GENNEMGANG AF DET SAMLEDE ANTAL KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND 2019 DEN 14. JANUAR 2020.

Efter at have gennemgået mit eget materiale af Kaspiske Måger fra Langeland i 2019, prøvede jeg også at gennemgå DOF-Basen som jeg ikke selv benytter længere, for at se hvad der var set af andre og som jeg ikke selv havde set. Især var jeg interesseret i at gennemgå perioden august-oktober som jeg ikke havde mulighed for at dække. Det var ikke en helt nem opgave at løse, ikke så meget pga. antallet som ikke var overvældende, men mere pga. manglende beskrivelser om evt. gengangere hos især 1k fuglene samt manglende aldersbestemmelse o.l..  Jeg kom dog frem til at der var set cirka mellem 10 og 15 individer som jeg ikke havde set, hvilket bringer den samlede total op på 70-75 forskellige fugle på hele Langeland I 2019, dog stammer de fleste data fra Spodsbjerg og Bagenkop havn. Interessen for Kaspiske Måge er forsat ikke særlig store og til tider temmelig overfladisk, således stod jeg for 80-86 procent af alle individerne og det endda selv om jeg ikke havde mulighed for at dække efteråret. Det skal dog tilføjes, at der kan være endnu flere fund, da der muligvis/sandsynligvis er observationer der ikke er tastet i DOF-Basen. Men det er nok det tætteste svar man kan komme på det samlede antal i 2019.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspiske Måge 3k, Bagenkop den 11. februar 2019.