ENDNU EN TUR TIL HØNSEHAVEN DEN 23. JUNI 2019.

Endnu engang kunne Hønsehaven kombineres med andre opgaver…. Drosselrørsangeren var forsat på plads og sang forsat alt hvad den kunne… Af andre sjove fugle blev det til en gammel overflyvende Havørn inden jeg brugt lidt tid på at tjekke lidt sommerfugle….

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Der skal lidt kraftige rør til at bære den store Drosselrørsanger….

Stor Bredpande var der ganske fint med i området…

Græsrandøjerne er tiltagende i antal disse dage

Tidselsommerfuglen så lidt forskrækket ud da den måtte dele tidslen…..

ET OVERBLIK OVER SYNGENDE PLETTEDE RØRVAGTLER VED NORET, TÅSINGE DEN 13.-20. JUNI 2019.

I forbindelse med at jeg fandt de første syngende fugle i Noret siden 1995 (DOFbasen), hvor en enkelt fugl blev hørt den 26. maj 1995, har jeg været ude hver aften og lytte efter dem. De fleste aftener har jeg været i området mellem klokken 22.30-01.00 og fuglene har i dette tidsrum været meget aktive, de fleste begyndte at synge mellem klokken 22.45-23.00 med undtagelse af den 20. juni, hvor jeg kun hørte sporadiske fløjt fra en fugl fra omkring 23.15-23.30. Årsagen til at jeg den 20. juni kun hørte en sporadisk synge kan skyldes en meget “lys” nat samt at der havde været et vejrskifte, hvor temperaturen var faldet mærkbart (17 grader, føltes temmelig køligt)  i forhold til perioden den 13. til 19. juni, hvor der var meget lune og fugtige aftner, med temperaturer omkring 20 grader. 

Jeg har på mine ture forsøgt at kortlægge de syngende fugle, hvilket har medført en del tanker om hvor meget fuglene evt. bevæger sig i forhold til deres sangposter. Noret er et meget lille område på 7 ha og er en del af Vejlen som samlet er på 62 ha. På 2 aftner havde jeg 3 syngende fugle som de største forekomster hhv. den 13. og 17. juni. Når man kigger på kortet kan man se, at ingen af de fugle jeg hørte den 13. juni var på plads den 17. juni. Disse forskelle er jo temmelig interessante og stiller en masse åbne spørgsmål som f.eks. … hvor meget flytter fuglene sig samt har der været flere fugle i området ? Jeg kan næppe forstille mig at der har været ret meget mere end de 3 fugle (evt. 4 fugle) men sikker kan man ikke være. Det er ikke nemt at finde ret meget i litteraturen om hvor store områder en Plettet Rørvagtel kræver. I følge temmelig gamle data fra Handbuch der Vögel Mitteleuropas er et territorium på 400-800 m2 og det er næppe mere end 2-3 gange større i yngletiden. I virkeligheden ved man sikkert ikke ret meget om denne spændende og skjulte og nataktive fugl. Men med de redskaber man nu har til rådighed for at følge fugle vil der i fremtiden nok dukke en masse spændende data op.

På kortet ses fuglenes placering i perioden den 13. til den 20. juni 2019.

“KING KONG ACRO”….DROSSELRØRSANGER, HØNSEHAVEN DEN 20. JUNI 2019.

Da jeg alligevel skulle besøge mine forældre, kunne jeg lige så godt lige slå et smut forbi Hønsehaven hvor der på det seneste havde rastet en Drosselrørsanger… Jeg kendte ikke lokaliteten og blev lidt overrasket over hvor lækkert et sted det var. Lige som jeg drejede ind af grusvejen til området, sås Drosselrørsangeren siddende i toppen af nogle tagrør, hvor den sad og sang på livet løs… Jeg var slet ikke klar over at den sad lige ud til vejen… det var dog tydeligt at se i græsset, at folk havde forsøgt på at komme endnu tættere på fuglen… Det var dog en fantastisk oplevelse at høre og se denne gigantiske sanger synge for fuld kraft på 8-10 meters afstand. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Da der var nogen vind om formiddagen, så sad den noget skjult…

På trods af et meget vekslende vejr mens jeg besøgte området, så sang fuglen både i regnvejr og solskinsvejr….

I søen sås mange fugle… blandt andet Gråstrubet Lappedykker med evigt sultne unger….

 

ENDNU EN GANG ENDTE JEG I BAGENKOP HAVN….KASPISK MÅGE DEN 19. JUNI 2019.

Valget stod mellem og lede efter et utopisk hit eller tjekke Bagenkop havn…. og heldigvis er jeg et fornuftigt menneske…. Bagenkop havn skulle da tjekkes. Det vælter dog ikke lige frem med mange måger i havnen fortiden… men de der er der er relativ interessante, da flere er meget afbleget og slidte og derved ikke lige ligner det man kender fra fuglebogen… så er man ikke lige til måger… så snup en is og nyd de syngende Husrødstjerter. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den store Kaspiske Måge fra 26. november 2018 slår forsat sine folder i havnen…

Bemærk de relative lyse undervinger.

