NY SAMLET OVERSIGT OVER FOREKOMSTEN AF KASPISK MÅGE PÅ LANGELAND I 2020 DEN 18. OKTOBER 2020.

Ikke siden den 21. september har jeg lavet en nøjagtig oversigt over hvor mange Kaspiske Måger det er blevet til samlet på Langeland samt de enkelte lokaliteter i 2020. Den 4. oktober brød jeg en magisk grænse med 500 forskellige individer på Langeland, måske den største forekomst i Østdanmark nogensinde på et år ?. Det er muligvis også første gang nogen nogensinde i DK har forsøgt at genkende hvert enkelt individ og derved få et eksakt overblik over hvor mange fugle der egentlig har været tale om. Næsten alle fugle er ikke overraskende registreret i de to havne Bagenkop og Spodsbjerg, men siden den sidste oversigt den 21. september er det kun Bagenkop der har haft et fornuftigt antal af nye fugle. Den 21. september havde jeg set 247 fugle i Bagenkop og det var nu steget til 277 fugle den 18. oktober, altså en stigning på 30 nye fugle. Spodsbjerg gik i samme periode fra 231 fugle til 238 fugle, hvilket blot er 7 nye fugle. Generelt kan man sige at antallet af fugle faldt dramatisk fra sidst i august/primo september, da invasionen af juvenile fugle nærmest gik total i stå. En af de afgørende faktorer for hvorfor fuglene forsvandt så pludseligt fra havnene kan måske ses i ændringen af fiskeriet. I den gode periode med mange fugle fra den 10. juli til ca. primo september var der utrolig mange Rødspætter og derved kom mange både ind til havnene. Herefter gik man over til at fange efter Tunger da Rødspætterne pludselig forsvandt. Tungerne er hurtigere at rense og der er heller ikke så mange rester efter dem som hos Rødspætterne og derved var fiskerne hurtigere færdig med deres arbejde, hvilket betød der ikke længere var så mange måger der fulgte med ind i havnene. Den samlede total uden gengangere er nu oppe på 518 Kaspiske Måger. Af årets “høst” er lidt over 80 procent ungfugle (fugle der er født i 2020), hvilket set med Østdanske briller nok ikke er så overraskende. 

Foto og Data: Henrik Knudsen, Copyright.

Bagenkop havn: Kaspisk Måge 277 fugle.

Ad. 4k+ 4k 3k 2k Juv/1k
12 2 5 19 35 204

Spodsbjerg havn: Kaspisk Måge 238 fugle.

Ad 3k 2k Juv/1k
3 4 13 218

Siø: Kaspiske Måge 1 fugl.

2k
1

Baragger Nebbe:: Kaspiske Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Søndenbro: Kaspisk Måge 1 fugl.

Juv/1k
1

Kelds Nor: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Dovns Klint: Kaspisk Måge 2 fugle.

Juv/1k
2

Kaspiske Måge juv/1k Bagenkop den 24. august 2020.