FORTSAT EN SVÆR NØD AT KNÆKKE – MULIG MONGOLSK MÅGE PÅ LANGELAND I MARTS 2021 DEN 1. JANUAR 2022.

Jeg fandt den 18. marts 2021 en meget spændende 2k måge i Spodsbjerg havn. Det var en meget stor måge og jeg kunne overhovedet ikke få den til at passe på noget. Den blev sendt til Hans Larsson som syntes den godt kunne passe på en Mongolsk Måge, men han var selvfølgelig forsigtig og nævnte også muligheden for en Cactus. I dag den 1. januar 2022 har jeg modtaget et nogenlunde identisk svar fra Peter Adriaens som også synes fuglen godt kunne passe på en Mongolsk Måge. Han tilføjer dog også at han ikke helt ved om man kan udelukke en Cactus. 

Jeg har igennem de seneste år set temmelig mange Cactus fugle men aldrig set noget der minder om denne her fugl før. Selv om Cactus fugle variere, var denne her fugl så påfaldende stor og kraftig. Desuden var næbbet meget kraftigt og meget mere Sølvmågeagttig end hvad jeg tidligere har set hos Cactus fuglene. Måske kan man ikke med den med den nuværende viden bestemme den med sikkehed… Men bestem- melsen inden for de store måger går stærkt og jeg vil fortsætte med at arbejde med den.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mulig Mongolsk Måge 2k. Måske der venter en ny for WP i fremtiden ?….

Mulig Mongolsk Måge. Bemærk hvor stor og kraftig en fugl det drejer sig om i forhold til de 3 Sølvmåger den er sammen med.

SAMLET OVERBLIK OVER KASPISK MÅGE, MIDDELHAVSSØLVMÅGE, BALTISK SILDEMÅGE, SIBIRISK SILDEMÅGE/BALTISK SILDEMÅGE OG SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND I 2021 DEN 31. DECEMBER 2021.

I 2021 har jeg igen forsøgt at få et samlet overblik over hvad der er af Kaspiske Måger på Langeland i løbet af et helt kalenderår. Nøjagtig som i 2020 da jeg for første gang havde muligheden for at følge arten igennem et helt år har jeg arbejdet med at kunne genkende de enkelte fugle med eller uden ringe. I år har jeg derfor atter gennemfotograferet størstedelen af de fugle jeg har registreret for at kunne genkende dem igen og igen. Dette er et ganske omfattende arbejde der kræver utrolig mange timer foran computeren, næsten flere end dem jeg bruger i felten. Uden dette fotoarkiv ville det dog ikke være muligt for mig at kunne genkende flere af fuglene fra hinanden. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k (A). Langeland rummer mange flere Kaspiske Måger end man tidligere har antaget. I 2020 (645 individer) og 2021 (232 individer) har jeg samlet registreret 877 individer på Øen. Der er dog lidt gengangere mellem december 2020 og januar 2021 især. Jeg har ikke kigget på antallet mellem gengangerne mellem de 2 måneder, men der er set cirka 850 forskellige individer på Langeland i de 2 år min undersøgelse har stået på. Spodsbjerg havn den 14. december 2021.

