ØSTDANSK EFTERÅR NÅR DET ER SMUKKEST DEN 24. OKTOBER 2021

Vejret var helt fantastisk i dag og det samme var farverne på træerne og himlen… man blev helt høj af det. Laila og jeg tog en tur til Hou Nordstrand hvor det ikke dog ikke væltede med fugle. Men vi nød alligevel en fin indtrækkende adult han Blå Kærhøg samt et meget sent eksemplar af Storplettet Perlemorsommerfugl… Vi tjekkede flere steder langs østkysten uden det store held inden vi nåede det sidste stop i Spodsbjerg havn. Her var der meget få måger inde og det blev kun til 1 1k (A) Kaspiske Måge som var en af de faste gengangere samt en enkelt Hvid Vipstjert.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Storplettet Perlemorsommerfugl. Dagens overraskelse var denne sommerfugl. Hou Nordstrand den 24. oktober 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Så bliver undervingerne ikke bedre. Spodsbjerg havn den 24. oktober 2021.

SPODSBJERG HAVN PRODUCEREDE 2 NYE KASPISKE MÅGER DEN 22. SEPTEMBER 2021.

Da vejret bare blev bedre og bedre i dag  og der var lovet dårlig vejr til imorgen så var det bare med at komme afsted til Spodsbjerg efter fyraften… Jeg måtte dog slide hårdt i det for at få hevet nogle Kaspiske Måger hjem… Men da solen begyndte at gå ned havde jeg fundet 7 styk, hvilket var tilfredsstillende. Alle fugle var A fugle. Ud af de 7 fugle var der 2 nye for sæsonen 2021, de nye fordelte sig således 1 2k og 1k, mens resten var 2 2k og 3 2k. En helt normal 1k Vestlig Sildemåge kom også i bogen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Hele 7 forskellige fugle kom i notesbogen i dag. Spodsbjerg havn den 22. september 2021.

Admiral. Der var rigtig mange Admiraler på vingerne hertil aften… jeg havde ellers ikke set de store koncentrationer på det seneste. Spodsbjerg den 22. september 2021.

Det Hvide C. Mellem Admiralerne fandt jeg også enkelte af denne smukke art. Spodsbjerg 22. september 2021.

 

 

EN SKØN SENSOMMERDAG PÅ LANGELAND DEN 9. SEPTEMBER 2021.

Vejret var bare fantastisk samt utrolig varmt i dag, temperaturen nåede op på 24 grader og der var en svag til let vind fra SØ. Det meste af dagen tilbragte jeg på Langeland, hvor den både stod på fugle plus sommerfugle. Lagde ud med lidt kratlusk omkring Gulstav og Vesterskov som dog ikke gav ret mange småfugle. Der var relativ fint med Tårnfalke som lavede stop and go træk, så der har nok været flere end man tror. Ellers få rovfugle, blot få Spurvehøge, 2 Hvepsevåger samt 1 Dværgfalk. Varmen gav ikke mange sommerfugle, det virkede faktisk som om at Admiralerne var forsvundet. Heldigvis var der dog lidt Skovrandøjer samt et enkelt eksemplar af Det Hvide C. Efter kratlusk gik turen til Bagenkop havn som bød på 3 Kaspiske Måger (A), hvoraf 1 var ny for sæsonen. Lidt overraskende var den nye fugl en 4k fugl. De 2 andre var den faste blinde 4k samt den mest mørke af de 2 juvenile fugle jeg fandt i havnen i går. I Klise Nor var der atter Rovterne, her stod der 1 adult sammen med 2 1k fugle. I Tryggelev Nor som jeg ellers besøger sjældent var der ligeledes Rovterner, det drejede sig om 2 adulte fugle. 2 Fiskeørne lå og fiskede i Noret og fik flere gange alle de rastende fugle på vingerne. Om der var 2 eller 4 Sølvhejre fandt jeg aldrig ud af med sikkerhed. Inden jeg kørte videre blev det også til en Skægmejse. Ved Baragge Nebbe var der atter Islandsk Stor Kobbersneppe samt 30 Sandløbere. Spodsbjerg havn var temmelig sløv, jeg fandt blot 1 enkelt 2k Kaspiske Måge (A) som var en genganger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k (A) Endelig dukkede der en næsten adult fugl op Langeland. Dagens eneste nye fugl for sæsonen. Bagenkop havn den 9. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil (A). Denne unge fugle dukkede op i går i havnen og var atter på plads i dag. Bagenkop havn den 9. september 2021.

Det hvide C. En “hårrejsende” oplevelse. Vesterskov den 9. september 2021.

