ÅRSUNGERNE AF KASPISKE MÅGE SKRIVER HISTORIE PÅ LANGELAND DEN 21. SEPTEMBER 2020.

En milepæl er nået for invasionen af de juvenile/1k Kaspiske Måger på Langeland i efteråret 2020, selv om det på seneste næsten er gået totalt i stå. Jeg har nu registreret over 400 forskellige individer !!!, helt præcist er det blevet til 401 med den sidste nye 1k fugl i Spodsbjerg havn igår den 20. september 2020. Det er muligt der kan være nogle gengangere imellem, når fuglene går fra at være juvenil til 1k og derfor kan være svære at skelne. Men da der var flest så det ud til at de juvenile gik meget hurtigt igennem/videre. Samlet har 2020 budt på 480/483 forskellige fugle på Langeland, hvilket aldrig er sket før. Nu hvor det er gået i stå er jeg spændt på om jeg alligevel kommer i mål og når samlet 500 forskellige fugle inden 2020 er omme. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Det har ikke været som at klø sig i nakken at få styr på alle de unge Kaspiske Måger. 1k Kaspisk Måge, Spodsbjerg havn 18. september 2020.

Bagenkop havn/Kaspisk Måge ialt 247.

AD 4K+ 4K 3K 2K JUV/1K
10 2 5 12 35 183

Spodsbjerg havn/Kaspisk Måge ialt 231.

AD 3K 2K JUV/1K
1 2 13 215

Siø/Kaspisk Måge ialt 1.

2K
1

Baragger Nebbe/Kaspiske Måge ialt 1.

JUV/1K
1

Søndenbro/Kaspisk Måge ialt 1.

JUV/1K
1

Kelds Nor/Kaspisk Måge ialt 2.

JUV/1K
2

Dovns Klint/Kaspisk Måge ialt 1.

JUV/1K
1

 

KORT SMUTTUR TIL SPODSBJERG DEN 20. SEPTEMBER 2020.

Det blev et meget kort tjek af Spodsbjerg havn idag og alligevel kom der en enkelt ny 1k Kaspisk Måge i bogen…og det endda med blot 3 fugle (alle 1k) inde. De to andre var ringmærkede, den ene havde Kjeld mærket igår (VLHC) den 19. september 2020. Jeg kunne hurtigt genkende den, da den har været i havnen igennem længere tid. Den er især nem at kende, da den har knækket nogle svingfjer i den venstre vinge. Men den er superfrisk og kæmper ret intenst om brødet.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn; VLHK og VLHC.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens nye fugl gik kortvarigt på brød, men smuttede hurtigt videre ud på den yderste stenmole. Undervingerne var ret mørke, men ellers var der intet der tydede på en Cactus i denne fugl. Dog vil man aldrig kunne udelukke der er et Sølvmåge-gen gemt i sådan en fugl. Spodsbjerg den 20. september 2020.

Denne Kaspiske Måge har gennem længere tid opholdt sig i Spodsbjerg. De knækkede svingfjer har den haft i lang tid, men den virker alligevel heldigvis meget frisk. Skaden i vingen kan komme igennem kampen om føden når de følger en kutter, hvor der virkelig bliver gået til “stålet”. Jeg tror næppe den er blevet anskudt, så tvivler jeg på den ville klare sig så godt som den gør. Spodsbjerg den 20. september 2020.

 

JEG GLEMMER (NÆSTEN) ALDRIG ET “ANSIGT” SPODSBJERG DEN 18. SEPTEMBER 2020.

