STØRSTE VINTER FOREKOMST AF ADULTE KASPISKE MÅGER I BAGENKOP HAVN DEN 8. JANUAR 2021.

Vanen tro var der lidt regn i luften når Laila og jeg er på fugletur, men det betød ikke noget da vi fik en af årets første kongedage med Kaspiske Måger. Jeg havde sagt til Laila jeg havde lidt på fornemmelsen der kunne komme godt med måger ind i dag, og det gjorde der i endnu større mængder end jeg havde turde håbe på. Der kom godt med kuttere ind og der hang en sværm af Sølvmåger efter dem og det trak ligeledes mange Kaspiske Måger med sig. Især var det imponerende hvad der dukkede op af adulte fugle. Det blev til hele 6 adulte fugle hvoraf de 4 var nye for mig. Så mange adulte fugle er den største forekomst jeg har haft i januar nogensinde… det uløste straks et kram til Laila, som var en stor hjælp til at holde øje med de forskellige fugle. Det er altid særlig svært at styre og kende forskel på de adulte fugle. Den 26. februar 2015 havde jeg også en dag med 6 adulte fugle i Bagenkop havn, men det passer bedre med gennemtrækket af gamle fugle der er på vej til ynglepladserne. Jeg har set pænt med ældre fugle her i det nye år og kan ikke lade være med at spekulere på om der fremover skal til at være flere adulte fugle der vil overvintre ved Langeland… det bliver super spændende at følge fremover. Udover de 6 adulte fugle havde vi yderligere 6 fine fugle hvor aldersfordelingen var 2 4k (1 spritny  plus 1 genganger) 1 3k (genganger fra juli 2020) plus 3 2k (alle genganger fra 2020). Den ene 2k var særlig sjov da den var ringmærket af Kjeld og  jeg sidste sommer og som har været lidt rundt omkring. Fuglen som hedder (VLHJ) blev mærket i Spodsbjerg havn og i perioden den 12. august til den 18. september aflæste jeg den 10 gange, hhv. 8 gange i Spodsbjerg og 2 gange i Bagenkop. Herefter blev den igen aflæst denne gang i Rødvig havn den 23. oktober 2020 af Lars Adler Krog. Jeg genfandt den herefter atter i Spodsbjerg havn den 12. november 2020, hvor den blev til 12. december 2020. Herefter gik den igen atter under radaren indtil vi genfandt den i dag først i Klise Nor og siden i Bagenkop, det var først i havnen vi kunne få  den aflæst. Samlet så vi altså 12 fugle, hvoraf 5 var helt nye fugle, mens resten var gengangere. Vi nåede aldrig til Spodsbjerg havn i dag, da vi blev i Bagenkop til solen gik ned.

Aflæsninger af Kaspiske Måger i Bagenkop havn: (VLHJ) og (P:451).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Ny vinterrekord af adulte Kaspiske Måger for Langeland blev i dag en realitet, da der rastede hele 6 adulte fugle i havnen. Længst til højre på billedet står en af de mange smukke fugle Laila og jeg kunne nyde sammen. Bagenkop havn den 8. januar 2021.

En af dagens sidste nye fugle der dukkede op inden “lukketid” var denne lidt flyvske 4k Kaspiske Måge. Bagenkop havn den 8. januar 2021.

Det var tæt på vi aldrig havde fået aflæst (VLHJ) den omvandrende 2k Kaspiske Måge. Den ville helst opholde sig i det nærliggende Klise Nor, hvor den i første omgang blev skræmt væk af en Blå Kærhøg (kun Laila var glad for Kærhøgen da det var nye årsart til hende, mens jeg var muggen). Da vi endelig genfandt den igen samme sted kom der en Havørn og skræmte den op, men denne gang kunne vi dog se den tog retning af havnen og her genfandt vi den 2 minutter senere og fik aflæst den. Tak for kampen !. Bagenkop havn den 8. januar 2021.

 

 

 

JEG HAR TÆNKT OG TÆNKT DEN 6. JANUAR 2021.

