ATTER EN KASPISK MÅGE PÅ TÅSINGE DEN 23. NOVEMBER 2022.

Siden jeg er kommet hjem fra ferie har jeg fundet lidt Kaspiske Måger (9 stk. heraf et genfund) primært på Langeland (8 stk.) mens jeg på Tåsinge kun har fundet 1 enkelt fugl samt en Middelhavssølvmåge. I dag blev det dog til endnu en Kaspisk Måge på Tåsinge, da jeg ved Bjerreby fandt en fin 1k som stod på en mark sammen med en masse Hættemåger og Stormmåger plus nogle få Sølvmåger. Vanen tro opholdte fuglene sig på denne mark da der var en landmand der var ude og pløje. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. Denne smukke unge fugl var årets anden fugl i november 2022 på Tåsinge. Bjerreby den 23. november 2022.

BREGNINGE – DET NYE EPICENTER FOR SJOVE MÅGER PÅ TÅSINGE DEN 18. NOVEMBER 2022.

Inden jeg når frem til den måge der var dagens bedste var jeg et smut forbi østkysten af Langeland og se om der var kommet noget sjovt ind efter østenstormen der herskede hele dagen i går og natten til i dag. Der lå mindre flokke af store måger langs kysten og nord for Lykkeby kom der en 3k Kaspisk Måge trækkende om det var den samme som jeg så senere i Spodsbjerg havn er ikke helt usandsynligt. Fuglen i havnen var den samme fugl som jeg havde der den 15. november 2022. Ellers bød Langeland ikke det på det store. Jeg prøvede dog atter nogle steder for Bekkasiner og et enkelt sted fik jeg sparket en Enkeltbekkasin op.

Inden turen gik hjem i varmen skulle der handles ind til weekenden og på vej fra Rema kom jeg atter forbi Bregninge som for nogle dage siden bød på min første Middelhavssølvmåge på Tåsinge…. Mens jeg sidder og tænker på den ser jeg lige pludselige ud af øjenkrogen en 2k Kaspisk Måge komme trækkende højt på himlen. Jeg får smidt bilen ind til siden til store overraskelse og nok også en vis irritation for den bil der køre lige i r.. på mig. Jeg prøver at se uskyldig ud mens jeg gør mit bedste for at få dagens fugl dokumenteret inden der kommer en kraftig regnbyge. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k. Fuglen fra den 15. november 2022 var atter i havnen i dag. Spodsbjerg havn den 18. november 2022.

Kaspisk Måge 2k. Bregninge området er det nye epicenter for måger på Tåsinge. Bregninge den 18. november 2022.

FØRSTE FUND AF MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ TÅSINGE DEN 18. NOVEMBER 2022.

Nogle gange dukker fuglene op når man mindst venter dem… Den 16. november 2022 da jeg var på vej ud med haveaffald til min lokale containerplads opdagede jeg en mindre flok måger på en mark ved Bregninge på Tåsinge. Selv om man er på havearbejde er man vel altid klar med kikkert og kamera. Næsten med det samme opdagede jeg en sjov måge mellem de andre fugle. Mit første indtryk var at det godt kunne være en 1k Middelhavssølvmåge og jeg skyndte mig derfor at “skyde” nogle billeder af fuglen. Det var ret heldigt for fuglen fløj kort efter væk sammen med de andre måger i retning af Strammelse for ikke at blive set igen. Det er første gang jeg har arten på min “egen” Ø, hvor jeg de seneste år langt om længe har fået hul på Kaspisk Måge. Arten er fortsat meget sjælden i det fynske hvor de fleste fund registreres på Langeland. I Perioden 2020-2022 har jeg registreret 11 forskellige fugle på Langeland hhv. 7 i 2020, 2 i 2021 og 2 i 2022. Så skønt den nu også kom på min egen hjemmebane.

Tak til Josh Jones fra for kommentar til bestemmelsen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 1k.  Mit første fund på Tåsinge. Bregninge den 16. november 2022.

Middelhavsølvmåge 1k. Et heldigt fund, jeg må se at komme lidt mere i haven. Bregninge 16. november 2022.

UNGE ØSTERSØ MÅGER FRA LANGELAND DEN 11. AUGUST 2022.