Jeg får tit spørgsmålet hvordan kan du genkende de forskellige måger fra hinanden, hvis de ikke er ringmærkede/farvemærkede ?. Jeg forsøger simpelthen bare at kigge så meget på de enkelte individer som muligt og indprinte mig de små nuancer. Nogle fugle har helt specielle bevægelser der fanger min opmærksom og helt ubevidst gemmer det sig på min “harddisk” …. Min gamle Far har nok ret, da han engang sagde til mig… “du har hovedet fuld af ubrugelig viden ” … Men i dag i Spodsbjerg hvor jeg havde 5 1k Kaspiske Måger var der straks en fugl der fangede min opmærksomhed, især fordi det så lidt sjovt ud, da den kun havde en lys plet på højre side af næbspidsen og ikke på venstre. Jeg mente også jeg kunne genkende tegningerne og hakkerne på tertialerne på denne fugl fra en jeg tidligere havde set i Bagenkop havn. Da jeg kom hjem fandt jeg den straks i “forbryder-albummet”, jeg havde nemlig rigtig nok set den i Bagenkop havn den 31. august 2020 !. Selvfølgelig kan jeg også tage fejl, men flere gange i år har jeg kunne genkende disse unge fugle uden de har været ringmærket hvis de har besøgt begge de to store Langelandske havne. Det hjælper selvfølgelig også at have taget 50.000 billeder af mågerne siden juli 2020, hvis hukommelsen ikke lige kan skelne en fugl. 

Det vigtigste i dag var dog at endelig var der en ny 1k Kaspiske Måge i Spodsbjerg havn (teknisk set var Bagenkop fuglen også ny, men ikke i det samlede billede). Ret typisk ville den ikke helt ind i havnen og var total upåvirket af jeg smed brød ud til alle de andre tiggende måger. Meget ofte hvis de aldrig har fået brød før, så er de total ligeglade med denne fødekilde. Men hvis de får smag for det, så er de lige så vilde som de andre havnemåger.

Aflæsninger af Kaspiske Måge: VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens genganger fra Bagenkop havn. Spodsbjerg den 18. september 2020.

Samme fugl som på forrige billede for små 3 uger siden, da den slog sine folder i Bagenkop havn… Bagenkop havn den 31. august 2020. Bemærk især næbtegningerne samt tertialerne.

Dagens nye 1k Kaspiske Måge gjorde alt for at jeg ikke skulle opdage den, da den gemte sig bag en stor sten (oppe i venstre hjørne). Spodsbjerg havn den 18. september 2020.

Mens jeg ventede på at mågerne skulle komme ind fordrev jeg tiden med lidt sommerfugle og andre fugle. det gav bla. Det Hvide C samt Isfugl og Skægmejser. Spodsbjerg havn den 18. september 2020.

ENDNU EN TUR NÆSTEN UDEN KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 17. SEPTEMBER 2020.

Jeg havde desværre ikke tid til at optimere mit mågetjek for Kaspiske Måger på Langeland idag, så jeg kunne have fået flest fugle ud af det. Det blev til et meget hurtigt tjek af Bagenkop og Spodsbjerg havn og der var blot en enkelt fugl i hver havn og begge var gamle “venner”. Så heller ikke i dag blev det til nye fugle. Men med knap 400 forskellige juvenile fugle siden den 10. juli 2020 skal jeg ikke klage. 

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: VLCE.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens eneste Kaspiske Måge i Bagenkop var VLCE. Bagenkop havn den 17. september 2020.

Dagens eneste Kaspiske Måge i Spodsbjerg var en ren romantiker, den var ude og nyde den lokale flora. Spodsbjerg havn den 17. september 2020.

PÅ TRODS AF FLERE FUGLE I DAG VAR DER ALLIGEVEL INGEN NYE I SPODSBJERG DEN 16. SEPTEMBER 2020.

