HVIDVINGET MÅGE 2K – NY ART TIL TÅSINGE DEN 1. FEBRUAR 2023.

Da jeg var færdig med dagens arbejde på Museet trængte jeg til at komme ud og løfte kikkerten. Vejret var ellers ikke det bedste til fugle, vinden blæste voldsomt og der kom mange kraftige byger, men heldigvis også en del solskin om eftermiddagen. Jeg tog en runde på min egen Ø Tåsinge uden dog at se ret meget andet end lidt Gæs. Inden jeg atter ville køre hjem kørte jeg til Vejlen hvor jeg fra diget kunne tjekke lidt dykænder. Mens jeg sidder der opdager jeg en smårastende 2k Dværgmåge på havsiden. Jeg glemmer alt om dykænder og forsøger at få et billede af den da den er ret fåtallig her. Desværre forsvinder den ret hurtigt mod syd hvor jeg kan følge den i skopet. Mens jeg følger den fanger en enlig måge min opmærksomhed da den så ret lys ud. Pulsen stiger da den umiddelbart ligner en ung Gråmåge. Jeg forsøger straks at få noget dogme dokumentation af den hvilket er utrolig svært da den ligger med røven til mig på ret stor afstand samt at vinden gør det helt umuligt at holde udstyret. Lige som Dværgmågen flyver den pludselig mod syd og jeg kan umiddelbart ikke genfinde den. Jeg ringer til et par lokale fuglekiggere som begge i første omgang er forhindret i at kunne komme og hjælpe mig. Heldigvis genfinder jeg den selv efter 20 minutter næsten samme sted som jeg fandt den. Jeg får et par ok skud af den som dokumentation. Jeg siger til Poul Rasmussen som er ankommet for at se fuglen, at den ser godt nok lidt lille ud af en Gråmåge og virker påfaldende langvinget, hvilket passer bedst på en Hvidvinget Måge. På grund af vinden samt at vi kun kan se billederne vi har fået af den på bagstykket af vores kamera er jeg lidt usikker på den. Da jeg så hertil aften får kigget billederne igennem kan jeg se det må dreje sig om en Hvidvinget Måge, hvilket er en temmelig sjælden fugl på de her kanter. For en sikkerhedsskyld tjekker jeg lige om med min gamle ven Ole Amstrup er enig i bestemmelsen. Han er heldigvis enig. Arten er utrolig sjælden i det gamle Fyns amt, hvor der kun er et eller to fund. Jeg så selv en fugl i Fåborg havn i 2012 som rastede igennem længere tid. Den 31. december 2019 skrev jeg her på bloggen at jeg ville finde en Hvidvinget Måge på Langeland i 2020 da arten aldrig tidligere var truffet der, hvilket selvfølgelig ikke skete. Nu har jeg fundet arten på min egen Ø og så kan jeg blot håbe den evt. også lægger vejen forbi Langeland….  I november 2022 fandt jeg også Øens første Middelhavssølvmåge, så lad os se om det bliver alle gode gang tre. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvidvinget Måge 2k. Første fund for Tåsinge. Vejlen (havsiden) den 1. februar 2023.

Hvidvinget Måge 2k. Det gav meget våde fødder at få lidt billeder af den… Fandt i hvert fald ud af at jeg ikke kan gå på  vandet. Vejlen (havsiden) den 1. februar 2023.

Hvidvinget Måge 2k. Påfaldende tændstiknæb som ellers er typisk for Gråmåge. Jeg har dog tidligere set Hvidvinget Måge med sådanne næb. Bemærk ellers lille rundt hoved og lange vinger. Vejlen (havsiden) den 1. februar 2023.

Dværgmåge 2k. Takket været denne lille måge fandt jeg dagens hit…. Vejlen (havsiden) den 1. februar 2023.

VARIATION OG LIDT AF DET SAMME DEN 6. JANUAR 2023.