De seneste 24 timer har jeg gået tænkt på den adulte Kaspiske Måge jeg aflæste fra Polen P:451 i Bagenkop havn den 5. januar 2021… Selv om det er umuligt at huske alle de aflæsninger jeg har lavet igennem årene, så var der altså noget over det nummer… Jeg kiggede derfor hertil aften mine aflæsninger igennem af Kaspiske Måger og BINGO… jeg havde sgu aflæst den før !!. Den 14. februar 2019 så jeg den inde i Bagenkop havn, hvor den blev indtil der blev smidt et kanonslag. Der gik så godt 2 år inden den atter tog mod til sig og kom tilbage til Bagenkop havn. Fuglen er mærket som ikke flyvefærdig unge den 14. maj 2017 i Polen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

P:451 på vej igennem Bagenkop havn. Bagenkop havn den 5. januar 2021.

P:451 er blevet en smuk fugl. Bagenkop havn den 5. januar 2021. 

Her ses P:451 i Bagenkop havn godt to år tidligere. Bagenkop havn den 14. februar 2019.

Her er P:451 klækket og ringmærket den 14. maj 2017.

 

NÆSTEN ÅRSDAG FOR DEN KASPISKE MÅGE MED ET BEN, RINGE SØ DEN 6. JANUAR 2021.

Vejret kunne næsten ikke være mere trist end i dag, der kom hele tiden lidt sne uden det dog blev liggende. Vinden var atter råkold og kom fra NØ… Jeg gav Laila en lille rundvisning på flere lokaliteter på Fyn uden det dog gav ret mange fugle i bogen… Da vi dyppede ud på Hvidøjet And ved Tarup-Davinde, måtte dagen bare reddes med en Kaspiske Måge. Vi tog til Ringe Sø og genfandt hurtigt den faste 3k Kaspiske Måge med et ben stående helt alene på en lille mark ved søen. Det er nu næsten præcis et år siden jeg fandt den, helt nøjagtigt var det den 8. januar 2020. I anden halvdelen af 2020 er den dog slet blevet indrapporteret af andre ornitter, men jeg har dog set den i flere omgange. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Nu har den faste Kaspiske Måge med et ben rastet i Ringe Sø et helt år… Jeg fandt den første gang den 8. januar 2020. Ringe Sø 6. januar 2021.

“VORES” KASPISK MÅGE VLHL ER BLEVET GENMELDT I POLEN DEN 5. JANUAR 2021.

På trods af et meget begrænset materiale er endnu en af de Kaspiske Måger som Kjeld og jeg ringmærkede i sommeren i 2020 blevet fundet i udlandet. Vi fangede og ringmærkede en juvenil fugl den 9. august 2020 i Bagenkop havn. Jeg aflæste den herefter den 12., 15. og 18 august 2020 i Bagenkop havn og så den endnu engang da jeg genfandt den i Spodsbjerg havn den 21. august 2020. Herefter forsvandt totalt, indtil vil modtog en melding om den var blevet aflæst i Polen den 31. december 2020. Vi har nu fået genmeldt 3 af “vores” fugle hhv. 2 fra Polen samt 1 fra Holland, hvilket jeg synes er ganske imponerende.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

VLHL danser henover vandet i Bagenkop havn den 12. august 2020.

Her blev VLHL så aflæst den 31. december 2020.

ENDNU EN POLSK AFLÆSNING AF EN KASPISK MÅGE, LANGELAND DEN 5. JANUAR 2021.

På en dag med en ret kold og frisk vind fra NØ tog jeg sammen med Laila afsted mod Langeland… Efter vi havde besøgt flere lokaliteter og set flere nye årsarter, bla. 4 Havørne gik turen til havnene. Lige inden Bagenkop havn tjekkede vi også Klise Nor som bød på 1 4k Kaspisk Måge som var ny og en fugl jeg ikke har set tidligere. I Bagenkop havn var der overraskende pænt med Måger og det endda selv om der ikke rigtig var gang i fiskeriet. Vi gik straks i gang med at tjekke for Kaspiske Måger og det blev en ganske fin omgang. Samlet så vi 7 fugle, hvoraf 5 (2 4k, 1 3k og 2 2k) var gengangere fra 2020. Dagens 2 nye fugle var adulte, så den gode periode med adulte/subadulte fugle som 2021 noget overraskende har lagt ud med fortsætter. Jeg har ikke tidligere år set så mange adulte typer om vinteren før på Langeland. Det bedste var dog at den ene nye adulte fugl var farvemærket i Polen. Årets første ture til havnene har nu budt på 3 nye aflæsninger hhv. 2 fra Polen og 1 fra Danmark. Herefter gik turen lynhurtigt til Spodsbjerg havn hvor vi lige kunne nå en halv time inden solen gik ned. Spodsbjerg var ikke så god i dag, det blev kun til 2 gengangere fra 2020 som begge var 2k fugle. Dagens samlede total var 10 fugle, hvoraf de 3 var helt nye fugle, herligt Bagenkop igen kunne byde på Kaspiske Måger.

