HELE DAGEN I BAGENKOP HAVN DEN 27. NOVEMBER 2020.

Så kunne vejret ikke blive flottere… Blå himmel, vindstille og solen varmede lækkert. Jeg valgte i dag kun at koncentrere mig om Bagenkop havn, da jeg også gerne ville se hvad der evt. kunne komme ind i det sidste lys. Først var der ikke særlig mange måger, men som dagen skred frem og et par kuttere kom hjem begyndte antallet stille og roligt at stige. Og i aftenens sidste lys havde jeg 8 forskellige rastende Kaspiske Måger i havnen… De fordelte sig på følgende måde, 1 4k (ny fugl), 1 3k (genganger fra 10 august 2020, men ikke set på det seneste), 1 2k (genganger fra den 13. juli 2020) samt 5 1k (2 nye plus 3 gengangere). Men det var nu ikke de mange sikre Kaspiske Måger der var dagens mest interessante observation. Jeg havde en 1k fugl som jeg virkelig følte mig udfordret af… da den alt efter temperament kunne bestemmes til lidt af hvert. Jo mere jeg har kigget på hybridtyper mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge her i 2020, jo mere usikker bliver jeg på hvornår jeg skal smide “hybridkortet”. Der er simpelthen så stor variation i de Castus fugle, at det er svært at beskrive en klassisk hybrid. Dagens fugl minder rigtig meget om en Kaspisk Måge, men undtagelse af ret stribet hoved, ret grå underside samt kanter på tertiærerne. Jeg vælger ikke at kalde den det ene eller det andet, der er simpelthen for store huller i vores viden med sådanne fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her kommer en lille serie af dagens ubestemte måge, samt den nok mest spændende i havnen i dag. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Her ligner den ret godt en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Det er fristende at kalde den en afvigende Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Undervingen kunne også sagtens sidde på en ung Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 27. november 2020.

Perfekt hale til Kaspisk Måge, på Cactus fuglene er der ofte mange sort prikker i overhalen. Bagenkop havn den 27. november 2020.

 

SUPER TILBAGEMELDING AF KASPISK MÅGE FRA BAGENKOP DEN 26. NOVEMBER 2020.

I forbindelsen med det store influks/invasion af juvenile Kaspiske Måger på Langeland i juli/august i 2020 som medførte flere hundrede fugle, ringmærkede jeg sammen med Kjeld T Pedersen (DK`s bedste mågemærker) ca. 15 juvenile Kaspiske Måger i de to Langelandske havne Bagenkop og Spodsbjerg. Denne store forekomst på Langeland blev ikke bemærket i det øvrige land. Årsagen til dette skal nok primært findes i et fiskestop i det øvrige Østdanmark samt Sverige, mens der blev fanget fisk (Skrubber) i store mængder ved Langeland. Der var mange flere både i området end normalt og der var store mængder fugle efter dem når de kom ind til havnene med deres fangst. De fleste af bådene fanger syd for Langeland og har derfor nok fået en masse af de juvenile Kaspiske Måger med sig ind, disse trækker nemlig hvert år NNV fra ynglepladserne i Polen mod Danmark og Sverige. En anden årsag til der måske ikke blev registreret så mange Kaspiske Måger i denne periode kan skyldes manglende aktivitet fra ornitologer i havnene. En kombination af sommerferie, om sommeren kigger man mere efter vadefugle samt især en manglende interesse for måger. Det sidste ses meget tydeligt i DOF-Basen, her er der meget få  observationer fra Langeland i andet halvår, faktisk har jeg næsten haft havnene helt for mig selv i hele 2020. En manglende interesse vil derfor give et helt forkert billede af en arts forekomst i Danmark, dette ses også meget tydeligt i fx. det Vestlige Sønderjylland, hvor der burde være mange Kaspiske Måger om efteråret på fx. Rømø. Især når man ved at arten optræder i store mængder på Fanø, hvor de største antal i DK registreres. 

Den 9. august 2020 fangede vi og farvemærkede en stor juvenil han Kaspisk Måge i Bagenkop havn. Den blev forsynet med en gul ring med sort skrift så den nemt kunne aflæses i felten (VLHE). Jeg aflæste den dagen efter hvor den fortsat var i Bagenkop havn, men herefter forsvandt den. Men 3 måneder senere den 14 november 2020 kom der så en tilbagemelding på den fra Polen, hvor den var blevet aflæst i Przytór i det nordlige Polen. Man regner med at rigtig mange af de Kaspiske Måger trækker mod SW om efteråret, men denne her var smuttet mod SØ. Mange af de fugle jeg ser på Langeland er nok primært fra Polen hvor arten blandet andet yngler. I invasions-perioden aflæste jeg 9 juvenile Kaspiske Måger med udenlandsk ring, hvoraf de 8 stammede fra Polen, hvor de alle var blevet mærket som ikke flyvefærdige unger.