Igen stod regnen ned hele morgen og frem til middag herefter ret smukt vejr med sol og drivende skyer. Jeg smuttede straks afsted til Bagenkop havn da vejret blev smukt, og håbede lidt på at den kraftige vind fra en sydlig retning kunne producere lidt nye måger. Desværre var der dog ikke så meget nyt af komme efter… Så jeg tog blot lidt fotos i det flotte lys inden turen atter gik hjem.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sølvmåge adult. Denne fugl fik jeg desværre kun flyvende billeder af… Men oversiden var ret påfaldende mørk i forhold de andre Sølvmåger. Sådanne fugle ses med jævne mellemrum, men hvorfor lige de ser så mørke ud ved jeg ikke. Oven i det havde den blodrød orbitalring som en adult Middelhavssølvmåge. Bagenkop havn den 6. januar 2023.

Sølvmåge adult. Det var sådan det hele startede for over 30 år siden.. man ledte efter “Gulbenet Sølvmåge”, men vi skulle blive klogere igennem flere årtiers mågestudier. Denne fugl er blot en typisk fugl fra Østersøregionen, hvor de gule ben ses i forskellige grader. Bagenkop havn den 6. januar 2023.

Kaspisk Måge 2k. De mange år førte til at man lærte at skelne Middelhavssølvmågerne samt de Kaspiske Måger fra Sølvmågerne. Der er dog fortsat mange åbne spørgsmål. Bagenkop havn den 6. januar 2022.

GODKENDT DAG I ØHAVET DEN 23. DECEMBER 2022.

Øhavet bød på den smukkeste dag og der var atter lidt fugle at glæde sig over. Fra sidst på formiddagen til kort før solnedgang stod den på Langeland… En af de første måger jeg kunne glæde mig over var en fin adult Kaspisk Måge i Bagenkop havn. Den første gamle jeg har set meget længe i havnen, i øvrigt kun jeg straks se det ikke var den adulte jeg så i Keldsnor den 13. december 2022 – næbtegningen var forskellige. I Klise Nor tog vi lige et skridt op af stigen da det blev til en 1k Middelhavssølvmåge som stod sammen med en 3k Kaspisk Måge… heller ingen af disse fugle har jeg registreret i år. Jeg har her på det seneste (den 16. november til den 23. december 2022) fået godt gang i Middelhavssølvmågerne da det er blev til 3 1k fugle i denne periode, hhv. 1 på Tåsinge og 2 på Langeland. Inden jeg forlod den sydlige del af Øen fik jeg også noteret 20 Små Skalleslugere. Resten af de lyse timer blev brugt i Spodsbjerg havn, hvor den faste 3k Kaspiske Måge straks ville hilse på. Ud af ingenting kom der pludselig flyvende en kaldende Sortgrå Ryle som slog sig ned på nogle store havnesten. Det er en ret sjælden art på disse kanter (faktisk lidt underligt da området er perfekt til arten), så det var en perfekt afslutning på dagen. Nævnes skal også lige en Rød Glente som slog sine folder omkring Nørre Longelse. Inden bilen atter holdte under carporten kunne jeg notere 170 Sangsvaner (heraf var 31 ungfugle fra i år) på en mark på Tåsinge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge adult. Bemærk bla. helt hvidt hoved uden vinterstreger som hos Sølvmåge. (Har dog også allerede set de første Sølvmåger med helt hvide hoveder her i december 2022) Hele to nye fugle blev det til på årslisten for Kaspisk Måge på Langeland. Bagenkop havn den 23. december 2022.

Kaspisk Måge adult. Bemærk hvor hvid den er i p10 og p9. Bagenkop havn den 23. december 2022.

Sortgrå Ryle. Dagens lille overraskelse i Spodsbjerg havn. Spodsbjerg havn den 23. december 2022.

MÅGETJEK MED EN GOD OVERRASKELSE DEN 12. DECMBER 2022.