Det har ikke været med min gode vilje at bloggen har ligget stille så længe, men på grund af tekniske problemer har det ikke været muligt at opdatere i flere uger. Heldigvis har min gode ven Martin Søgaard løst problemerne og jeg vil nu forsøge at få indhentet lidt af det forsømte. De seneste 14 dage har jeg dog været meget i felten og set mange dejlige fugle og sommerfugle sammen med Laila Neermann. De juvenile måger på Langeland har igen fået ekstra meget opmærksomhed. Jeg har ikke været så optaget af hvor mange forskellige individer der f.eks. har været af Kaspisk Måge som tidligere, da jeg allerede har dokumenteret artens forekomst på Øen i et antal som aldrig før er set. Derimod har jeg været mere optaget af bestemmelsen af de helt unge fugle i deres juvenile dragter. I år har der været et ret stort influks af hybridtyper mellem Sølvmåge og Kaspiske Måger, faktisk har det været svært at finde helt typiske Kaspiske Måger. Dette fænomen jeg har observeret her på Langeland passer meget godt med hvad de også oplever i Sverige i øjeblikket. Jeg har også kigget meget på de unge Sølvmåger som er så variable, næsten mere end jeg havde forestillet mig. De store måger virker som et utømmeligt emne, hvor der næsten opstår flere spørgsmål end svare. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sølvmåge juvenil. Så er bloggen atter kørende….. Første indlæg handler om de store Østersø måger. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 25. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 25. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 25. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 1. august 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 1. august 2022.

Cactus juvenil. Hørt kalde som en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 4. august 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 1. august 2022.

Formodet Cactus juvenil. Denne fugl blev ikke hørt. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Formodet Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 3. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 9. august 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Tak til Josh Jones for kommentar til bestemmelse af fuglen. Spodsbjerg havn den 8. august 2022. 

FOTOKAVALKADE AF JUVENILE KASPISKE MÅGE, “CACTUS”, MIDDELHAVSSØLVMÅGE SAMT SØLVMÅGE FRA LANGELAND I JULI DEN 23. JULI 2022.

