NY PERSONLIG REKORD MED KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 10. AUGUST 2020.

Endnu engang da jeg var færdig med arbejde gik turen direkte videre til Langeland for at tjekke måger. Jeg var især interesseret i at se om jeg kunne genfinde de måger som Kjeld Petersen ringmærkede i går i Bagenkop havn og i Spodsbjerg havn. Lad mig sige det med det samme det blev en festlig eftermiddag og aften jeg fik i havnene. Angående de ringmærkede fugle fra i går, så fandt jeg både 2k Middelhavssølvmågen (gul ring VLHH) og den juvenile Kaspiske Måge (gul ring VLHE) samt den faste juvenile Kaspiske Måge (Gul ring VLAH). Så det var en rigtig fint start, men det var også nemt for det vrimlede med Kaspiske Måger i havnen idag. Jeg så ikke mindre end 14 forskellige og der var utrolig mange nye fugle inde. Af de 12 juvenile var de 9 nye !. Af andre nye fik jeg en pokkers stor 3k samt en 4k… især kom der mange fugle ind, da der pludselig ankom en sen kutter. For en kort bemærkning fik jeg også set 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Herefter gik turen til Spodbjerg havn, her var ikke nær så mange Kaspiske Måger som i Bagenkop, men jeg fik set 6 fugle, hvoraf de 4 var nye hhv. 3 juvenile samt en 3k. Jeg aflæste også den juvenile hun som jeg fik opkaldt efter mig, da Kjeld havde en gul ring klar der hed (VLHK)… bemærk de to sidste bogstaver…  Så jeg så ikke mindre end 20 !! fugle på Langeland her sidst på dagen, hvilket er det største antal jeg nogensinde har registreret på Øen. Så samlet med dagens høst af nye fugle, så har jeg fundet 216 forskellige fugle i 2020, hvoraf de 154/157 er juvenile fugle siden den 10. juli 2020. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 12 juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 10. august 2020.

Det er ofte ikke særligt nemt at få fotodokumentret de Sildemåger jeg har set i havnene i år, de bevæger sig næsten altid på grænsen og reagere ikke rigtig på brød. I dag fik jeg dog chancen, da en enkelt fugl lige kom ind i 5 sekunder. Bagenkop den 10.08-2020.

Denne Kaspiske Måge vil altid komme til at stå mit gamle hjerte meget nær, da Kjeld Petersen valgte at give den en ring hvor de to sidste bogstaver svare til mit navn. Spodsbjerg havn den 10. august 2020.

RINGMÆRKNING AF KASPISKE MÅGER OG MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ EN NY HISTORISK DAG FOR LANGELAND DEN 9. AUGUST 2020.

Jeg fik en af mine mest mindeværdige dage og oplevelse(r) med de Kaspiske Måger på Langeland i dag på flere måder. Jeg havde aftalt at mødes med Kjeld Petersen først i Bagenkop havn og senere i Spodsbjerg havn, hvor han ville forsøge at fange og farvemærke nogle af de mange kaspiske Måger der opholder sig i disse havne. Kjeld Petersen er en af de mest erfarende ringmærkere der er i Danmark med over 250.000 ringmærkede fugle !. Han er især interesseret i at mærke måger og har allerede fanget over 100 Kaspiske Måger i Danmark. Kjeld fik demonstreret sin evner på bedste vis endda på en dag hvor mågerne ikke var nemme at arbejde med. I Bagenkop fik en juvenil Kaspiske Måge ring på og desuden blev 2k Middelhavssølvmågen også mærket. Senere tog vi til Spodsbjerg havn hvor det blev til yderligere to mærkede juvenile Kaspiske Måger. Det giver en ekstra dimension at man nu for alvor kan følge lokale fugle samt håbe på de før eller siden bliver meldt andre steder fra i verdenen. Og så må jeg bare sig jeg var dybt imponeret over Kjeld Petersens professionelle arbejde og hans hensyntagen til fuglene… Et 12 tal herfra.