Da jeg kunne slutte tidligt på arbejde var jeg hurtig til at sætte kursen mod Langeland… Gejsten var i top efter jeg havde fundet en 1k Middelhavssølvmåge i går. Jeg valgte derfor at sætte kursen mod den sydlige del af Øen i håb om der var kommet flere måger. For en god ordens skyld tjekkede jeg først om Middelhavssølvmågen fortsat var ved Broløkke men det var den lidt som forventet ikke. Da Bagenkop havn var total tom for måger i første omgang valgte jeg at køre en tur til Kelds Nor. Da jeg ankom til lågen ind til noret ude fra Fyret af opdagede jeg med det samme en rovfugl der sad på en hegnspæl oppe på bakken nord for noret. Med det blotte øje mindede det om en Musvåge der sad lidt underligt oprejst. Jeg smækkede skopet på den og blev noget overrasket over det var en Storfalk og da jeg så halen var 5 cm længere end vingerne kunne jeg mærke at min puls tog lidt til…. Jeg kunne nu se det drejede sig om en ung JAGTFALK… Den første jeg nogensinde havde set på Langeland samt den første i rigtig mange år. Jeg kunne nu nyde fuglen et par timer, hvor den fløj lidt rundt i noret og bla. forsøgte at tage en Bramgås dog uden held. Mig bekendt er det blot 3. fund på Langeland. Det første fund drejer sig om en skudt fugl ved Hou på Nordlangeland den 2. december 1909 mens det andet er fra Tryggelev nor den 4. oktober 1992. Så der skulle gå 30 år før arten atter gæstede Øen. Desværre var min telefon gået død troede jeg da den ikke virkede (Hørte senere det skyldtes nedbrud hos TDC) og jeg kunne derfor ikke melde fuglen ud. Jeg gætter dog på den nok skal være der i morgen også. Herefter gik turen tilbage til Bagenkop havn hvor jeg straks fandt 2 Kaspiske Måger hhv. den faste 1k fugl samt en helt ny fugl i form af en 2k fugl, så det gik hen og blev endnu en dejlig dag i Øhavet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Endnu en ny fugl til 2022 sæsonen. Bagenkop havn den 12. december 2022.

Kaspisk Måge 2k. Så smuk et halebånd i kontrast til den hvide overhale. Bagenkop havn den 12. december 2022.

Vandrefalk adult (Arkiv, Tåsinge den 26. august 2022). Jeg har desværre følt mig nødsaget til at fjerne mine fotos af Jagtfalken. Mine observationer bliver brugt uden min viden og tilladelse af en forening som jeg ikke kan støtte op om. Parnasset føler åbenbart de kan arbejde som det passer dem, hvilket de får god opbakning til !!. 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ PLØJEMARK DEN 11. DECEMBER 2022.

Denne smukke søndag som bød på solskin og svag vind her i Øhavet skulle bare nydes, så jeg tog atter endnu en mågetur igennem agerlandet samt havnene på Langeland. Turen startede i Spodsbjerg havn hvor den ret faste 3k Kaspiske Måge var hjemme (når den ellers ikke står på nogle marker omkring 10-15 km syd for havnen) og efter lidt ” smalltalk” med den gik turen videre mod syd. Ved Broløkke opdagede jeg en landmand der var ude og pløje med omkring 800 måger efter sig. Ret hurtigt var der bonus i form af en 1k Middelhavssølvmåge som dog stod ret langt inde på marken og derved var temmelig svær at få dokumenteret. Jeg besluttede mig for at afvente og se om den evt. ikke ville komme lidt tættere på. I mellemtiden tjekkede jeg de andre fugle igennem og fandt en ny 1k Kaspiske Måge for 2022 på Langeland. Heldigvis blev min tålmodighed belønnet da den fløj lidt rundt når landmanden kom forbi den med sin plov og traktor så jeg til sidst kunne få lidt fotos af den. Jeg nåede også at se den faste 1k Kaspiske Måge i Bagenkop havn inden turen gik hjem i varmen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Det blev til endnu et foto af denne meget gennem fotograferede måge. Spodsbjerg havn den 11. december 2022.

Middelhavssølvmåge 1k. Det var ikke det største eksemplar hvilket jeg sjældent synes det er her i Østdanmark. Fuglen ses i højre hjørne af fotoet hvor den står med ryggen/siden til og kigger mod venstre Broløkke den 11. december 2022. 

Kaspisk Måge 1k. Fuglen ses stå lige under de 2 overflyvende Stormmåger. Broløkke den 11. december 2022.

Middelhavssølvmåge 1k og Kaspisk Måge 1k. En overgang var jeg heldig at se dem stå sammen. Den Kaspiske Måge forsvandt dog ret hurtigt fra marken. Broløkke den 11. december 2022.