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyrght.

Her ses den smukke store juvenile han Kaspiske Måge kort inden vi fanger den og ringmærker den (se indsat foto). Bemærk der er ganske små hakker i det hvide på tertialerne, hvilket flere fugle fremviste i sommerens invasion. Hvorfor flere fugle fremviser dette er et godt spørgsmål, er der begyndt at flyde flere Sølvmåge gener rundt eller er det bare variation hos de Kaspiske Måger ?. Bagenkop havn den 9. august 2020.

VLHE blev aflæst den 14. november 2020 i Polen. Vi havde 3 måneder forinden den 9. august 2020 fanget den i Bagenkop havn. 

MIN VEN MED ET BEN OPHOLDER SIG FORTSAT I RINGE SØ DEN 19. NOVEMBER 2020.

Jeg havde desværre ikke så meget tid til fugle i dag, men nåede dog kort før lukketid et smut forbi Ringe Sø. Jeg havde ikke tjekket søen i lang tid og håbede der måske var et par måger at tjekke. I første omgang så der lidt stille ud, men pludselig kom der en Kaspisk Måge flyvende og til min store overraskelse var det den Kaspiske Måge med et ben som jeg fandt tilbage i januar 2020 og som jeg ikke havde set siden engang i august 2020. Den har heller ikke været meldt af andre siden min sidste obs af den, men mon ikke den har været der hele tiden. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne handicappede 2k Kaspiske Måge med kun et ben klare sig fint og har snart opholdt sig i søen i et helt år. Ringe Sø den 19. november 2020.

Undervingen er blevet flot hvid. Ringe Sø den 19. november 2020.

Et næsten identisk foto af den samme fugl fra den dag hvor jeg fandt den i søen. Bemærk hvordan undervingen har udviklet sig. Ringe Sø den 8. januar 2020.

 

SIBIRISK SILDEMÅGE OG KASPISKE MÅGER LANGELAND DEN 18. NOVEMBER 2020.

I går blev de Kaspiske Måger svigtet på Langeland til fordel for en Stor Gulben på Fanø sammen med Laila Neermann… Men i dag var der ingen håndbremsvending på Langelandsbroen og vi fik en rigtig god dag på Øen med nye og gamle fugle. Den første nye fugl var en 1k som kom med et større træk Stormmåger ud for Kelds Nor. I Bagenkop havn havde vi 3 fugle, hvoraf de 2 var nye for sæsonen, de nye var 2 1k mens en 3k fra den 10. august 2020 var en genganger. Næste nye fugl var en 1k som lå bag en kutter ud for Bukkehave på østkysten. Inden vi nåede sidst stop i Spodsbjerg ville vi tjekke Skovsgaard Gods området og det skulle vise sig at være temmelig indbringende. Vi lagde ud med en Grønspætte som Laila spottede fra bilen og som landede i et træ hvor den rigtig kunne nydes. Arten er fortsat ret sjælden på Langeland. Heldigivis ville Laila gerne op og se Godset og det benyttede jeg til at tjekke en større flok måger som fulgte efter en traktor som kørte ude på en mark helt oppe ved Godset. Pludselig opdager jeg en 1k Sildemåge imellem Mågerne og da den virker mørk og i frisk juvenil dragt samt lyshovedet tænker jeg straks på en Baltisk Sildemåge. Men da den endelig går ned sammen med en del Sølvmåger og Stormmåger bliver jeg overrasket over hvor stor den er… Pulsen stiger yderligere da den virkelig er i komplet juvenil fjerdragt… det må være det nærmest man kan komme en Sibirisk Sildemåge. Vi ser fuglen i godt 30 minutter (KL. 14.10-14.40) da hele flokken pludselig letter og de fleste af mågerne forsvinder i temmelig høj højde mod SØ og vi ser herefter ikke mere til den Sibirisk Måge. Arten er utrolig vanskelige at skelne fra en Baltisk Sildemåge, men alene størrelsen bør næsten kunne udelukke denne art…. Letter høj over denne oplevelse slutter vi af i Spodsbjerg havn med 3 1k Kaspiske Måger, hvor dog kun den ene er ny for 2020. Samlet gav denne fine rundtur 5 nye Kaspiske Måger. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den var ikke nem at få fotodokumenteret den Sibiriske Sildemåge. Men man kan godt fornemme den mørke hånd uden vindue samt et fint halebånd i kontrast til den øvrige hale. Skovsgaard Gods den 18. november 2020.

Det lyse hoved kan godt fornemmes på fuglen som flyver nederst i venstre hjørne. Bemærk også de spidse vinger som giver et Sildemåge indtryk. Skovsgaard Gods den 18. november 2020.

En 1k Kaspisk Måge gør sig ren. Bagenkop havn den 18. november 2020.