Aflæsninger af Kaspisk Måge i Bagenkop havn P:451.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Årets anden farvemærkede Kaspisk Måge fra Polen dukkede op i dag. Bagenkop den 5. januar 2021.

Den nye polak var en pænt stor fugl, så det har nok drejet sig om en han. Bagenkop havn den 5. januar 2021.

Denne 2k Kaspiske Måge så jeg første gang den 5. december 2020 i Bagenkop. Fuglen var kun regelmæssig i nogle dage, men i dag den 5. januar 2021 var den atter tilbage. Bagenkop havn den 5. januar 2021.

 

“HJEM TIL ÅRHUS” GOD DAG MED ØSTJYSKE MÅGER DEN 4. JANUAR 2021.

Årets første hittur i 2021 gik til Århus, da Laila manglede Hvidvinget Måge… vi var dog lidt forsigtige da der også var en Prærietrane i spil på Sjælland. Men først på formiddagen tog vi en rask beslutning og kørte til Århus. Vi blev noget overrasket over at se hvor mange måger der var inde, det væltede med især adulte Sølvmåger, hvoraf en meget stor andel allerede var i fuld sommerdragt med hvidt hoved… Selv om vi fik tjekket mågerne igen og igen kunne vi ikke genfinde den 2k Hvidvinget Måge (i første omgang) der var blevet fundet i går samt set hertil morgen. Vi ville ikke overgive os og kæmpede videre og vi blev belønnet med adult Sildemåge og en 2k Kaspiske Måge (så var min tur jo reddet). Sildemågen tror jeg er mit tidligste fund nogensinde i DK…. Den Kaspiske Måge kunne vi fremvise til en glad Jørgen Terp Laursen… Vi fik også sparket den ene af de to Sorthovedet Måger op der rastede i havnen. Først klokken 16.15 overgav den Hvid-vingede Måge sig endelig, da vi opdagede den i DOK 1.. og det var noget der fik smilet frem hos Laila, tillykke med den.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Arten er forholdsvis fåtallig i Århus havn… Århus havn den 4. januar 2021.

Den samme 2k Kaspiske Måge ses her i flyvende i det tunge vejr der herskede i havnen i dag. Århus havn den 4. januar 2021.

Adult Sildemåge ses her flyvende henover de mange andre rastende måger. Århus Havn den 4. januar 2021.

Mit nok tidligste fund af Sildemåge i DK. Århus havn den 4. januar 2021.

Terrorsikret 2k Sorthovedet Måge. Århus havn den 4. januar 2021.

Jeg kan nu bedst lide frie fugle…Sorthovedet Måge 2k. Århus Havn den 4. januar 2021.

 

 

ENDNU EN AFLÆSNING AF EN KASPISK MÅGE I SPODSBJERG HAVN DEN 3. JANUAR 2021.

En dag der bød på lidt sol men ellers overskyet samt hundkoldt med en frisk til hård vind fra NØ….  Selv om kulden var lidt sej fik jeg alligevel en 4 timer til at gå i Spodsbjerg havn… Jeg blev heldigvis også dejlig belønnet, da havnens største kutter kom tidligt ind med en god stak måger efter sig… noget jeg ellers ikke havde oplevet længe. Jeg fik en rigtig god stak nye Kaspiske Måger som jeg ikke tidligere har set og lidt overraskende var det især subadulte fugle der dukkede op. Fordelingen i dag var således 3 4k som alle var nye plus 4 2k, hvoraf kun 1 var ny. Så samlet lød dagens antal på 7 fugle hvoraf de 4 var nye….  Det bedste var dog jeg fik endnu en aflæsning, da den ene 4k var farvemærket, det var anden dag i streg med en aflæsning, Fuglen var var mærket i Danmark af Kjeld Petersen (hvem ellers !) den 28. marts 2018 ved Maglebæk Sø ved Brøndby. Den er siden blevet aflæst en enkelt gang af en anden god bekendt af mig David Erterius den 17. januar 2020 ved Simrishamn (Sydøstlige Skåne) i Sverige. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VAXX).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Anden dag i steg med en aflæsning af en Kaspisk Måge… Spodsbjerg havn den 3. januar 2021. 

