FORMODET HYBRID MELLEM SORTBUGET KNORTEGÅS x MØRKBUGET KNORTEGÅS, RISTINGE HALE DEN 4. APRIL 2020

Da dagens rundtur på Sydlangeland var ved at nærme sig sin afslutning ville jeg lige nå at tjekke Ristinge Hale inden jeg kørte hjem. Jeg ville tjekke om der forsat var Knortegæs derude og evt. de 2 Sortbugede Knortegæs som jeg fandt den 27. marts 2020. (Se tidligere opslag om denne tur). Der var heldigvis 200 Mørkbugede Knortegæs som jeg kunne tjekke igennem ude på vandet. Relativt hurtigt opdagede jeg en fugl som på flanken så rigtig fin ud for en Sortbuget Knortegås. Rygfarven var også mørkere end hos de Mørkbugede Knortegæs.. Desuden drejede det sig om en adult fugl. Men halsringen stemte ikke rigtig overens med en klassisk Sortbuget Knortegås, den var kun/nok lidt bredere på siden end de Mørkbugede Knortegæs som jeg kunne sammenligne fint med. Nå jeg så fuglen vende direkte mod mig kunne jeg dog se den slet ikke gik sammen midt på halsen. Gråbuget Knortegås blev selvfølgelig overvejet og diskuteret med andre bidere telefonisk, men ingen af os kunne rigtig huske hvordan det var med denne mystiske form. Der er evt. nok lidt variation i halskraven hos Sortbuget Knortegås (forskelle mellem kønnene ?), men jeg vil mene denne her fugl er for atypisk til at være en typisk Sortbuget Knortegås… Tror mest på en hybrid… men kan ikke udelukke en Gråbuget Knortegås, selv om dette virker helt utopisk at denne form skulle kunne dukke op på Langeland. Det skal lige tilføjes at jeg ikke kunne genfinde de to Sortbugede Knortegæs, men mon ikke de er i området.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Den formodede hybrid mellem Sortbuget Knortegås og Mørkbuget Knortegås ses som den tredie fugl fra venstre mod højre.

Her har jeg lavet en overbelyst udgave af det første billede, hvorved man nemmere kan ses halskraven.

Her ses et endnu mere croppet foto som ligledes er det samme som de to andre. Den meget croppede udgave er af det overbelyste.