SORTBUGET X MØRKBUGET KNORTEGÅS FØRSTE SIKRE FUND I SKANDINAVIEN, BARAGER NEBBE DEN 23. OG 28. OKTOBER 2020 DEN 15. NOVEMBER 2020.

I et tidligere opslag fra den 23. oktober 2020 skrev jeg om et hybridpar mellem Sortbuget og Mørkbuget Knortegås med 2 unger som jeg fandt ved Barager Nebbe syd for Spodsbjerg på Langeland. Jeg fandt dem i en flok på lige over 100 fugle som kom trækkende og landede, i forhold til hvor mange fugle jeg har set trække i efteråret er det ganske få der er gået ned. Lidt overraskende blev fuglene genfundet den 28. oktober 2020 af Peder Rasmussen fra Svendborg, hvor jeg også havde mulighed for at se dem igen. Normalt er Barager Nebbe ikke et sted hvor fuglene bliver gennem længere tid, der var også kun ganske få andre Mørkbuget Knortegæs i området ved den anden observation. Hybridfamilien lå også helt alene og måske er de blevet i området pga. at ungerne har været trætte og udmattede efter et langt træk ?. 

Jeg skrev også dengang den 23. oktober 2020 at jeg antog det var første sikre fund for Danmark. I DOF-Basen er der i perioden 2002-2015 7 indtastninger af 6 mulige fugle (til og med den 10. november 2020) . Selv om der ikke er angivet alder på alle fuglene, så ser det ud som om det har drejet sig om adulte fugle. Ved de fleste af fundene virker det som om der en en vis usikkerhed omkring dem (min tolkning), hvilket er meget forståeligt, da det er meget vanskeligt/umuligt at bevise det drejer sig om hybrider. Det er derimod med fundet fra Barager Nebbe beviseligt at det drejer sig om hybrider (altså ungerne), da det er det første familie fund i Danmark. Jeg også forsøgt at få et overblik over om der er fund fra det øvrige Skandinavien af sikre hybridfund. Men hverken Finland (er godt nok ikke en del af Skandinavien. Venter evt. på flere oplysninger herfra), Norge eller Sverige har sikre fund, dog har Sverige et fund af en Sortbuget Knortegås som stod sammen med 3 ungfugle, hvilket måske kunne være et hybridfund. Men da den anden forældre ikke var der er det umuligt at konkluderede noget med sikkerhed. Så med de oplysninger jeg har modtaget fra det øvrige Skandinavien/Norden samt selv kunne finde i DOF-basen er fundet fra Langeland det første sikre i Danmark samt Skandinavien/Norden !.

En stor tak til Alexander Hellquist, Geir Mobakken samt Mika Bruun for oplysninger fra Sverige, Norge og Finland. 

Foto og data: Henrik Knudsen, Copyright.

Først sikre fund i Danmark og Skandinavien af et hybridpar mellem Sortbuget x Mørkbuget Knortegås med 2 1k. Barager Nebbe den 23. oktober 2020.

Her ses den Sortbugede Knortegås (hannen) med sine 2 hybridunger på hver sin side. Barager Nebbe den 23. oktober 2020.