De store måger i deres juvenile fjerdragt er måske et af de emner der faktisk mangler noget fokus på selv om der faktisk er skrevet mange bøger og artikler om bestemmelse af denne målgruppe. Emnet er måske ikke så aktuelt for mange fugleinteresserede da man ikke ser fuglene i denne dragt på de steder hvor man normalt ser på fugle ?. Muligheden er også man bevist undgår eller overser fuglene i denne dragt da man fx. er i tvivl om bestemmelsen. I kraft af min geografiske placering har jeg mulighed for at se mange måger i netop denne dragt. Ud over Sølvmågerne er der også mange Kaspiske Måger samt hybrider mellem de to arter de så kaldte Cactus samt i noget mindre omfang Middelhavssølvmåge. De juvenile Kaspiske Måger samt hybriderne foretager et ret tidligt træk mod NW fra Polen sidst i juni hvor de yngler talrigt og spredes derved rigtig meget rundt i Østersø regionen og nogle år ses rigtig mange omkring Langeland fra primo juli. Det er endda muligt at Kaspisk Måge allerede yngler i Danmark, fx. den 21, juli 2022 fandt jeg sammen Laila Neermann 2 juvenile fugle stående på Siø sammen med de lokale ynglefugle af Sølvmåge og Sildemåge og deres unger !. I løbet af de sidste par uger har jeg set flere spændende juvenile måger primært omkring Spodsbjerg havn og Bagenkop havn. Den første flyvefærdige juvenil måge var noget overraskende en Middelhavssølvmåge den 7. juli 2022, herefter fulgte nogle hybridtyper og fra den 20. og 21. juni 2022 dukkede der “gode” Kaspiske Måger samt Cactus fugle op. De juvenile Kaspiske Måger kan være meget variable fra klassiske fugle med fx. helt hvide undervinger til fugle med meget mørke undervinger. Cactus fugle er ligeledes meget variable og det er meget svært at beskrive et klassisk eksemplar. I mit opslag vil der være fotos af en fugl fra den 20. juli 2022 i Spodsbjerg havn som jeg næppe havde opdaget med mindre fuglen ikke havde gjort opmærksom på sig selv ved at kalde som en typisk Kaspisk Måge. I juli 2022 har der været overraskende mange hybridtyper, det kan både skyldes jeg blevet bedre til at spotte dem eller at andelen af hybrider bare er meget større end tidligere antaget. I dette opslag viser jeg primært fugle fra dagene den 20. og 21. juli 2022 suppleret med fotos fra den 7. juli 2022 af årets hidtil eneste Middelhavssølvmåge. Er man evt. blevet mere nysgerrig på at se flere eksempler på Cactus fugle så kan man søge på dem her på bloggen da der findes flere billeder fra tidligere år. God fornøjelse.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 6 fotos er af samme fugl. (Photo 1-6 same bird). Bemærk at det er et eksemplar med mere mørke undervinger, dog er det meget typisk at se denne type undervinge hos arten. Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 7 fotos er af samme fugle (Photo 7 to 13 same bird). I modsætning til den første fugl fra Bagenkop er denne her fugl med ultra hvide undervinger næsten som hos en Stor Sorthovedet Måge, denne type er der væsentlig længere imellem. Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Bagenkop havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). De følgende 3 fotos er af samme fugl (Photo 14 to 16 same bird). Igen et meget klassisk eksemplar som har samme undervinge som den første fugl fra Bagenkop (Foto/Photo 1-6). Dog er jizzet på dette eksemplar fra Spodsbjerg mere typisk, da Bagenkop fuglen virker lidt mere som en Sølvmåge, det skyldes måske Sølvmågegener langt tilbage i tiden. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Kaspisk Måge juvenil (A). Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Kaspisk Måge juv (A). Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Cactus juvenil. De følgende 5 fotos er af samme fugl (Photo 17 to 21 same bird). Som nævnt i teksten ovenfor ikke den nemmest fugl. Fuglen blev også i første omgang fundet udelukkede på grund af den kaldte som en Kaspisk Måge. På de følgende fotos vil man bemærke en undervinge og hale der passer fint på en Kaspisk Måge. Tertialerne er dog helt som man ville forvente hos en juvenil Sølvmåge. Dækfjerene har også en meget bred lys kant i forhold til en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Bemærk i modsætning til på det første foto af denne fugl (foto/photo 17) kan hovedprofilen nu minde mere om en Kaspisk Måge, dog virker det fortsat forkert og mere rundt. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022. Selv om undervingerne er i den mere mørke ende ville de godt kunne gå på en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil. Halen er som man ville forvente hos en Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Cactus juvenil (baggrunden) med Kaspisk Måge juvenil (A) (Samme fugl som ses ved foto/photo 14 til 16). Fotoet her illustrere meget godt den lidt specielle hovedfacon hos Cactus fuglen kontra den Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 20. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. De følgende 3 fotos er af samme fugl. (Photo 22 to 24 same bird). Et helt typisk eksemplar af Sølvmåge. Bemærk at dens tertialer minder om det man så hos Cactus fuglen. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Spodsbjerg havn den 21. juli 2022.

Sølvmåge juvenil. Foto 25 er en ny fugl. (Photo 25 new bird). Bemærk den typiske meget mørkplettede overhale. Spodsbjerg den 20. juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. De følgende 2 fotos er af samme fugl. (Photo 25 to 26 same bird). Selv om jeg har tidligere har skrevet om denne fugl bringes den alligevel igen for at kunne sammenligne den med de andre juvenil fugle der er bragt her i opslaget. Bemærk de meget sorte tertialer med en fin lys kant. Spodsbjerg havn den 7, juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Overhalen er lidt kraftig plettet, men kan godt sidde på en Middelhavssølvmåge. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022.

PÅ SOMMERFUGLTUR MED VESTJYDEN DEN 8. JULI 2022.

I dag fik jeg hyggeligt besøg af min gamle ven og arbejdskammerat fra Tipperne Ole Amstrup…. Normalt har vi kun set på fugle sammen, men Ole har nu også set “lyset” og begyndt at kigge på sommerfugle. Da der var lidt nye arter at hente her hos mig tog vi en tur i skoven. Det startede lidt sløvt da det var temmelig overskyet og ikke helt så varmt som vi havde håbet på. Efter en times tid kom solen frem og det samme gjorde sommerfuglene, hvilket gav årets bedste dag for Kejserkåbe med omkring 30+. (det gav også den første Valesina). Derudover fik vi set Blåhale, Hvid Admiral, Nældesommerfugle, Det Hvide C, Stregbredpande plus flere af de mere almindelige. 