Lille Ildfugl. Varmen havde fået gang i lidt “sensommerhygge”. Tryggelev Nor den 9. september 2021.

SØRGEKÅBE I MIN EGEN LILLE HAVE, TÅSINGE DEN 1. SEPTEMBER 2021.

Efter jeg i lang tid ikke havde brugt mine rødvinssnore til sommerfuglene så hang jeg 3 ud hertil morgen i min have…. Efter jeg havde haft en Sørgekåbe på Langeland i går, så var jeg atter tændt på at få den som matrikelart. Efter nogle timer kigger jeg ud af mit vindue og opdager at Det Hvide C sidder på en af snorene. Jeg skynder mig ud for at fotografere den og lige som jeg nærmer mig skræmmer jeg en Sørgekåbe op. Heldigvis lander den hurtigt igen og jeg kan faktisk nyde den mere eller mindre resten af dagen.  Det var svært at få armene ned igen efter missionen var lykkedes. Men det var vist også i dag den skulle findes, da der er meldt om store antal i det SØ Danmark. Det var årets 2. nye sommerfuglart til haven… tidligere på sommeren fik jeg Storplettet Perlemorsommerfugl. Næste projekt på være en Kirsebærtakvinge på matriklen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sørgekåbe. Ny art til haven… hold kæft jeg blev glad. Tåsinge den 1. september 2021.

Sørgekåbe. Nyder livet i min have. Tåsinge den 1. september 2021.

Sørgekåbe. Det blev en god dag. Tåsinge den 1. september 2021.

Sørgekåbe. Hvepsene var pågående og nysgerrige. Tåsinge den 1. september 2021.

Sørgekåbe. Denne smukke sommerfugl måtte finde sig i både hvepse og en ivrig fotograf. Tåsinge den 1. september 2021.

Sørgekåbe. En af sommerens højdepunkter i haven. Tåsinge den 1. september 2021.

Sørgekåbe. Tak for besøget. Tåsinge den 1. september 2021.

 

 

SOMMEREN SLUTTEDE SMUKT… SORTSTRUBET BYNKEFUGL OG SØRGENKÅBE DEN 31. AUGUST 2021.

Da vejrguderne havde lovet sensommervarme og kun svag til let vind fra en nordlig retning tog jeg tidligt afsted for at prøve om der kom lidt træk ved Dovns Klint. Jeg lagde hurtigt ud med at par indtrækkende Traner ved Gulstav Klint samt 10 trækkende Sortklire , hvilket var en fin start. Jeg indså dog ret hurtigt at jeg ikke kunne følge op på de gode takter da der ikke var mange trækfugle i luften… så jeg ville istedet forsøge mig med lidt kratlusk. Allerede på vej over til Gulstav/Vesterskov blev dagens bedste småfugl noteret, da jeg havde 3 Sortstrubede Bynkefugle i selskab med nogle Bynkefugle. Det var skønt atter at se arten på Langeland, da jeg ikke havde haft den her siden jeg havde fundet flere fugle om foråret. At starte lusketuren med min ynglingsfugl gav blod på tanden og jeg fik gået adskillige krat igennem…. Det var især Rødstjert (20), Gærdesanger (18) samt Bynkefugl (15) der dominerede, faktisk var der meget få andre Sylviasangere udover lidt Tornsangere (6). Ellers var der nogle få Grå Fluesnappere (5) samt Brogede Fluesnappere (2). Mens jeg gik og tjekkede småfuglene kiggede jeg også på sommerfuglene som der kom flere og flere af som varmen tog til. Igen som for en uge siden var det Admiralen (40+) der var alt dominerende, men der var dog også Tidselsommerfugl (4) og Skovrandøje (6). Pludselig kom der en smuk Sørgekåbe flyvende og til alt held var den mere samarbejdsvillig end den jeg fandt den 24. august 2021 i Vesterskov. Denne her gang får jeg lidt billeder af den selv om det ikke var helt nemt. Efter nogle nogle minutter flyver den pludselig over det hegn hvor jeg står og jeg ser ikke mere til den på trods af jeg leder et godt stykke tid af den. Efter denne indbringende tur i Gulstav og Vesterskov bliver resten af dagen brugt på at tjekke måger rigtig mange steder, men jeg finder kun Kaspiske Måger i de to havne Bagenkop og Spodsbjerg. Alle er gengangere, I Bagenkop er det den blinde 4k fugl der bliver registreret mens det er 3 af de faste 2k fugle der underholder i Spodsbjerg. Afslutningsvis skal en trækkende Rovterne i Bagenkop havn også nævnes.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sortstrubet Bynkefugl. Faktisk havde jeg hele 3 fugle som en kort overgang sad sammen. Gulstav den 31. august 2021.

