FUGLE- OG NATURAVISEN FOR FANØ UGE 43 (22.-28. OKTOBER 2018).

Første halvdel af ugen var en våd og blæsende omgang, hvor Keldsand om tirsdagen fik presset en masse vand henover sig og det fik en masse fugle til at søge ly ved Nordiget, hvor især Skærpiber imponerede med en flot forekomst på omkring 150 fugle… Omkring weekenden fik vi et helt andet vejr, da gik vinden gik om i NØ og kulden væltede ned over Danmark og Fanø, det udløste det et fantastisk flot kuldetræk af Musvåger på ugens sidste dag henover Øen.  Mest sjældne småfugl på Hønen blev 2 trækkende Storpibere om søndagen.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

En tidlige måge på vej ud til Galgerev for at søge føde….

1k Stormmåge søgte læ ved Rindby sumpen i det kraftige blæsevejr der prægede første del af ugen.

Den kraftige blæst fik Skærpiberne til at samle sig ved Norddiget, hvor der kunne ses op til 150 fugle… en af de største forekomster jeg har oplevet. Der var rig mulighed for at se hvor varieret denne art er.. Denne her fugl mindede en hel de om en Amerikansk Hedepiber med sine meget brune farver, men i modsætning til denne art har Skærpiber altid øjenringen brudt via tøjlen… Hedepiberen har dog også et meget mere lyst ansigt samt et helt andet kald.

Når der skal tælles træk skal man være klar fra morgenstunden af….. Ringduer på træk ved Hønen med månen som baggrund.

Søndag den 28.oktober 2018 blev en af Fanøs største trækdage for Musvåge, da der blev set omkring 320 trækkende fugle, heraf trak de 192 ved Hønen.

Stærene har snart støvsuget alle haverne i Sønderho for frugt……