SMUK OG ISKOLD MORGEN I BLÅVAND OG OMEGN DEN 27. APRIL 2021.

Jeg var atter tilbage i mit gamle område, da jeg havde en arbejdsopgave på Skallingen med optælling af ynglefugle… Inden da havde jeg nogle timer tilovers og de blev brugt på en lille nostalgirunde i mosen i Blåvand samt på Grønningen. På trods af kulden var der dukket lidt Løvsangere op i buskene, utrolig trist de skal sidde og synge i minus grader, det kan vejrguderne ikke være bekendt. Men ellers blev det til lidt forskellige fugle såsom Havørne 2 (ungfugle), Sortstrubet Bynkefugl 3, Sydlig Blåhals, Ringdrossel, Rødstjert, Sjagger 30, Misteldrossel 5. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Et typisk billede fra Blåvand om foråret er Hulduer der sidder på militærtårnet. Blåvand 27. april 2021.

Mange af småfuglene sad helt stille og prøvede at holde varmen denne kolde morgen. Her ses en af flere Stenpikkere. Blåvand den 27. april 2021.

En smuk Sydlig Blåhals gav varmen hos undertegnede, da den sad i toppen af en pilebusk og sang på livet løs. Blåvand 27. april 2021.

En mindre flokke Sjaggere… fou. intenst på en mark og der blev trukket flere regnorme op. Bordrup den 27. april 2021.

En enlig Ringdrossel løb rundt sammen med lidt Misteldrosler og Sangdrosler. Bordrup den 27. april 2021.