FORSINKET NYT FRA KASPISK MÅGE VLHE DEN 25. MAJ 2023

I dag kom der en lidt forsinket genmelding på en af de unge Kaspiske Måger Kjeld T Pedersen og jeg fangede i sommeren/efteråret 2020 på Langeland. Vi mærkede den den 9. august 2020 i Bagenkop havn hvor jeg også så den dagen efter. Den 14 november 2020 fik vi en genmelding på den fra det NW-lige Polen. I dag modtog jeg så en genmelding på den fra Tyskland den 21. oktober 2021, altså næsten præcis et år efter den første aflæsning fra Polen. Mellem aflæsningsstederne i Przytór i Polen og Greifswalder Oie i Tyskland er der ikke særlig langt og det er nærliggende at tro den opholder sig i dette område indtil den er kønsmoden. De fleste 1. års fugle trækker normalt mod SW, mens enkelte trækker mod SØ. På Langeland har jeg gennem årene kunne følge flere af de fugle som har valgt at blive i et mere østligt område. Flere af disse er blevet til de er blevet kønsmodne. Jeg håber at der vil komme flere aflæsninger af den i fremtiden.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge juvenil. Her er et foto af VLHE inden den blev fanget senere på dagen for at blive farvemærket. Bagenkop havn den 9. august 2020.

VLHE. Den 21. oktober 2021 blev den aflæst ved Greifswalder Oie, hvilket er 216 km fra Bagenkop havn. 

VLHE. Samme år som vi fangede den fik vi en genmelding fra det NW-lige Polen den 14. november 2020. Der er ikke langt mellem de to aflæsningssteder hvilket tyder på den opholder sig i dette område.