UDENLANDSKE AFLÆSNINGER SAMT SVÆRT BESTEMMELIGE FUGLE I SPODSBJERG DEN 2. JANUAR 2021.

Jeg brugte denne smukke dag på lidt mere mågetjek i de Langelandske havne… Bagenkop nævnes kun lige fordi jeg var forbi uden at se noget der kunne bruges eller skrives om her på bloggen…. Men Spodsbjerg havn var dog lidt mere spændende især på grund af 2 udenlandske aflæsninger af hhv. en adult Hættemåge med hollandsk ring plus en imm/ 2. vinter “Kaspisk Måge” med polsk ring. Jeg er lidt spændt på polakkernes tilbagemelding, da jeg ikke er helt tryg ved om denne fugl er en ren Kaspiske Måge… Ellers så jeg 2 1. vinter Kaspiske Måger som begge var gengangere samt en ny 1. vinter Cactus. Kirkeby`s Gull var også på plads i dag.

Aflæsning af Kaspisk Måge: P:1Z8 (usikker på bestemmelsen).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Polsk ringmærket “Kaspisk Måge” Spodsbjerg havn den 2. januar 2021.

Polsk ringmærket “Kaspisk Måge” Spodsbjerg havn den 2. januar 2021.

Polsk ringmærket “Kaspisk Måge”. Spodsbjerg havn den 2. januar 2021.

Polsk ringmærket “Kaspisk Måge”. Spodsbjerg havn den 2. januar 2021.

Kirkeby`s Gull 1. vinter, slog atter sig folder i Spodsbjerg og er fortsat for mig en af de mest spændende måger jeg har set længe. Spodsbjerg havn den 2. januar 2021.

 

ÅRETS FØRSTE FUGLE- OG MÅGETUR PÅ TÅSINGE OG LANGELAND DEN 1. JANUAR 2021.

Sidst på formiddagen tog jeg sammen med Laila rundt på en lille rundtur i Øhavet… Laila var var klar til friske årsarter, så vi tjekkede en masse skønne steder på Tåsinge og Midtlangeland… Vi havde ingen strategi udover bare at nyde dagen og samle op hvad der måtte komme forbi… Men på trods af denne afslappede stil vi fik set hele 62 årsarter på godt 5 timer…. Vi tog også et pitstop i Spodsbjerg havn… da jeg ikke helt kunne undvære lidt mågetjek. Vi havde 3 2k Kaspiske Måger som alle var gengangere… igår var de iøvrigt 1k, så jeg vil foretrække at kalde dem 1. vinter. Dagens mest spændende fugl var en som jeg tidligere havde set to gange i Bagenkop havn den 27. november og 9. december 2020. Fuglen som sandsynligvis er en hybridtype døbte jeg den 9. december 2020 Kirkeby`s Gull, hvilket jeg synes den fortsat bør kaldes. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En fin januarart var en overvintrende Hvidklire. Lunkebugten den 1. januar 2020.

Kirkeby`s Gull 1. vinter. Jeg har to gange tidligere registreret denne fugl i Bagenkop havn den  27. november og den 9. december 2020. Idag dukkede den så op i Spodsbjerg, fantastisk som de bevæger sig rundt. Spodsbjerg havn den 1. januar 2021.

Kirkeby`s Gull. Spodsbjerg havn den 1. januar 2021.

Kirkeby`s Gull. Spodsbjerg havn den 1. januar 2021.

Laila leder med fuld koncentration efter Bekkasiner… den 1. januar 2021.

 

SAMLET OVERBLIK OVER KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BALTISK SILDEMÅGE, SIBIRISK SILDEMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 31. DECEMBER 2020.