I Bagenkop havn havde vi i alt 11 Kaspiske Måger hhv, 9 juvenile, 1 2k og 1 3k… På trods af det pæne antal kunne jeg kun presse en ny juvenil ud af det i dag… men alt nyt er godt nyt i dette tilfælde. 2k fuglen var den sædvanlige og 3k fuglen var den der dukkede op i går. Kjeld har tidligere på sæsonen allerede fanget en juvenil Kaspisk Måge i havnen (V.LAH) som også var på plads i dag. Spodsbjerg havn bød på 6 fugle hhv. 5 juvenile og den 2k som som er ret stedtro (først set i Bagenkop). Blandt de 5 juvenile var de 3 nye, så her var andelen noget bedre end i Bagenkop, med det billede kender jeg efterhånden, at de skiftes til at være gode. 

Det er nu præcis en måned siden jeg opdagede min første juvenile Kaspiske Måge i år, da jeg havde min tidligste nogensinde i Danmark den 10. juli 2020 i Spodsbjerg havn. Siden er det gået stærkt og i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn har jeg nu samlet registreret 142/145 juvenile forskellige individer !. (se tidligere opslag med forklaring på hvordan talene skal tolkes). Dagens nye fugle var med til at bryde yderligere en grænse for mig personligt, da jeg fik rundet de 200 forskellige individer på Langeland i 2020. Helt nøjagtigt er jeg nået op på 201 forskellige fugle, så nu skal der arbejdes på at nå de 300 fugle som mit næste delmål i forsøget på at bevise, at denne art er total overset på Langeland og måske evt. i det øvrige Danmark.

Data: Henrik Knudsen, Copyright

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 134.

Ad 4K+ 4K 3K 2K Juv/1k
7 2 2 11 30 82/85

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 68.

Ad 2K Juv/1k
1 5 62

Siø: Kaspiske Måge 1.

2K
1

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Afvigende juvenil Kaspiske Måge. Har evt. måske noget at gøre med hvad den har fået at spise (personlig meddelelse Hans Larsson) Billedet er taget i Bagenkop havn i går den 8. august 2020, men den var også på plads i dag. 

POSEN VAR BLEVET GODT RYSTET SIDEN I GÅR DEN 8. AUGUST 2020.

Rollerne var total byttet rundt i dag, Bagenkop var slet ikke til at kende der var kommet en masse nye fugle ind, især var der rigtig mange unge Sølvmåger i forhold til de seneste besøg. Det nye rykind gjorde sig også rigtig mærkbart blandt de Kaspiske Måger, hvor jeg samlet kom op på 9 fugle. Af de 9 fugl var ikke mindre end 5 nye fugle. Det var de juvenile som igen dominerede med 4 fugle, mens det var lidt overraskende med en 3k, da det var ved at være et stykke tid siden jeg sidst havde set en 3k. Ellers blev det til den 2k som jeg ser ret jævnligt, og blandet de juvenile jeg tidligere har registreret var den ringmærkede (V.LAH) også på plads. Vanen tro var 2k hybriden mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge og 2k Middelhavssølvmågen igen i havnen. Spodsbjerg havn var til at starte med total tom for Kaspiske Måger og jeg var lige ved at opgive. Men efter en mindre lur i skyggen kom der en kutter ind og den trak 3 juvenile fugle med sig, hvoraf de 2 var nye. Mellem de rastende måger var der også en adult Sildemåge. Igen havde jeg den juvenile hybrid mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge som først opholdte sig i Bagenkop inden den syntes det var bedre at være i Spodsbjerg. Så det hele endte med 6 nye fugle på en af årets varmeste dage… 33 grader!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens mest spændende Kaspiske Måge var denne 3k fugl. Bagenkop havn den 8. august 2020.

En af dagens 4 nye juvenile Kaspiske Måger i den sydlige havn. Bagenkop havn den 8. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 8. august 2020.

MÅGER I 30 GRADERS VARME I ØHAVET DEN 7. AUGUST 2020.

