I MOSEHORNUGLENS RIGE II MARTS 2024 DEN 11. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

Mosehornugle. Ristinge marts 2024.

SORTKRAGE – RUDKØBING VEJLE DEN 10. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortkrage. Jeg kan ikke lade være med at spekulere på om der overhovedet findes rene Sortkrager i Danmark længere. Hver gang jeg ser en Sortkrage synes jeg altid jeg kan finde et brunligt eller lyst indslag i fjerdragten. Da jeg så mine første fugle tilbage i 80erne synes jeg ikke man så så mange afvigende fugle som man gør nu. Da jeg var i Blåvand opgave jeg fuldstændig til sidst at bestemme dem, da det virkede totalt håbløst. Dagens fugl var nok heller ikke meget bedre, selv om den dog lignede ganske godt på trods af et par grålige og brunlige indslag i dens sorte fjerdragt. Fuglen var i par med en Gråkrage og den virkede en anelse mindre end denne samt lidt mere smånæbbet. Stemmen var lidt lysere og knapt så grov som hos Gråkragen. Det kan dog måske være ganske tilfældigt og evt. kønsbestemt ?. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Sortkrage. Hvis man antager det næsten er umuligt at finde en ren fugl i Danmark… Hvor mange i Danmark kan så X arten på deres artsliste som sikker ?. Emnet er nok lidt tabubelagt og høre til i den mere useriøse ende. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Sortkrage. Fra denne vinkel ser den meget ensartet sort ud. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Sortkrage. Bemærk lidt brunligt skær samt nogle lidt brune fjer i vingen. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Sortkrage. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Sortkrage. Jeg har med denne lille serie forsøgt, at få så mange fotos med forskellig belysning. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Gråkrage. Den virkede som om den var i par med denne fugl. Rudkøbing vejle den 10. april 2024.

Gråkrage. I princippet kan der også løbe Sortkrage blod i sådan en fugl. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

Råge. Krageparret var ikke glad for Rågen som blev jagtet væk flere gange. Rudkøbing Vejle den 10. april 2024.

FORÅR OG HAVØRNE PÅ LANGELAND OVERALT DEN 8. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Havørn imm. Varmen kunne for alvor mærkes i dag, da temperaturen på det sydlige Langeland lå på 15-17 grader. Inden der kom lidt større vingefang på himlen havde jeg 3 super flotte og smukke Nordiske lappedykkere i fuld sommerdragt ved Hesselbjerg. Havet bød også på en enkelt adult Dværgmåge samt lidt trækkende Lommer som alle var Rødstrubet. Samme sted var der også 2 Sortstrubet Bynkefugle, som begge var hunner. Ved Gulstav sås den faste Sortrygget Hvid Vipstjert. Da der begyndte at komme termik kom der mange Havørne, især var der mange 2k fugle. Jeg kunne ikke helt gennemskue om det drejede sig om trækkende eller rastende fugle. En flok på 10 Traner ved Sædballe kl. 12.35 sås senere af Morten Müller ved Spodsbjerg. Fakkebjerg den 8. april 2024.

PARADOUXUS HUSRØDSTJERT VED KELDSNOR FYR DEN 6. APRIL 2024.

Henrik Knudsen, Copyright.

Husrødstjert 2k han (paradouxus). De seneste dage har budt på en del Husrødstjerter på Langeland, hvilket altid er et hyggeligt forårsindslag. Kigger man nærmere på dem kan man sommetider finde nogle paradoxus fugle. Lige over 10 procent tilhøre denne form. Keldsnor den 6. april 2024.

Husrødstjert 2k han. Dette foto stammer fra dagen efter hvor den fortsat var på plads. Fuglen sidder og synger og jeg antager den vil forsøge at yngle her. Igennem årene har været ynglefugle i dette område. Keldsnor den 7. april 2024.

