LØKKEBY ENGE BØD PÅ FORÅRETS FØRSTE IAGTTAGELSE AF SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND DEN 17. MARTS 2021.

Jeg kunne allerede fra morgen af mærke at fugleguderne var med mig i dag, da jeg lagde ud med en Grønspætte i haven… men hvor skulle man lige køre hen. Jeg tænkte på hvad Laila ville have foreslået hvis hun havde været her og kørte selvfølgelig herefter til Hou Nordstrand. Sammen med Claus Dalskov og Morten Müller kiggede jeg forgæves efter den smukke Kongeederfugl han som Laila og jeg havde fundet for lidt over en uge siden. Det hele blev heller ikke nemmere af at en Havørn fik mange Ederfugle på vingerne og fuglene derved røg længere ud på havet. Inden jeg fortsatte mod syd kom der dog et par Hedelærker i bogen. Jeg ville ellers have været forbi Botofte men glemte at dreje i tide, og således måtte Løkkeby enge være det næste projekt. Jeg opdagede en større flok Hættemåger på engene ud for rensningsanlægget og det var mere end jeg kunne modstå. På det seneste har jeg tjekket mange flokke af Hættemåger på markerne rundt omkring på Tåsinge og Langeland i håb om at finde Sorthovedet Måge. Det blev i dag belønnet da jeg med det samme spottede 2 smukke adulte Sorthovedet Måger i flokken. Det er var min 2. iagttagelse af arten i år på Langeland, da jeg allerede tilbage i slutningen af januar havde en adult fugl der rastede kortvarigt nord for Spodsbjerg havn (se bloggen fra den 30. januar 2021). Fuglene lettede desværre ret hurtigt, men lå og fløj kaldende rundt i 5 minutter inden de forsvandt for mig. Inden jeg smuttede hjem fik jeg set en 2k Kaspiske Måge (samt underrettet Morten Müller om mågerne, men han var desværre kørt hjem) i Spodsbjeg havn som var den faste fugl jeg omtalte på bloggen i går den 16. marts 2021. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

De 2 Sorthovedet Måger er nogle være pyntedukker med deres smukke læbestift røde næb. Løkkeby enge den 17. marts 2021.

Den hvide overvinge er afslørende på lang afstand. Løkkeby enge 17. marts 2021.

Er det et kommende ynglepar på Langeland. Løkkeby enge den 17. marts 2021.

Fuglene lå i fem minutter henover mig mens de var ivrigt kaldende…. det var så fedt. Løkkeby enge den 17. marts 2021.

Man bliver helt religiøs når man får sådan et signal fra guderne og føler sig næsten forpligtet til at tjekke alle måger på ens vej. Lohals Kirke den 17. marts 2021.