DE SAMME TO – BAGENKOP HAVN DEN 17. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Den holder fortsat til i havnen. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Kaspisk Måge 2k (Backcross typen). Altid et kig værd. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Cactus 2k. “Vandrepinden” var blevet og kaldte i dag som en Kaspisk Måge. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

Cactus 2k. Som backcross typen en meget spændende fugl at kunne følge…. Håber de bliver længe begge to. Bagenkop havn den 17. februar 2024.

EN SJÆLDEN VINTERGÆST PÅ LANGELAND – SULE VED SPODSBJERG DEN 13. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Sule immuture. (arkiv). Efter arbejde tog jeg en mindre tur til Spodsbjerg… Håbet var lidt måger, men efter 2 sekunder var alt tjekket !!. Jeg brugte derfor i stedet lidt tid på en havobs, hvilket gav en immature sydtrækkende Sule som det bedste. Set med lokale briller var det en god obs, da der ikke ses mange af dem om vinteren ved og omkring Langelands kyster. Blåvand den 29. august 2016.

FYRAFTEN PÅ LANGELAND DEN 12. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Cactus 2k. “Vandrepinden” som oprindeligt dukkede op i Spodsbjerg havn i august 2023 og som har pendlet frem og tilbage mellem Spodsbjerg og Bagenkop havn de sidste 7 måneder (dog primært været mest i Spodsbjerg havn) var i dag tilbage i Bagenkop havn. Sidst jeg så den der var den 14. december 2023. Den dukkede herefter atter op i Spodsbjerg havn den 23. december 2023 og her havde jeg den frem til den 19. januar 2024. Sidenhen har jeg ikke kunne finde den før den atter dukkede op i dag. I dag fik jeg også fundet en ny frisk Kaspiske Måge for 2024 på Langeland, hvilket var den første i februar måned. Det drejede sig om en 2k fugl der gik på en mark mellem 2000 Bramgæs nord for Bagenkop by. Bagenkop havn den 12. februar 2024.

Dagen sluttede smukt… På vejen hjem fra Bagenkop havn fik jeg set en del Sangsvaner samt endnu flere gæs. Mest spændende var 155 Blisgæs som havde selskab af 2 Tundrasædgæs. Siø den 12. februar 2024.

AFLÆSNINGSDATA AF KASPISK MÅGE FRA GILLELEJE HAVN DEN 5. FEBRUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.Kaspisk Måge 2k han. (V.MRN). I dag kom der svar fra ZM på den Kaspiske Måge som Laila og jeg aflæste i Gilleleje havn den 14. januar 2024. Fuglen havde flyttet sig 0 km !, den var nemlig blev fanget og farvemærket samme sted. Fuglen var mærket af Kjeld Pedersen som nok er den der fanger flest måger her i kongeriget den 14. december 2023. Den var allerede blevet aflæst en gang før vi så den den 31. december 2023 samt igen den 4. februar 2024. Begge gange var det også i Gilleleje havn. Fuglen var en han som vi havde formodet da vi så den, det var et temmelig stort eksemplar. Gilleleje havn den 14. januar 2024.

OVERSIGT OVER IATTAGELSER AF KASPISK MÅGE I JANUAR 2024 PÅ LANGELAND DEN 31. JANUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Månedens sidste iagttagelse var 2 2k fugle i Botofte. Her ses den ene fugl svømme rundt mellem lidt andre måger. (Nummer fire fra venstre). Botofte Skovmose den 30. januar 2024.

Aldersfordelingen i Januar var Adult: 1, 5K: 1, 3k: 1, 2k: 8. Samlet blev det til 11 fugle. Det var første skridt i mod de 200 individer jeg håber på at kunne finde på Langeland i 2024 (Læs blog fra 22. januar 2024). Forventningerne til de kommende måneder er i den moderate ende, da der pt. næste ikke fiskes omkring Langeland. 

Status 200 – 11 = 189. Der er fortsat meget lang vej !.

