EN REN MESTER I AT GÅ STILLE MED DØRENE…..DOBBELTBEKKASINEN

I foråret fik jeg muligheden for at tælle ynglende Dobbeltbekkasiner i blandt andet Varde ådal, her fik jeg fik nogle fantastiske og uforglemmelige aftener med spillende fugle lige henover mig. Jeg var ellers blevet “advaret” om jeg ikke skulle forvente mig ret mange fugle, men fuglene overraskede altså positivt med rigtig mange par. Nu flere måneder efter ynglesæsonen ser jeg en del trækkende samt især rastende fugle, som er helt vilde med de våde marker her på Fanø. De rastende fugle kan være meget svære at få øje på selv om de sidder få meter fra en, men så snart de ikke oplever en som en trussel så kan de tomme græsmarker blive helt levende.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Kan du se mig ?”  Det er ikke nemt at spotte dem når de trykker og inden man ser sig om letter den lige få meter foran en, mens man kan høre dens lidt sure og utilfredse stemme.

Pludselig bliver græsset levende, når fuglene går i gang med at søge føde…

Det er særlig godt at gå ud og søge efter Bekkasiner i fugtigt vejr, det får mange fugle til at gå ned for at raste…