“ØSTLIGE” MIDDELHAVSSØLVMÅGER – LESBOS MAJ 2024, DEN 30. MAJ 2024.

Selv om jeg havde lovet mig selv at holde igen med mågerne var det svært ikke at blive begejstret over de mange fugle vi så. Især var der gode mulighed for at kigge på Middelhavssølvmåger, da de sås overalt på Øen. Her er en lille serie med to forskellige fugle hhv. en adult og en 2k.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Østlig Middelhavssølvmåge adult. Lesbos maj 2024.

Østlig Middelhavssølvmåge adult. Lesbos maj 2024.

Østlig Middelhavssølvmåge adult. Lesbos maj 2024.

Østlig Middelhavssølvmåge 2K. Lesbos maj 2024.

Østlig Middelhavssølvmåge 2K. Lesbos maj 2024.

Østlig Middelhavssølvmåge 2K. Lesbos maj 2024.

KASPISK MÅGE 2K VS MIDDELHAVSSØLVMÅGE 2K I AUGUST DEN 26. JANUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Baggrunden) og Middelhavssølvmåge 2k (Forgrunden). Bagenkop havn den 1. august 2020.

Middelhavssølvmåge 2k (Forgrunden) og Kaspisk Måge 2k (Baggrunden). Bagenkop havn den 1. august 2020.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 1. august 2020.

KANARISK MIDDELHAVSSØLVMÅGE, FUERTEVENTURA DEN 18. DECEMBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kanarisk Middelhavssølvmåge adult. En spændende art at kaste sig ud i. Jeg vil afholde mig fra at skrive noget vedrørende bestemmelsen, da jeg ikke føler mig klædt på til dette. Hvert foto er et forskelligt individ. Fuerteventura den 4. december 2023.

Kanarisk Middelhavssølvmåge adult. Fuerteventura den 4. december 2023.

Kanarisk Middelhavssølvmåge adult. Fuerteventura den 7. december 2023.

Kanarisk Middelhavssølvmåge imm. Fuerteventura den 7. december 2023.

Kanarisk Middelhavssølvmåge imm. Fuerteventura den 7. december 2023.

Kanarisk Middelhavssølvmåge imm. Fuerteventura den 4. december 2023.

Kanarisk Middelhavssølvmåge 1k. Fuerteventura den 7. december 2023.

FUERTEVENTURA – ENDEMISKE ART OG RACER DEN 10. DECEMBER 2023.

Vi kunne ikke have planlagt det bedre, da vinteren og sneen indtog Danmark tog Laila og jeg afsted den 1. december 2023 til Fuerteventura og en uge frem. Øen er en del af Øgruppen de Kanariske Øer som ligger i Atlanterhavet. Øen er beliggende ud for det sydligste Marokko men høre under Spanien. Selv om det ikke vælter med mange fuglearter er den helt klart værd at besøge, da den har mange spændende underarter samt ikke mindst den smukke endemiske Kanariske Bynkefugl. Det var især sidstnævnte jeg utrolig gerne ville se, da jeg har en svaghed for dens “fætter” Sortstrubet Bynkefugl som er min ynglingsfugl. En anden art som vi også gerne ville se var Kravetrappe. Den race der findes på Fuerteventura (samt på Lanzerote) er anderledes farvet samt mindre end de fugle der findes i Nordafrika. Ud over de lokale ynglefugle er det også værd at tjekke for Amerikanske fugle. Vi havde en forrygende god uge med fugle “from over there“, da vi fandt Lille Gulben, Lille Bjergand samt Plettet Mudderklire. 

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kanarisk Bynkefugl han. En af turens højdepunkter var denne endemiske fugl. Arten kan både minde lidt om Sortstrubet Bynkefugl samt Bynkefugl. Fuerteventura december 2023.

Kanarisk Bynkefugl hun. Hunnen er ganske bleg, men på trods af de manglende farver en ganske smuk fugl. Fuerteventura december 2023.

Ravn af racen tingitanus. Der findes 4 anerkendte racer i WP og det er den mindste af dem der yngler på Fuerteventura. Racen ses også i Nordafrika. De ses overalt på Øen og er ikke nær så sky som man fx. oplever dem i Danmark. Stemmen er mere blød og ikke lige så kraftige som de fugle man høre herhjemme. Fuerteventura december 2023.