De to år har været meget forskellige og minder på mange måder overhovedet ikke om hinanden bortset fra at der både i 2020 og 2021 var et fiskestop i februar og marts. I de to perioder var der begge år meget få fugle i Bagenkop havn og Spodsbjerg havn, hvilket ikke var så overraskende. I modsætning til 2020 hvor der om sommeren blev fanget rigtig mange fisk og der derved kom rigtig mange Kaspiske Måger med ind til havnene, især mange juvenile fugle, så skete dette ikke i 2021. Bagenkop havn gik fuldstændig i stå, faktisk resten af året, der var næsten ingen fiskeaktivitet dernede og det blev til meget få Kaspiske Måger. Spodsbjerg havn var også langt bagefter sidste års flotte forekomst, men i modsætning til Bagenkop havn kom der dog lidt fugle ind, da der var 3 ret aktive kuttere der. Den dårlige sommer (en kombination af ingen fiskeaktivitet og evt. et år med dårlig ynglesucces i Polen ?, hvor en stor del af de Langelandske Kaspiske Måger stammer fra) betød at der blot blev registreret 1 juvenil fugl i hele juli ! (den 31. juli Kelds Nor). På samme tid i 2020 blev der set omkring 100 juvenile fugle på Langeland, primært i havnene. De ny hårde stramme kvoter med endnu et fiskestop i februar og marts 2022 lover derfor ikke godt for den nye sæson. Fremtiden ser derfor lidt dyster ud for fiskerierhvervet samt de Kaspiske Måger på Langeland. Forsvinder fiskerne vil man fremover se et meget mindre antal af denne smukke måge omkring Langeland. Det er dog muligt som jeg oplevede på Bornholm i starten af oktober i år, hvor der næsten heller ikke er noget fiskeri længere, at man kan finde en masse Kaspiske Måger inde i agerlandet, hvor de lige som de andre måger hænger bag landmanden der er ude og pløje i fremtiden. Jeg fandt faktisk  i dette efterår flere fugle på Langeland ved at køre rundt og tjekke pløjemarker. Yderligere et tiltage var at der fra september af blev lavet kategorisering af de Kaspiske Måger, de blev inddelt i A og B fugle. A fugle var “typiske” fugle, mens B fugle var fugle der afveg lidt. B fuglene kunne sagtens være Kaspiske Måger, men muligheden for at der var et Sølvmågegen i dem kunne ikke udelukkes. Da denne kategorisering først startede sent i år, indgår B fuglene ikke i det samlede materiale og nævnes derfor ikke i den samlede oversigt (der blev maks registreret 5 B fugle fra september 2021 af og året ud). Der blev også registreret flere “Cactus fugle” i år (hybrider mellem Kaspisk Måge og Sølvmåge), der var dog meget færre af dem i 2021 end i 2020. 

Jeg vil igen i år takke fiskerne i både Bagenkop og Spodsbjerg havn for hyggeligt samvær samt at de igen har accepteret jeg har stået og kigget dem over nakken i jagten på mågerne der har rastet omkring dem når der er blevet landet fisk eller renset fisk.. En særlig stor tak skal også lyde til Hans Larsson som atter har kigget samt kommenteret de mange måger jeg har sendt til ham i løbet af året. Zoologisk Museum/Mikkel Lausten og Kjeld Tommy Petersen takkes også for deres hurtige svar på mine mange mågeaflæsninger som jeg har indsendt til dem. Til sidst skal Laila Neermann takkes for dejligt og hyggeligt selskab på mange af mågeturene, hvor hun var været en fantastisk hjælp og støtte for mig.

En stor tak også til læserne af min blog som har haft lyst til at læse om måger igen og igen. Hvis der er nogen der skulle være blevet mere interesseret i mine tal, så kan de ikke findes i DOF-Basen, da jeg ikke indtaster mit materiale der. (gælder også materialet fra 2020). Dog har Laila Neermann indtastet de fugle hun har set sammen med mig i DOF-Basen når hun har været med på turene. 

KASPISK MÅGE

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Igen i år har jeg fotograferet de Kaspiske Måger igen og igen for at kunne genkende dem fra gang til gang. På 2 år har jeg taget mere end 100.000 billeder af fuglene. Det har været et kæmpe arbejde at få dem gennemgået, jeg har dog elsket hvert minut. Mågerne på Langeland har nok været min største ornitologiske udfordring nogensinde. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

I 2021 registrerede jeg 238 Kaspiske Måger på Langeland, dog skal der trækkes 6 fugle (2 i første halvår og 4 i andet halvår) fra det samlede antal, da flere af de samme fugle blev registreret på forskellige lokaliteter, så det nøjagtige antal er 232 forskellige individer. Det står i skarp kontrast til 2020 hvor jeg samlet fik registreret 645 forskellige individer, det var en nedgang på lige knap 36 procent. Årsagen var som tidligere omtalt manglende fiskeri og evt. dårlig ynglesæson for arten, det blev blot til 90 juvenile/1k fugle i andet halvår. Igen i år aflæste jeg flere fugle som både var ringmærket i Danmark og i udlandet (Polen og Litauen). Især fuglen fra Litauen var sjov, da jeg allerede havde aflæste den som 1k i Spodsbjerg havn i 2020 (den 24. august 2020) og nu igen samme sted bare året efter som 2k (den 6. september 2021). Sidste år forsvandt den med det samme, denne gang genfandt jeg den kort efter i Bagenkop havn (den 8. september 2021). I mod-sætning til 2020 ringmærkede vi ikke nogen fugle på Langeland i år, selv om det ellers efterfølgende gav en masse fine aflæsninger fra Polen, Tyskland og Holland. 

