INDHENTET AF MINE “BEDRIFTER” SOM RINGMÆRKER VED BLÅVAND FUGLESTATION DEN 14. JUNI 2022.

Selv om jeg snart ikke har ringmærket en fugl i tæt på 5 år, så får jeg alligevel fortsat en genmelding på nogle af de fugle jeg mærkede ved Blåvand Fuglestation. De mange år og timer som jeg tilbragte ved nettene har derfor ikke været helt spildt. Den 5. oktober 2016 fangede og ringmærkede jeg en 1k han Munk. Herefter gik den under radaren indtil en kat fangede den den 2. juni 2022 i Salzmünde, Saalekreis, Halle i Tyskland. På grund af tidspunktet er det oplagt at det har drejet sig om det sted hvor denne Munk har ynglet de seneste år. Mellem Blåvand og dens Waterloo er der 948 km. En stor tak til Mikkel Lausten fra Zoologisk Museum som fortsat sender mig disse spændende genmeldinger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Munken der var mærket i Blåvand den 5. oktober 2016 og som blev dræbt af en kat den 2. juni 2022 i Tyskland var mindst 5 år og 7 mdr. gammel.