Ravn af racen tingitanus. I felten opleves den klart mindre end vores egne Ravne. Fuerteventura december 2023.

Stor Tornskade af racen koenigi. Arten er en karakterfugl på øen. Denne underarter der findes her kaldes nogle gange Kanarisk Stor Tornskade. Fuglene giver et meget mørkt indtryk og virker også mindre end dem man ser i Danmark. Fuerteventura december 2023.

Stor Tornskade af racen Koenigi ?. Bestemmelsen af de mange racer af Stor Tornskade er meget kompleks. Selv om alle de fugle vi så virkede mørke og det var virkelig mange var der alligevel også en enkelt undtagelse. Denne fugl virkede overraskende lys og kunne evt. mere ligne racen elegans ” som bla. lever i store dele af Nordafrika. “Elegant Stor Tornskade”. Fuerteventura december 2023.

Kravetrappe af racen fuerteventurae. Selv om det er en relativ stor fugl og de bevæger sig i et ret så åbent landskab, opdagede vi den første fugl vi så først da den løftede de smukke hvide fjer op. Herefter løber den i relativ hurtig fart over længere strækninger med de hvide fjer oppe over hovedet. Fuerteventura december 2023.

Kravetrappe af racen fuerteventurae. Den første gang vi var ude og se dem var tidligt om morgen og her var vi så heldige at opleve deres yngleadfærd. Fuerteventura december 2023.

Kravetrappe af racen fuerteventurae. Det var absolut en af vores drømmefugle vi fik i bogen. Fuerteventura december 2023.

Afrikansk Blåmejse af racen degener. I en verden hvor fuglene bliver splittet i mange arter er man også nød til at interesse sig for mejser. Fuerteventura december 2023.

Blåmejse af racen degener. Fuglen er påfaldende mere mørk på issen samt på det mørke bånd i nakken end hos Europæisk Blåmejse. Sangen mindede mere om en halvsøvnig Musvit. Fuerteventura december 2023.

Kanarisk Piber. Endnu en af karakterfuglene som man møder i mange forskellige landskaber. På trods af den er marginalt mindre end Engpiber får man ofte det indtryk af den virker klart større. Fuerteventura december 2023.

Kanarisk Piber. Ofte opdager man den på kaldet som kan minde lidt om en fjernt kaldende Hvid Vipstjert. Fuerteventura december 2023.

Ådselsgrib af racen majorensis. Der er lidt uenighed om det er en selvstændig race der yngler her. Fuglene vejer dog op til et halvt kilo mere samt har 20 cm længere vinge end fuglene på fastlandet. Fugle fra fastlandet flyver dog sommetider til Fuerteventura hvor de hybridisere med den lokale race som omvendt ikke trækker til fastlandet. Fuerteventura december 2023.

Ådselsgrib af racen majorensis. Fuglene kan ofte virke meget røde på undersiden hvilket skyldes de bevist tager røde mudderbad. Dette er ellers kun kendt blandt Lammegribbe, hvor man fra denne art ved det er for at vise dominans. Hos sidstnævnte er det især hunnerne der er røde da de er det dominerende køn. Omvendt ved man ikke (endnu) hvorfor Ådselsgribbene også gør dette. Fuerteventura december 2023.

Tårnfalk af racen dacotiae. Fuglene skulle være en anelse mere mørke end de fugle vi kender hjemmefra. Fuglen her er ringmærket/farvemærket (L5W). Fuerteventura 2023. 

“Berberfalk”. En svær fugl som vi synes mest viser karakter der kunne passe på en Berberfalk. Fuerteventura december 2023.

“Berberfalk”. Fuglen virker klart mindre end Vandrefalk… Vi så yderligere en fugl på turen som mest lignede en Berberfalk. Det blev dog også til typiske Vandrefalke. Fuerteventura december 2023.

Spansk Spurv han. Arten er utrolig almindelig og flyver rundt i store flokke. Fuerteventura december 2023.

Spansk Spurv hun. Selv om flokkene er helt rene er det interessant at kigge på hunnerne som vil være en udfordring at finde udenfor yngleområderne. Fuerteventura december 2023.