SAMLET ALDERSFORDELING

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 15 17 32
5k 0 2 2
4k+ 0 0 0
4k 14 2 16
3k 15 7 22
2k 47 29 76
Juvenil/1k 0 90 90
Samlet 91 147 238*

* I alt 6 fugle gik igen på flere lokaliteter og skal derfor trækkes fra det samlede antal i tabellen (238-6= 232).

ALDERFORDELING I BAGENKOP HAVN

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 8 4 12
5k 0 0 0
4k+ 0 0 0
4k 4 1 5
3k 7 0 7
2k 12 2 14
Juvenil/1k 0 6 6
Samlet 31 13 44

ALDERSFORDELING I SPODSBJERG HAVN

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 6 12 18
5k 0 1 1
4k+ 0 0 0
4k 7 1 8
3k 6 7 13
2k 24 21 45
Juvenil/1k 0 65 65
Samlet 43 107 150

ALDERSFORDELING FOR ØVRIGE LOKALITETER FX. RUDKØBING/FRELLESVIG

  Første halvår Andet halvår Samlet
Adult 1 1 2
5k 0 1 1
4k+ 0 0 0
4k 3 0 3
3k 2 0 2
2k 11 6 17
Juvenil/1k 0 19 19
Samlet 17 27 44

 

MIDDELHAVSSØLVMÅGE

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge subadult. Kun to fugl kom igennem “nåleøjet” i 2021. Håber 2022 bliver et noget bedre år for arten samt at jeg bliver bedre til at spotte den. Bagenkop havn den 29. november 2021.

Der kunne ikke følges op på det flotte resultat fra sidste år hvor jeg registrerede 7 fugle. I 2021 fandt jeg blot 2 fugle og begge var i andet halvår. Den første var 1 2k i Klise Nor den 12 oktober (ikke fotograferet). Årets sidste fugl var 1 subadult fugl den 29. november. I løbet af året har jeg haft flere interessante kandidater som jeg især har haft Hans Larsson fra Sverige til at kigge på. Nogle fugle kunne “aflives” mens andre simpelthen ikke kunne bestemmes med sikkerhed på trods af rimelige ID billeder. Jeg er overbevist om jeg nok fortsat overser flere fugle, men jeg tror fortsat den er meget fåtallig eller sjælden på Langeland. Umiddelbart er arten kun regelmæssig i Vadehavet især omkring Fanø, hvor Kim Fisher er god til at finde den samt dokumentere den med fotos. Arten burde faktisk nok figurere på den danske liste over arter der skal beskrives til det danske sjældenhedsudvalg (SU), det ville give et mere reelt billede af artens forekomst i Danmark.

 

BALTISK SILDEMÅGE

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Baltisk Sildemåge adult. Et noget overraskende fund i december på en pløjemark. Ormstrup den 7. december 2021.

Igen i år lykkedes det at finde denne art, da 1 adult fugl rastede på en mark ved Ormstrup den 7 december. Her var den i selskab med en masse andre måger der var på ormejagt efter en traktor der var ude og pløje. Det var især Sølvmåger og Stormmåger og en enkelt 1k Kaspisk Måge der var på marken. Fundet er samtidig det første fund af en Sildemåge på Langeland i december måned. Jeg har også fundet arten i 2019 (1 1k) samt i 2020 (2 juvenile/1k samt 1 adult). I modsætning til årets fund stammer de andre fund fra havnene (Bagenkop og Spodsbjerg).

 

SIBIRISK SILDEMÅGE/BALTISK SILDEMÅGE 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sibirisk Sildemåge/Baltisk Sildemåge juvenil/1k.  Især hovedet ligner meget en Sibirisk Sildemåge i følge Hans Larsson. Spodsbjerg havn den 27. september 2021.