Middelhavssølvmåge 1k. Til sidst begyndte alle fuglene at forlade området da landmanden stoppede sit arbejde og det var ved den lejlighed fuglen kom tættest på. Den forsvandt selv mod SØ i ret stor højde, så den kan næppe genfindes her igen. Broløkke den 11. december 2022.

Kaspisk Måge 1k. Den faste fugl viste sig godt frem i dag samt også meget vokalt. Bagenkop havn den 11. december 2022.

Smuk afslutning på en skøn dag i Øhavet. Siø den 11. december 2022.

ATTER EN KASPISK MÅGE PÅ TÅSINGE DEN 23. NOVEMBER 2022.

Siden jeg er kommet hjem fra ferie har jeg fundet lidt Kaspiske Måger (9 stk. heraf et genfund) primært på Langeland (8 stk.) mens jeg på Tåsinge kun har fundet 1 enkelt fugl samt en Middelhavssølvmåge. I dag blev det dog til endnu en Kaspisk Måge på Tåsinge, da jeg ved Bjerreby fandt en fin 1k som stod på en mark sammen med en masse Hættemåger og Stormmåger plus nogle få Sølvmåger. Vanen tro opholdte fuglene sig på denne mark da der var en landmand der var ude og pløje. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Denne smukke unge fugl var årets anden fugl i november 2022 på Tåsinge. Bjerreby den 23. november 2022.

BREGNINGE – DET NYE EPICENTER FOR SJOVE MÅGER PÅ TÅSINGE DEN 18. NOVEMBER 2022.

Inden jeg når frem til den måge der var dagens bedste var jeg et smut forbi østkysten af Langeland og se om der var kommet noget sjovt ind efter østenstormen der herskede hele dagen i går og natten til i dag. Der lå mindre flokke af store måger langs kysten og nord for Lykkeby kom der en 3k Kaspisk Måge trækkende om det var den samme som jeg så senere i Spodsbjerg havn er ikke helt usandsynligt. Fuglen i havnen var den samme fugl som jeg havde der den 15. november 2022. Ellers bød Langeland ikke det på det store. Jeg prøvede dog atter nogle steder for Bekkasiner og et enkelt sted fik jeg sparket en Enkeltbekkasin op.

Inden turen gik hjem i varmen skulle der handles ind til weekenden og på vej fra Rema kom jeg atter forbi Bregninge som for nogle dage siden bød på min første Middelhavssølvmåge på Tåsinge…. Mens jeg sidder og tænker på den ser jeg lige pludselige ud af øjenkrogen en 2k Kaspisk Måge komme trækkende højt på himlen. Jeg får smidt bilen ind til siden til store overraskelse og nok også en vis irritation for den bil der køre lige i r.. på mig. Jeg prøver at se uskyldig ud mens jeg gør mit bedste for at få dagens fugl dokumenteret inden der kommer en kraftig regnbyge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Fuglen fra den 15. november 2022 var atter i havnen i dag. Spodsbjerg havn den 18. november 2022.

Kaspisk Måge 2k. Bregninge området er det nye epicenter for måger på Tåsinge. Bregninge den 18. november 2022.

FØRSTE FUND AF MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ TÅSINGE DEN 18. NOVEMBER 2022.

Nogle gange dukker fuglene op når man mindst venter dem… Den 16. november 2022 da jeg var på vej ud med haveaffald til min lokale containerplads opdagede jeg en mindre flok måger på en mark ved Bregninge på Tåsinge. Selv om man er på havearbejde er man vel altid klar med kikkert og kamera. Næsten med det samme opdagede jeg en sjov måge mellem de andre fugle. Mit første indtryk var at det godt kunne være en 1k Middelhavssølvmåge og jeg skyndte mig derfor at “skyde” nogle billeder af fuglen. Det var ret heldigt for fuglen fløj kort efter væk sammen med de andre måger i retning af Strammelse for ikke at blive set igen. Det er første gang jeg har arten på min “egen” Ø, hvor jeg de seneste år langt om længe har fået hul på Kaspisk Måge. Arten er fortsat meget sjælden i det fynske hvor de fleste fund registreres på Langeland. I Perioden 2020-2022 har jeg registreret 11 forskellige fugle på Langeland hhv. 7 i 2020, 2 i 2021 og 2 i 2022. Så skønt den nu også kom på min egen hjemmebane.

