FUGLE- OG NATURAVISEN FOR FANØ UGE 44 (29. OKTOBER – 4. NOVEMBER 2018).

Ugen kunne ret groft opdeles i to dele.. en halvdel uden fugle og dårligt vejr og en halvdel med fugle og fint vejr…. Så de første dage bød ikke på mange overskrifter, men sidst på ugen kom trækket atter på skinner og der blev set over 10.000 Bog-/Kvækerfinker på Hønen samt over 5000 Vindrosler. Ugen bød også på en oversvømmelse af Keldsand, så der atter var store ansamlinger af fugle ved Nordiget… især mange Svømmeænder. Mellem dem også lidt Mørkbugede Knortegæs samt enkelte Lysbugede Knortegæs.  Mellem de mange Rødben der forsat raster i Slagterrenden ses endnu lidt sene Sortklire og Hvidklire.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Mellem de Mørkbugede “Prutgæs” var der enkelte Lysbugede “Prutgæs”…… Her ses en flok ved Norddiget med Esbjerg i baggrunden.

Morgenstemning over Keldsand

Det ser ud som om der er flere “ægte” Sortkrager på Fanø end i Blåvand, hvor de fleste fugle har lidt grå fjer i fjerdragten.

En tur på stranden byder forsat på mange rastende Vadefugle… Mest talrig er Strandskade, Sandløber og Islandsk Ryle, mellem dem er der enkelte Små Kobbersnepper.

Sølvhejre med Kåveren i baggrunden.

Selv om man “står i lort til halsen”…….

Skal man ikke bøje nakken…..

Endnu få trækkende Spurvehøge kommer forbi Hønen… Her en meget flot farvet han.