For andet år i streg har jeg registreret denne meget svære art at bestemme (pt måske umuligt) og begge fund er måske/måske ikke registreret ret tidligt på efteråret. Det drejer sig om 2 juvenile/1k fugle hhv. den 28. august og den 27. september og begge er registreret i Spodsbjerg havn samt fotograferet. Det største problem med en sikker bestemmelse er primært hvordan man udelukker en stor han af Baltisk Sildemåge. Begge fugle var dog så store, at jeg mest  tror på det har drejet sig om Sibirisk Sildemåger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sibirisk Sildemåge/Baltisk Sildemåge juvenil/1k. Bemærk en meget stor fugle med et meget kraftfuldt næb. Spodsbjerg havn den 28. august 2021.

 

SORTHOVEDET MÅGE 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. For første gang nogensinde fik jeg set arten i en af de Langelandske havne. Spodsbjerg havn den 10. september 2021.

Antallet af fugle i 2021 (lille stigning) var meget på linie med sidste år, hvor jeg havde 6 iagttagelser af  5 til 6 fugle. De fleste af fundene var ret tilfældige (dog blev mange marker med små måger tjekket i løbet af foråret). De største forskelle i forhold til sidste år var at der var to vinterfund af en adult fugl hhv. ved Spodsbjerg i januar plus et af en adult fugl ved Løkkeby enge i december. Plus at der reelt kun var et rigtig efterårsfund af arten som iøvrigt også var en adult fugl, denne sås fra Baragge Nebbe til Spodsbjerg havn i september et par gange. Desuden blev der heller ikke registreret nogen 1k fugle. Ved Boftofte skovmose var der igen i år fugle der måske havde lyst/gjorde yngleforsøg, da der var 2 adulte ved mosen i april midt ude i den store Hættemåge koloni. Her følger en oversigt over de 9 fugle jeg fik set i 2021 på øen. 

Den 30. januar lå der en adult fugl og fløj rundt ude over havet mellem Spodsbjerg havn og Løkkeby enge. Til sidst forsvandt den mod NØ i retning af Sjælland. Det var det første fund for Langeland i 2021 samt det første januar fund nogensinde. 

Den 17. marts fandt jeg 2 adulte fugle der stod og rastede sammen med nogle Hættemåger ved Løkkeby enge. Efter et stykke tid lettede de og forsvandt.

Den 22. marts lykkedes det igen at finde en adult fugl, denne stod på en mark ved Illebølle Udflytter.

Den 10. april fik jeg et opkald fra Flemming Hansen at han havde set 2 adulte fugle ved Botofte Skovmose. Disse fugle så jeg selv senere på dagen stå inde i kolonien, hvor de lignede et par fugle der gerne ville yngle der. Det var præcis samme sted hvor jeg så en fugl den 28. marts 2020 stå og være meget aggressiv overfor Hættemågerne. Den 12. april var jeg atter forbi mosen, her havde jeg 1 til 2 kaldende samt overflyvende fugle, hvilket nok var de samme som den 10. april.

Forårets sidste fugl fandt jeg den 19. maj, da jeg så og hørte en 2k rastende fugl på en mark ved Nørre Longelse. Her var den i selskab med en masse andre måger, da der var en landmand der var i gang med noget markarbejde med sin traktor. Fuglen forsvandt dog til sidst i en nordlig retning.

Sidst på aftenen den 1. juli fandt jeg en adult fugl rastende på Siø hvor arten tidligere har ynglet (ved ikke om den også har forsøgt i 2021). Denne fugl blev heller ikke længe, den forsvandt pludselig i retning af Rudkøbing.

En ny adult fugl sås 2 gange hhv. den 10 september samt den 26 september mellem Baragge Nebbe og Spodsbjerg havn. Første gang stod den ved Baragge Nebbe og senere genfandt jeg den ved Drejet inden den endte ved Spodsbjerg havn. Fuglen var inde og vende havnen og blev dermed den første fugl jeg nogensinde ser i en af de Langelandske havne. Lidt overraskende genfinder jeg den atter ved Baragge Nebbe den 26. september 2021. På trods af mange besøg i området i denne periode så jeg den aldrig anden end de 2 gange.

Årets sidste fugl fandt jeg den 29. december på havet ud for Løkkeby enge, det drejede sig om en adult fugl. Fundet er det første af arten i december på Langeland.

