“DET ER BARE TI – FIRE” NYE KASPISKE MÅGER PÅ SYDLANGELAND DEN 21. DECEMBER 2020.

Endelig var der ankommet nye Kaspiske Måger, det var dog kun på den sydlige del af Langeland der var friske forsyninger. Jeg var ellers begyndt  at tro jeg skulle til at nøjes med de faste fugle mere eller mindre resten af året. Men i havnen havde jeg i dag hele 8 forskellige fugle hvoraf de 2 var nye… Faktisk var jeg lige ved at tro jeg havde 3 nye, men en 1k fugl der gennem længere tid havde opholdt sig i Spodsbjerg var draget til Bagenkop (så ny for Bagenkop, men ikke i den samlede oversigt). Fordelingen i dag var 2 3k (gengangere) og 6 1k ( 2 nye og 4 gengangere). Efter Bagenkop var tjekket gik turen til Kelds Nor, hvor jeg også gerne lige ville tjekke ænderne igennem for Hvidhovedet And… men som ventet gik den ikke. Men til gengæld havde jeg 2 (nye) fine adulte Kaspiske Måger, hvilket gav 4 nye i dag til den samlede årssum i 2020. Inden tur gik til Spodsbjerg rundede jeg lige Dovns Klint som bød på min første Silkehale i denne vinter, da en ivrigt kaldende fugl kom på trækforsøg inden den forsvandt mod Gulstav mose. Spodsbjerg var meget tom for fugle, og det blev kun til en 1k Kaspiske Måge som næsten altid er på plads. Lige som jeg sad og overvejede at køre hjem dukkede Laila op, så vi delte resten af min kaffe mens vi tog et sidste kig på mågerne inden dagen sluttede. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Denne meget smukke 1k Kaspiske Måge har rastet gennem længere tid i Spodsbjerg (sidst set den 18. november 2020, se foto på bloggen) men i dag var den ankommet til havnen i Bagenkop. Bagenkop havn den 21. december 2020.