ET OVERBLIK OVER DE KASPISKE MÅGER I SEPTEMBER 2021 PÅ LANGELAND DEN 30. SEPTEMBER 2021.

Så er der gået endnu en måned med at tjekke de Kaspiske Måger på Langeland og jeg bringer atter en status over antallet samt aldersfordelingen. Jeg fik tjekket ganske flittigt i september endda mere end jeg havde forventet jeg kunne nå. Fordelingen af de mange tjek er ikke systematisk men lavet ud fra hvad der var tid til, derfor har der været klart overvægt af besøg i Spodsbjerg havn som jeg bor tættest på. Bagenkop havn har også været besøgt mange gange, men dog lidt nedprioriteret da havnen næsten var mågetom ved alle besøg. 

Antallet af nye fugle steg i september 2021 i forhold til august 2021 hvor jeg blot registrerede 16 nye fugle (1 3k, 2 2k og 13 juvenile/1k) og samlet så 20 fugle i alt. I september 2021 har jeg set omkring 40+ forskellige fugle, hvilket også må betragtes som meget få fugle. (Pt. ikke gennemgået hvor mange af de tidligere registrerede fugle der også blev noteret i september 2021 da jeg primært har focus på de nye fugle der kommer til). Samlet havde jeg 34 nye A fugle og 4 B fugle (Bemærk B fugle tælles ikke med i den samlede oversigt i 2021, da denne kategorisering først startede fra den 1. september 2021), og her stod Spodsbjerg for 24 A fugle og 3 B fugle. Aldersfordelingen af A fugle i september 2021 var følgende: 2 Adult, 1 4k, 16 2k og 15 juvenile/1k fugle. B fuglene var alle 1k fugle. Hvis man sammenligner aldersfordelingen med den forrige måned, så ses det tydeligt at der har været en kraftig fremgang i 2k fuglene (2 i august og 16 i sep-tember) Omvendt er antallet af juvenile/1k fugle meget på linie med august (13 i august og 15 i september (bemærk B fugle tælles ikke med)). Med alle forbehold for statistik og andre undtagelser, så ses det fortsat tydeligt at der er meget få juvenile/1k fugle i år. Til gengæld har jeg lidt svært ved at forklare den fremgang 2k fuglene har haft. Omvendt så kan man tydeligt se der er meget få gamle fugle på Langeland på denne årstid, det blev blot til 2 adulte samt 1 4k fugl og de forsvandt næsten med det samme – NO COUNTRY FOR OLD MEN… 

Det er utrolig trist at se hvor ringe Bagenkop havn er i år. I september så jeg blot 4 A fugle og 1 B fugl. Alderfordelingen blandt A fuglene var 1 adult, 1 4k, 1 2k og 1 1k. Den ene B fugl var også en 1k. jeg har aldrig set så fugle før i denne havn. Igennem årene har det altid været der at man kunne finde de store antal af Kaspiske Måger, mens det var mere sporadisk hvad man så i Spodsbjerg (med undtagelse af sidste år). Men mit umiddelbare indtryk er at der fortsat næsten ikke finder noget fiskeri sted i den sydlige havn af betydning her i september uden jeg dog har været inde og tjekke fiskeritallene som jeg tidligere gjorde for juli/august 2021.

Det blev til to nye aflæsninger af Kaspiske Måger og især den ene var særlig spændende. Den 6. september 2021 aflæst jeg en farvemærket 2k fugl fra Litauen i Spodsbjerg. Det viste sig at den havde jeg også aflæst den 24. august 2020 i Spodsbjerg havn. I 2020 så jeg den kun denne ene gang, men her i 2021 genfandt jeg den i Bagenkop havn den 8. september 2021, dette blev så også sidste aflæsning af den i denne omgang. Desværre har jeg endnu ikke hørt fra ringmærkningscentralen i Litauen, det ville ellers være spændende at høre om den er set andre steder. Den 11. september 2021 aflæste jeg endnu en 2k fugl, denne gang var det en fugl fra Polen og det var atter i Spodsbjerg havn. Denne fugl bar kun en stålring og blev kun registreret denne ene gang. Normalt høre jeg hurtigt fra Polen, men lidt ærgerligt har de endnu heller ikke sendt nogle informationer.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k (A). I hele 2021 har jeg nu registreret 139 forskellige A Kaspiske Måger samt 5 B Kaspiske Måger på Langeland.  Spodsbjerg havn den 28. september 2021.