Både mågerne og jeg led i varmen i dag… men vi kunne ikke undvære hinanden. Mågerne stod med åbne næb for at komme af med varmen, jeg valgte ikke den taktik, da det jo ser lidt dumt ud. Bagenkop som var første stop på turen var meget rolig, det blev blot til 4 juvenile fugle og faktisk troede jeg ikke jeg fik nogen nye før jeg fik tjekket arkivet da jeg kom hjem. Her kunne jeg konstatere at det alligevel blev til en enkelt ny juvenil. Den farvemærkede med gul ring (V.LHA) var også  forsat på plads (glemte at skrive jeg også så den i går på bloggen) Ellers bød havnen på 2k Middelhavssølvmåge (siden 13. juli 2020) og 2k hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (Foråret 2020). Da jeg begyndte at ligne en grillkylling efter alt for mange timer i solen valgte jeg at køre mod Spodsbjerg. Nøjagtig som i går var Spodsbjerg fortsat med på at producere flere nye Kaspiske Måger til mig. Jeg så i alt 8 fugle, den lidt ustabile 2k fugl var atter inde (den jeg først så i Bagenkop) samt 7 juvenile fugle. Af de 7 juvenile var der 4 nye til mig . Dog kan den ene ikke tælles med i det samlede antal, da det var den med blå farvering (V.5T6) som jeg aflæste i Bagenkop havn den 1 og 2. august 2020. Blandt de 7 juvenile fugle i dag var den farvemærkede fugl fra Polen (P:UM6) som jeg fandt i går også forsat på plads. En ny juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge blev det også til. Denne nye hybrid kaldte overvejende mest som en Kaspiske Måge, desuden havde den ret lyse/hvide undervinger. Halebåndet og overhalen mindede mest om en mellemting mellem de to arter.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge får sig et overblik. Bagenkop havn den 7. august 2020.

Denne Kaspiske Måge var ny for Spodsbjerg havn men ikke for sæsonen. Den var tidligere blevet mærket i Bagenkop havn, hvor jeg aflæste den den 1. og 2. august 2020. Spodsbjerg havn 7. august 2020.

Endnu en formodet juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Bemærk der er kommet nye friske fjer. Spodsbjerg havn den 7. august 2020.

 

 

SÅ ER JEG ATTER TILBAGE I HAVNENE DEN 6. AUGUST 2020.

I går var vel (næsten) første gang siden jeg opdagede hvad der var gang i med de juvenile Kaspiske Måger på Langeland hvor jeg ikke kunne komme afsted.. Men det lavede jeg heldigvis om på i dag. Bagenkop havn fik først en over nakken, her var der 8 Kaspiske Måger hhv. den 2k fugl som jeg har set lidt on an off på det seneste og så 7 juvenile fugle. Jeg måtte dog “arbejde” hårdt før jeg fandt nogle nye fugle i dag, men efter godt 6 timer kunne jeg bogføre 2 juvenile fugle. Jeg fandt endnu en juvenil hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Det var en utrolig Sølvmåge ligende fugl, som jeg meget nemt kunne have overset, men den havde et kald der lå tæt på Kaspiske Måge, dog var der flere underlige kald indblandet i dens repertoire. Og ellers var de andre faste spændende fugle i form af 2k Middelhavssølvmågen og 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads igen. På vej til Spodsbjerg Havn kunne jeg ikke lade være med at tænke på om det måske var ved at være slut i denne omgang, da der overvejende var så mange gengangere inde i dag og det ikke var nemt at finde nye fugle. Men før eller siden bliver det jo hverdag igen.. Men Spodsbjerg havn havde ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen… Der var 3 fugle inde og de var alle nye… den ene var endda en polsk farvemærket fugl. Jeg tror umiddelbart der måske kan gemme sig et lille Sølvmåge gen i den, men jeg lader tvivlen her komme fuglen til gode, selv om det er lidt i mod mine principper. I Spodsbjerg var den juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge inde som først var i Bagenkop og sidenhen har vist sig ved flere lejligheder i Spodsbjerg havn (se tidligere opslag på bloggen).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den nye formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge i Bagenkop havn i dag den 6. august, havde flere forskellige kald… Den kaldte flere gang om noget der mindede om en Kaspisk Måge.

Min 4. aflæsning af en polsk Kaspisk Måge siden den 10. juli 2020. Det er blevet til 3 i Spodsbjerg havn og 1 i Bagenkop havn, dog kom en af Spodsbjerg fuglene også forbi Bagenkop. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

Oversiden af den farvemærkede juvenile (P:UM6) polske Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn i dag den 6. august 2020.

