KASPISKE MÅGER PÅ MARKER OG I HAVNE DEN 23. AUGUST 2022.

Jeg har ledt lidt efter Kaspiske Måger inde på markerne på Langeland de seneste dage… Det gav i går den 22. august 2022 en 2k fugl ved Fuglsbølle som var i selskab med en masse andre måger som hang efter en traktor. Det er den første 2k jeg ser i flere måneder. Jeg tog derfor et kig i DOF-Basen for at se hvad der var meldt af 2k fugle i juli/august 2021 og 2022. Det var påfaldende hvor få fugle der var set i 2022 mod temmelig mange i 2021. Det kommer dog ikke helt bag på mig når jeg tænker på hvor mange juvenile fugle der var i 2020 mod næsten ingen i 2021. Hvis man ser bort fra mange andre faktorer som feltaktivitet, fødeudvalg, vindretning og fiskeri, så er jeg helt overbevist om at der er få 2k fugle i år på grund af en dårlig ynglesæson i 2021. Desuden ser det ud til at 2k fuglene om sommeren primært opholder sig i Vadehavet og meget mere fåtalligt i Østdanmark. I dag den 23. august 2022 lagde jeg ud med en juvenil/1k på en pløjemark lige uden for Rudkøbing ved genbrugspladsen som stod med en mindre gruppe måger og hvilede sig. På trods af mange tjek blev det ved de 2 indlandsfugle. Bagenkop havn bød igen på den faste juvenile/1k, så det var hurtigt overstået. Spodsbjerg havn var noget mere spændende at besøge da det blev til 5 juvenile/1k samt 2 juvenile/1k Cactus fugle. Indtil videre har sommeren 2022 været meget bedre end den lidt stille sommer i 2021 hvor der næsten ikke var nogen ungfugle samt fugle generelt. Langeland bød også på lidt rovfugletræk når jeg ellers havde tid til at kigge op på himlen, jeg så flere trækkende unge Rørhøge samt en enkelt Fiskeørn… det begynder at lugte af efterår.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil/1k. Rudkøbing den 23. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil/1k. Bagenkop havn den 23. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil/1k. Spodsbjerg havn den 23. august 2022.

Kaspisk Måge juvenil/1k. Spodsbjerg havn den 23. august 2022.