SPODSBJERG HAVN BØD PÅ DE SAMME 4 KASPISKE MÅGER DEN 6. AUGUST 2021.

Med lidt forsinkelse kommer der her lidt opsamling på de Kaspiske Måger på Langeland. I mod alle odds var jeg sammen med Peder Rasmussen en tur i Spodsbjerg havn tidligt om morgen mandag den 2. august 2021 for at tjekke måger. Ofte er der nemlig ikke mange måger “hjemme” i havnen på dette tidspunkt af dagen. Men i denne sommer er der som bekendt intet der er normalt hvad angår mågerne, så til min store overraskelse var der ok med fugle inde. Vi fandt lynhurtigt 4 Kaspiske Måger som dog alle var gengangere fra tidligere. Det drejede sig om 3 2k plus 1 juvenil. De 2 af 2k fuglene var de meget faste fra juli 2021, mens den sidste 2k var den ringmærkede (VLHJ) som først næsten lige er kommet tilbage igen efter fravære siden den 25. april 2021. Den juvenile var genganger fra den 1. august 2021.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 2. august 2021.

Kaspisk Måge juvenil. Spodsbjerg havn den 2. august 2021.