Endelig kom den på land den polske Kaspiske Måge.. i starten måtte jeg prøve at aflæse ringen under vand mens den svømmede rundt og det kan faktisk sagtens lade sig gøre. Spodsbjerg havn den 6. august 2020.

IGEN EN INDBRINGENDE TUR TIL DE LANGELANDSKE HAVNE DEN 3. AUGUST 2020.

Da dagens arbejde var afsluttet tog jeg endnu af mange mågeture her i 2020 til Langeland. I Bagenkop virkede mågerne lidt sløve og der kom ikke rigtig nogen ind her om eftermiddagen hvor jeg kom forbi. Men det var ellers ikke noget problem at se nogen Kaspiske Måger, da der var masser af rastende fugle i havnen samt  ude på stenmolen. Endnu en juvenil fugl havde fået en gul ring på af Kjeld Petersen (V.LH8), denne kunne jeg straks genkende, da den havde været flere dage i havnen inden den var blevet mærket. De to andre mærkede fra de seneste to dage var også på plads i dag. Blandt dagens 8 juvenile Kaspiske Måger (som kunne ses på engang) var der 2 nye til “samlingen”. Derudover var 4k+ fuglen på plads for 3. dag i træk. Jeg fandt også 2k Middelhavssølvmågen (13. juli 2020) samt 2k hybriden fra foråret mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. 

Spodsbjerg havn var straks mere levende med aktive og aggressive Måger og det blev kun bedre af at der kom en fiskekutter ind med en større flok måger efter sig. Hele 7 juvenile Kaspiske Måger blev det til og af dem var de 4 nye, så meget tilfredsstillende. Her aflæste jeg endnu en af Kjeld Petersens ringmærkede Kaspiske Måger (blå ring V.5T7). Nu må vi se om den er mærket i Spodsbjerg eller Bagenkop. Samlet blev det til 16 fugle på Langeland og heraf var de 6 nye for mig. I øvrigt så jeg en rastende Sølvhejre ved Løkkeby plus lidt unger af Rødrygget Tornskade i samme område, som er lige nord for havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge i al sin pragt (2k). Bagenkop havn den 3. august 2020.

Juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 3. august 2020.

MASSER AF KASPISKE MÅGER I DE LANGELANSKE HAVNE MEN KUN 4 NYE I DAG DEN 2. AUGUST 2020.

Jeg tog samme tur som i går og det hele mindede meget om de samme fugle som i går. Der var slet ikke gang i fiskeriet i dag, så mange af de samme fugle var blevet hængende. I Bagenkop så jeg 11 fugle hhv. 9 juvenile, 1 2k og 1 4k+, de to sidstnævnte var de samme som i går. Jeg kun blot presse 2 nye juvenile ud af det, men det var stadigvæk tilfredsstillende. De to juvenile som jeg aflæste i går var begge blevet ringmærket dagen før at Kjeld Petersen, så dejligt de ikke var fra en af de frygtede hybridkolonier i Tyskland. Og blot for en god ordens skyld var 2k Middelhavssølvmågen og 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge også på plads i dag.  Herefter gik turen til Spodsbjerg, hvor der var 5 juvenile og heraf var der 2 nye fugle, så dagens høst blev 16 fugle hvoraf de 4 var nye.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne ret kraftige juvenile Kaspiske Måge har været i havnen et stykke tid.. Fuglen var desværre begyndt at halte, lidt ærgerligt da den ellers havde været frisk. Måske den har hængt i et eller andet eller den har været oppe og slås med de andre måger om føden. Bagenkop havn den 2. august. 2020.

En af 9 juvenile Kaspisk Måger i Bagenkop havn i dag den 2. august 2020.

Juvenil han Kaspiske Måge.. Den blev ringmærket i Bagenkop havn den 31. juli 2020 af Kjeld Petersen. Bagenkop havn den 2. august 2020.

Juvenil hun Kaspiske Måge, den med blå ring V.5T6. Den blev også ringmærket af Kjeld Petersen den 31. juli 2020 i havnen. Bagenkop havn den 2. august 2020.

