SMÅ GLÆDER, NY MATRIKELART DEN 9. MARTS 2020.

På en dag hvor der ikke var så meget tid til fuglene… så var det rart at blive reddet af gongongen inden dagen var omme af en ny matrikelart… Jeg skulle lige til at gå hen og handle i Brugsen, da der kom tre nordtrækkende Traner… Arten har totalt ændret status i Danmark, nu er den ikke længere blot en trækfugl, men pludselig både en regelmæssig ynglefugl samt en fåtallig til sjælden gæst om vinteren.  Selv om det var en forventet art til min matrikelliste, så har jeg det forsat sådan, at jeg følger mig heldig hver gang jeg ser en Trane…. jeg har ikke helt kunne vende mig til artens nye status i DK….

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kameraet var i dag udskiftet med et indkøbsnet, så dagens 3 fugle blev ikke foreviget..Men her er dog en topaktuel Trane som jeg fotograferede på Langeland den 4. marts 2020.