Selv om især en kutter fik trukket godt med Kaspiske måger ind i dag sidst på eftermiddagen, måtte jeg droppe klaphatten og nationalsangen, der var ikke meget at juble over… alt var igen gengangere. Selv om det selvfølgelig er lidt ærgerligt at der ikke længere er nye fugle i mellem (2 dage i træk), så er det alligevel lidt interessant at se hvordan invasionen af juvenile på Langeland er gået i stå samt tænke lidt over hvorfor. Jeg forestiller mig forsat der kan komme en god stak nye fugle i løbet af især oktober måned. Men omvendt kan det jo være det er helt normalt, at det store træk mod NV-Europa faktisk foreløber så tidligt som primært i juli-august og herefter ser vi kun de fugle der har valgt at blive. Det er jo også ved at være længe siden jeg har set nogle nye farvemærkede fugle fra Polen. Jeg tror heller ikke der er mange der giver mågerne en “skalle” i juli og august i Danmark, her er der mere tradition for at man skal tjekke vadefugle…. Der er mange åbne spørgsmål som kun fremtiden kan svare på. Jeg havde i alt 8 Kaspiske Måger og de fordelte sig således 1 2k (VLHT) og 7 1k. Der var også 2 “Cactus” fugle som iøvrigt også var gengangere og det samme var den 1k Vestlige Sildemåge med den dårlige fjerdragt. Bagenkop havde jeg desværre ikke mulighed for at nå idag, men mon ikke det også var meget de samme fugle som jeg så igår som var på plads idag ?!.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn: VLHT.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 1k Kaspiske Måge dukkede op den 11. september 2020 i Spodsbjerg havn. Spodsbjerg havn den 16. september 2020.

Vestlig Sildemåge 1k. Samme fugl som jeg viste for nogle dage siden her på bloggen. Der var der dog kun flugtbilleder af fuglen, så meget passende med et billede hvor fuglen ses stående. Spodsbjerg havn den 16. september 2020.

 

“GENBRUGSPLADSEN” DEN 15. SEPTEMBER 2020.

Jeg startede dagen med en tidlig morgenobs, hvor jeg stod mellem de to klinter Dovns og Gulstav et par timer. Udover jeg fik hørt mine første Kvækerfinker, en enkelt Skærpiber og lidt Små Korsnæb her i efteråret, så blev det også til en fin 1k Kaspiske Måge som lå og rastede og derved også kunne bestemmes til en ny fugl for 2020. Bagenkop bød på hele 14 Kaspiske Måger, men det var så godt som gengangere det hele… Er det alligevel ved at ebbe ud nu.. eller vil der evt. komme en ny bølge senere på efteråret når kulden presser på. Dagens fugle fordelte sig på følgende måde, 1 Ad (Ny, anden dag i træk med en ny adult fugl), 1 3k (gengangere fra den 8. august 2020), 2 2k (genganger fra hhv. den 14. juli 2020 og ? (kunne bare genkende den)) og 10 juvenile (kun 2 nye). Så den sydlige del af Øen bød kun på 4 nye i dag. Mere glædeligt var det at den ringmærkede (VLHH) 2k Middelhavssølvmåge vendte tilbage til havnen, jeg havde ellers ikke haft den siden den 2. september 2020. En ny 1k spændende Sildemåge (som jeg vender tilbage med på et senere tidspunkt) blev det også til meget kortvarigt. Spodsbjerg havn var igen helt under 2020 niveau, det blev blot til 2 juv/1k fugle som begge var gengangere.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop havn: VLHB, VLCE, VLHK, VLHJ.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge (VLHH) og Kaspiske Måge (VLHK) i bagrunden. Førstenævnte havde jeg ikke set siden den 2. september 2020. 

Kaspisk Måge 1k. Spodsbjerg havn den 15. september 2020.

DET ER PT IKKE OVERVÆLDENDE MANGE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 14. SEPTEMBER 2020.

En fyraftenstur til både Bagenkop og Spodsbjerg var lidt som en pose blandet blocher… jeg spiste de bedste i Bagenkop og måtte nøjes de dårlige i Spodsbjerg. I begge havne skulle der kuttere til for at der skete noget ellers var der faktisk totalt tomt for Kaspiske Måger begge steder. Der kom endelig lidt fugle til Bagenkop igen efter en ellers temmelig stille periode.. Dagens høst her bød på 10 fugle, hvoraf de 6 var nye, og de fordelt sig på følgende måge 1 Ad (Ny, længe siden der har været en gammel fugl), 2 3k (begge faste gangangere fra hhv. den 8. og 10. august 2020,) 1 2k (genganger fra den 14. juli 2020) mens der var 6 juvenile/1k (heraf var de 5 nye). Efter Bagenkop gik turen til Spodsbjerg. Her måtte jeg vente endnu længere på at få set nogle Kaspiske Måger, men 5 minutter før jeg var ved at give op kom jeg op på 4 fugle som alle var juvenile. På trods af det lave antal var der dog en enkelt ny juvenil fugl.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg VLHJ og P1R0.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil/1k Kaspisk Måge. Bagenkop den 14. september 2020.