 

 

BAGENKOP SLÅR TILBAGE PÅ EN FANTASTISKE MÅGEDAG DEN 1. AUGUST 2020.

Jeg havde ikke regnet med sådan en dag som i dag, det blev til intet mindre end 17 Kaspiske Måger på Langeland !!!. Især var det fedt at Bagenkop atter var med, her havde jeg hele 12 forskellige fugle og 8 af dem var nye for sæsonen !!!. Dagens nye fugle var fordelt således at det blev til 7 juvenile samt en 4k+ type. De fugle jeg tidligere havde set var 3 juvenile samt en 2k. Sidstnævnte fandt jeg den 14. juli 2020 og så den mere eller mindre fast frem til og med den 20. juli 2020. Blandt de nye juvenile var der 2 farvemærkede hhv. en med gul plastikring (V.LHA) og en med blå plastikring (V.5T6). Desværre kunne jeg ikke få aflæst stålringene som iøvrigt ikke var fra Øesteuropa, og jeg har heller ikke fået tjekket hvem der mærker med disse koder og farver. Fuglene er spændende, da de kan være ringmærket i en af de tyske hybridkolonier. Umiddelbart er der ikke noget i dragten der peger på at de skulle være hybrider, den med den blå ring kaldte perfekt som en Kaspisk Måge. Men jeg ser meget frem til at høre om hvor de stammer fra, det kunne jo også være sjovt hvis de var mærket i DK !. Ellers var Middelhavssølvmågen (2k) fra den 13. juli forsat i havnen og jeg havde den store fornøjelse at vise den til Torbjørn Eriksen som twitchede den, selv om han nok ikke er meget for at indrømme det. Den faste hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge (2k) slog også sine folder i havnen i dag. 

Det var med “høj cigarføring” jeg satte kursen mod Spodsbjerg havn og med store forventninger om hvad der måtte være der… og jeg blev ikke skuffet. Der var flere Kaspiske Måger inde som alle var juvenile. Det blev til 5 fugle, hvoraf 2 var nye for i år…. og så var der lige en der fik pulsen lidt op. Sørme om jeg ikke genfandt den mulige juvenile hybrid mellem Kaspiske Måge og Sølvmåge som jeg havde fundet i Bagenkop havn den 27. juli 2020… den der kaldte perfekt som en Kaspisk Måge. Utroligt hvad der har været af udveksling i år mellem de to havne, men det har også krævet jeg har holdt øje med alle detaljerne samt taget sindsyg mange fotos som man skal have lyst til at gennemgå igen og igen.

Dagens høst med 17 forskellige Kaspiske Måger er den største forekomst jeg nogensinde har haft på Langeland… 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En af dagens 8 nye juvenile Kaspiske Måger i Bagenkop havn den 1. august 2020.

Lidt usikker på alderen af den Kaspiske Måge, som jeg har valgt at kalde 4k+. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Ringmærket og farvemærket juvenil Kaspiske Måge V.HLA. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Dagens anden ringmærkede og farvemærkede juvenile Kaspiske Måge V.5T6 rastede blot få minutter og var ikke nem at få aflæst. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Den formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge fra Bagenkop havn den 27. juli dukkede i dag den 1. august op i Spodsbjerg havn. Det der især er spændende ved denne fugl var den kaldte præcis som en Kaspiske Måge (kun hørt i Bagenkop havn). Spodsbjerg havn den 1. august 2020.

Billedet her skal være med til at illustrere at det er samme individ af den formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Det store billede stammer fra Bagenkop den 27. juli 2020, mens de indsatte billeder er fra i dag den 1. august 2020. Bemærk de 2 yderste halefjer i de sorte runde cirkler samt de sorte cirkler på vingen. Her kan det samme mønster genkendes.  

 

JULI SLUTTEDE MED 2 EKSTRA JUVENILE KASPISKE MÅGER I SPODSBJERG HAVN DEN 31. JULI 2020.