DAGENS BEDSTE FUGLEOPLEVELSE VAR I HAVEN DEN 4. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Spurvehøg han. Da jeg kom hjem efter en god dag på Langeland med lidt nye måger i bogen, så blev de alligevel trumfet af Spurvehøgen som sad i min bøgehæk og lurede på de lokale småfugle. På det seneste har den snuppet en Rødhals og Solsort. Tåsinge den 4. april 2024.

Spurvehøg han. Den var så optaget af at kigge efter småfugle, at den var komplet ligeglad med mig. Da jeg var færdig med at fotografere den gik jeg helt hen til den. På trods af at jeg stod under en halv meter fra den blev den siddende. Tåsinge den 4. april 2024.

Spurvehøg han. Selv om jeg har set masser af Spurvehøge samt ringmærket en del, så var det en stor oplevelse at kunne stå lige ved siden af den mens den kiggede efter småfuglene. Tåsinge den 4. april 2024.

Spurvehøg han. Selv om den flere gange kiggede direkte på mig var der ingen reaktion på at den ville flyve væk. Tåsinge den 4. april 2024.

ENDNU DAG MED LIDT FYRAFTENSBIRDING PÅ LANGELAND DEN 3. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Det daglige fix – Satser på den er ren. Bagenkop havn den 3. april 2024.

Sortrygget Hvid Vipstjert han. Ved de seneste besøg har jeg set denne smukke fugl. Rørdrummen var også fortsat på plads, da den igen truttede i mosen. Dejligt at høre den igen er her, jeg har ellers ikke hørt den her i flere år… Nu må man bare håbe der ikke dukker entreprenante “Kaj Ikast typer” op som påbegynder et nyt broprojekt. Gulstav Mose den 3. april 2024.

FIN START PÅ APRIL, TRODS TÅGE OG REGN DEN 2. APRIL 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. April er startet fint for arten. I går den 1. april 2024 havde jeg en 2k i Spodsbjerg havn, hvilket var den første jeg ser i mands minde i havnen i 2024. En tur til Løkkeby enge sidst på dagen den 2. april 2024 i noget træls regnvejr (faldet over 50 mm i dag) gav endnu en ny 2k fugl. Løkkeby enge den 2. april 2024.

Kaspisk Måge 2k. Begge april fuglene var “textbook fugle”. Løkkeby enge den 2. april 2024.

OVERSIGT OVER IAGTTAGELSER AF KASPISK MÅGE I MARTS 2024 PÅ LANGELAND DEN 31. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Antallet af fugle steg i marts i forhold til februar måned, dog uden at det nogensinde blev imponerende. I perioden fra den 8. marts og frem til den 31. marts 2024 dukkede der 10 nye fugle op. Der var yderligere en fugl i form af en 3k, som fremviste mulige backcross karakter. På grund af denne hybrid mulighed vil denne fugl ikke blive talt med i marts totalen. Bagenkop havn den 16. marts 2024.

Aldersfordelingen for de 10 nye fugle var næsten lige som i februar alle 2k fugle, dog var der en 5k+ fugl og en 3k fugl til at bryde. Samlet har jeg i årets første 3 måneder registreret 25 forskellige fugle (Adult 1, 5k+ 1, 5k 1, 3k 2, 2k 20).

Status 200 – 25 = 175. Der venter fortsat mange timer i felten før jeg har nået mit mål med 200 forskellige fugle i 2024.

Kaspisk Måge 2k. På trods af mange besøg til denne lille havn igennem årene var det første gang jeg så arten her. Ristinge havn den 20. marts 2024.

MERE “LANDMANDSBIRDING” PÅ TÅSINGE DEN 29. MARTS 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Jeg havde inviteret Laila på “farmerdating” på Tåsinge…. Dvs. eftermiddagen stod på tjek af ildelugtende gylle marker. (Utroligt at hun kan holde mig ud). Vi fik tangeret sidste års rekord med 3 Kaspiske Måger samme dag. En enkelt fugl fløj rundt med en masse andre måger efter en pløjende traktor, mens der var 2 hhv. en 2k og en 3k (Læs forrige oplæg om 3k) der var gået til overnatning i Vejlen. Skiftekær den 29. marts 2024.