FRA SJÆLDEN YNGLEFUGL – TIL EN FÅTALLIG TRÆKGÆST….HØGESANGER.

Høgesangeren der er en af Europas største Sylvia sangere yngler ikke længere i Danmark, de seneste ynglefund er for omkring 20 år siden… Heldigvis er arten ikke så sjælden når man kommer til Østeuropa, og derfor er det forsat muligt at finde dem i Danmark. Næsten de fleste observationer af Høgesanger i DK er om efteråret hvor ungfuglene dukker op. De er desværre ikke så smukke som de voksne fugle, de har ikke striber på undersiden eller det stikkende gule øje, men pga. af deres størrelse er de altid spændende. I modsætning til de fleste andre Sylvia sangere er de næsten total tavse, af de mange fugle jeg har set gennem tiden har jeg kun hørt 1-2 kalde, så det er nok ikke måden at finde dem på. Umiddelbart er det ikke en sky fugl, men ens oplevelse med dem kan være meget svingende. Nogle individer kan nydes mens de hopper tungt og roligt rundt i en busk og nogle sidder endda frit fremme ganske stille…. mens de andre gange kan være total umulige til trods for man ved de er inde i busken. Hvis man vil ud og finde sig en Høgesanger så er det nu man skal afsted, de fleste findes fra medio august til primo oktober, især er den jyske vestkyst et godt sted at lede.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Typisk Høgesanger, meget kraftig næb, stort øje og overvejende grå. Blåvand 14. september 2015.

Her samme fugle som det øverste foto, her kan man lige fornemme de mørke spidser som ses i undergumpen, det ser man aldrig hos en Havesanger som den nemmest kan forveksles med. Blåvand 15. september 2015.