ER DER NOGEN DER TØR BYDE IND PÅ DENNE MÅGE FRA JULEN 2011 FRA TÅSINGE ?. DEN 18. JANUAR 2022.

I forbindelse med lidt oprydning af meget gamle mågebilleder dukkede denne interessante ubestemte måge op…. Jeg fandt den ved Lunkebugten på Tåsinge den 24. december 2011 i en større flok måger. I forbindelse med fundet sendte jeg den lidt rundt i den store verden og der var folk som ikke ville udelukke en Skifermåge !… Det kunne ellers have været noget af en julegave til mig selv. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Ubestemt Måge. Lunkebugten den 24. december 2011.

Ubestemt Måge. Lunkebugten den 24. december 2011.

Ubestemt Måge. Lunkebugten den 24. december 2011.

ER DER GRUND TIL BEKYMRING ? DEN 17. JANUAR 2022.

I dag tog Laila og jeg en Langelandstur efter måger og gæs…. Men på trods ihærdig søgen og fantastisk vejr blev det aldrig nogen stor fugledag for os. Måger var der intet af og det blev heller ikke til mange gæs. Mest spændende var 2 Kortnæbbede Gæs ved Lindelse. Ved Skovsgaard Gods havde vi en adult Havørn som var ringmærket. Denne fugl stod og spiste en Bramgås mens nogle Gråkrager stod og så interesseret på. Vi ved ikke om den selv havde fanget Bramgåsen eller om det var en død en den havde fundet. I de her tider med fugleinfluenza kan man jo godt være lidt bekymret for Havørnen, men på den anden side er det jo en del af livet. Faktisk er jeg mere bekymret for hvordan jeg skal overleve at der ikke er nogen Kaspiske Måger i øjeblikket på Langeland. Det bliver endda nok endnu være den kommende tid, da der om 14 dage er fiskestop i 2 måneder i den vestlige Østersø !!!. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Havørn, adult. En Bramgås bliver dagens ret for den og “kammeraterne”. Skovsgaard Gods den 17. januar 2022.

Kaspisk Måge adult (A). (Arkiv) Da jeg slet ikke får nogen nye Kaspiske Måger og depressionen derfor lure lige om hjørnet… Så fandt jeg denne smukke gamle fugl frem som jeg så for lige knap 11 år siden. Bagenkop havn den 23. februar 2011.

FRA ØST TIL VEST I DET SØNDERJYSKE DEN 15. JANUAR 2022.

En skøn dag blev tilbragt i det Sønderjyske sammen med Laila, hvor vores besøg strakte sig fra Gråsten Slotspark til Margrethe Kog. Især ville vi gerne se den genindvandret Mellemflagspætte. Det viste sig at blive en smal sag at finde den da den var utrolig stemmeivrig, hvilket vi slet ikke havde forventet. Jeg troede vi skulle meget længere hen på det tidlige forår for at høre den sådan, så jeg var lidt ærgerlig over jeg ikke havde medbragt optageudstyret. Fuglen sås også rigtig godt, dog ville den helst sidde temmelig højt oppe. Ved Kruså Møllesø forsøgte vi i en time at finde den Hvidøjede And uden held, den blev dog set af flere i løbet af dagen. Ellers var det bare fedt at se de rå mængder af fugle i den Sønderjyske Marsk fra Margrethe Kog til Ballum… især var antallet af Havørne imponerende, her nåede vi samlet 36 fugle. Til gengæld måtte vi kæmpe hårdt for at få en Fjeldvåge på listen, det virkede helt grotesk… Der hersker en helt anden fugledagsorden siden man startede med fuglene. Det blev yderligere forstærkt af Knap 40 Sølvhejre i marsklandskabet. Mere normalt var en flok på 23 Bjerglærker. Vi nød også rigtig meget at se 180 Pibesvaner i en flok , 5 Blå Kærhøge (2 hanner) samt en enkelt Fyrremejse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mellemflagspætte. Den foretrak at sidde meget højt oppe i trætoppene i dag. Gråsten Slotspark den 15. januar 2022.

Fjeldvåge. Sidste på aftenen fik vi endelig set en Fjeldvåge. Rømødæmningen den 15. januar 2022.

EKSTREMT TÅGET OG NÆSTEN TOMT DEN 12. JANUAR 2022.

Selv om det absolut ikke var spændende vejr i dag, hvor det næsten var tåget i alle de lyse timer, så nåede jeg alligevel en times mågetjek i Spodsbjerg havn og ved Rudkøbing. Spodsbjerg havn bød på 1 3k Kaspiske Måge (A) som var en af de faste fugle, så det var s.. lidt kedeligt. På vejen hjem tjekkede jeg også lige Rudkøbing havn, men heller ikke her var der meget at komme efter. Havnene er åbenbart gået totalt i stå, hvilket er lidt underligt efter en ganske god december i 2021. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). Lyset er åbenbart blevet slukket i havnene, der er næsten tomt for Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn den 12. januar 2022.

