SORTHOVEDET MÅGE 1K – NØRREBALLE NOR DEN 11. OKTOBER 2020

Dagen nærmede sig en fiasko (kun set fra et mågeperspektiv) da jeg simpelthen ikke kunne finde en eneste Kaspiske Måge i dag på Langeland.. Men jeg ville lige tjekke Nørreballe Nor som en sidste mulighed inden jeg kørte hjem. Jeg havde dårlig nok løftet kikkerten før humøret steg, da jeg så en fin 1k Sorthovedet Måge som en af de første måger mellem godt 400 Hættemåger og enkelte Sølvmåger og Stormmåger. Om det er samme fugl som jeg så sammen med Laila Neermann den 2. oktober 2020 tør jeg ikke afgøre, vi så den nemlig så kort dengang. Men da der fortsat er langt mellem de Sorthovedet Måger på Langeland er der nok en meget god chance for at det er samme fugl. På trods af jeg har tjekket særlig mange måger igennem i år på Langeland har jeg kun fundet 3 (4) fugle og det har været lidt spredt på Øen. Den først jeg fandt i år var en adult fugl ved Boftetofte den 28. marts og ikke før den 13. maj så jeg igen en på Langeland da jeg havde en 2k fugl i Kelds Nor. Og så nu 1-2 1k i Nørreballe Nor hhv. den 2. og 11. oktober 2020. Men mon ikke fremtiden vil byde på nogen flere fugle med den fremgang arten har oplevet i DK.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sorthovedet Måge 1k… Når man først har udelukket kvæget så er den ikke svær at spotte !. Nørreballe Nor den 11. oktober 2020.

Så gad den ikke det mere, som den eneste måge lettede den lige pludselig og forsvandt mod vest. Nørreballe Nor.