FIN FELTDAG MED MANGE FUGLE SAMT 3 NYE FARVEMÆRKEDE KASPISKE MÅGER DEN 19. AUGUST 2020.

Havde igen en aftale med Kjeld Petersen om at vi skulle mødes til fangst og optælling af Kaspiske Måger på Langeland. Vi startede i Bagenkop og der var i starten nærmest total støvsuget for Måger.. det virkede meget underligt. Men antallet steg dog heldigvis støt men blev aldrig overvældende. Vi kunne blot presse 11 Kaspiske Måger ud af Bagenkop. Dagens fordeling var 1 3k (genganger fra den 8. august 2020) 1 2k (genganger fra den 14. juli 2020) samt 9 juvenile, hvoraf der blot var 2 nye. Fuglene var ikke nemme at komme tæt på i dag, de var hele tiden meget opmærksomme, men Kjeld fik alligevel farvemærket 2 nye juvenile fugle. Blot to aflæsninger (VLHK) og den polske (P3R4), sidstnævnte opholdt sig kun kort i havnen  i forhold til de foregående dage. Middelhavssølvmågen (2k) var atter på plads. I Spodsbjerg var der dog mere gang i festen, her fik vi set hele 15 Kaspiske Måger hvoraf de 9 var nye. Her var fordelingen 3 2k (1 ny, 1 genganger fra den 17. august samt den 2k vi ringmærkede i Spodsbjerg den 12. august 2020.) samt 12 juvenile, hvoraf de 8 var nye. I Spodsbjerg fik vi farvemærket en enkelt fugl. Eneste anden spændende måge var en adult Sildemåge. Så samlet bød dagen på 24 fugle hvilket selvfølgelig er godkendt. De 15 fugle i Spodsbjerg havn var ny dagsrekord for havnen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Juvenil Kaspisk Måge i noget der minder om Rødehavet. Bagenkop havn den 19. august 2020.

Langt ude på molen stod denne juvenile Kaspiske Måge. Spodsbjerg havn den 19. august 2020.