Vi glemte dog ikke at nyde fuglene og fik også hørt en enkelt Grønspætte i skoven. Herefter gik turen til Spodsbjerg havn, da man jo næsten ikke kan besøg mig uden man er “tvunget” til at se en Kaspisk Måge. Denne mission gik også fint da den mest faste af 3k fuglene (A) var på plads. Desværre kunne den juvenile Middelhavssølvmåge som jeg fandt i går ikke genfindes. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Græsrandøje. Først var der få sommerfugle og de var ikke nemme at finde. Tåsinge den 8. juli 2022.

Græsrandøje. Da solen kom frem begyndte sommerfuglene at røre på sig. Tåsinge den 8. juli 2022.

Nældesommerfugl. Jeg har nok ikke været flittig nok med sommerfuglene i år, da det var min første Nældesommerfugl i 2022. Blåhale og Stregbredpande var også friske årsarter. Tåsinge den 8. juli 2022.

Det Hvide C. Denne sommerfugl er altid en “vinder” at se. Tåsinge den 8. juli 2022.

DET TIDLIGSTE FUND AF EN JUVENIL MIDDELHAVSSØLVMÅGE I DANMARK – SPODSBJERG HAVN DEN 7. JULI 2022.

Da jeg for to dage siden her på bloggen havde skrevet om at der snart måtte dukke nogle juvenile Kaspiske Måger op på Langeland, så var det jo oplagt at lave en aftentur til Spodsbjerg havn efter arbejde i går den 7. juli 2022.. Ret hurtigt opdagede jeg at der bagved en kutter godt et par kilometer ude hang en juvenil stor måge… Det var den første juvenile store måge jeg havde set på vingerne i år. Selv om vindretning ikke lige var så god, så lå det i kortene at det meget vel kunne være en Kaspisk Måge. Desværre lagde den sig på vandet et stykke ude og jeg kunne desværre ikke lige genfinde den igen. Men efter 10 minutter kom den atter på vingerne og landede herefter på stenmolen ved havneindløbet sammen med flere andre måger. Jeg blev noget overrasket da jeg hurtigt kunne se det ikke var en Kaspisk Måge men derimod en juvenil Middelhavssølvmåge. Ikke siden 2020 hvor jeg havde 2 juvenile på Langeland (som i øvrigt var de første jeg nogensinde havde haft på Øen.) havde jeg set den aldersgruppe på Langeland. Jeg var noget overrasket over så tidligt et fund, da det var en hel uge tidligere end hvad der nogensinde er registreret af juvenile fugle i Danmark før (kilde: Dofbasen). Det er dog nok forventeligt at der i fremtiden vil kunne komme endnu tidligere fugle i forbindelse med varmere klima samt at der er flere der tjekker samt interesserer sig for de store måger. Faktisk bør det i fremtiden kunne lade sig gøre at finde en juvenil Kaspisk Måge i juni og nok også en Middelhavssølvmåge. Jeg fik heldigvis fuglen fotograferet da den efter en halv time forsvandt mod syd. Det blev desuden også til 2 3k Kaspiske Måger i havnen, den ene var en genganger, mens den anden var en ny fugl. Jeg har nu registreret 4 forskellige 3k fugle i Spodsbjerg havn i juni/juli 2022.

Tak til Hans Larsson og Josh Jones for deres kommentar til bestemmelsen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge juvenil. Det er Danmarks tidligste fund af en juvenil fugl – De tidligere tidligste fund er registreret en uge senere, så flot at Langeland kunne få sådan en rekord. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Bemærk “sæbeøjet/bokserøjet”, det sorte kraftige næb samt den lyse kant der løber langs på tertiærerene. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Oversiden er meget mørk, der er blot lidt lyst på inderfanen af håndsvingfjerene. De store dækfjer ser ret ensartede ud (ingen mønster som hos Sølvmåge). Halebåndet står i tydelig kontrast til den mere hvide overhale. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022.

Middelhavssølvmåge juvenil. Det største forvekslingsproblem er mere Sildemåge end Sølvmåge og Kaspisk Måge. Halebåndet er dog ikke så ensartet som hos Sildemåge. Hos Middelhavssølvmåge er det mest bredt på midten. Spodsbjerg havn den 7. juli 2022. 

AFTENTUR TIL SPODSBJERG HAVN – “ØSTERSØ” SØLVMÅGE DEN 4. APRIL 2022.