En lidt udfordrende fugl, som jeg ikke er meget for at kalde en “ren” Kaspiske Måge og som derfor ikke indgår i totalen af Kaspiske Måger i 2020. Spodsbjerg havn den 14. september 2020.

Samme fugl som på forrige foto… Det er ikke altid lige nemt. Spodsbjerg havn den 14. september 2020.

 

MERE SILDEMÅGE FRA DE LANGLANDSKE HAVNE DEN 13. SEPTEMBER 2020.

Igennem længere tid har der holdt en stor Vestlig Sildemåge til i Spodsbjerg havn. Fuglen er sandsynligvis i en dårlig kondition, da den har noget med sine fjer i især venstre vinge. Fuglen er meget anderledes end dem jeg har skrevet om i de seneste opslag her på bloggen. Denne her er mere “typisk” og som man vil forvente af Sildemåge komplekset. At der er denne store variation inden for denne smukke art, tyder på der forsat er meget vi ikke ved. Alle billeder til opslaget stammer fra i går den 12. september 2020, hvor jeg besøgte havnen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Vestlig Sildemåge. Spodsbjerg havn den 12. september 2020.

Vestlig Sildemåge. Spodsbjerg havn den 12. september 2020.

Vestlig Sildemåge. Spodsbjerg havn den 12. september 2020.

 

NÆSTEN FOR UTROLIGT….LANGELAND DEN 12. SEPTEMBER 2020.

Inden jeg tog afsted hertil morgen på mågetjek i de Langelandske havne skrev jeg om Baltisk Sildemåge vs Vestlig Sildemåge… og blækken var knapt nok tør før jeg igen stod med to spændende Sildemåger. Til at starte med var der nærmest ikke en måge i hele havnen og faktisk kom der aldrig rigtig nogen fugle ind i de timer jeg var her. Da jeg i første omgang overhovedet ikke kunne finde en Kaspiske Måge måtte jeg ty til et af de små tricks og tjekke en bestemt vinkel af det midterste bassin hvor en 3k Kaspiske Måge fra den 8. august 2020 ofte gemmer sig. Heldigvis var den hjemme og jeg fik noteret dagens første Kaspiske Måge… Senere finder jeg i samme område en juvenil/1k som desværre også var en genganger. Nå men mens jeg står og kigger lidt på 3k fuglen samt 30 andre måger, ser jeg lige pludselig ud af øjenkrogen en Sildemåge trække henover havnen i ret høj højde og den er ret målbevidst på vej mod S-SØ… Jeg når bare lige at tænke..den må stoppes og jeg tømmer en pose toastbrød hurtigere end nogensinde før ud til de rastende måger og til mit store held “bider den på” og vender om og går direkte ned i bassinet til de andre måger. Det drejede sig umiddelbart om en ganske lille Sildemåge og kunne på jizzet godt minde om en Baltisk Sildemåge… Men den virkede en anelse brunlig og der var på den øvre ryg allerede kommet en par nye fjer…Spørgsmålet er så om det ikke mere drejer sig om lille Vestlig Sildemåge… eller om det kan være inden for variationen af Baltisk Sildemåge ? (jeg arbejder videre med sagen) … Men det var ikke slut endnu for pludselig dukkede den Baltiske Sildemåge op som jeg fandt i Spodsbjerg den 29. august  2020. Den flyver noget frem og tilbage mellem Spodsbjerg og Bagenkop, efter den dukkede op i Spodsbjerg genfandt jeg den i Bagenkop den 31, august 2020 og så genfandt jeg den atter i Spodsbjerg den 9. september 2020 og nu var den så tilbage i Bagenkop i dag den 12. september 2020… Det var ret spændende at kunne sammenligne de to fugle, da de svømmede forbi hinanden ved et par lejligheder. Fuglen fra den 29. august 2020 er man slet ikke i tvivl om, det er bare en typisk Baltisk Sildemåge. Mens jeg stod og nød de to måger dukkede Kjeld T Pedersen og Eddie Fritze op som jeg havde aftalt at mødes med. Desværre indså vi ret hurtigt det var umuligt at fange nogen fugle i dag, da der næsten var totalt tomt for måger i Bagenkop, men heldigvis fik de da set den Baltiske Sildemåge samt den anden Sildemåge sp. inden vi satte kurs mod Spodsbjerg havn. Her havde gutterne allerede været forbi tidligere på morgen og kunne berette om 2 juvenile/1k kaspiske Måger. Vi fandt dog lidt flere fugle her i anden omgang, hvor det blev til 8 fugle hhv. 1 2k (genganger fra den 11. september 2020) og 7 juvenile/1k samt en enkelt Cactus. Desværre var de bedste kuttere hjemme, så vi havde ikke rigtig noget der kunne trække flere fugle ind til os. Det betød også at der ikke blev set en eneste ny Kaspiske Måge i dag !!. Kjeld lavede et par forsøg med at fange en Kaspisk Måge, men pga. megen færdsel i havnen måtte han han opgive. Men vi hyggede os alligevel med gode historier og snak plus den store faste juvenile/1k Sildemåge som har været her længe… og vi kan jo heller ikke vinde hver gang. 

