VELKOMMEN TILBAGE TIL DEN BLINDE KASPISKE MÅGE DEN 16. AUGUST 2021.

På en dag hvor vejret var noget svingende var det atter tid til at tjekke op på de Langelandske Kaspiske Måger… Bagenkop havn lignende sig selv… og så alligevel ikke. En enlig Sølvmåge som stod på en bestemt måde samt et bestemt sted i havnen gav minder som gjorde den lige måtte en tur igennem skopet. Det var den blinde 4k Kaspiske Måge (venstre øje) der var vendt tilbage til havnen. Den havde jeg ikke set siden den 20. april 2021. Denne fugl har jeg faktisk fået mistanke om måske har været her meget længere end jeg først har antaget, muligvis helt fra den var en 1. vinter fugl. På et tidspunkt tager jeg mig sammen og kigger mange tusinde billeder igennem og ser om min antagelse er rigtig og så skal jeg nok skrive om det….. Inden turen gik til Spodsbjerg havn blev Klise Nor, Kelds Nor og Nørreballe Nor også tjekket for Kaspiske Måger, men det gav desværre ikke noget. Dog var der 3 fine 1k Sortterner i Nørreballe Nor, hvilket jo er nogle fugle man altid er glad for at se. I Kelds Nor sås 1 juvenil Dværgmåge mellem Splitternerne. Spodsbjerg havn bød på 3 Kaspiske Måger som alle var gengangere. Det var den faste juvenile fra den 1. august 2021 plus de 2 seneste ankomne 2k fugle. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 4k. Jeg blev noget overrasket over at denne måge atter dukkede op efter jeg ikke havde set den siden den 20. april 2021. Da jeg så den i foråret virkede det ikke som om den ville klare det. Fjerdragten så meget forsømt ud og den virkede noget afkræftet. Heldigvis er de nogle seje bæster. Bagenkop havn den 16. august 2021. 

Kaspisk Måge 4k. Her ses det blinde øje. Bagenkop havn den 16. august 2021.

Sølvmåge adult. Der var ikke meget at smile af mens de kraftige byger ramte havnen. Bemærk iøvrigt forskellene i næbfaconen mellem den Kaspiske Måge og Sølvmågen.  Bagenkop havn den 16. august 2021.