DET ANDET FEBRUAR FUND AF SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 6. FEBRUAR 2022.

Ikke siden jeg så min første Sorthovedet Måge en 3k fugl på Langeland ved Spodsbjerg nogensinde den 23. februar 2014 er arten blevet registreret i februar. Udover det var mit første fund var det også første gang at denne smukke måge blev iagttaget i februar på Langeland. I dag kunne jeg så bidrage med endnu et februar fund, da jeg genfandt den overvintrende adulte Sorthovedet Måge som jeg i 2022 har haft 2 gange i januar hhv. den 18. og 24. (Læs mig mere om denne fugl i den samlede oversigt over måger på Langeland i 2021 den 31. december 2021). Som ved de to fund i januar 2022 var det atter ved Drejet jeg så den, her gik den i selskab med 4 Sølvmåger.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge adult. Blot det andet februar fund for Langeland. Drejet den 6. februar 2022.

Sorthovedet Måge adult. I forbindelse med at der kom mørke tunge skyer forsvandt den fra området. Drejet den 6. februar 2022.