Jeg havde i mange år drømt om at kunne følge de Kaspiske Måger gennem et helt kalenderår på Langeland. Men hvert forår og efterår tog jeg afsted til den jyske vestkyst og kunne derfor kun følge arten tæt om vinteren. Men i 2020 fik jeg endelig muligheden for at kunne realisere denne drøm, da jeg fik et arbejde på Fyn som gav plads til at jeg alligevel kunne tjekke de Kaspiske Måger på daglig basis. Det jeg især syntes der kunne være spændende var at finde ud af hvor mange fugle der egentlig kom forbi på et år. Jeg havde længe haft mistanke om der blev registreret alt for få fugle på Langeland, som er det bedste sted at se arten i det gamle Fyns Amt. Igennem flere år har jeg hvert år arbejdet med at kunne genkende de enkelte fugle/individer når jeg fulgte arten om vinteren. Dette arbejde fortsatte jeg med i hele 2020. Den største udfordring ved dette var især at skelne de juvenile fugle der evt. ville blive hængende og komme i deres 1. vinterdragt og derved være meget vanskelige at skelne fra deres tidligere juvenile dragt. Men med de erfaringer som jeg fik samlet i 2020 mener jeg at risikoen ikke er voldsom stor for at tælle de samme fugle igen og igen. I 2020 hvor der var et kæmpe influks af juvenile fugle fra medio juli til medio/ultimo august, så det ud til at fuglene trak relativt hurtigt igennem. Efter denne periode kom der et større tomrum, hvor der blev registreret meget få fugle. Til at bekræfte min teori om at der ikke var stor risiko for at lave dobbelttællinger, kunne jeg bruge de aflæsninger jeg lavede af udenlandske mærkede juvenile Kaspiske Måger. Yderligere blev det understøttet af ca. 15 fugle som jeg ringmærkede sammen med Kjeld T Pedersen i løbet af sommeren.. For at kunne genkende de enkelte fugle lavede jeg et fotoarkiv, hvor jeg tog billeder af bestemte fjergrupper samt næbbet på de enkelte fugle. De fugle der ikke var nemme at få fotodokumenteret eller der slet ikke blev fotograferet blev der lavet notater om. Omkring 95 procent af alle fugle blev fotograferet. I løbet af året fik jeg taget omkring 70.000 fotos alene af de Kaspiske Måger.

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 1k med færgen Spodsbjerg-Tårs i bagrunden. Spodsbjerg den 1. november 2020.

Artens forekomst på Langeland afhænger næsten fuldstændig af om der er gang i fiskeriet. Dette sås især meget tydeligt i to omgange, første gang var ved et fiskestop i februar-marts. I denne periode kom der næsten ingen fugle ind i havnene som generelt bød på meget få måger. Dette stop betød også meget få adulte Kaspiske Måger som normalt især ses i denne periode når de trækker tilbage mod deres ynglepladser. I juli og frem til sidste halvdel af august oplevede fiskerne et “skrubbeeventyr” hvor der blev hevet store mængder af fisk ind til havnene. Der kom både fra hele landet for at få del i dette eventyr, da der var få fisk andre steder samt at der var fiskestop i den øvrige del af Østersøen. Dette sammentræf med mange fisk og et fiskestop gav et forrygende antal af juvenile Kaspiske Måger på flere hundrede fugle, mens det øvrige land overhovedet ikke bemærkede dette. Dette Influks kunne derfor meget nemt været blevet overset. Da Skrubberne forsvandt gik fiskerne over til at fange Tunger. De blev ikke fanget i samme mængder som Skrubberne og fiskerne var ofte hurtigere til at få renset dem end Skrubberne og ofte var de færdige længe før de nåede ind til havnene. Denne omlægning betød der var meget færre måger der kom med ind efter kutterne. Ofte kunne jeg i teleskop se kutterne meget langt ud og se der var mængder af måger efter dem, men fuglene knækkede ofte af og kom derfor aldrig med ind i de mængder jeg oplevede i juli/august hvor rensearbejdet tog længere tid. Så det billede jeg oplevede i 2020 viser klart, at hvis der bliver færre til at fiske plus evt. flere fiskestop i fremtiden, så vil der også blive registreret færre Kaspiske Måger på Langeland.