 

LIDT HAR OGSÅ RET DEN 15. NOVEMBER 2020.

Vejret var utrolig smukt og lunt i dag… temperaturen nåede helt op på 14 grader !. Bagenkop havn havde kun 3 Kaspiske Måger at byde på i dag, men når 2 af dem er nye for sæsonen, så er der jo intet at brokke over. Gengangeren var den næsten faste 2k fra juli 2020, mens de 2 nye var 1k fugle. I Spodsbjerg havn var der kun 2 sikre Kaspiske Måger som begge var gengangere…. Men så var der lige en enkelt fugl som jeg ikke rigtig ved hvad jeg skal kalde… Den er nok ikke helt ren og det var måske oplagt at sige Cactus til den.. Denne her fugl er dog meget “Kaspisk Måge agttig” med undtagelse af et meget kraftigt tegnet hoved… Men med den variation som man ser hos vores egne Sølvmåger, så må der også være en del variation hos de Kaspiske Måger. Fuglen er måske noget af det mørkeste man kan opleve hos arten ?… Hvor er det skønt man fortsat kan blive i tvivl om denne art på trods af mange herlige timer i deres spændende selskab. Ellers trak en adult Dværgmåge henover havnen i Spodsbjerg.

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg: (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Man næsten høre den kalde surt og blæse til kamp om brødet, Kaspisk Måge 1k. Bagenkop havn den 15. november 2020.

Er dette en Cactus eller er det i den mørkeste ende af spektret hvad man kan opleve Kaspiske Måge i ????. Det kan tilføjes at haletegningen, undervingerne samt kaldet passede fint på en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 15. november 2020

SORTBUGET X MØRKBUGET KNORTEGÅS FØRSTE SIKRE FUND I SKANDINAVIEN, BARAGER NEBBE DEN 23. OG 28. OKTOBER 2020 DEN 15. NOVEMBER 2020.

I et tidligere opslag fra den 23. oktober 2020 skrev jeg om et hybridpar mellem Sortbuget og Mørkbuget Knortegås med 2 unger som jeg fandt ved Barager Nebbe syd for Spodsbjerg på Langeland. Jeg fandt dem i en flok på lige over 100 fugle som kom trækkende og landede, i forhold til hvor mange fugle jeg har set trække i efteråret er det ganske få der er gået ned. Lidt overraskende blev fuglene genfundet den 28. oktober 2020 af Peder Rasmussen fra Svendborg, hvor jeg også havde mulighed for at se dem igen. Normalt er Barager Nebbe ikke et sted hvor fuglene bliver gennem længere tid, der var også kun ganske få andre Mørkbuget Knortegæs i området ved den anden observation. Hybridfamilien lå også helt alene og måske er de blevet i området pga. at ungerne har været trætte og udmattede efter et langt træk ?. 

Jeg skrev også dengang den 23. oktober 2020 at jeg antog det var første sikre fund for Danmark. I DOF-Basen er der i perioden 2002-2015 7 indtastninger af 6 mulige fugle (til og med den 10. november 2020) . Selv om der ikke er angivet alder på alle fuglene, så ser det ud som om det har drejet sig om adulte fugle. Ved de fleste af fundene virker det som om der en en vis usikkerhed omkring dem (min tolkning), hvilket er meget forståeligt, da det er meget vanskeligt/umuligt at bevise det drejer sig om hybrider. Det er derimod med fundet fra Barager Nebbe beviseligt at det drejer sig om hybrider (altså ungerne), da det er det første familie fund i Danmark. Jeg også forsøgt at få et overblik over om der er fund fra det øvrige Skandinavien af sikre hybridfund. Men hverken Finland (er godt nok ikke en del af Skandinavien. Venter evt. på flere oplysninger herfra), Norge eller Sverige har sikre fund, dog har Sverige et fund af en Sortbuget Knortegås som stod sammen med 3 ungfugle, hvilket måske kunne være et hybridfund. Men da den anden forældre ikke var der er det umuligt at konkluderede noget med sikkerhed. Så med de oplysninger jeg har modtaget fra det øvrige Skandinavien/Norden samt selv kunne finde i DOF-basen er fundet fra Langeland det første sikre i Danmark samt Skandinavien/Norden !.

En stor tak til Alexander Hellquist, Geir Mobakken samt Mika Bruun for oplysninger fra Sverige, Norge og Finland. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Først sikre fund i Danmark og Skandinavien af et hybridpar mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås med 2 1k. Barager Nebbe den 23. oktober 2020.

Her ses den Sortbugede Knortegås (hannen) med sine 2 hybridunger på hver sin side. Barager Nebbe den 23. oktober 2020.

DEJLIG DAG I BAGENKOP HAVN DEN 7. NOVEMBER 2020.