Hættemåge(r). Efter en lang dag efter mad mødtes fuglene til fællesbad sidst på eftermiddagen. Rudkøbing Vejle den 12. januar 2022.

ET KIG TILBAGE I TIDEN – FYNS FØRSTE FUND AF LILLE SKALLESLUGER X HVINAND DEN 12. JANUAR 2022.

I forbindelse med en gennemgang af mine gamle notesbøger i en anden sammenhæng, faldt jeg i dag over en sjov og spændende hybrid mellem Lille Skallesluger og Hvinand jeg fandt ved Åbyskov lidt øst for Svendborg den 3. januar 2007. Denne hybridform er ikke ukendt, der findes dog ikke ret mange fund fra Danmark. Fundet fra Åbyskov er umiddelbart det eneste fund fra Fyn. De fleste fund stammer fra Sjælland, mens der er meget få fund fra Jylland. Det burde være muligt at finde flere på Fyn, da der her ofte er fine antal af Hvinænder og Lille Skallesluger der. Fuglen jeg fandt var en han og derved en meget smuk hybridtype. Fuglen blev “twitchet” af Tim Hesselballe Hansen som straks rykkede fra Odense for at se den. 

Tegning: Henrik Knudsen, Copyright.

Hybrid mellem Lille Skallesluger og Hvinand, han. Der er ikke meget Johannes Larsen over mine tegneevner, jeg tror dog alligevel man får et indtryk af hvor smuk en fugl det var. Åbyskov den 3. januar 2007.

ATTER PÅ JAGT EFTER NYE MÅGER DEN 11. JANUAR 2022.

Jeg ændrede lidt taktikken i dag og tjekkede først kysten fra Frellesvig til Tranekær i håb om at der her kunne findes lidt nye Kaspiske Måger. Det tog heller ikke mange minutter før der var bogført 2 nye fugle hhv. 1 3k og 1 2k som stod ude på nogle sandbanker, det var næsten for nemt. Det blev så også de eneste 2 jeg fandt på vestkysten af Langeland i dag. Der var igen utrolig mange Lappedykkere, især var der godt med Gråstrubet Lappedykker, flere fugle var faktisk allerede næsten i sommerdragt. Mellem dem var der også 1 Nordisk Lappedykker, denne var dog holdt i sort og hvidt. Resten af dagen tilbragte jeg omkring Spodsbjerg havn og Drejet. Der var endelig atter kommet Kaspiske Måger ind efter 5 dage uden nogen iagttagelser. De nye fugle var begge 2 3k fugle og gengangere som jeg allerede havde set i år. Alle dagens fugle var (A) fugle. Ved Drejet var der som sædvanlig 10 Sandløbere. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). Den gamle Sølvmåge blev lidt overrasket da den Kaspiske Måge kom snigende bagfra. Spodsbjerg havn den 11. januar 2022.

DET VAR IKKE HELT NEMT AT FINDE ÅRETS FØRSTE NYE KASPISKE MÅGE PÅ LANGELAND DEN 10. JANUAR 2022.

Efter flere forsøg på at finde en frisk Kaspisk Måge som ikke var en genganger uden held her i 2022 på Langeland, besluttede jeg at det skulle være i dag den skulle findes. Indtil nu er det kun blevet til 4 gengangere som alle stammer fra sidste sæson (2021) hhv. 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn og alle har været 3k fugle. I Bagenkop havn var der lidt måger inde i dag uden det dog var imponerende, men jeg kunne atter kun genfinde den 3k som jeg først fandt i december 2021 (dengang 2k) og seneste så der den 6 januar 2022. Da jeg ikke havde meget held med mågerne ville jeg lige tjekke op på de 2 Sortbuget Knortegæs som Laila og jeg genfandt den 6. januar 2022 ved Ristinge Hale. Da jeg ankom lå der en flok på 140 Mørkbuget Knortegæs på havet og mellem dem var det ikke svært at finde de 2 Sortbuget Knortegæs. Efter lidt tid fløj flokken ind på den nærmest mark og her kunne fuglene rigtig nydes. Spodsbjerg havn havde også lidt måger at byde på, men det blev alligevel ikke til en eneste Kaspisk Måge. Jeg valgte derfor i det sidste lys at tjekke Rudkøbing Vejle og her lå der sørme en helt ny frisk Kaspiske Måge (A) som sjovt nok også var en 3k fugl. Så alle årets 5 forskellige fugle på Langeland har været 3k fugle. Det var første gang jeg har arten i Rudkøbing Vejle og det var lidt heldigt da det var den eneste store måge i området. Efter godt 10 minutter fløj den ind over byen hvor den forsvandt henover Superbrugsen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortbuget Knortegås. I hver sin ende af flokken ses der en. Ristinge Hale den 10. januar 2022.

