CHRØ – DAG 32 DEN 3. NOVEMBER 2022.

Fantastisk smuk dag med kraftig til hård vind fra først SSV og senere SSØ…. Hvad der atter manglede i småfugle fik vi i stedet for “ubetalt” i Lomvier. På et par timer havde vi set 5000+ fugle og ud fra mine fotos så det ud til at det var total rene flokke uden Alke. Fuglene fløj primært NV for Græsholm og når de nåede den SV-lig spids af øen drejede de lige som af og mange smed sig. Jeg kender ikke så meget til Lomviernes bevægelse i Østersøen, men det mindede mig lidt om det kompensationstræk man ser ved Blåvand når vinden og strømmen har drevet Sortænderne væk fra deres normale fourageringsområde og de så skal tilbage igen. En anden mulighed er også at de er ved at nærme sig ynglepladserne igen, mange af fuglene var allerede i sommerdragt. Et par ture rundt på øen var ikke særlig indbringende det blev blot til den faste Hedelærke, lidt hørte Silkehaler samt 2 Gransangere. I havnen sås den lysøjede 3k Kaspiske Måge fra den 28. oktober 2022 igen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Lomvie. En fantastisk smuk dag med de mange alkefugle plus en lille reminder om at vi ikke er langt væk fra krigen i Ukraine. ChrØ den 3. november 2022.

Kaspisk Måge 3k. Mange vil sikkert synes det er som at stå ved Grædemuren når man begynder at bruge tiden på ChrØ til at kigge på måger i havnen. (Håber ikke denne lidt kække bemærkning bliver opfattet som blasfemisk og støder nogen). ChrØ den 3. november 2022.

Kaspisk Måge 3k. Så er der mulighed for at blive klogere på vingeoversiden hos en 3k fugl. ChrØ den 3. november 2022.