DEN SMUKKESTE AF DE SIBIRISKE PHYLLER…..FUGLEKONGESANGER

Hvem husker ikke første gang de så en Fuglekongesanger eller hvem drømmer ikke om at se sin første..!!! Jeg husker forsat den oktober dag i 1988 som det var i går, da Mikkel  “Zeiss” Lausten pludselig stod med en i hånden ude foran vinduet til Blåvand fuglestationen…. Den var præcis så smuk og endda nok smukkere end dem jeg havde kigget på igen og igen i fuglebogen… Sidenhen har jeg været heldig at se en del af dem, men jeg håber forsat på at se den hvert efterår. Den har desværre været mere fåtallig de senere år helt modsat Hvidbrynet Løvsanger som næsten slår rekord i antal hvert efterår. Fuglekongesanger er på størrelse med en Fuglekonge og skjuler sig mere end en Hvidbrynet Løvsanger og er heller ikke så flittig til at bruge det karakteristiske kald.. Men når den viser sig er man ikke i tvivl, pludselig ser man en lille fugl stå og svirre foran en busk og man ser straks de gule “Tarzan underbusker”/overgump og herved kan alle de andre Phyller udelukkes der er truffet i Danmark…. Den ses primært i oktober, men også perioden omkring primo november er ganske god…

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Det bliver ikke meget smukkere… det er vel kun Rødtoppet Fuglekonge der kan følge dens skønhed… Bemærk den gulhvide overgump… Blåvand den 16. oktober 2017.

Den bliver ofte kaldet “Tigerdyret” på grund af de smukke striber den har i hovedet. Hvidbrynet Løvsanger kan i mindre grad også have en issestribe som Fuglekongesanger, men dog aldrig så markant og kraftig afsat. Blåvand den 20. oktober 2015.

Blot til sammenligning Hvidbrynet Løvsanger den mest almindelige af de sjældne phyller fra Sibirien. Bemærk en svagt tegnet issestribe samt ensfarvet øjenbrynstribe. Blåvand den 2. oktober 2016.