Tak til Josh Jones fra for kommentar til bestemmelsen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 1k.  Mit første fund på Tåsinge. Bregninge den 16. november 2022.

Middelhavsølvmåge 1k. Et heldigt fund, jeg må se at komme lidt mere i haven. Bregninge 16. november 2022.

UNGE ØSTERSØ MÅGER FRA LANGELAND DEN 11. AUGUST 2022.

Det har ikke været med min gode vilje at bloggen har ligget stille så længe, men på grund af tekniske problemer har det ikke været muligt at opdatere i flere uger. Heldigvis har min gode ven Martin Søgaard løst problemerne og jeg vil nu forsøge at få indhentet lidt af det forsømte. De seneste 14 dage har jeg dog været meget i felten og set mange dejlige fugle og sommerfugle sammen med Laila Neermann. De juvenile måger på Langeland har igen fået ekstra meget opmærksomhed. Jeg har ikke været så optaget af hvor mange forskellige individer der f.eks. har været af Kaspisk Måge som tidligere, da jeg allerede har dokumenteret artens forekomst på Øen i et antal som aldrig før er set. Derimod har jeg været mere optaget af bestemmelsen af de helt unge fugle i deres juvenile dragter. I år har der været et ret stort influks af hybridtyper mellem Sølvmåge og Kaspiske Måger, faktisk har det været svært at finde helt typiske Kaspiske Måger. Dette fænomen jeg har observeret her på Langeland passer meget godt med hvad de også oplever i Sverige i øjeblikket. Jeg har også kigget meget på de unge Sølvmåger som er så variable, næsten mere end jeg havde forestillet mig. De store måger virker som et utømmeligt emne, hvor der næsten opstår flere spørgsmål end svare. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sølvmåge juvenil. Så er bloggen atter kørende….. Første indlæg handler om de store Østersø måger. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 25. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 25. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 25. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 1. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 1. august 2022.

Cactus juvenil. Hørt kalde som en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 4. august 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 1. august 2022.

Formodet Cactus juvenil. Denne fugl blev ikke hørt. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Formodet Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Tak til Josh Jones for kommentar til bestemmelse af fuglen. Spodsbjerg havn den 8. august 2022. 

FOTOKAVALKADE AF JUVENILE KASPISKE MÅGE, “CACTUS”, MIDDELHAVSSØLVMÅGE SAMT SØLVMÅGE FRA LANGELAND I JULI DEN 23. JULI 2022.

