TÅGE, HAVGUS OG LIDT SOL… DE KASPISKE BLEV SELVFØLGELIG TJEKKET PÅ LANGELAND DEN 14. NOVEMBER 2020

Sydspidsen var i dag indhyldet i havgus, mens Spodsbjerg svingede lidt mere frem og tilbage… Jeg lagde ud nede i havgusen i Bagenkop havn og på trods af meget ringe aktivitet blandt fiskerne og få måger, så blev der alligevel presset Kaspiske Måger ud af det. 2k fra den 13. juli 2020 var fortsat i Bagenkop og den ligner en fugl der har lyst til at blive længe i området. Blandt dagens 3 1k var der blot en enkelt ny fugl… Dog var (VLHK) efter nogle dage i Spodsbjerg havn taget en tur til Bagenkop. Her har jeg også tidligere på efteråret set den ved et par lejligheder. Jeg blev dog hurtigt træt af den kolde havgus, skal jo til at tænke på mit gamle korpus, så jeg smuttede hurtigt mod varmere himmelstrøg i “sunny” Spodsbjerg. Her var der også lidt måger at kigge igennem og samlet kom jeg op på 5 fugle, hvoraf de 3 var nye for sæsonen. Især en adult fugl fik smilet frem, dem er der langt i mellem på denne årstid, den rastede kortvarigt på den nordlige mole, hvorefter den trak mod Ø og blev ikke set mere denne dag. De 2 andre nye fugle var 1k fugle. Ellers skal blot nævnes en 1k overflyvende Dværgmåge som Kjeld spottede til os da han også var på mågetur i dag. 

Aflæsning af Kaspisk Måge i Spodsbjerg havn: (VLCH)

Aflæsning af Kaspisk Måge i Bagenkop havn: (VLHK)

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En rigtig smuk 1k Kaspisk Måge, som har besøgt begge havne tidligere. Bagenkop havn den 14. november 2020.

Her en anden også ret smuk 1k Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 14. november 2020.

Dagens bedste Kaspiske Måge var denne adulte fugl. De gamle fugle er ret fåtallige på denne årstid i min region, det var dog den 4. adulte fugl i år i Spodsbjerg, mens der er registreret 12 i Bagenkop havn i 2020. Spodsbjerg havn den 14. november 2020.