Tid til lidt fjerstudier…

Close up……

Pludselig havde den Kaspisk Måge en ret heftig diskursion med en Sølvmåge…. gad vide hvad det gik ud på….. 

 

ENDNU EN SOMMERFUGLETUR TIL SJÆLLAND DEN 16. JUNI 2019

Sammen med Freddy Hansen gik turen atter til fine sommerfuglelokaliteter på Sjælland og vi fik god hjælp til at finde de sommerfugle som stod på vores liste af Anders Søgaard og Jim Christensen… Vejret var perfekt varmt og solrigt, så der var fint med sommerfugle de forskellige steder… Bla. så vi de første Græsrandøjer og Vejrandøjer i år. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Første højdepunkt var flere Bølleblåfugle i Lyngby Åmose…

Næste nye art blev Engperlemorsommerfugl…ved Børstingrød mose.

Vingeunderside er altid godt at se i forhold til bestemmelse… Engperlemorsommerfugl.

Dagens 3. nye sommerfuglart for mig blev Mørk Pletvinge… som var ret talrig i Børstingrød mose.

Stor Bredpande på vej mod en lidt medtaget Mørk Pletvinge.

Ved Lille Lyngby så vi en del Isblåfugle… her ses et par der holder en “hyggestund”

 

 

 

NY SOMMERFUGLART… MOSEPERLEMORSOMMERFUGL I SNARUP MOSE DEN 14. JUNI 2019.

Da jeg ikke havde fået brændt al min energi af…. valgte jeg efter Spodsbjerg at prøve om jeg kunne finde mig en ny sommerfuglart i form af Moseperlemorsommerfugl… Det var fantastisk vejr til sommerfugle og invasionen af Tidselsommerfugl havde også nået mosen hvor det væltede rundt med mange mange hundrede Tidselsommerfugle…. Og efter en lille time i mosen fik jeg set den første Moseperlemorsommerfugl og inden jeg tog hjem og fik lidt søvn havde jeg været så heldig at finde 5 dyr…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Tidselsommerfuglene ses overalt i Danmark disse dage… selv set mange tusinde af den flotte sommerfugl de seneste dage ….

En lille lækker sag Moseperlemorsommerfuglen….

Underiden er også smuk at iagttage.

Stor Bredpand gjorde Moseperlemorsommerfuglen selskab, det var de første Store Bredpander jeg så i år og der var omkring 25 dyr.

De var heldigvis meget samarbejdsvillige og rastede i lange perioder.

EN MORGENTUR TIL SPODSBJERG OMRÅDET…. DEN 14. JUNI 2019.

Jeg nåede faktisk aldrig rigtig i seng efter natlyt på Tåsinge i går aftes, så jeg tog en hurtig morgentur til Spodsbjerg på Langeland… Jeg kunne ikke rigtig luske noget frem, det var primært ynglefuglene der slog deres folder denne morgen.. mest spændende var lidt Kærsangere…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

I Spodsbjerg havn var der næsten ingen måger, men denne Landsvale han sang på livet løs..

Hvid Vipstjert unge med “morgenhår” sad og ventede på morgenmad.

og heldigvis var maden snart klar…

Tornsangerne var også ude og samle ind til de sultne unger…

FANTASTISK LYTTEAFTEN, NORET, TÅSINGE MED 3 STYK PIFTENDE PLETTET RØRVAGTEL DEN 13. JUNI 2019.

De seneste dage har der været meldinger om mange Plettede Rørvagteler og endda Dværgrørvagtel i Danmark… og det måtte jeg da afprøve… Jeg var hellers maks træt efter knap 28 timer i felten på 2 døgn med ynglefugletællinger rundt omkring på Fyn og Langeland sammen med min gode ven Henrik Haaning… Men man skal jo smede mens jernet er varmt, så jeg trillede ned til det lille smuk område der hedder Noret, få km fra hvor jeg bor….Natten var fantastik flot med mange lyde fra frøer og fugle og rundt omkring mig fløj der flagermus og i det fjerne glimtede lynene… og efter blot 10 minutter gik pludselig en Plettet Rørvagtel igang.. Whau hvor blev jeg glad… efter utallige lytteture hver sommer gennem mange år uden noget held med denne art…. så var den der endelig… og det blev endnu bedre, da jeg gik rundt om området…kom jeg op på hele 3 piftende fugle…Jeg kunne ikke få armene ned… og mange smser blev sendt til gode venner og kammerater der fik spoleret deres skønhedssøvn…. jeg måtte da lige fortælle om at den Plettede Rørvagtel var kommet til Tåsinge. Inden jeg kørte hjem lidt over midnat fik jeg optaget de syngende fugle…..