På trods af en god spredning i fundene kan jeg ikke lade være med at spekulere i om der måske kunne være tale om den samme adulte fugl der opholder sig langs østkysten (fra Løkkeby enge til Baragge Nebbe). At jeg ser en adult i januar og igen i december plus at en adult fugl (her er det helt sikkert samme individ) kun ses 2 gange i perioden fra den 10. september til den 26. september, peger måske på samme fugl. Ud fra mine fotos har det dog ikke være muligt at fastslå om det kunne være samme individ (på nær ved september fundene). Med tanke på hvordan forskellige fugle vender tilbage år efter år for at overvintre samme sted foreligger muligheden dog for at der kan være tale om samme fugl.

ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I DECEMBER 2021 PÅ LANGELAND DEN 31. DECEMBER 2021.

Det blev en rigtig  god december måned med hele 39 nye Kaspiske Måger, hvilket var 20 mere end i november. Som i sidste måned var det atter Spodsbjerg havn der næsten løb med det hele, da det her blev til 30 fugle. Godt halvdelen af fuglene i Spodsbjerg havn var 1k fugle, det blev nemlig til 14 stk.. De adulte var også godt repræsenteret her med hele 8 fugle. Ved sidste sammentælling var jeg bekymret for om jeg overhovedet nåede 200 forskellige fugle i år, hvilket viste sig ikke at være noget problem med denne gode december. Samtidig viste det sig, at jeg havde lavet en større regnefejl i løbet af efteråret, hvilket jeg opdagede i forbindelse med en gennemgang af hele årets materiale for at kunne lave det samlede overblik over Langelands måger i 2021 her på bloggen. (bliver slået op den 31. december 2021). Så samlet endte året på XXX ……..I må vente i  spænding på den samlede oversigt til senere på dagen…. GODT NYTÅR 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Jeg måtte virkelig kæmpe i år….. ofte lige til det blev helt mørkt. Tak til mågerne som har givet mig så mange spændende oplevelser i 2021. Spodsbjerg havn den 30. december 2021.

NOK MIN SIDSTE NYE KASPISK MÅGE I ÅR DEN 30. DECEMBER 2021.

Tågen var her stadigvæk måske endda tykkere over land i dag end i går….Jeg var her også stadigvæk og havde stadigvæk lyst til at jagte flere Kaspiske Måger på Langeland. Så jeg tog samme tur som i går, bortset fra jeg ikke tjekkede op på den Hvide Stork. Bagenkop havn fik et godt forsøg, men der kom absolut intet ud af mine anstrengelser. Så fra middag og frem til lyset forsvandt “mandsopdækkede” jeg Spodsbjerg havn og her havde jeg lidt mere held. Faktisk lagde jeg ud med at finde en ny for sæsonen i form af en 3k Kaspisk Måge som rastede i en halv time inden den forsvandt sporløst. Henunder aften dukkede begge de to ret faste 2k fugle op. Så 1 ny ud af 3 fugle var ganske tilfredsstillende, især da det var en 3k fugl som jeg ikke synes der har været mange af i år. Alle var (A) fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k (A). Året har budt på godt 50 procent færre 3k fugle end året før. I 2020 så jeg 41 3k fugle, mens jeg kun har set 22 3k fugle i 2021. Spodsbjerg havn den 30. december 2021.

Kaspisk Måge 3k (A). Fuglen fremviste helt klassisk vingeoverside for en 3k sidst på året. Spodsbjerg havn den 30. december 2021.

EN DAG MED LIDT OVERRASKELSER PÅ LANGELAND DEN 29. DECEMBER 2021.

