ENDNU EN AFTEN VED BARAGGE NEBBE OG SPODSBJERG HAVN DEN 07.09-2021.

Jeg tog samme tur som i går og meget mindede selvfølgelig om det samme. Ved Baragge Nebbe var der dog nogen færre fugle at tjekke. Det hang dog nok sammen med at der ude på en af sandbankerne sad en 1k Havørn og åd et eller andet større bytte. Omkring den løb der dog flere forskellige vadefuglearter, mest spændende var 19 Sandløber og 1 Islandsk Ryle. Da jeg følte Baragge Nebbe var nogenlunde tjekket gik turen til Spodsbjerg havn. Her fik jeg set 5 Kaspiske Måger og flere af dem var ikke de samme som igår. Fordelingen var 3 2k og 2 juvenile og de var alle gengangere. Den ene juvenile var den der var ringmærket/farvemærket (P:84A) i Polen som ellers var forsvundet. Jeg havde inden da aflæst den hhv. den 26. august og 27. august 2021. Alle dagens fugle var A fugle. Fra havnen kan atter nævnes en overflyvende Rovterne, hvilket var anden dag i streg med denne art her.

Aflæsning i Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge (P84A).

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge (A) juvenil. Her ses den fugl som er mærket i Polen (P:84A). Spodsbjerg havn den 7. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (A). Man skal ikke være i tvivl om hvor mågerne og jeg slår vores folder. Spodsbjerg havn den 7. september 2021.