Om 2020 var et helt ekstraordinært fantastisk år vil kræve flere års undersøgelser for at have noget at sammenligne med. Den måde som jeg har arbejdet på, fx. med at skelne de enkelte fugle selv om de ikke var ringmærket er mig bekendt aldrig blevet gjort før i Danmark. Men jeg tror godt jeg alligevel tør påstå at forekomsten på Langeland samt nok også i det øvrige Østdanmark er meget større end man tidligere har troet, arten er klart undervurderet. Dette underbygges også af at den spreder sig kraftigt mod vest, hvor den de seneste år er begyndt at yngle i Holland og endda i rene par. Hvis den ikke allerede er i Danmark så tror jeg det kun er et spørgsmål om tid før den også yngler her. 

Jeg vil især gerne takke Hans Larsson for at have kommenteret mange af de problematiske fugle som jeg har sendt ham fotos af. Kjeld T. Pedersen takkes for at lade mig deltage i hans fangst og ringmærkning af Kaspiske Måger på Langeland. Laila Neermann takkes for godt selskab på flere af turene til havnene. Frem for alt takkes fiskerne i Bagenkop og Spodsbjerg for deres forståelse for at jeg konstant har kigget dem over nakken og næsten været i deres havnene nat og dag. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

KASPISK MÅGE. 

Kaspisk Måge juv./1k. Spodsbjerg havn den 4. august 2020.

Mit projekt med at følge denne art meget tæt i 2020 viste at den er kraftigt overset på Langeland. Om så 2020 evt. skulle være et år over gennemsnit, så antager jeg alligevel den fortsat optræder i meget større mængder end der tidligere er spekuleret i. Desværre er der blandt de ornitologer der kommer på Langeland ikke den store interesse for at kigge på måger, så der vil fortsat nok kun blive registreret få fugle i fremtiden i forhold til hvad der ellers kommer forbi. Jeg vil fremover også følge arten tæt, men vil dog ikke bruge lige så meget tid som jeg gjorde i år. 

I alt blev der registret 645 forskellige individer i 2020 på Langeland !. I de to havne blev der tilsammen set 645 fugle. Af dem er der 16 fugle (1 2k og 15 1k) der blev set i begge havne, hvilket vil sige der i alt er set 629 forskellige individer i de to områder til sammen. De resterende observationer på Langeland var mere tilfældige og jeg fik desværre aldrig tid til at kigge intenst efter trækkende fugle ved Dovns Klint. Udenfor de to havne havde jeg blot 16 fugle.

Bagenkop havn: I alt 339 forskellige individer. 

Adult 4K+ 4K 3K 2K Juv/1K
15 3 6 24 38 253

Spodsbjerg havn: I alt 306 forskellige individer.

Adult 3K 2K Juv/1K
10 10 17 269

Siø: I alt 1 individ.

2K
1

Barager Nebbe: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

Søndenbro I alt: 1 individ.

Juv/1K
1

Kelds Nor: I alt 8 individer.

Adult Juv/1K
3 5

Dovns Klint: I alt 3 individer.

Adult Juv/1K
1 2

Klise Nor: I alt 1 individ.

4K
1

Bukkemose Strand: I alt 1 individ.

Juv/1K
1

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE. 

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 25. juli 2020.

Artens forekomst er fortsat svær at blive klog på. Det skyldes først og fremmest det er en meget svær art at bestemme og som måske i nogen grad derfor også er overset. Jeg har set flere kandidater i løbet af 2020 som jeg ikke har “turde” bestemme, men på trods af det er det alligevel blevet til 7 forskellige fugle, hvoraf de 6 er fotodokumenteret. Alle fugle stammer fra fra Bagenkop havn, hvor de blev fundet i perioden 26. maj til 21. juli 2020. En enkelt 2k fugl dukkede op i to omgange og blev frem til 14. oktober 2020.

1 3k den 26.-27. maj 2020. Bagenkop.

