STATUS OVER FOREKOMSTEN AF KASPISK MÅGE PÅ LANGLEAND I PERIODEN DEN 1. JANUAR TIL DEN 30. JUNI 2020.

Så er det atter tid til at få et overblik over antallet og fordelingen af de Kaspiske Måger på Langleand. Siden den sidste opdatering den 18. maj har jeg kun kunne presse 2 nye fugle ud af det. De to nye fugle hhv. en 2k den 31. maj og en 3k den 25. juni stammer begge fra Bagenkop havn. Samlet har jeg haft 44 forskellige individer, hvoraf de 36 er helt nye fugle, mens de resterende 8 stammer fra sidste år eller tidligere. Bagenkop er forsat stedet hvor der er flest fugle, her har jeg registreret 40 forskellige fugle. Siden den 1. januar 2019 og frem til den 30. juni 2020, altså på 1.5 år har jeg fundet 98 forskellige fugle. På grund af arbejde, blev efteråret 2019 så godt som ikke dækket udover en dag eller to. Så antallet kunne have været meget større. I år får jeg mere tid til at dække andet halvår, hvilket jeg ser meget frem til.

Alderfordeling i Bagenkop havn.

Ad 4k+ 4k 3k 2k
6 1 2 6 25

Aldersfordeling i Spodsbjerg havn.

2k
3

Aldersfordeling på Siø.

2k
1

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 3k “Store” Bagenkop havn den 2. marts 2020.