EN GOD FORMIDDAG I SPODSBJERG HAVN MED GENSYN AF (VLHJ) DEN 25. APRIL 2021.

Dagens mågetjek af Spodsbjerg havn blev meget bedre end jeg havde regnet med. På trods af næsten ingen aktivitet udover et par garnfiskere så var der alligevel godt 50-80 måger inde og vende i de timer jeg var der. Jeg lagde ud med en 2k Cactus og den blev senere på dagen flugt op af yderligere en fugl som også var en 2k. Inde i havnebassinet var der en 2k Kaspiske Måge mellem 20 Sølvmåger. Denne fugl var en gammel bekendt, men det var godt nok længe siden jeg havde set den. Dagens anden 2k Kaspiske Måge stod pludselig længst ude på Stenmolen og det var klart den mest spændende da den var ringmærket. På trods af afstanden fik jeg den hurtigt aflæst… det var (VLHJ) som Kjeld Petersen og jeg ringmærkede i Spodsbjerg havn den 9. august 2020 som juvenil fugl. Siden dengang har jeg aflæst den 23 gange på Langeland. I perioden den 9. august til den 28. august 2020 aflæste jeg den 4 gange i Spodsbjerg havn. Herefter fandt jeg den i Bagenkop havn den 31. august 2020. Den smuttede herefter tilbage til Spodsbjerg havn i perioden den 7. september til den 14. september 2020 hvor jeg aflæste den 3 gange. Den valgte så atter at besøge Bagenkop havn den 15. september 2020. Herefter var den totalt forsvundet indtil den blev aflæst ved Rødvig den 23. oktober 2020 af Lars Adler Krog og Jørgen Hulbæk Christiansen. Jeg genfandt den så atter i perioden den 12. november til den 12. december 2020 i Spodsbjerg havn, hvor jeg aflæste den 6 gange. I det nye år dukkede den så op i Bagenkop havn den 8. januar 2021, hvilket var dens 3. besøg der. Herefter opholdte den sig atter i Spodsbjerg havn i perioden 13. januar 2021 til den 30. januar 2021, hvor jeg aflæste den 5 gange. Herefter har ikke modtaget nogen oplysninger om den før den dukkede op i dag den 25. april 2021. 

Det var super spændende at gense den i dag, især da undervingerne forekom mig lidt mørke og man måske ville begynde at tænke om der evt. var noget Sølvmåge i den. Men umiddelbart tror jeg alligevel denne fugl er ren når man sammenligner de billeder vi fik af den da vi ringmærkede den den 9. august 2020. Jo flere Kaspiske Måger jeg ser jo mere vakler jeg i min opfattelse af hvad der er en ren fugl og en fugl med evt. hybridkarakter. Men med den ringmærkning vi foretog i 2020 og de muligheder det har givet for at følge de enkelte fugle over længere perioder, så bør det være muligt at “knække koden” for hvor meget en sikker Kaspiske Måge kan variere…. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. (VLHJ) har altid været en meget sky og forsigtig Kaspisk Måge. Ofte har det været meget svært at få gode fotos af den, da den tit har valgt at stå langt ude samt holde sig langt væk fra mennesker. Den har også haft en tendens til at komme sent ind på aftenen og lyset derved ikke længere har været så godt til at fotografere i. I dag kom den dog tidligt ind men var fortsat svær at få fotograferet. På dette billede ser undervingen lidt mørk ud, men den har dog et ok lyst bånd på de mellemste dækfjer. 

Her ses oversiden af (VLHJ) og det ser helt fint ud for en 2k Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 25. april 2021.

Foto: Kjeld Petersen/Henrik Knudsen, Copyright.

Her følger en mindre serie af (VLHJ) den dag vi fangede og ringmærkede den. Ud fra de mål vi tog på den drejede det sig om en hun. I felten forekommer den dog relativ stor og mindede her mest om en han. Så man skal være meget forsigtig med at kønsbestemme fugle i felten. Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

Undervingen var lige i skabet for en juvenil Kaspisk Måge. Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

Oversiden ser også fin ud for en juvenil Kaspisk Måge. Issen er dog ret stribet. Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

Halebåndet af (VLHJ). Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

Blot til sammenligning. Her ses undervingen af (VLHK) som vi ringmærkede samme dag som (VLHJ). Spodsbjerg havn den 9. august 2020.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne 2k Kaspiske Måge vendte i dag atter tilbage til havnen efter længere tids fravær… Mon den har været på tur med (VLHJ). Spodsbjerg havn den 25. april 2021.