Sørgekåbe. Den 2. jeg har på Langeland siden jeg så min første på øen for blot en uge siden. Gulstav den 31. august 2021.

Sørgekåbe. Herligt at invasionen i år også smitter af på Langeland. Gulstav den 31. august 2021.

Tidselsommerfugl. Synes ikke den er så hyppig i år. Gulstav den 31. august 2021.

Kaspisk Måge 4k. Den blinde, her ses den med det gode øje. Bagenkop havn den 31. august 2021. 

SORTE GLENTER OG FØRSTE AFLÆSNING AF EN JUVENIL POLSK KASPISK MÅGE I ÅR DEN 26. AUGUST 2021.

På trods af lidt svingende vejr i dag blev det alligevel en ganske fin dag på Langeland. Første halvdel af turen bød på lidt sol, mens der kom byger om eftermiddagen. Heldigvis havde vinden lagt sig lidt siden i går omend den fortsat var lidt kraftig fra en vestlig retning. Krattene på sydspidsen var i dag meget tomme for småfugle og der var næsten ingen sommerfugle. Lidt overraskende blev det til 2 1k trækkende Sorte Glenter (kl. 12.30 og kl. 13.30) samt 4 Traner omkring Ørnehøj. Det blev også til en trækkende Havørn som gik ud i meget høj højde henover Gulstav Klint. I Kelds Nor var der lidt vadefugle såsom Islandsk Ryle (27), Krum- næbbet Ryle (2 1k) samt Sortklire (2). Bagenkop havn var atter total tom for måger, så det var desværre hurtigt overstået. Spodsbjerg havn virkede også tom i første omgang for Kaspiske Måger, heldigvis blev jeg alligevel hængende og blev belønnet med den første aflæsning af en juvenil fugl i år, da der kom en ind sidst på eftermiddagen. Det drejede sig om en farvemærket fugl fra Polen. Dagens to andre Kaspiske Måger var gengangere, den ene var den faste juvenile fra den 1. august 2021 mens den anden var den 2k (ankom den 7. juli 2021) som jeg ser mindst af de faste 2k fugle.

Aflæsning: Kaspisk Måge juvenil Spodsbjerg havn (P:84A).

Aflæsning : Hættemåge adult Bagenkop havn (A248) Aflæste den første gang i Bagenkop den 4. januar 2014 hvor jeg så den flere gange. Fik den også aflæst i 2015 et par gange. Herefter er den ikke aflæst før jeg genfinder den i oktober 2020. Herefter er der atter ingen aflæsninger af den før i dag. Fuglen er mærket i Binnenalster, Hamburg, Tyskland som 1k den 27. december 2012. Fuglen er nu i sit 10. kalenderår, og derved ved at være en ældre fugl.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Admiral. Man er meget høflig i Gulstav Mose, her byder man sommefuglene velkommen. Gulstav den 26. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Endelig dukkede der en farvemærket udenlandsk fugl op. Sidst år havde jeg omkring 10 farvemærkede fugle i juli og august på Langeland. De stammede primært fra Polen lige som dagens fugl også gjorde. Spodsbjerg havn den 26. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Her ses oversiden af den polske fugl. Spodsbjerg havn den 26. august 2021.

Kaspiske Måge juvenil. Denne polske fugl var muligvis en hun da den ikke var så stor, men en mindre han kan ikke udelukkes. Spodsbjerg havn den 26. august 2021.

Kaspisk Måge juveni. Den var en ganske aggressiv fugl der ikke var bange for at slås med de største i havnen om maden… Her ses den i selskab med en bande juvenile Svartbage…. Kan du finde den ?. Spodsbjerg havn den 26. august 2021.

ENDELIGEEEEEEE…… KASPISKE MÅGER OG SØRGEKÅBE, LANGELAND DEN 24. AUGUST 2021.

