Artikler

Artikler skrevet af Henrik Knudsen

Fuglene ved Blåvand

Kaspisk Måge ved Blåvandshuk 2000-2017

Islandsk Vindrossel af HKn

Green Warbler Phylloscopus nitidus ringed at Blåvand: molecular confirmation of a Danish first and European eighth vagrant record

Litoralis – forårets faldgrube (feltbestemmelse af Bjerg-Skærpiber)

Fotoguide til Kaspiske Måger, Larus cachinnans

Feltbestemmelse af Træløber og Korttået Træløber

Clausen, M. & Knudsen H., 1994: Tipperne – årsrapport over observationer 1991. – Skov- og Naturstyrelsen.

Petersen, J.R. & Knudsen, H. (1997): Årsrapport 1996. Tipperne. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 74s. Arbejdsrapport fra DMU nr. 43.