SÅ ER DER NOGET VED AT AFLÆSE ROVTERNER OG KASPISKE MÅGER DEN 6. SEPTEMBER 2021.

Efter arbejde sidst på eftermiddagen kørte jeg direkte til Baragge Nebbe og blev straks mødt af 2 adulte Rovterner, hvoraf den ene var den med sender på ryggen og rød ring om benet. Det blev heller ikke i dag jeg fik ringen aflæst, da fuglene desværre blev skræmt væk af en turist på stranden hvorpå de forsvandt mod syd for ikke at dukke op igen. Men men men… jeg bliver lige nød til at springe i tid og sted. For da jeg kom hjem om aftenen lå der en fed mail fra Zoologisk Museum som bl.a via de data jeg havde sendt ind på fuglen fra mine tidligere observationer fra Botofte og Baragge Nebbe havde fundet ud af hvad det var for en fugl (stor tak til Mikkel Lausten). Han havde fået kontakt til projektet omkring denne fugl som stammede fra Sverige. Den var blevet ringmærket i 2018 på øen Furö som ligger i Kalmar Sund et lille stykke øst for Oskarshamn. Fuglen bevæger sig meget rundt som det kan ses på det kort jeg har modtaget fra Zoologisk Museum. De mange data stammer fra den sender den har på ryggen. Det var også herligt at få bekræftet at det var samme fugl som jeg havde vurderet ud fra fjerdetaljer på mine billeder fra hhv. Botofte og Baragge Nebbe…. “Der er altid noget. Der er aldrig ingenting”.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

På dette sjove og ultra spændende kort kan man se hvordan den farvemærkede Rovterne med sender på ryggen har bevæget sig omkring på Langeland og andre steder under dens ophold i 2021. Så snart jeg får de helt eksakte ringmærkningsoplysninger fra Sverige/Zoologisk Museum så bringer jeg dem her på bloggen.

Det er senderen her på ryggen der sender alle de spændende data omkring fuglens bevægelser. Botofte den 5. september 2021.

Og så er tilbage til fuglene ved Baragge Nebbe for det var ikke kun Rovternerne der var spændende. En flok på hele 28 Sandløbere er det næststørste antal Sandløbere jeg har registreret på Langeland nogensinde. Den 6. september 2020 altså præcist for et år siden havde jeg 34 rastende fugle mellem Spodsbjerg havn og Løkkeby enge !!.  Af andre vadefugle kan nævnes 1 Stenvender og 5 Små Kobbersnepper.

Efter Baragge Nebbe gik turen til Spodsbjerg havn og her fortsatte løjerne med gode aflæsninger… Jeg fandt en 2k Kaspiske Måge (A) med gul ring (7LC5) som stammede fra Litauen. Det var kun anden gang jeg havde en med ring fra Litauen i Spodsbjerg havn og hold nu fast… Netop denne fugl aflæste jeg den 24. august 2020 også i Spodsbjerg havn da den kom som juvenil…. Hvilken fantastisk tur det havde udviklet sig til. Men det var ikke den eneste Kaspiske Måge, det blev til yderligere 4 (A) fugle hhv. 2 2k og 2 juvenile. Den ene 2k var ny mens begge de 2 juvenile også var nye, så af 5 fugle var der 4 nye for 2021. Ellers fra havnen kan der berettes om 1k overflyvende Rovterne samt 4 fine trækkende Dobbeltbekkasiner.

Kaspisk Måge 2k (A) (7LC5) er en stor kraftig fugl og jeg formoder det drejer sig om en han. Spodsbjerg havn den 6. september 2021.

Kaspisk Måge 2k (7LC5). Den var meget forsigtig og kom kun tæt på i ganske på sekunder. Spodsbjerg havn den 6. september 2021.

Kaspisk Måge juvenil (7LC5). Her ses den for lidt mere end et år siden. Spodsbjerg havn den 24. august 2020.