Sorthovedet Sanger af racen leucogastra. Arten skulle være mere kortvinget og have et større næb. Sidstnævnte karakter bildte jeg mig ind jeg kunne fornemme i forhold til de Sorthovedet Sangere jeg har set andre steder. Arten er i nogle områder ret almindelig men Brillesanger er den meste almindelige curruca sanger på Øen. Fuerteventura december 2023.

Berberhøne af racen koenigi. Vi havde det svært med denne hønsefugl, men den blev heldigvis bogført i sidste ende. Fuerteventura december 2023.

“Kanarisk Middelhavssølvmåge” adult. De store måger var virkelig en kæmpe udfordring og jeg er kommet hjem med en masse ubestemte fugle som det vil tage lang tid at komme igennem. Mange vil sikkert forblive ubestemt. Fuerteventura december 2023.

Lille Gulben. Turens første amerikanske fugl blev denne vadefugl. Jeg har ikke set arten siden jeg fandt en på Langeland i 2011. Fuerteventura december 2023.

Lille Bjergand han. Turens næste amerikaner blev en and. Fuerteventura december 2023.

Plettet Mudderklire. Det blev til alle gode gange tre med yanks. Fuerteventura december 2023.

Berberjordegern. Arten er indført og ses mange steder i større og mindre flokke. Fuerteventura december 2023.

Typisk landskab når der skulle ledes efter ørkenfugle såsom Kravetrappe, Sortbuget Sandhøne, Dværglærke, Ørkendompaper samt Ørkenløber. Sidstnævnte fandt vi desværre ikke i denne omgang. Fuerteventura december 2023.

Det er et hårdt og barskt område fuglene skal kunne overleve i. Til gengæld er der utrolig smukt derude. Fuerteventura december 2023.

Søde Laila spejder og står foran vores lille lejede bil som vi havde med hele ugen. Jeg er sikker på hun er ved at planlægge vores næste tur… Fuerteventura december 2023. 

AFLÆSNING FRA EN AF DE BERYGTEDE MÅGEHYBRIDKOLONIER I TYSKLAND DEN 18. NOVEMBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge eller hybrid 1k. I dag fandt jeg denne spændende fugl på en tur til Langeland. I først omgang lignede den jo en Kaspisk Måge. Jeg var dog ikke særlig glad for hovedfaconen samt de kraftige sorte striber i hovedet. Hovedet var temmelig kraftigt og mindede mere om noget Sølvmåge. Den var også ret mørk omkring øjet, hvilket godt kunne minde om en Middelhavssølvmågeting. Meldingen fra Tyskland hvor den var mærket i Berlin som ikke flyvefærdig unge den 4. juni 2023 samt aflæst i samme område den 12. juli 2023 var at man mente det var en Kaspisk Måge !. Spodsbjerg havn den 18. november 2023.

Kaspisk Måge eller hybrid 1k. Det sorte halebånd var påfaldende smalt. Jeg kan ikke huske jeg nogensinde har set så smalt et sort halebånd på en ren Kaspisk Måge eller for den sags skyld hos en Cactus. Som ved det mørke omkring øjenregionen fik det smalle halebånd mig også til at tænke på Middelhavssølvmåge. Jeg har aldrig set hybrider mellem Kaspisk Måge og Middelhavssølvmåge (måske har man overset disse fugl eller bare fejlbestemt dem ?). og samtidig er jeg lidt i tvivl om hvor udbredt denne hybrid form er. I litteraturen synes jeg det er sjældent man ser billeder af sådanne hybrider. Spodsbjerg havn den 18. november 2023.

Kaspisk Måge eller hybrid 1k. Undervingen passede klart bedst på en Kaspisk Måge. På trods af meldingen fra Tyskland, at de mener det drejer sig om en Kaspisk Måge, så er jeg meget usikker på denne fugl. Jeg har tidligere set Kaspisk Måger og Cactus typer med temmelig meget mørkt omkring øjet lige som hos dagens fugl, disse har dog ikke haft så påfaldende smalt halebånd. Heldigvis er den farvemærket og man vil derved nemmere kunne følge den fremover… Det var en fugl jeg meget gerne ville se igen når den var udfarvet/adult. Spodsbjerg havn den 18. november 2023.

