ENDELIG LIDT GANG I DE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 21. OKTOBER 2020.

Endelig var det slut med at være en tudekiks over manglende Kaspiske Måger…I dag var der gang i “kliktælleren”. Jeg havde ændret taktikken og valgt at starte tidligt i Spodsbjerg havn. Det var nu ikke nogen ubetinget succes, jeg fandt kun den faste 1k ringmærkede (VLCH) Kaspiske Måge. Men håbet er jo som bekendt lysegrønt, så jeg kørte mod sydspidsen i regnvejr !. Første besøg i Bagenkop havn var en mega fiasko, der var simpelthen ingen Kaspiske Måger inde.. Men jeg valgte at tage kampen op og kørte til Kelds Nor, hvor jeg straks fandt dagens første nye fugl i form af en nydelig 1k fugl. Herefter gik turen til Klise Nor, hvor der stod en god stak adulte Sølvmåger og mellem dem den næste nye Kaspiske Måge en 4k fugl. Som på klassisk vis afslørede sig selv ved pludselig uden motiv at angribe et par af de andre måger mens alt umiddelbart åndede fred i den store flok. De Kaspiske Måger har samme aggressive væremåde som Sorthovedet Måge, som ofte er en god måde at opdage dem på. Herefter gik turen atter til Bagenkop havn og her begyndte der at komme lidt skibe ind og sammen med dem en stak Kaspiske Måger. Af de 6 fugle jeg så var de 4 nye for mig, så det var noget der kunne bruges. Fordelingen var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) 1 2k (ny) og 4 1k (3 var nye). Den eneste af 1k fuglene som ikke var ny var en polsk mærket (P1R0) fugl, som jeg havde set tidligere på efteråret i Spodsbjerg havn i perioden 28. august til 14 september 2020 og så igen i Bagenkop havn den 6. oktober 2020. Eneste anden nævneværdige måge var endnu en Cactus som iøvrigt var en 1k fugl. Så denne regnfulde dag bøg på 6 nye fugle til mit Langelandsprojekt, hvilket bringer totalen op på 525 forskellige fugle i 2020. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Aflæsning af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: (P1R0)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k. Lidt “snasket” omkring øjet, men mon ikke det går an ?!. Bagenkop havn den 21. oktober 2020.

Kaspisk Måge 1k. Helt hvidt hoved ses på denne fugl. Bagenkop havn den 21. oktober 2020.

ET KIG PÅ ET GAMMELT HIT – SIBIRISK BYNKEFUGL DEN 20. OKTOBER 2020

Efter en halv dag i felten uden det store at berette om fik jeg kigget lidt gamle billeder igennem om eftermiddagen og faldt over to billeder af en Sibirisk Bynkefugl jeg fandt den 24. september 2011 ved Blåvand. Jeg fandt fuglen lige syd for Blåvand Fuglestation hvor jeg i øvrigt gik og ringmærkede denne morgen. Der er løbet meget vand gennem åen siden og bestemmelsen af denne art er blevet ekstra spændende i forhold til den anden art Stejnegers Bynkefugl som tidligere blev regnet for en race af Sibirisk Bynkefugl. Om de nu kan bestemmes sikkert uden DNA eller ej tricker mit DNA som feltornitolog og jeg er ret overbevist om det kun er et spørgsmål om tid før de bliver bestemt sikkert i felten. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sibirisk Bynkefugl 1k han. Blåvand den 24.-25. september 2011.

Sibirisk Bynkefugl 1k han. Blåvand den 24.-25. september 2011.

 

 

INTERESSANT MØRKBUGET KNORTEGÅS TRÆKKENDE VED SPODSBJERG DEN 19. OKTOBER 2020.

Mens jeg har tjekket måger i Spodsbjerg havn har jeg gennem efteråret set tusindvis af Mørkbuget Knortegæs trække forbi og hver gang der er kommet en flok der kunne kigges igennem har jeg kigget efter om jeg evt. kunne “plukke” en Sortbuget Knortegås”. Denne underart har jeg altid syntes er en af de smukkest gæs og jeg har fundet underarten flere gange på Langeland, primært ved hotspot stedet Ristinge Hale men også en enkelt gang ved Spodsbjerg. Alle de fugle er dog fundet rastende og jeg har længe tænkt på om den kunne snuppes på direkte træk. Den 7. oktober 2020 kom der en flok med en fugl der straks fangede min opmærksomhed. Ved første øjekast så den giftig ud, men ret hurtigt kunne den “afllives” som en ægte nigricans, da formen på pletten ikke passede samt at den ikke var hvid nok. Jeg ved godt at Mørkbuget Knortegås er meget variabel på flanken, men synes denne her høre til i den meget markante og hvide ende af skalaen for denne underart. Jeg tog derfor kontakt til den engelske ornitolog James McCallum som er meget interesseret i de forskellige former for Knortegæs for at høre om der evt. kunne være noget hybrid i denne fugl mellem Mørkbuget og Sortbuget. I hans område har de 4 ret faste hybrider mellem de to underarter og han mente at min fugl mest sandsynligt var en Mørkbuget, da hybriderne mest ligner en “ægte” Sortbuget. Men var selvfølgelig forsigtig med en sikker udtalelse på baggrund af en trækkende fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mørkbuget Knortegæs. Den interessante fugl er i den sorte cirkel. Spodsbjerg havn den 7. oktober 2020.