Det var et tungt vejr i dag her i Øhavet med en tyk dis og en meget høj luftfugtighed, til gengæld var det utrolig mildt. Jeg valgte at udsætte mågeturen lidt da jeg var ved at lægge sidste hånd på min årsberetning om mågerne på Langeland i 2021…som man kan læse her på bloggen den 31. december 2021. Da jeg var færdig med at skrive om Sorthovedet Måge (troede jeg, men jeg skulle bliver meget klogere) syntes jeg at det var på tide at komme afsted til Langeland og lede efter de sidste Kaspiske Måger inden året var omme. Lige før jeg nåede Bagenkop havn kom jeg i tanken om at mine gode ven Jan Johansen fra Bagenkop havde ringet i går og fortalt at han havde fundet en Hvid Stork omkring jættehøjen ved Fakkebjerg. Så jeg slog lige et sving til venstre inden havnen og kørte først til Fakkebjerg. Jeg var ikke lige mere end kommet forbi Fakkebjerg før den Hvide Stork kom flyvende og nærmest landede lige ved siden af min bil…. Det var et lidt særpræget syn at se denne fugl her midt om vinteren på Langeland. Da jeg havde nydt den lidt fløj den lidt videre mod Kelds Nor hvor den dog gik ned inden. 

Bagenkop havn var (gider næsten ikke at skrive det mere) igen en tynd omgang, dog genfandt jeg den 2k Kaspiske Måge (A) som jeg fandt her den 27. december 2021. På vej hjem så jeg den også i Klise Nor, hvor den stod og vaskede sig. Spodsbjerg havn var også total tom for Kaspiske Måger i første omgang, så jeg valgte at køre en tur om til Løkkeby enge. Her så en jeg Sølvhejre i den nordlige del af engene… Selv om jeg ser Sølvhejre hver gang jeg er på det sydlige Langeland, så var det længe siden jeg havde set den her ved Løkkeby. Da jeg lige vil tjekke havnen endnu engang inden det sidste lys forsvinder opdager jeg fra bilen en lækker adult Sorthovedet Måge ligge ude på havet ved ved den sydlige del af Løkkeby enge. Den flyver ret hurtigt længere op af kysten (mod nord), hvor den dog smider sig igen…og jeg vælger at gå en tur op af stranden for at få lidt fotos af den. På vej op af stranden får jeg endnu en fin overraskelse da jeg finder en Bjergpiber, hvilket er min første i 2 år i dette område, hvor den ellers var ret sikker førhen. Det var den anden Bjergpiber jeg har i år på Langeland, jeg havde en ret tidligt på efteråret ved Klise Nor. Den Sorthovedet Måge ligger ret passivt ude på havet indtil den bliver skræmt op af nogle havjægere og den forsvinder herefter mod øst, dog kan jeg se den smider sig igen temmelig langt ude. Det var iøvrigt det første fund af arten på Langeland i december måned. Sidst den overhovedet er set på Fyn i december var da jeg fandt en ved Fåborg den 17. december 2016. I mørket når jeg at få en fin adult Kaspisk Måge (A) i notebogen i Spodsbjerg havn og det var heldigvis en jeg ikke havde registreret før. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hvid Stork…. Så kommer man ikke ret meget tættere på. Fakkebjerg den 29. december 2021.

Hvid Stork. Efter den havde kigget ind til mig i bilen gik den et smut ud på vejen… den er vist lidt presset. Fakkebjerg den 29. december 2021.

Sorthovedet Måge adult. Det var første december fund på Langeland. Løkkeby enge (den var på havsiden) den 29. december 2021.

Bjergpiber. Endnu en god overraskelse…. Løkkeby enge (stranden) den 29. december 2021.

VARMEN VENDTE TILBAGE DEN 28 DECEMBER 2021.

Det var et rigtig kedeligt vejr i dag, da varmen fik presset kulden væk fra Øhavet.. Den stod på dis og finregn i perioder og så var der godt med isslag, så jeg fik kun foretaget et hurtigt kig i Spodsbjerg havn først på eftermiddagen. Der var meget færre måger inde i dag, det blev dog alligevel til 4 Kaspiske Måger (A) som alle var gengangere. Det drejede sig hhv. om 1 adult (den med sort på p3) samt 3 2k. 2 af 2k fuglene var de de samme som de seneste dage, mens den 3. fugl var inde for første gang siden den 3. december 2021. Den stod på den yderste mole og pudsede sig i godt 20 minutter, herefter lettede den og forsvandt mod syd.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Jeg havde ikke set denne fugl siden den 3. december 2021, dengang var det også første iagttagelse i en måned, så den kommer ikke så tit forbi. Spodsbjerg havn den 28. december 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Den med sort på p3 var atter inde i havnen. Spodsbjerg havn den 28. december 2021.