Da jeg skulle aflevere bilen på værkstedet i Rudkøbing til syn og ikke kunne få den igen før til aften…. og jeg samtidig kunne få en lånebil, så var der dømt heldagsobs på Langeland, hvor obsen først sluttede kl. 19.30. Selv om det var mågerne der havde mit fokus, så lagde jeg ud med at luske ved Gulstav og Vesterskov… Det var et rigtig godt valg hvis man er til småfugle og sommerfugle… det væltede nemlig med begge dele. Der var især et flot fald af Sylvia sangere, hvor det især var Havesanger (15) og Tornsanger (20) der imponerede. Der var også fint med Munke. Rødrygget Tornskade havde også en rigtig fin dag med 9 fugle som alle var ungfugle og ude i det åbne land sad der 6 Bynkefugle. Til gengæld var der få Rødstjerter og Brogede Fluesnappere, mens der dog var ok med Grå Fluesnapper (6). Der var også godt med Løvsangere (20+) i krattene og blandt dem en enkelt Skovsanger. Hele dagen havde jeg flokke af trækkende Gule Vipstjerter (200+) samt Skovpibere (20+). Af andre sjove trækkende fugle var en Sølvhejre samt 3 Rovterner. Ternerne kom trækkende lige henover Søren Bøgelunds hus i høj højde mens de var ivrigt kaldende. Ellers var det dagen hvor jeg langt om længe fandt en Sørgekåbe, min først på Langeland/Fyn nogensinde, da jeg havde en der fløj rundt i det åbne område ved Vesterskov. Dejligt at jeg ikke helt missede den invasion der finder sted i år…. var ellers lige ved at blive lidt nervøs. Admiralen var overalt i dag og var klart den mest almindelige sommerfugl (150). Andre fine arter var 2 Citronsommerfugle, 4 Tidselsommerfugle samt 1 Storplettet Perlemorsommerfugl.

Efter den skønne morgenrunde med småfugle og sommerfugle gik tur til Bagenkop havn…. På trods af en god gennemgang af flere måger end jeg havde set længe her var der ikke en eneste Kaspiske Måge at bogføre….. Klise Nor bød igen på Rovterner, i dag var der dog kun 5 mod 7 i går. Heldigvis kunne Spodsbjerg noget med Kaspiske Måger i dag, af dagens 5 fugle var der hele 3 nye… klart den bedste dag i mange måneder med nye fugle. De nye var 2 juvenile fugle samt 1 3k fugl, mens gengangerne var den faste juvenile fra den 1. august 2021 samt en af de faste 2k fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Admiral. De var overalt på det sydlige Langland i dag. Vesterskov den 24. august 2021.

Skovrandøje. Dem så jeg kun 2 af. Gulstav den 24. august 2021.

Haversanger. Der var flot fald og der blev spist godt med brombær. Når man kan finde 15 fugle i felten, så ved man godt der må have været mange af dem i dag på Sydlangeland. Vesterskov den 24. august 2021.

Tornsanger. Lige som hos Havesangerne var efterårets bær i høj kurs. Vesterskov den 24. august 2021.

Skovpiber. Hovedparten af dagens fugle var trækkende, mens der kun var enkelte rastende. Vesterskov den 24. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Dagens første nye fugl var ikke tilfreds med den kom for sent til maden. Spodsbjerg havn den 24. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Dagens anden nye fugl var en rigtig smuk “petit” ungfugl… Enkelte fugle er så små at man bliver helt overrasket. Spodsbjerg havn den 24. august 2021.

Kaspisk Måge 3k. Det er godt nok længe siden der har været en 3k fugl på besøg….Der har fortsat ikke været en adult fugl denne sommer på Langeland selv om de ser mange på Sjælland !!. Spodsbjerg havn den 24. august 2021.

 

STOR KÅLSOMMERFUGL “HYGGER” I MIN HAVE DEN 17. AUGUST 2021.

Da det var noget af en blæsevejrsdag i dag der oveni også var krydret med nogle kraftige byger, så var der naturligvis ikke mange sommerfugle på vingerne i min have. Jeg kunne dog fortsat glæde mig over en Storplettet Perlemorsommerfugl samt nogle småforelskede Store Kålsommerfugle som ikke holdte sig tilbage. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Stor Kålsommerfugl. Der var kærlighed i den kraftige vind… Tåsinge den 17. august 2021.

Stor Kålsommerfugl. De var bestemt ikke generte. Tåsinge den 17. august 2021.

Stor Kålsommerfugl. Det grønne øje holdte godt øje med mig. Tåsinge den 17. august 2021.

 

HAVEARBEJDE BEHØVER IKKE AT VÆRE KEDELIGT, TÅSINGE DEN 15. AUGUST 2021.