Har her klippet fuglen ud af det øverste billede og forstørret det kraftigt så man bedre kan se flanken. Spodsbjerg havn den 7. oktober 2020.

Den er ganske nem at plukke ud, men man skal selvfølgelig være forsigtig, det hele kan ændre sig hvis lyset falder anderledes. Spodsbjerg havn den 7. oktober 2020.

Igen har jeg forstørret forrige billede. Man ville nok også forvente en kraftigere halsring på en hybrid. Spodsbjerg havn den 7. oktober 2020.

Sortbuget Knortegås. Ristinge Hale den 27. marts 2020.

 

NUMMER 519 PLUS EN KÆMP SØLVMÅGE DEN 19. OKTOBER 2020.

En hel dag i felten på Langeland var ikke særlig indbringende… men alligevel blev der presset en ny Kaspisk Måge ud af Bagenkop havn. Bagenkop havn var ellers meget tom det meste af dagen, men en enkelt 3k Kaspiske Måge opholdte sig i havnen (nr. 519 på Langeland i 2020) omkring 15 minutter inden den lettede og trak mod S. I Spodsbjerg havn var den ringmærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH) samt den 1k Vestlige Sildemåge fortsat på plads. Den 11. oktober 2020 så Kjeld T Petersen en meget stor og spændende imm/3k Sølvmåge. Jeg har længe ledt efter den og i dag genfandt jeg den endelig. Fuglen er meget stor klart større end de andre Sølvmåger og iøjnefaldende med sit tændstiknæb. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om der er noget vi overser med den type Sølvmåge, det er klart ikke fugle der yngler i DK. Mon ikke den tilhøre en NØ-Sibirisk bestand af Sølvmåge ?. Jeg har ved et par lejligheder set denne type Sølvmåge i Bagenkop havn gennem årene. 

Aflæsning af Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mens solen fortsat skinnede sås denne 3k Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. Bemærk størrelsen og hovedfacon i forhold til de andre uskarpe Sølvmåger. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

Sølvmåge imm/3k. De andre måger må føle de har mødt Sølvmågernes svar på Obelix. Spodsbjerg havn den 19. oktober 2020.

NY SAMLET OVERSIGT OVER FOREKOMSTEN AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND I 2020 DEN 18. OKTOBER 2020.

Ikke siden den 21. september har jeg lavet en nøjagtig oversigt over hvor mange Kaspiske Måger det er blevet til samlet på Langeland samt de enkelte lokaliteter i 2020. Den 4. oktober brød jeg en magisk grænse med 500 forskellige individer på Langeland, måske den største forekomst i Østdanmark nogensinde på et år ?. Det er muligvis også første gang nogen nogensinde i DK har forsøgt at genkende hvert enkelt individ og derved få et eksakt overblik over hvor mange fugle der egentlig har været tale om. Næsten alle fugle er ikke overraskende registreret i de to havne Bagenkop og Spodsbjerg, men siden den sidste oversigt den 21. september er det kun Bagenkop der har haft et fornuftigt antal af nye fugle. Den 21. september havde jeg set 247 fugle i Bagenkop og det var nu steget til 277 fugle den 18. oktober, altså en stigning på 30 nye fugle. Spodsbjerg gik i samme periode fra 231 fugle til 238 fugle, hvilket blot er 7 nye fugle. Generelt kan man sige at antallet af fugle faldt dramatisk fra sidst i august/primo september, da invasionen af juvenile fugle nærmest gik total i stå. En af de afgørende faktorer for hvorfor fuglene forsvandt så pludseligt fra havnene kan måske ses i ændringen af fiskeriet. I den gode periode med mange fugle fra den 10. juli til ca. primo september var der utrolig mange Rødspætter og derved kom mange både ind til havnene. Herefter gik man over til at fange efter Tunger da Rødspætterne pludselig forsvandt. Tungerne er hurtigere at rense og der er heller ikke så mange rester efter dem som hos Rødspætterne og derved var fiskerne hurtigere færdig med deres arbejde, hvilket betød der ikke længere var så mange måger der fulgte med ind i havnene. Den samlede total uden gengangere er nu oppe på 518 Kaspiske Måger. Af årets “høst” er lidt over 80 procent ungfugle (fugle der er født i 2020), hvilket set med Østdanske briller nok ikke er så overraskende. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 277 fugle.