KOLDT MEN FED DAG I MÅGELAND DEN 27. DECEMBER 2021.

Solen skinnede blot et par timer i dag tidligt om morgen, herefter blev det gråt og helt overskyet. Dagen var samtidig sindsyg kold, men pyt vinden var SØ og jeg var i humør til at finde Kaspiske Måger… Jeg startede i Bagenkop havn og efter en times tid kom der sørme en 2k Kaspisk Måge (A) ind i havnen som jeg ikke havde set før, se det var en god start på min mission !. Herefter tabte havnen pusten, men inden jeg kørte fik jeg dog også bogført den faste 3k Cactus. Jeg driblede derefter lidt rundt på den sydlige del uden at se ret meget andet end mange Bramgæs. Efter turen syd på kørte jeg direkte til Spodsbjerg havn hvor jeg blev resten af dagen. Mit besøg i Spodsbjerg havn var det man kan kalde rettidig omhu, da jeg netop landende da havnens største kutter var på vej ind til havnen med en masse skønne måger efter sig. Efter mange tomme dage i Spodsbjerg havn vrimlede det lige pludselig med Kaspiske Måger her og der og alle vegne. Jeg fik dog hurtigt et overblik og havde hele 7 rastende fugle på engang. Ud af den bande var de 3 nye for sæsonen og det drejede sig hhv. om 2 adulte og 1 1k. Gengangerne var den adulte med sort i p3, de 2 2k fugle som jeg skrev om i går samt 1 1k som ikke havde været inde i over 3 uger. Så en skøn dag med gamle kendinge og hele 4 nye fugle.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). Endelig en ny fugl i Bagenkop havn… Jeg overvejede en overgang at lave den til en (B) fugl… men det var nok lige i overkanten alligevel. Men helt at udelukke at der er blevet “dusket” lidt tilbage i generationerne er ikke helt utænkeligt. Bagenkop havn den 27. december 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Dagens nye ungfugl var en hård banan, den tog sig en pause på den kolde isbelagte asfalt. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

Kaspisk Måge 1k (A). Denne knap så smukke fugl havde tidligere rastet i havnen i perioden den 3. til den 5. december 2021. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Denne adult fugl havde sort i p3 og var identisk med den fugl der var inde den 15. december 2021. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

Kaspisk Måge adult (A). Jeg undres fortsat over tegningen i hånden på denne adulte fugl (samme fugl som på forrige foto). Det brede sammenhængende sorte bånd i p10 kombineret med sort i p4 og p3 gør den spændende, ” Tungerne” passer dog nok bedst på en Kaspisk Måge ?. Spodsbjerg havn den 27. december 2021.

FORTSAT ALT FOR STILLE DEN 26. DECEMBER 2021.

Inden jeg lige kommer frem til dagens noget magre mågeudbytte på Langeland, vil jeg lige starte med en lille kommentar til DOF´s Fugleåret 2020 som jeg netop har haft mulighed for at læse lidt i. Det er et meget flot værk med smukke fotos og mange informationer om forskellige forekomster af diverse fuglearter. Jeg var dog mest interesseret i at læse om forekomsten af Kaspisk Måge (vel ikke helt overraskende). Som jeg havde forventet var det et af de bedste år for arten i Danmark især pga. af Fanø og Stevnsområdet. I min egen region Fyn (alle observationer er næsten fra Langeland) var man kommet frem til 84 fugle i løbet af året. (med en vis usikkerhed !). Det står i en stærk kontrast til mine iagttagelser som tæller 645 forskellige individer alene på Langeland i 2020. Det skal tilføjes at jeg ikke indtaster mine egne iagttagelser i DOFbasen, da jeg bla. ikke synes mågedata bliver særlig grundigt belyst (virker til tider nærmest useriøst). Som et godt eksempel på denne lille “kindhest fra min side” er forekomsten af Middelhavssølvmåge fra min egen region. Her er man kommet frem til at der har været 10 forskellelige fugle hhv. 5 i første halvår og 5 i andet halvår. Selv om jeg altid stod på kanten af et 03 i matematik (hed det i min tid hvis man var en tumpe til tal, hvilket jeg var) så vil et hurtigt kig i DOF-basen vise det er helt skævt. Samlet er der kun set 5 fugle, 4 fugle i første halvår og blot 1 i andet halvår… Hvis DKU havde gjort deres arbejde lidt mere grundigt havde det været nemmere for dem der skulle arbejde med tallene. Selv så jeg 7 forskellige Middelhavssølvmåger i 2020 på Langeland (6 er fotograferet og tjekket af dygtige mågefolk). I DOFbasen har fx. fugle uden alder “overlevet”, hvilket er meget kritisabelt, da det er en af de sværeste måger at kende. Lidt bekymrende med diverse konklusioner for disse to arter i årets publikation af Fugleåret fra især min region (og måske andre ?).