De store måger i deres juvenile fjerdragt er måske et af de emner der faktisk mangler noget fokus på selv om der faktisk er skrevet mange bøger og artikler om bestemmelse af denne målgruppe. Emnet er måske ikke så aktuelt for mange fugleinteresserede da man ikke ser fuglene i denne dragt på de steder hvor man normalt ser på fugle ?. Muligheden er også man bevist undgår eller overser fuglene i denne dragt da man fx. er i tvivl om bestemmelsen. I kraft af min geografiske placering har jeg mulighed for at se mange måger i netop denne dragt. Ud over Sølvmågerne er der også mange Kaspiske Måger samt hybrider mellem de to arter de så kaldte Cactus samt i noget mindre omfang Middelhavssølvmåge. De juvenile Kaspiske Måger samt hybriderne foretager et ret tidligt træk mod NW fra Polen sidst i juni hvor de yngler talrigt og spredes derved rigtig meget rundt i Østersø regionen og nogle år ses rigtig mange omkring Langeland fra primo juli. Det er endda muligt at Kaspisk Måge allerede yngler i Danmark, fx. den 21, juli 2022 fandt jeg sammen Laila Neermann 2 juvenile fugle stående på Siø sammen med de lokale ynglefugle af Sølvmåge og Sildemåge og deres unger !. I løbet af de sidste par uger har jeg set flere spændende juvenile måger primært omkring Spodsbjerg havn og Bagenkop havn. Den første flyvefærdige juvenil måge var noget overraskende en Middelhavssølvmåge den 7. juli 2022, herefter fulgte nogle hybridtyper og fra den 20. og 21. juni 2022 dukkede der “gode” Kaspiske Måger samt Cactus fugle op. De juvenile Kaspiske Måger kan være meget variable fra klassiske fugle med fx. helt hvide undervinger til fugle med meget mørke undervinger. Cactus fugle er ligeledes meget variable og det er meget svært at beskrive et klassisk eksemplar. I mit opslag vil der være fotos af en fugl fra den 20. juli 2022 i Spodsbjerg havn som jeg næppe havde opdaget med mindre fuglen ikke havde gjort opmærksom på sig selv ved at kalde som en typisk Kaspisk Måge. I juli 2022 har der været overraskende mange hybridtyper, det kan både skyldes jeg blevet bedre til at spotte dem eller at andelen af hybrider bare er meget større end tidligere antaget. I dette opslag viser jeg primært fugle fra dagene den 20. og 21. juli 2022 suppleret med fotos fra den 7. juli 2022 af årets hidtil eneste Middelhavssølvmåge. Er man evt. blevet mere nysgerrig på at se flere eksempler på Cactus fugle så kan man søge på dem her på bloggen da der findes flere billeder fra tidligere år. God fornøjelse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 6 fotos er af samme fugl. (Photo 1-6 same bird). Bemærk at det er et eksemplar med mere mørke undervinger, dog er det meget typisk at se denne type undervinge hos arten. Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 7 fotos er af samme fugle (Photo 7 to 13 same bird). I modsætning til den første fugl fra Bagenkop er denne her fugl med ultra hvide undervinger næsten som hos en Stor Sorthovedet Måge, denne type er der væsentlig længere imellem. Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 3 fotos er af samme fugl (Photo 14 to 16 same bird). Igen et meget klassisk eksemplar som har samme undervinge som den første fugl fra Bagenkop (Foto/Photo 1-6). Dog er jizzet på dette eksemplar fra Spodsbjerg mere typisk, da Bagenkop fuglen virker lidt mere som en Sølvmåge, det skyldes måske Sølvmågegener langt tilbage i tiden. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Kaspisk Måge juv (A). Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Cactus juvenil. De følgende 5 fotos er af samme fugl (Photo 17 to 21 same bird). Som nævnt i teksten ovenfor ikke den nemmest fugl. Fuglen blev også i første omgang fundet udelukkede på grund af den kaldte som en Kaspisk Måge. På de følgende fotos vil man bemærke en undervinge og hale der passer fint på en Kaspisk Måge. Tertialerne er dog helt som man ville forvente hos en juvenil Sølvmåge. Dækfjerene har også en meget bred lys kant i forhold til en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Bemærk i modsætning til på det første foto af denne fugl (foto/photo 17) kan hovedprofilen nu minde mere om en Kaspisk Måge, dog virker det fortsat forkert og mere rundt. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022. Selv om undervingerne er i den mere mørke ende ville de godt kunne gå på en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Halen er som man ville forvente hos en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil (baggrunden) med Kaspisk Måge juvenil (A) (Samme fugl som ses ved foto/photo 14 til 16). Fotoet her illustrere meget godt den lidt specielle hovedfacon hos Cactus fuglen kontra den Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. De følgende 3 fotos er af samme fugl. (Photo 22 to 24 same bird). Et helt typisk eksemplar af Sølvmåge. Bemærk at dens tertialer minder om det man så hos Cactus fuglen. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Foto 25 er en ny fugl. (Photo 25 new bird). Bemærk den typiske meget mørkplettede overhale. Spodsbjerg den 20. juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. De følgende 2 fotos er af samme fugl. (Photo 25 to 26 same bird). Selv om jeg har tidligere har skrevet om denne fugl bringes den alligevel igen for at kunne sammenligne den med de andre juvenil fugle der er bragt her i opslaget. Bemærk de meget sorte tertialer med en fin lys kant. Spodsbjerg havn den 7, juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Overhalen er lidt kraftig plettet, men kan godt sidde på en Middelhavssølvmåge. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022.