Ad. 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
12 2 5 19 35 204

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 238 fugle.

Ad 3k 2k Juv/1k
3 4 13 218

Siø: Kaspiske Måge 1 fugl.

2k
1

Baragger Nebbe:: Kaspiske Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Søndenbro: Kaspisk Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Kelds Nor: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Dovns Klint: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Kaspiske Måge juv/1k Bagenkop den 24. august 2020.

 

EN MORGENTUR TIL SPODSBJERG DEN 17. OKTOBER 2020.

Jeg tog en mindre tur til Spodsbjerg havn, da jeg havde en aftale med Liverpool og Everton lidt over middag… Engang imellem må mågerne erkende de kommer i anden række. Men inden jeg “faldt i havnen” fandt jeg en Stor Tornskade samme sted hvor jeg havde en den 1. januar 2016 med karakter af underarten homeyeri. Dagens fugl var dog en helt almindelig  fugl, men vanen tro en lækker fugl at se på. Der var meget stille i buskene, dog kunne to Isfugle nydes mens de jagtede rundt med hinanden. I havnen var der lidt måger at tjekke, men det blev kun til den faste og farvemærkede 1k Kaspiske Måge (VLCH). 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stor Tornskade – Det er et af de bedste efterår jeg har oplevet med arten i mange år. Spodsbjerg den 17. oktober 2020.

VLCH holder fortsat ud. Spodsbjerg havn den 17. oktober 2020.

Denne blege Sølvmåge har også opholdt sig længe i havnen. Spodsbjerg havn den 17. oktober 2020. 

SÅ KOM POSTEN MED DANMARKS NYE FUGLEATLAS DEN 17. OKTOBER 2020.

jeg var i går den 16. oktober 2020 henne i min lokale Brugs og hente en pakke… “den er godt nok tung sagde brugsdamen” . Hvilket jeg hurtig kunne bekræfte, det nye Fugleatlas som var i pakken vejer nemlig lidt over 5 kg !!. Jeg nåede ikke rigtig at kigge i det i går, men da en Grønspætte kaldte lige udenfor min have hertil morgen mens jeg var ude og fodre mine fugle, så ville jeg da straks se hvordan arten havde haft det i Atlasperioden. Det var dejligt man lige kunne gå ind og tjekke op på en fugl man lige var blevet nysgerrig på… og dejligt at se den var gået frem i min region. Jeg har været så heldig at få et par fotos med i denne flotte bog og særlig glad blev jeg da jeg så mit foto af Sortstrubet Bynkefugl som er min ynglingsfugl havde fået lov til at komme med i bogen. Arten har jeg fulgt tæt i mine mange år ved Blåvand fra de vendte tilbage sidst i 80erne og for alvor indtog den jyske vestkyst i 90erne og nu endda også yngler fåtalligt hvor jeg bor her i Øhavet. Jeg ser frem til at nyde det flotte værk… der er mange timers læsestof.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Tillykke med den flotte bog til alle optællerne og DOF.

At mit foto fra Blåvand af min ynglingsfugl (nej det er ikke Kaspisk Måge) Sortstrubet Bynkefugl har fået lov til at blive brugt som foto under arten… er jeg utrolig glad for. 

TO DAGE NÆSTEN UDEN KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 16. OKTOBER 2020.

Den kraftige NØ vind har ikke været særlig givende hvis man gerne vi se nogle Kaspiske Måger som jeg vildt gerne vil her i 2020. Jeg har så meget billigkøbt toastbrød i bilen som aldrig før… og nu har jeg ingen måger at give det til !. Jeg har nu gennemsøgt de to Langelandske havne i to dage ( den 15. og 16. oktober 2020 ) og set den samme 3k fra den 8. august 2020 begge dage i Bagenkop havn. Har været så “deprimeret” at jeg ikke engang har gidet at fotografere den…  Nå men der må vel komme nye fugle igen når vinden drejer og gutterne atter smider kutterne ud i bølgerne. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sammen med Fiskehejren har jeg har stirret som en sindsyg efter de Kaspiske Måger. Bagenkop havn den 16. oktober 2020.

Da jeg slet ikke har friske fotos af Kaspiske Måge vil jeg bringe en af de smukkeste ungfugle jeg nogensinde har haft i havnene. Jeg mindes ikke jeg før har oplevet en 1k Kaspisk Måge med en så smuk halekontrast. Bemærk næsten ingen sorte prikker i det hvide, det mindede næsten om en hale der kunne sidde på en Stor Sorthovedet Måge. I starten af september genfandt jeg den atter i Bagenkop havn. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

 

KUNNE IKKE FØLGE OP PÅ DE GODE TAKTER… DEN 14. OKTOBER 2020.