Bagenkop havn vågnede endelig lidt op igen… dog startede havnen total tom for Kaspiske Måger.. Men så var det jo godt der kom lidt andet forbi som man kunne hygge sig med. Dagens overraskelse var en fin Hvidsisken som fløj rundt med 7 Gråsiskner. Den var ikke fotogen, men nem at plukke ud med sin næsten helt hvide underside og sin flot hvide overgump. Ikke siden jeg fandt en masse Hvidsiskner ved Spodsbjerg i vinteren 2017/2018 har jeg set arten på Langeland, således var det også min første obs på den sydlige del. Ellers blev det også til 2 overflyvende Traner inden jeg atter rettede fokus på mågerne. Og da der kom lidt gang i fiskerne så begyndte der at dukke lidt Kaspiske Måger op. Jeg fik fundet 4 1k samt  1 3k og de var alle nye for sæsonen, så det var hele ventetiden værd. Herefter kørte jeg til en relativ mågetom Spodsbjerg havn og da jeg ikke engang efter en time kunne finde den (de) ret faste Kaspiske Måger, så var der dømt fodbold i flimmeren resten af dagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En 3k Kaspisk Måge… dem bliver jeg aldrig træt af. Bagenkop havn den 7. november 2020.

Afvigende 1k Kaspisk Måge. Bemærk det lidt sjove og lange næb. Bagenkop havn den 7. november 2020.

Jeg har væltet mig i sene Husrødstjerter i de to havne her i oktober/november 2020. Her ses en hunfarvet fugl. Spodsbjerg havn den 7. november 2020. 

 

TO SLØVE MÅGEDAGE I SPODSBJERG HAVN DEN 5. OG 6. NOVEMBER 2020.

Jeg har ikke lige haft så meget tid til at tjekke grundigt op på mågerne de seneste dage og mine to korte besøg i Spodsbjerg havn har heller ikke været særlig indbringende. Igår den 5. november var det kun den faste 1k Kaspiske Måge (VLCH) der var hjemme samt “min” udfordrende 1k Cactus. Og det blev ikke meget bedre idag den 6. november 2020, dog dukkede 2k Kaspisk Mågen (VLHT) op og gjorde (VLCH) selskab som selvfølgelig også var på plads. I morgen håber jeg på en mere indbringende dag.

Aflæsning af Kaspisk Måge den 5. november 2020: (VLCH).

Aflæsning af Kaspisk Måge den 6. november 2020: (VLCH) og (VLHT).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Cactus 1k. Spodsbjerg havn den 5. november 2020.

I mangel på Kaspiske Måger nød jeg lidt de lokale og lidt afvigende Sølvmåger. Spodsbjerg havn den 6. november 2020.

TILBAGE PÅ HJEMMEBANEN DEN 4. NOVEMBER 2020.

Efter hitturen var sovet ud var jeg atter på farten, jeg kunne jo ikke svigte mit mågeprojekt. Lidt som frygtet var det dog en tynd kop te på Langeland i dag, da vinden var alt for kraftigt. Bagenkop var igen tom for måger, så jeg opgav hurtigt. I Spodsbjerg fik jeg sparket to Kaspiske Måger op som begge var gengangere hhv en 2k (VLHT) og en 1k (VLCH).

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLHT) og (VLCH)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

VLCH er som en loyal Cocker Spaniel, altid hjemme og glad for mit brød. Spodsbjerg havn den 4. november 2020.

VLHT er mere som en Kat den kommer og går. Spodsbjerg havn den 4. november 2020.

“Klassens frække dreng” vil skide på hvad jeg kalder den… Jeg er forsat mest stemt for en Cactus, dens stemme er fx. ikke klassisk Kaspisk. Spodsbjerg havn den 4. november 2020.

KASPISK MÅGE DEN 28. AUGUST VS. DEN 29. OKTOBER 2020 – SPODSBJERG HAVN DEN 29. OKTOBER 2020.

Når man følger de Kaspiske Måger på næsten daglig basis som jeg har gjort i hele 2020 på Langeland, så får man flere fine chancer for at gense flere af fuglene igen og igen og derved kunne følge deres udvikling i fjerdragten. I dag den 29. oktober 2020 vente en 1k polsk mærket (P1R0) Kaspisk Måge tilbage til havnen, en fugl som jeg skrev om tidligere i dag. Jeg synes det kunne være spændende at bringe et par billeder, der viser hvor meget den har ændret sig på to måneder. Allerede da jeg så den i august kunne jeg ikke lade være med at tænke på der måske var et Sølvmågegen gemt i denne fugl…. Men indtilvidere regner jeg lige som polakkerne med at det er en Kaspisk Måge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses (P1R0) den på sin først dag i havnen. Spodsbjerg havn den 28. august 2020.

Her ses (P1R0) næsten præcis 2 måneder senere og der er sket meget imellemtiden. Spodsbjerg havn den 29. oktober 2020.