Kaspisk Måge (A) 3k. Mit første fund af arten her. Nogle gang er man lidt mere heldig end andre gange… Der var blot denne ene store måge inde og vaske sig sidst på dagen. Rudkøbing Vejle den 10. januar 2022.

Ederfugl adult han. Bemærk hvor flotte “sejl” denne fine han har på ryggen. Spodsbjerg havn den 10. januar 2022.

ENDELIG EN HEL DAG MED SOL I ØHAVET DEN 6. JANUAR 2022.

Sol, sol og atter sol… Det smukke vejr blev fuldt udnyttet til at se på fugle i på Tåsinge og Langeland… Laila fik sig en masse skønne årsarter og jeg fik tjekket lidt måger ren win win for os begge. I Bagenkop havn genfandt jeg den Kaspiske Måge (A) som jeg havde fundet der den 27. december 2021 (så den også den 29. december 2021). Den var nu ikke længere en 2k fugl, men var med årsskiftet blevet en 3k fugl. I Spodsbjerg havn var der også en Kaspiske Måge (A), det drejede sig om en af 3k fuglene fra den 3. januar 2021. (Den mest stabile af de to). Indtil videre har året budt på 3 3k i Spodsbjerg havn og 1 3k i Bagenkop havn som alle er gengangere fra 2021. Umiddelbart en lidt sløv start på 2022. 

Dagens overraskelse fik vi dog ude ved Ristinge Hale, da vi genfandt 2 af de 3 Sortbuget Knortegæs fra sidste år. De stod det samme sted som i december 2021 og var sammen med 110 Mørkbuget Knortegæs. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). Her ses den sammen med en “Gulbenet Sølvmåge”… Sikke en udvikling de store måger har været igennem (og fortsat er) siden man begyndte at kigge efter “Gulbenet Sølvmåge”. Bagenkop havn den 6. januar 2022.

Kaspisk Måge 3k (A). Dagens sidste fugl lå i det smukkeste aftenlys og slappede af. Spodsbjerg havn den 6. januar 2021.

JEG TJEKKER FORTSAT DE KASPISKE MÅGER, LANGELAND DEN 5. JANUAR 2022.

Mens jeg fortsat er i tænkeboks om jeg også vil følge mågerne i 2022 på Langeland, så kunne Laila og jeg ikke lade være med lige at tjekke Spodsbjerg havn sidst på dagen. Her fandt vi en 3k Kaspisk Måge (A) som var en genganger. Det var ikke en af de 2 3k Kaspiske Måger vi så der den 3. januar 2022, men derimod en anden. Det var den mest faste fugl gennem 2021 der atter var inde.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). En af de meste stationære fugle i 2021 var også på plads i 2022. Dog første obs af den i år. Spodsbjerg havn den 5. januar 2022.

Kaspisk Måge 3k (A). Dagens eneste Kaspisk Måge i havnen. Spodsbjerg havn den 5. januar 2022.

AFVIGENDE “FARLIG” SORTAND VED BOTOFTE, LANGELAND DEN 5. JANUAR 2022.

I dag kørte Laila og jeg atter en tur til Langeland for at se lidt på fugle… På vejen hjem fra det nordlige Langeland hvor vi primært havde set på fugle tog vi et stop ved Botofte Strand. Her ville vi lige tjekke havet for rastende Dykænder og hvad der ellers måtte være. Tæt på land var der en større flok Sortænder og mellem dem var der en fugl der straks sprang i øjnene på os. En af Sortænderne fremviste et ekstremt gult næb og vi nåede et kort øjeblik at tænke på Amerikansk Sortand. Denne kunne dog ret hurtigt udelukkes og vi begyndte nu at arbejde på om det var en afvigende/inden for det maksimale eller evt. en hybrid mellem Sortand og Amerikansk Sortand. Når fuglen havde front direkte mod os, kun man se at det gule gik helt op til næbbasis og derved helt ind til panden og så meget bredt ud. Med fronten imod os var fuglen derved ret svær at skelne fra en Amerikansk Sortand. Fra siden kunne man dog se at det gule ikke nåede helt ind til basis, der var i begge sider en sort halvmåne. Selve næbformen virkede derimod umiddelbart afvigende fra en Sortand, der var ligesom ikke nogen lille knop som hos Sortand. Den virkede mere klumpet og kunne derved mere minde om en Amerikansk Sortand. Det kan måske skyldes det gule på næbbet var så udbredt at det var svært at beskrive næbformen helt præcist. Det store spørgsmål er så om det er en afvigende Sortand eller en Sortand med maksimalt gult for arten eller en hybrid… Mest sandsynligt er det nok med en afvigende/maksimalt gult for arten, men hybridspørgsmålet kan også være i spil på grund af næbformen.

Foto: Laila Neemann, Copyright.

“Sortand”. Med fronten imod en lignede ret godt en Amerikansk Sortand. Botofte Strand den 5. januar 2022.

“Sortand”. Det var nemt at udpegede den beskrevne fugl mellem de andre Sortænder. Botofte Strand 5. januar 2022.