Total vejrskifte siden i går på Langeland. Det fantastiske smukke efterårsvejr var væk i dag, vinden var utrolig kraftig med stød tæt på kuling som kom fra NØ. Det var også blevet temmelig koldt, så det varme tøj måtte findes frem. Der var heller ikke nær de samme fugle i luften som i går, så det var lidt op af bakke denne onsdag. Da det ikke rigtig indbød til at stå på en bakketop eller en klint og kigge træk, brugte jeg mange timer i Bagenkop havn. Jeg kunne dog ikke presse nye Kaspiske Måger ud af det i dag, jeg måtte nøjes med 4 fugle hhv. 1 3k fra den 8. august 2020 samt 3 1k som alle var gengangere fra i går. Den Vestlige 1k Sildemåge fra i går samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) var også på plads i dag. Om eftermiddagen kørte jeg op til Skovsgaard Gods, da jeg havde lovet den lokale Naturvejleder at hjælpe til ved et aftenarrangement sammen med Nis Rattenborg, hvor vi skulle fortælle om nattrækkende fugle. Inden det gik i gang fik jeg set en Stor Tornskade (den 4. jeg ser på Langeland dette efterår), en Kortnæbbet Gås, samt 3 Havørne på Godsets arealer, så fin afslutning på fugledagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 3k. Bagenkop havn den 14. oktober 2020.

Det burde have været en Ørkenstenpikker når man kiggede på de omgivelser denne Stenpikker rastede i. Fakkemosen den 14. oktober 2020.

MANGE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP PLUS EN ALPESEJLER VED GULSTAV DEN 13. OKTOBER 2020.

Det var en fantastisk smuk dag på det sydlige Langeland som bød på rigtig mange trækkende fugle, især kom der mange Musvåger og Bramgæs.. Jeg startede med at kratluske omkring Ristinge inden jeg ville til Bagenkop havn. Der var ikke rigtig nogen sangere i buskene af betydning, men det væltede rundt med Sangdrosler og Vindrosler som konstant lettede når jeg tog et skridt mod en busk. I luften hørtes Hedelærke, Bjergvistjerter og sågar trækkende Skægmejser. Bramgæssene var også rigtig ankommet, den ene flok efter den anden havde kurs mod Ærø. Musvågerne samlede sig i store skruer inden de tog samme kurs som Bramgæssene. Mellem Musvågerne var der en enkelt Rød Glente samt Rørhøg. Herefter gik turen til Bagenkop, hvor jeg startede med en næsten tom havn for måger. Men heldigvis kom der lidt både ind og med dem en fin omgang Kaspiske Måger lige præcis som jeg havde håbet på. Jeg fik set hele 10 forskellige fugle, hvoraf de 8 var nye for 2020. De nye fugle var alle 1k fugle, mens gengangerne var 1 3k fra den 10. august og 1 2k fra den 13. juli 2020. Af andre nævneværdige måger i havnen var der en temmelig stor 1k Vestlig Sildemåge samt 2k Middelhavssølvmågen (VLHH) plus 2 Cactus-hybrider. Mens jeg var nede i havnen hørte jeg rygtet om en trækkende Alpesejler som Morten Müller havde set trække sydøst ved Klise Nor.. et fantastisk fund. Jeg opgav dog hurtigt tanken om at nå den og regnede derfor med at jeg ikke fik set denne fine fugl i denne omgang. Men pludselig efter et par timer kom meldingen om at den igen var blevet set ved Ørnehøj. Jeg tog chancen og kørte derned, da det blot var 5 minutter fra havnen. Efter godt 15. minutter dukkede den op og lå sammen med en stak Svaler. En utrolig flot fugl, hvor vi kunne se den hvide mave ganske fint. Herefter forsvandt den og blev ikke set mere, så det var på et hængende hår jeg fik mig en ny Langelandsart. Mens vi atter prøvede at genfinde den, dukkede der en Mursejler (en Gråsejler, kunne nok ikke helt udelukkes da den lå temmelig langt væk) op på scenen. Så hele 2 Sejlere i oktober i Danmark var jo noget over gennemsnit. Inden jeg smuttede op til Spodsbjerg havde jeg en Stor Tornskade samt en rastende Dværgfalk i Fakkemosen. Spodsbjerg havn var tom for Kaspiske Måger og jeg måtte nøjes med den faste 1k Vestlige Sildemåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 1k Kaspiske Måge havde lidt streger i ansigtet, dog nok ikke nok til at jeg blev alt for bekymret. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.

Vestlig Sildemåge 1k. Bagenkop havn den 13. oktober 2020.