Kaspisk Måge eller hybrid 1k. Det bliver aldrig kedeligt at tjekke mågerne igennem på Langeland… der er altid noget nyt. Desuden blev det også til en Husrødstjert samt en Sortgrå Ryle i havnen. Spodsbjerg havn den 18. november 2023.

MÅGEØEN I ØST – BORNHOLM DEN 4. OKTOBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 1k. I 2021 fik jeg et stort ønske opfyldt om en uge på Bornholm i starten af oktober hvor der skulle tjekkes for Kaspiske Måger. Det levede totalt op til de forventninger jeg havde om, at der måtte være mange fugle på Øen på dette tidspunkt. Største personlige overraskelse dengang var antallet af adulte fugle. Fra min egen hjemmebane på Langeland er de adulte fugle meget fåtallige på dette tidspunkt, faktisk nærmest overhovedet ikke eksisterende. Udenfor Bornholm er det mit indtryk at de adulte fugle ret hurtigt rykker til det Danske Vadehav, hvor især Fanø udmærker sig som hotspot stedet for arten. Trækket til Vadehavet bliver faktisk ikke bemærket i det øvrige Danmark. I 2023 er jeg atter tilbage på Øen i samme tidsrum og efter 3 dage med 137 forskellige fugle er billedet det samme som i 2021. Arten er i denne periode meget talrig (hvor længe forbliver den det og hvor mange overvintrer ?). Igen er der masser af adulte fugle. Jeg antager hvis man vil er det ikke noget problem at finde 100+ fugle om dagen. En koordinering med flere optællere på hele øen samtidigt vil måske kunne give antal omkring 300+ fugle. Fuglen på billedet er lidt misvisende da de store antal skal findes på markerne, hvor de ofte står eller hænger bagved en arbejdende traktor. Ved kysterne ses ekstrem få fugle, så det store spørgsmål er hvor de vælger at overnatte ?.  Helligpeder den 2. oktober 2023.

Sorthovedet Måge 1k. Der er altid muligheder for lidt sjove sidegevinster ved at tjekke de mange måger igennem. Klemensker den 1. oktober 2023.

Sorthovedet Måge 1k. Arten er fortsat ikke særlig almindelig på Bornholm (evt. overset ?.). Det er 2. gang Laila og jeg finder arten på Bornholm om efteråret. I november 2020 havde vi også en 1k ved Sorthat, mens vi nød Brundroslen. Klemensker den 1. oktober 2023.

Baltisk Sildemåge subadult. En art man kan være heldig at støve op er denne smukke underart/art. I 2021 så vi en del, mens det i år kun er blevet til denne ene fugl efter 3 dage. Til gengæld har vi set lidt Vestlige typer fugle, hvilket vi ikke gjorde i 2021. På vores markvandringer i år har vi også set vores første sikre Middelhavssølvmåge her på Bornholm. Splidsgård den 2. oktober 2023.

SÆSONENS 5. 1K MIDDELHAVSSØLVMÅGE PÅ LANGELAND DEN 24. SEPTEMBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 1k. September fortsætter den gode stime af Middelhavssølvmåger på Langeland. Af årets 5 1k fugle er de 4 fundet i september. Denne her lå et stykke ude på havet sammen med en større flok måger.  Østkysten ved Illebølle den 24. september 2023. 

Middelhavssølvmåge 1k. Den faste august fugl hænger fortsat ud. Spodsbjerg havn den 24. september 2023.

Kaspisk Måge 2k. Antallet af nye fugle er gået noget i stå…. så der er lidt “genbrugsplads” over det i øjeblikket. Spodsbjerg havn den 24. september 2023.

EFTERÅRETS 3. OG 4. 1K MIDDELHAVSMÅGE PÅ LANGELAND DEN 20. SEPTEMBER 2023.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Middelhavssølvmåge 1k. Årets 3. fugl. I det Østsvenske var der tidligere på efteråret ret pænt med observationer af denne fåtallige art, måske det er det der begynder at smitte af på Langeland nu. Spodsbjerg havn den 9. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 9. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 9. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 9. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 9. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Årets 4. fugl (1 i august og 3 i september). Spodsbjerg havn den 16. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 16. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 16. september 2023.

Middelhavssølvmåge 1k. Spodsbjerg havn den 16. september 2023.