1 2k den 31. maj til den 23. juni 2020 Bagenkop. Efter yderligere et gennemtjek af Middelhavsmågerne var det samme fugl som vendte tilbage den 13. juli og blev frem til den 14. oktober 2020. I anden omgang var den mest regelmæssig i juli og august, herefter var den væk i længere perioder. Den blev ringmærket den 9. august 2020 med en gul ring med sort skrift (VLHH). Fuglen blev iøvrigt aflæst efter den var forsvundet for Bagenkop havn lige nord for München i Tyskland den 3., 4.,6, 8.,11., 12. og 13. december 2020. 

1 2k den 26. juni 2020 Bagenkop. 

1 3k den 8. juli 2020 Bagenkop.

1 3k den 16.-17. juli 2020 Bagenkop. 

1 juvenil den 19. juli 2020 Bagenkop. Iøvrigt den første juvenile jeg nogensinde har set på Langeland.

1 juvenil den 21. juli 2020 Bagenkop.

 

BALTISK SILDEMÅGE. 

Baltisk Sildemåge 1k i selskab med Svartbag, Spodsbjerg den 29. august 2020. 

I november 2019 så jeg min først Baltiske Sildemåge på Langeland da en 1k rastede flere dage i Bagenkop. De gode takter blev fulgt op i 2020, hvor der også generelt var mange Vestlige Sildemåger inde i havnene. At bestemme Baltisk Sildemåge er altid en udfordring hvis de ikke er farvemærket, men størrelse og fældning er gode kriterier. Sæsonen bød på hele 3 forskellige fugle og de blev alle fundet i eller ved havnene. Især en fugl kunne nydes gennem længere tid da den sås med jævne mellemrum i både Spodsbjerg og Bagenkop.

1 juvenil den 18. august 2020 Bagenkop.

1 juvenil den 29. august til den 23. september 2020. Denne fugl blev set på 5 datoer. Første gang jeg registrerede den var i Spodsbjerg havn den 29. august og sidenhen igen den 9. september og til sidst den 23. september 2020. Som flere af de Kaspiske Måger der også vekslede mellem Spodsbjerg og Bagenkop genfandt jeg den også i Bagenkop den 31. august samt den 12. september 2020. 

1 Adult den 6. oktober 2020 Bagenkop. Fra havnen sås en SØ trækkende gammel fugl. 

 

SIBIRISK SILDEMÅGE. 

Sibirisk Sildemåge 1k. Skovsgaard Gods 18. november 2020.

1 juvenil den 18. november 2020 Skovsgaard Gods. Årets mest “dyre” måge på Langeland blev denne 1k fugl med karakter af formen heuglini som noget overraskende blev fundet i en større flok måger der fløj bag en traktor der var ude og pløje ved Skovsgaard Gods. Denne race/art er ligesom Baltisk Sildemåge meget svær at bestemme med sikkerhed. Man skal være opmærksom på størrelse og fældning. Det drejede sig om en temmelig stor fugl som var i fuldstændig juvenil dragt, hvilket burde være nok til at udelukke Vestlig Sildemåge. 

 

SORTHOVEDET MÅGE. 

Sorthovedet Måge Adult. Drejet, Spodsbjerg den 1. november 2020.

Denne smukke måge er fortsat og lidt overraskende en fåtallig til sjælden fugl på Langeland. Men den vil før eller siden nok blive mere almindelig samt en fast ynglefugl på Langeland. Kun en af årets 6 iagttagelser fremviste yngleadfærd, da den blev fundet i en stor Hættemågekoloni.

1 Adult fugl den 28. marts 2020 Boftofte. Fuglen stod midt inde i en stor Hættemåge koloni, men desværre var der ikke nogen mage. Jeg besøgte stedet et par gange mere i løbet af foråret uden at kunne finde den igen.

1 2k den 13. maj 2020 Kelds Nor.

1 1k den 2. oktober 2020 Nørreballe Nor.

1 1k den 11. oktober 2020 Nørreballe Nor. Det kan ikke udelukkes det var samme individ som også sås ved Nørreballe Nor den 2. oktober 2020.

1 Adult den 28. oktober 2020. Ud for Spodsbjerg havn.

1 Adult den 1. november 2020. Drejet, Spodbjerg. Der var klar forskel i dragten (hovedtegning) på de to fugle fra Spodsbjerg området og som derved med sikkerhed kunne bestemmes til to forskellige fugle.