Den kraftige vind er fuglemæssigt ikke så spændende her på Sydfyn, så jeg brugte det meste af morgen samt første halvdel af eftermiddagen på at arbejde i haven…. Jeg havde selvfølgelig medbragt kameraet, man ved jo aldrig. Der var på trods af vinden helt pænt med sommerfugle, især var det skønt der atter var Storplettet Perlemorsommerfugl samt Det Hvide C. Jeg kunne lade være med at spekulere på om det var de samme individer der havde besøgt min have i løbet af den seneste uge. Den Storplettet Perlemorsommer- fugl som jeg fik som ny matrikelart i år turde jeg ikke gøre noget ved. Til gengæld var det måske muligt at skelne de enkelte individer af Det Hvide C som jeg  havde set samt fotograferet hhv. den 7., 12. og 15. august 2021. Det viste sig ret hurtigt de ikke var så svære at skelne fra hinanden, da deres grundfarve varierede og den fra i dag den 15. august 2021 havde et hvidt “o” istedet for et “c”. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det Hvide C. Årets 1. individ. Tåsinge den 7. august 2021.

Det Hvide C. Årets 2. individ var meget lyst og mindre takket og hørte nok til formen hutchinsoni. Tåsinge den 12. august 2021.

Det Hvide C. Det 3. individ var nået lidt længere i alfabetet, da “c” var udskiftet med et “o”. Tåsinge den 15. august 2021.

Storplettet Perlemorsommerfugl. Mine billeder var desværre ikke gode nok til at skelne om der var flere individer på spil her. Tåsinge den 15. august 2021.

Hvepsevåge. Efteråret er så småt gået i gang, da det i dag blev til denne trækkende Hvepsevåge samt kaldende Skovpiber. Tåsinge den 15. august 2021.

SOMMERFUGLEHAVEN PÅ TÅSINGE DEN 13. AUGUST 2021

De seneste dage har jeg brugt rigtig meget tid i min have for at kigge på de mange sommerfugle der kommer forbi. For godt 10 år siden plantede jeg forskellige buske og planter der skulle kunne lokke flere forskellige arter til. For at gøre det endnu mere optimalt har jeg de seneste to dage også forsøgt mig med en sukkerblanding (rødvin/sukker). Især var Admiralerne vilde med det, mens jeg kun så Dagpåfugle gå på nogle få gange og det var hele tiden meget kort. Nældens Takvinge gik overhovedet ikke på, de forblev primært i sommerfuglbuskene. Eneste anden art der kunne lide denne blanding var Det Hvide C (den 12. august). Men ellers var det nogle fantastiske timer jeg fik sammen med disse smukke dyr. De mange timer gav som bekendt Storplettet Perlemorsommerfugl for første gang i haven den 11. august og nok selv samme sås også den 12. august 2021. Antallet af Tidselsommerfugle steg også hele tiden, således har der nok har været omkring 6 forskellige dyr. Noget overraskende så jeg for anden gang nogensinde en Kejserkåbe i haven den 13. august 2021. Den gik også på sommerfuglbusken, men var her kun kort. De mange sommerfugle tiltrak en Grå Fluesnapper som gjorde flere forsøg på at fange dem og jeg fik set den med en Nældens Takvinge i næbbet.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses min lille opstilling med den lækre sukkerblanding som især Admiralerne ikke kunne holde sig fra. Tåsinge den 13. august 2021.

Admiral. Livet bliver nok ikke meget bedre for denne smukke sommerfugl. Tåsinge den 13. august 2021.

Admiral. Der var brug for en pause… måske lidt tømmermænd. Tåsinge den 13. august 2021.

På første dagen med sukkerblanding kom også Det Hvide C forbi. Tåsinge den 12. august 2021.

Nældens Takvinge. Kom aldrig over til de søde sager, men holdte sig til sommerfuglbusken. Tåsinge den 13. august 2021.

Kejserkåbe. Det var en stor overraskelse da den dukkede op i haven i dag. Det var blot anden gang på 10 år jeg så der. Tåsinge den 13. august 2021.

Kejserkåbe. Den var godt slidt, men dejligt den kom forbi. Tåsinge den 13. august 2021.

Grå Fluesnapper. Jeg var ikke alene om at “kigge på sommerfugle”. Denne lille røver snuppede sig blandt andet en Nældens Takvinge som den åd med stort velbehag lige foran mig. Tåsinge den 13. august 2021.

Kejserkåbe. På et tidspunkt tog jeg et par timers pause fra haven og tog en tur ud i skoven. Jeg blev lidt overrasket over jeg kunne se hele 8 forskellige Kejserkåber så sent på året. De var alle godt slidte og det samme var 2 stk. af Det Hvide C samme sted. Tåsinge den 13. august 2021.

Kom også forbi disse to på min lille tur…. ord er overflødige !. Tåsinge den 13. august 2021.