Efter to forblæste dage havde vinden lagt sig godt og der var sol hele dagen over Ø-havet… Og det skulle udnyttes til at gøre en sidst kraftanstrengelse på at øge antallet af Kaspiske Måger på Langeland. Jeg lade tidligt ud i Bagenkop og så straks 3 juvenile fugle som alle var gengangere og som timerne gik måtte jeg som i går igen indse at Bagenkop havn havde tabt pusten… Middelhavsølvmågen fra den 13. juli 2020 (2k) var inde for en kort bemærkning og det samme var 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. Men heldigvis havde Spodsbjerg havn ikke tabt pusten, her havde jeg 4 juvenile, hvoraf 2 fugle var nye. Derudover var 2k fuglen fra den 27. juli 2020 også tilbage i havnen. Juli endte altså med 102/105 forskellige juvenile i perioden 10. juli og 31. juli 2020…. Det har været en af mine største mågeoplevelser på Langeland i alle de år jeg har fulgt den Kaspiske Måge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det endte med 102/105 forskellige juvenile Kaspiske Måger på 3 uger på Langeland. Kaspiske Måge, Spodsbjerg havn den 31. juli 2020.

SUPER SPÆNDENDE DAG I HAVNENE PÅ LANGELAND DEN 27. JULI 2020.

jeg brugte igen det meste af dagen i de to havne Bagenkop og Spodsbjerg og havde en ret spændende dag. Det virker lidt som om de juvenile Kaspiske Måger er aftagende, selv om jeg havde hele 9 fugle i Bagenkop var der kun 3 nye jeg ikke tidligere havde registreret, resten havde jeg set flere gange. Spodsbjerg havn var næsten hel død men bestemt ikke kedelig. Jeg så kun en juvenil som var en ganganger. Lidt mere spændende var en 2k fugl, da det var en fugl jeg allerede tidligere havde set i Bagenkop havn den 23. juli 2020. I Bagenkop havn havde den været lidt svær at få dokumenteret, jeg måtte kravle halvt ud på molen, bestemt ikke noget jeg bryder mig om. Men i dag var jeg godt tilfreds med jeg havde gjort det, da det var muligt at se det var samme fugl der var dukket op i Spodsbjerg havn. Ellers var den sædvanlige 2k Middelhavssølvmåge forsat på plads i Bagenkop, det samme var 2k hybriden mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge. I Spodsbjerg blev det igen til en iagttagelse af en adult Sildemåge.

Men dagens mest spændende fugl var en juvenil hybridtype mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge der rastede i Bagenkop havn. Det særligt spændende var at for første gang nogensinde hørte jeg en hybridtype kalde præcis som en Kaspiske Måge !!, hvilket både var lidt skræmmende men også super interessant. Jeg hørte fuglen flere gange og den sad lige i skabet hver gang. Længe har jeg håbet/troet at hybridtyperne havde deres eget kald, som mest har mindet mig om noget Sølvmåge kald, dog ikke så kraftigt og højt som denne. Hvis jeg har ret i det er en hybrid mellem de to arter, så er der nye udfordringer (for mig) hvis de kan kalde sådan, da det vender det hele lidt på hovedet. Det er bestemt ikke blevet mere kedeligt at følge mågerne på Langeland…!!!

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge i Bagenkop havn den 27. juli 2020. 

Denne 2k Kaspisk Måge fra Spodsbjerg havn i dag den 27. juli 2020 havde jeg allerede fundet, da jeg så den i Bagenkop havn den 23. juli 2020. 

Her ses den i Bagenkop havn den 23. juli 2020. 

Den formodede juvenile hybrid mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge kaldte fuldstændig som en Kaspisk Måge. Bemærk de ret brede hvide kanter på rygfjer og dækfjer. Bagenkop havn den 27. juli 2020.

Bemærk halebåndet og den øvrige hale passer fint på en Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 27. juli 2020.

Undervingerne er ikke super mørke . Bagenkop havn den 27. juli 2020.

Stående var der mere Sølvmåge over den med de lidt kraftige og korte ben (muligvis synsbedrag, når den stod stille i luften med hængende ben, så de lange ud og virkede ikke kraftige, men mere om det man ser hos Kaspiske Måge) . Hovedet er en mellemting, men det ser ud som om fjerdragten/skindet sidder tæt på kraniet som man ser det hos Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 27. juli 2020.