SKAL LIGE VENDE MIG TIL DE NYE TIDER, SYDVESTJYLLAND DEN 30. APRIL 2021.

I forbindelse med min ynglefugleopgave på Skallingen i dag så jeg ikke mindre end 10 Havørn på engang… alle immature fugle. På Langli sad der 5 på klittoppene og kiggede udover spisekammmeret, mens 5 af deres kammerater sad midt ud i bugten på de tørlagte sandbanker…. det var et imponerende syn. Tidligere på dagen var jeg forbi Blåvand hvor jeg også så 2 Havørne, helt utroligt forekomst. Jeg mindes engang i midt 80`erne hvor jeg kom hjem fra obs på Hukket og fortalte stolt jeg havde set en Havørn. Min gamle læremester Jes Graugaard hævede det ene øjenbryn ovre fra hjørnet i stuen… og sagde ganske roligt til fynboen at jyske Musvåger er store !!. Så sjælden var de dengang… at man skulle have gode argumenter for at få den igennem og med i dagens dagbog. 

Efter mit arbejde på Skallingen var afsluttet var det ned til en anden stor forandring… forekomsten af Sorthovedet Måge ved Sneum. Her kunne jeg sammen med bla. Michael G. Jensen og Bjørn Frikke se ikke mindre end 39 fugle. Det handlede om 36 adulte og 3 3k fugle. Jeg mindes faktisk at man tidligere skulle lave SU-beskrivelse af dem…. Fugleverdenen er virkelig i forandring. 

Ellers en skøn dag i det jyske som bød på friske årsarter såsom Gøg, Bynkefugl, Sivsanger, Bjerglærke 19 og Pomeransfugl 5…. jo foråret er ved at ankomme selv om det fortsat er meget køligt.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En 3k Sorthovedet Måge kom ivrigt kaldende henover os. Sneum den 30. april 2021.

Pomeransfugl. Jedsted enge den 30. april 2021.