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En fantastisk smuk aften ved Noret gav mig ny Tåsingeart, da jeg endelig fik hørt piftende Plettet Rørvagtel på min lille Ø og så endda hele 3 fugle… 

Trætte og glade ynglefugletællere… undertegnede og min gode ven Henrik Haaning

 

ET HISTORISK OVERBLIK OVER BUSKRØRSANGERS FOREKOMST OM FORÅRET VED BLÅVAND, JUNI 2019.

I forbindelse med ringmærkningen ved Blåvand Fuglestation fangede min gode ven Morten Jenrich en fin Buskrørsanger den 10. juni 2019… På den baggrund kommer her et lille overblik over dens historik på Hukket, så der derved er styr på data.  Mortens fugl er den 3. der bliver ringmærket siden den første blev ringmærket den 28. maj 2012. Den første fugl var lige ved ikke at blive den første da den faktisk fløj ud af nettet, som iøvrigt var Ø1 i stationshaven (I dag nævner man desværre kun om de er fanget i stationshaven eller fyrhaven og derved mister man disse interessante data, især nu hvor vegetationen er fjernet på Hukket, hvilket jeg synes er meget ærgerligt og ugennemtænkt). Lige som jeg skulle til at pille 2012 fuglen ud af nettet, hoppede den ud af lommen den lå i… og den dag i dag ved jeg ikke hvordan jeg gjorde, men jeg greb simpelthen fuglen i luften med hånden, tror selv Bjørn Frikke som var med på ringmærkningsrunden blev lidt imponeret. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Første ringmærkede Buskrørsanger ved Blåvandshuk den 28. maj 2012.

Der skulle ikke gå mere end 2 år før der atter var Buskrørsanger på Hukket, og det skete i forbindelse med en meget stor invasion af arten i Mellem- og Vesteuropa i foråret 2014… På Helgoland havde de 10 fugle i perioden den 21. maj til den 21. juni 2014, hvoraf kun en blev fanget. I Danmark blev det til 15 fugle i perioden den 19. maj til den 15. juni 2014. Faktisk havde jeg 3 fugle dette forår på Hukket… Den første hørte jeg synge rigtig fint samt så et glimt af, da der sad en fugl og sang et par minutter lige SV for Fyret i en hybenbusk den 21. maj 2014. Jeg blev dengang meget overrasket over et så tidligt fund og troede næsten ikke selv på det før jeg hørte om at Helgoland havde en samme dag og at Hanstholm fangede en den 22. maj 2014. Men da jeg ikke havde nogen optagelse af sangen, vidste jeg på forhånden den aldrig ville blive accepteret af det danske SU. Den 6. juni havde jeg om eftermiddagen igen en syngende fugl, denne gang lige N for stationen, den fik jeg lydoptagelse af som bekræftede den som Buskrørsanger, denne har jeg dog aldrig fået sendt ind til SU. Dagen efter fangede jeg en fugl i stationshaven i F7. Det er muligt det kunne være den samme fugle som jeg hørte den 6. juni, dog tror jeg det er 2 forskellige fugle, da det ville virke unaturligt den skulle bevæge sig fra nord for station til syd for stationen og samtidig med tanke på den store invasion der var i 2014. 

Blåvands anden ringmærkede Buskrørsanger den 7. juni 2014.

Næste forårsfund blev en fugl jeg fandt syngende ned i mosen lige lidt ø for branddamen den 25. maj 2016, den fik jeg både lydoptagelser samt billeder af og det blev herved den første godkendte som ikke blev ringmærket.

Det 3. officielle fund af Buskrørsanger ved Blåvand blev samtidig det første fund hvor fuglen kun blev registreret i felten.

Med 2019 fuglen er der nu 4 officielle fund om foråret, hvoraf de 3 er ringmærket. Derudover er der 2 fund fra 2014 som ikke er blevet  forelagt SU hhv. den syngende den 21. maj 2014 (uden lydoptagelse) samt den syngende fra den 6. juni 2014 (med lydoptagelse) Der vil i fremtiden nok dukke endnu flere fund op af denne anonyme men spændende fugl i Blåvand, da arten spreder sig mod vest og allerede har ynglet i Danmark. 

 

LIDT OPRYDNING I ARKIVET… MOSEHORNUGLER PÅ SKARØ DEN 10. JANUAR 2013

Jeg fik kigget mange billeder igennem i dag, hvor jeg fik tjekket op på hvad jeg har i gemmerne… og det var især hyggeligt at gense en stak Mosehornugler som jeg tog over og så på øen Skarø her i Øhavet den 10. januar 2013. Tror det er en af de største forekomster jeg har set på engang, samlet kunne jeg nyde 29 fugle mere eller mindre på engang.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.