Nu bliver det bare spændende at se hvad der sker resten af året med de Kaspiske Måger…!!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright

Nu skal vi jo ikke prale med de 100 juvenile Kaspiske Måger, så vi spiser lige brød til mågerne og jeg. Juvenil Kaspiske Måge, Spodsbjerg havn den 30. juli 2020.

Bagenkop havn Ialt: 113 fugle

Ad. 4k+ 4k 3k 2k 1k/juv.
7 1 2 10 30 63/66

Spodsbjerg havn ialt: 44 fugle

Ad. 2k 1k/juv.
1 5 38

Siø ialt: 1

2k
1

Samlet har jeg registreret (se tidligere forklaring med et par gengangere i de to havne) i alt 156 forskellige Kaspiske Måger i 2020 på Langeland.

ATTER TID TIL AT TJEKKE OP PÅ RINGE SØ DEN 29. JULI 2020.

På grund af temmelig kraftig vind samt manglende tid lod jeg mågerne passe sig selv på Langeland i dag og vendte derfor næsen mod Ringe Sø. Her genfandt jeg jo den Kaspiske Måge med et ben den 23. juli 2020, efter jeg ikke havde set den siden 9. juli 2020. Så jeg var lidt spændt om den atter var væk eller på plads. Jeg tjekkede omgående den nærliggende fodboldbane hvor jeg så den sidst og sørme om den ikke endnu engang stod her. Jeg fandt fuglen helt tilbage i januar, så den har nu været i området i 7 måneder. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den er ved at udvikle sig til en smuk måge. Ringe Sø den 29. juli 2020.