ENDNU EN AF DE DAGE MAN ÅNDER OG LEVER FOR… MASSER AF NYE KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND DEN 16. JULI 2020.

Jeg mindes ikke der har været sådan et influks af juvenile Kaspiske Måger nogensinde før på Langeland… Jeg havde sammen med Laila Neermann hele 13 forskellige Kaspiske Måger, hvoraf de 11 var juvenile. Så det var med at holde hovedet koldt for at kunne skelne dem fra hinanden og undgå at komme til at registrere gengangere. Men min fremgangsmåde med at få gode billeder af bestemte fjergrupper samt næbbet gør det muligt at skelne de fleste fra hinanden. At fuglene har travlt med at komme videre hjælper også godt på situationen… I dag fandt vi fx. i Bagenkop havn den ene af de ringmærkede (P:PR7) som jeg aflæste i går i Spodsbjerg havn !. Af dagens 8 juvenile fugle i Bagenkop kunne jeg se 5 var helt nye for havnen, mens jeg måtte accepterer at 3 fugle ikke kunne udelukkes som dobbeltgængere. Middelhavssølvmåge influkset forsætter også, da vi fandt en ny 3k fugl, hvilket er den 6. fugl jeg har fundet i havnen siden den 26. maj 2020. Det drejer sig hhv. om 3 2k og 3 3k fugle, så nu er det spændende om der snart også dukker en juvenile op, hvilket jeg aldrig har set på Langeland. Inden vi drog videre til Spodsbjerg havn fandt vi 3 adulte rastende Sildemåger samt genfandt den 2k Middelhavssølvmåge som jeg fandt den 13. juli 2020. Spodsbjerg havn havde forsat godt gang i de juvenile Kaspiske Måger, da vi fandt hele 3 fugle som alle var nye for sæsonen. Desværre var der ingen med friske nye farveringe i dag.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

“Hvad byder man uventede gæster i havnen ?…..”  Spodsbjerg havn den 16. juli 2020.

“Et godt bid i halen…..” Spodsbjerg havn den 16. juli 2020.

Laila var en stor hjælp i dag, da der skulle holdes styr på de mange Kaspiske Måger.. Brødkastning var også en vigtig rolle når jeg skulle fotografere fuglene…. og det gik også ganske godt, jeg fik kun et enkelt stykke smidt i hovedet !!!!.