Jeg kunne ikke helt undvære havnen og mågerne, så efter fyraften tog jeg en aftentur til Spodsbjerg. Der var næsten ingen vand i havnen og der var kæmpe sandbanker syd for havnen, den hårde vind havde virkelig presset vandet væk. Den største fiskebåd i havnen “Fru Nielsen” kunne ikke komme ind i fiskerihavnen og måtte ind i lystbådehavnen. Det var dejligt der atter var gang i fiskeriet så var der atter lidt måger at nyde. Mest spændende var en “Østersø” Sølvmåge som mindede meget om en Middelhavssølvmåge.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dejligt der atter er gang i fiskeriet her i april, havnene på Langeland har været så triste her i vinter hvor næsten alt har været lukket ned. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Bemærk gule/gullige ben. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Meget kraftig rød orbitalring. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. De hvide pletter i vingen virker små. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

“Østersø” Sølvmåge adult. Ikke meget hvidt i p10, ret mørk hånd, men blot svagt sort i p5. Spodsbjerg havn den 4. april 2022.

DE RINGMÆRKEDE MÅGER FRA LANGELAND I 2020 FORTSÆTTER MED AT BLIVE AFLÆST I UDLANDET DEN 3. FEBRUAR 2022.

Det er dejligt at der fortsat tikker fine aflæsninger ind af de Kaspiske Måger samt Middelhavssølvmågen som Kjeld T Pedersen og jeg mærkede i sommeren 2020 i Spodsbjerg havn og Bagenkop havn… Vi har netop lige modtaget en “hilsen” fra VLCC en Kaspisk Måge som vi mærkede i Spodsbjerg den 20. august 2020 som juvenil fra Holland. Det er ikke første gang den er blevet aflæst i Holland, i oktober 2020 blev den aflæst 3 gange i oktober 2020 Katwijk/Ijmuiden. I 2021 var den atter tilbage i oktober ved Ijmuiden, hvor det blev til en enkelt aflæsning. I dag den 3. februar 2022 er den så atter genfundet i Holland ved Bunschoten SØ for Amsterdam. Jeg tror umiddelbart den tilbringer alle sine “teenageår” i Holland og først smutter øst på når den er kønsmoden om et år eller to. Måske bliver den i også Holland, hvor der nu yngler en del rene par af Kaspisk Måge. 

I 2020 fangede vi også en enkelt 2k Middelhavssølvmåge den 9. august 2020 i Bagenkop havn. Her havde jeg den frem til den 14. oktober 2020 hvor jeg aflæste den sidste gang. Den dukkede herefter op i nærheden af München den 3. december 2020. Den er blevet mere eller mindre i samme område om efteråret/vinteren frem til vores sidste genmelding fra den 27. januar 2022. Dog dukkede den lidt mærkeligt op i området en enkelt gang i juni 2021. Samlet har vi modtaget 55 aflæsninger på den fra det samme område omkring München. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil (A) Ikke en af de aflæste fugle som jeg dog tidligere har bragt mange billeder af men derimod VLHK… Den har vi endnu ikke fået nogen aflæsninger på fra udlandet eller Danmark… Jeg udlover dog en flaske rødvin til den første der finder den samt ikke mindst fotodokumentere den. Jeg kan jo særlig godt lide den er opkaldt lidt efter mig…. bemærk de to sidste bogstaver!!. Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

“Postkort” fra VLCC den 3. februar 2022. 

SOMMERMINDER – MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BAGENKOP JULI 2020. DEN 28. JANUAR 2022.

En 2k Middelhavssølvmåge om sommeren i Danmark er altid en udfordrende måge at skulle bestemme. Jeg var så heldig at finde sådan en og kunne følge den igennem lang tid. Faktisk dukkede den allerede op i Bagenkop havn den 31. maj 2020 hvor den blev til den 26. juni 2020. Herefter forsvandt den, men jeg genfandt den atter den 13. juli 2020 (hvor alle dagens fotos stammer fra) og den blev frem til den 14. oktober 2020. Vi ringmærkede den med en farvering den 9. august 2020 og efter den var forsvundet fra Bagenkop havn dukkede den op i nærheden af München i Tyskland i december 2020. Så det var virkelig en spændende måge at følge både vedrørende bestemmelsen samt hvor den senere trak hen. Her er en mindre fotokavalkade fra den sommerdag den atter stemplede ind i Bagenkop havn som jeg aldrig tidligere har vist.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13, juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 13. juli 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Her i infight med nogle Svartbage om nogle fiskrester. Bagenkop havn den 13. juli 2020.