ÅRETS 4. SORTHOVEDET MÅGE PÅ LANGELAND, ILLEBØLLE UDFLYTTER DEN 22. MARTS 2021.

Min 4. Sorthovedet Måge på Langeland i 2021 blev i dag en realitet da jeg fandt en adult rastende fugl mellem 350 Hættemåger/Stormmåger på en mark ved Illebølle Udflytter. Det er blot 5 dage siden jeg fandt 2 adulte ved Løkkeby enge nord for Spodsbjerg den 17. marts 2021. Den 30. januar 2021 havde jeg årets første som ligeledes var en adult fugl nord for Spodsbjerg havn som samtidig var første januar fund for Langeland. I 2020 fandt jeg 6 fugle fordelt på 6 iagttagelser, mens jeg i 2021 altså har fundet 4 fugle fordelt på 3 iagttagelser. Håber denne gode stime fortsætter, det er en meget delikat måge man ikke lige bliver træt af. De 4 Sorthovedet Måger fra LangeIand er iøvrigt de eneste der set i det gamle Fyns amt i 2021, der er fortsat ingen indtastninger i DOF-Basen. I samme område lå der en Rød Glente og fløj rundt, der dog til sidst forsvandt højt mod SV. En enkelt Havørn blev noteret siddende på Siø fra bilen da jeg kom kørende hjem først på eftermiddagen. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Her ses den adulte Sorthovedet Måge længst til højre i billedet i selskab med 1 Hættemåge og 4 Storm- måger. Illebølle Udflytter den 22. marts 2021.

Mens den stod kunne jeg tjekke at den ikke var ringmærket. Illebølle udflytter den 22. marts 2021.

Hvad er der lige med mig og Fasaner fortiden… I går var den næsten hvid og i dag er næsten blå. Illebølle Udflytter den 22. marts 2021.