Dagens tur rundt i det Langelandske var atter en noget tynd omgang for mig…. Jeg var en del rundt på Østkysten mellem Tranekær og Sønder Longelse. Eneste sted der kunne sparkes lidt sjove måger op var i Spodsbjerg havn og det endda selv om der atter var få fugle. Jeg genfandt 2 2k Kaspiske Måger (A) som dagens eneste  højdepunkt. Ellers bød dagen på 4 Havørne hhv. 1 adult i Spodsbjerg havn og 3 på Siø hhv. 2 adulte og 1 “ungfugl”.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (A). En af de meste ustabile 2k fugle var sørme igen på plads. Spodsbjerg havn den 26. december 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Denne normalt meget stabile fugle havde jeg ikke set siden den 20 december 2021, så det blev næsten til en hel uges fravær. Spodsbjerg havn den 26. december 2021.

 

 

IKKE TIL AT OPDRIVE NOGET I DAG DEN 25. DECEMBER 2021.

Jeg var mange steder i dag i forsøg på at finde lidt Kaspiske Måger på selve Fyn… Men da det i det hele taget ikke var nemt at finde nogen måger i dag i det åbne land og derved ingen Kaspiske Måger valgte jeg at slutte dagen ved Holckenhavn hvor der altid er nogle sultene Hættemåger at kigge på om vinteren. Flere (2-3 stk) var allerede begyndt at få hætte, hvert år ser man altid nogle fugle der lidt længere fremme i denne proces end andre.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Hættemåge adult. Fuglen her er godt i gang med at udvikle sin smukke hætte. Holckenhavn den 25. december 2021.

Hættemåge adult. Her en fugl med en lidt kraftig og stor øreplet og begyndende sort i issen. Holkenhavn den 25. december 2021.

Hættemåge adult. Endnu lidt variation i det sorte samt udbredelse. Holckenhavn den 25. december 2021.

Hættemåge 1k. Der var ikke så mange ungfugle imellem Hættemågerne. Holckenhavn den 25. december 2021.

Hættemåge adult. De mange Hættemåger tog sig godt ud i det smukke og sene vinterlys. Holckenhavn den 25. december 2021.

Hættemåge adult. Dagens sidste fugl lå lige på grænsen mellem lys og mørke. Holckenhavn den 25. december 2021.

 

VAVS HOLDER JUL I SPODSBJERG HAVN DEN 24. DECEMBER 2021.

Inden den gode julemad og familiekomsammen nåede jeg lige at vende Spodsbjerg havn…. Jeg var heldig det lige passede med der kom ind enkelt kutter ind med lidt måger efter sig. Jeg kunne hurtigt se der hang en adult Kaspisk Måge (A) bag den og så var det bare med at finde ud af om det var en jeg havde set før eller ej. Heldigvis stillede den sig på en bundgarnspæl lige i indsejlingen til havnen og jeg kunne straks genkende den uden besvær, da det var den ringmærkede VAVS der var kommet tilbage. Jeg havde ellers ikke set noget til den siden den havde været i området i perioden den 12. til den 14. december 2021. Så en fin fugl lige at sige god jul til. Desværre er de faste 1k og 2k fugle ikke inde i øjeblikket, mærkeligt de alle pludselig er væk.

Aflæsning af Kaspisk Måge (VAVS).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Så er der atter fugle at tjekke. Spodsbjerg havn den 24. december 2021.

Kaspisk Måge 5k. VAVS var atter tilbage i Spodsbjerg efter 10 dages fravær. Spodsbjerg havn den 24. december 2021.