ATTER TILBAGE PÅ LANGELAND DEN 9. FEBRUAR 2021.

Efter et par dages fravær var Laila og jeg atter på en mindre tur til Langeland… Vi brugte mest tid i og omkring Spodsbjerg havn og sceneriet var fantastisk smukt i dag. Det iskolde vejr havde overiset molerne, bundgarnspælene og de mange planter, det så ud som noget fra en anden verden. Solen skinnede og varmede faktisk lidt når man kunne finde lidt læ. Men så snart man gik ud i vinden var det utrolig koldt og barskt. Mågerne kæmpede med at finde mad og vi kæmpede også med at finde en Kaspisk Måge. Men pludselig kunne vi høre en kalde og da vi fik øje på den kunne den bestemmes som en af de meget faste 2k fugle. På stranden løb der en Strandhjejle og Almindelige ryle, mens der i det opskyllede tang løb lidt Engpibere rundt. Desværre var der fortsat ingen spor af en Bjergpiber…. Hjemturen bød på en adult Vandrefalk i Rudkøbing havn samt den faste Hvidklire i Lunkebugten.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Vinteren viser for alvor  “tænder”. Spodsbjerg havn den 9. februar 2021.

Blot en enkelt 2k Kaspiske Måge (fast fugl) kunne der ses idag. Spodsbjerg havn den 9. februar 2021.

En Strandhjejle forsøgte at finde lidt føde og læ på stranden. Spodsbjerg havn den 9. februar 2021.

En enkelt Almindelig Ryle så lidt ensom ud i det store “skumbad”. Spodsbjerg havn den 9. februar 2021.