FEBRUAR BØD KUN PÅ EN NY KASPISK MÅGE I BAGENKOP HAVN ! DEN 29. FEBRUAR 2020.

Så sluttede vintersæsonen for Kaspiske Måger i Bagenkop havn og selvfølgelig resten af Langeland… Jeg har primært mit fokus på Bagenkop havn, da det klart er det bedste sted at se arten. Årets to første vinter- måneder januar og februar bød samlet på 16 forskellige individer i havnen.

Aldersfordeling:

ADULT 4K+ 4K 3K 2K
6 1 2 3 4

Januar startede rigtig fint med 15 forskellige fugle, mens fiskestoppet fra 1. februar fik katastrofale følger. Det blev kun til en helt ny fugl for havnen i form af en 4k+ den 3. februar. Det blev lidt af en skelsættende dato den 3. februar, da der herefter kun var et indvid der forblev i havnen. Det var havnens mest stedfaste fugl, som dukkede op den 26. november 2018. Dog så jeg den ikke hver gang jeg besøgte havnen i februar, faktisk så jeg den sidste gang den 21. februar. Af årets 16 fugle, var de 10 helt nye fugle jeg ikke tidligere har registreret i havnen, mens de sidste 6 var fugle jeg havde set tidligere i hhv. 2018 og 2019. 

Ultimo februar byder normalt på et ret fint influks af adulte Kaspiske Måger i havnen, da de gamle fugle her er på vej tilbage mod deres ynglepladser. Men om man ser dette træk afhænger åbenbart meget af om der er gang i fiskeriet i Bagenkop. Februar 2020 er et meget godt eksempel på hvad der kan ske i fremtiden, hvis der kommer flere fiskestop. Et sådan stop kan måske også få flere fiskere til at opgive fiskeriet og derved stopper de fine forekomster af arten i havnen. Herefter er det nok mere sporadisk hvad der vil komme ind, dog bør man forsat kunne se en del fugle på træk især om efteråret fra fx. Dovns Klint, når fuglene fx. er på vej til Vadehavet og de øvrige Vesteuropæiske kyster hvor de overvintre. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge “store” Bagenkop havn den 4. januar 2020.