EN VIKING GÅR I LAND DEN 28. FEBRUAR 2020.

Ingen aktiviteter i Bagenkop havn har fået Viking Mågen “Ritha” til at søge nye græsgange…. Det meste af februar har den slået sine folder ved Søgård Pyt sammen med nogle få Sølvmåger samt lidt Stormmåger og Hættemåger. Det er super spændende at man forsat kan observere den, så man kan følge med i hvordan dens fjerdragt udvikler sig. Sidste år forlod den først havnen en af de sidste dage maj, så hvis den kan blive ved med at finde noget at spise i marts og bliver til der atter må fiskes i april, så burde der være en chance for at den bliver hængende.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Viking Måge… “Ritha” holder godt øje. Søgård Pyt den 26. februar 2020.

Forsat mørk i hånden, bemærk den hvide plet i p10.

Her ses Viking Mågen “Ritha” i Bagenkop havn den 22. februar 2019.

Den 23. maj 2019 tog jeg dette foto af Viking Mågen i Bagenkop havn, her ses hvor afbleget fjerdragten var blevet siden dens ankomst i februar 2019.