ER DEN ADULTE SORTHOVEDET MÅGE TILBAGE ? – LANGELAND DEN 25. AUGUST 2022.

Laila og jeg tog i dag sammen afsted for at se på fugle på Langeland… Det var især Tryggelev Nor der var en stor oplevelse da vi så ikke mindre end 22 Rovterner stå sammen (hhv. 18 adulte og 4 1k). Blandt de adulte fugle var der 2 med en gul farvering samt en med blot en stålring. Det var ikke de eneste der var ringmærkede, blandt de 3 rastende Fiskeørne der opholdte sig Noret var der også en med en stålring. Noret bød derudover på 3 1k Skestorke, 7 Sølvhejre plus 1 Rødhovedet And.

Ved Nr. Longelse tjekkede vi en stor mågeflok igennem på en høstet mark og det gav bonus da vi fandt en adult Sorthovedet Måge. Det er ikke helt utænkeligt at det måske er den fugl der sidste år overvintrede ved Drejet syd for Spodsbjerg. Ved Drejet som vi også tjekkede havde vi en sydtrækkende juvenil/1k Kaspisk Måge. Mens den 3k fugl jeg så i havnen i går også var på plads i dag. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Fiskeørn 1k. Tryggelev Nor den 25. august 2022.

Fiskeørn 1k. Tryggelev Nor den 25. august 2022.

Sorthovedet Måge adult. Nr. Longelse den 25. august 2022.