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Spodsbjerg havn: P1R0 og VLCE (sidstnævnte set af Kjeld og Eddie ved deres første besøg i dag).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Dagens spændende Sildemåge sp.. Bagenkop havn den 12. september 2020.

Baltisk Sildemåge. Den har nu rastet siden den 29. august 2020 hvor den har besøgt hhv. Spodsbjerg havn og Bagenkop havn to gange hver. 

Her ses Sildemåge sp i forgrunden og som jeg har stillet skarpt på, mens den Baltiske Sildemåge svømmer i baggrunden. Bagenkop havn den 12. september 2020.

Samme billede, dog har jeg nu rettet skarpheden på den Baltiske Sildemåge i bagrunden. Bagenkop havn den 12. september 2020.

 

 

TO FORSKELLIGE VERDENER, BALTISK SILDEMÅGE VS VESTLIG SILDEMÅGE DEN 12. SEPTEMBER 2020.

I løbet af godt et år har jeg fundet 3 forskellige juvenile/1k Baltisk Sildemåger ved at tjekke de Langelandske havne meget grundigt. Den er dog nok forsat en meget fåtallig til sjælden fugl her omend jeg tror den nok kommer forbi årligt. De Vestlige Sildemåger optræder normalt meget fåtalligt/sjældent i havnene på Langeland, men i 2020 har jeg set relativ mange. Om det skyldes et godt år eller at jeg bare har brugt meget tid i havnene er uklart, dog har der ikke været meldt særlig mange af andre ornitter gennem årene. Uden at komme ind på forskellige dragtdetaljer samt fældninger, har det overrasket mig som jeg også har skrevet her på bloggen tidligere, hvor lille de Baltiske Sildemåger er i forhold til de Vestlige Sildemåger. Det forekommer mig meget svært at tro det kan dreje sig om samme art, og i flere bøger er de også anerkendt som selvstændig art. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge juv./1k. Prøv at sammenligne jizz og fx. næb på de to “arter” på de to fotos. Spodsbjerg havn den 29. august 2020.

Vestlig Sildemåge juv./1k. En kraftig fugl i forhold til den Baltiske Sildemåge. Bagenkop havn den 12. september 2020.