SMUK SØNDAG MED DEJLIGE FUGLE DEN 31. JANUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k. Langeland blev droppet og turen gik i stedet for til Odense på en meget smuk søndag. Her så jeg den faste Kaspiske Måge som har rastet i skovsøen siden den 7. januar 2024, hvor den blev fundet af Jacob Sterup. Fruens Bøge den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge 2k. Fuglen har et ret særpræget hvidt felt på venstre vinge. Fruens Bøge den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge 2k. Undervingerne så relative mørke ud på dette foto, men var forholdsvis lyse. Fruens Bøge den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge 2k. Måske verdens nemmeste Kaspiske Måge at genkende, hvis den skulle dukke op andre steder på Fyn pga. det hvide felt på venstre vinge. Fruens Bøge den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge 2k. Den stod ganske stille og kiggede, mens der var masser af mennesker der gik forbi den i det flotte vejr. Fruens Bøge den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge adult. Efter den faste fugl ved Fruens Bøge var det på tide at finde sin “egen” Kaspiske Måge. Mellem en større flok måger lå denne kæmpe stor han og viste sig frem. Stige Ø den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge adult. Fuglen var virkelig i den store ende og havde et ret stort og kraftigt næb i forhold til hvad man normalt ser hos arten. Stige Ø den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge adult. Her er der mulighed for at kigge på tegningen i hånden på både oversiden samt undersiden samtidigt. Stige Ø den 28. januar 2024.

Kaspisk Måge adult. Øjet fremstod ikke så mørkt, var nærmest marmoreret. Fuglen hørte nok til de mere vestlige typer af Kaspisk Måge (bemærk p10 og p9). Stige Ø den 28. januar 2024.

Vandrefalk adult. Der er næppe nogen der var i tvivl om hvor jeg så på fugle denne smukke søndag. Fynsværket den 28. januar 2024.

Stor Tornskade. På vejen hjem gik turen forbi hvor det hele startede engang. Her så jeg min 3. Toska på lidt over en uge her på Fyn, hvilket er ganske pænt i disse år. Selv om jeg ikke kunne tjekke vingen særlig godt på denne her fugl, kunne det godt se ud som om den havde en ret stor hvid plet omkring knoen. Den må jeg ud og se igen. Lindkær den 28. januar 2024.

“EN TYND KOP KAFFE” DEN 27. JANUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Skarv. Da havnen næsten var tom for måger… blev tiden brugt lidt på de smukke Skarver. Bagenkop havn den 27. januar 2024.

Skarv. Samme fugl som på forrige foto. Bagenkop havn den 27. januar 2024.

Skarv. Her et andet eksemplar. Bagenkop havn den 27. januar 2024.

Kaspisk Måge 2k (Backcross fuglen). Fuglen fra den 27. oktober 2023 holder fortsat ud selv om der nærmest er nul fiskeri nu og nogle måneder frem. Bagenkop havn den 27. januar 2024. 

KASPISK MÅGE 2K VS MIDDELHAVSSØLVMÅGE 2K I AUGUST DEN 26. JANUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 2k (Baggrunden) og Middelhavssølvmåge 2k (Forgrunden). Bagenkop havn den 1. august 2020.

Middelhavssølvmåge 2k (Forgrunden) og Kaspisk Måge 2k (Baggrunden). Bagenkop havn den 1. august 2020.

Kaspisk Måge 2k. Bagenkop havn den 1. august 2020.

Middelhavssølvmåge 2k. Bagenkop havn den 1. august 2020.

MÅLET ER 200 KASPISKE MÅGER PÅ LANGELAND I 2024 DEN 22. JANUAR 2024.

Foto: Henrik Knudsen, Copyright.

Kaspisk Måge 5k. Jeg vil forsøge at finde mindst 200 forskellige Kaspiske Måger på Langeland i 2024. Umiddelbart ikke et umuligt projekt, det kan dog gå galt hvis fiskeriet på Langeland og ynglesæsonen i Polen går helt skævt. Jeg vælger dog den positive tilgang til mit lille projekt og tror på at en målrettet indsats i sidste ende giver bonus. Hvis jeg når målet vil jeg på 5 år have fundet 1500 forskellige fugle (vær opmærksom på at der er lidt fugle der går igen omkring årsskiftene samt langtidsstationære fugle som bliver i området primært i 4-5 år). Foreløbig har jeg de første 9 fugle i hus (fandt en ny fugl i dag den 22. januar 2024 ved Fæbæk), så jeg mangler blot 191 fugle og gerne lidt flere ! Fuglen på billedet har været med i hele perioden (2020-2024) og er en af mine ynglingsmåger. Spodsbjerg havn den 19. januar 2024.

Foto: Laila Neermann, Copyright.

Kaspisk Måge 1k og undertegnede 55k. Det er vigtigt at tjekke alle detaljer samt være god ved mågerne. Spodsbjerg havn den 17. september 2023.